Obecný rozhlas na súkromnom pozemku

Obec má verejný rozhlas umiestnený na obecných stĺpoch, ktorých trasa vedie cez súkromný pozemok.

Autori: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Dátum publikácie: 29. 7. 2019Otázka:

Obec má verejný rozhlas umiestnený na obecných stĺpoch, ktorých trasa vedie cez súkromný pozemok. Obecný rozhlas cez tento pozemok bol vedený ešte v čase, keď vlastníkmi pozemku boli predchádzajúci majitelia. Cez uvedený pozemok ide aj elektrické vedenie na betónových stĺpoch. Na základe toho, že obec ide verejný rozhlas rekonštruovať, terajší majiteľ pozemku zaslal oznámenie o nesúhlase s vedením obecného rozhlasu.

Starostka obce oboznámila vlastníkov pozemku, že obecný rozhlas sa preloží na stĺpy elektrického vedenia a obecné stĺpy sa zdemontujú. Lenže vlastník pozemku nesúhlasí s touto alternatívou, pretože v budúcnosti bude žiadať aj o preloženie stĺpov elektrického vedenia. Slovenská distribučná obci povolila upevniť obecný rozhlas na stĺpy elektrického vedenia. Má obec právo sa brániť a využiť stĺpy elektrického vedenia, keď je rekonštrukcia rozhlasu vo verejnom záujme?

Odpoveď:

Zákon je na strane vlastníka pozemku. Obec má v súčasnosti umiestnené stĺpy aj vedenie bez právneho titulu na cudzom pozemku. Nepomohlo by však ani preloženie vedenia na stĺpy distribučnej spoločnosti; síce už obec nebude mať svoje stĺpy na cudzom pozemku, ale stále ponad ten pozemok bude viesť jej vedenie, pričom na takéto užívanie pozemku obec nemá právny titul (vlastník nesúhlasí).

 

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe:

Obecný rozhlas na súkromnom pozemku

 

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR