Trestná zodpovednosť právnických osôb z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Videoškolenie k téme trestných činov hospodárskych, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie z pohľadu zodpovednosti právnických osôb.

Autori: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Dátum publikácie: 9. 9. 2019Počas roka 2019 sa očakáva transpozícia smernice Európskej únie o ochrane finančných záujmov do slovenského Trestného zákona.

Pod vedením prof. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD. Vám ponúkame videoškolenie, ktoré je zamerané na aktuálne rezonujúce témy trestnej zodpovednosti právnických osôb, a to z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR. Ide o dôkladný prierez problematikou trestných činov hospodárskych, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie či trestnou zodpovednosťou právnických osôb a jej hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi aspektmi. 

Prístup k videoškoleniu Trestná zodpovednosť právnických osôb z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR majú užívatelia EPI Právneho systému Medium a Premium.

 

Autor: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR