Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra

Návrh Ministerstva spravodlivosti má odbremeniť registrové súdy od presne vymedzenej nesporovej časti agendy obchodného registra.

Autori: S-EPI, s.r.o.
Dátum publikácie: 27. 10. 2017Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)
neschválený návrh
2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra. Plánovaný dátum ukončenia MPK je 9. novembra 2017.

Cieľom návrhu  je vytvoriť podmienky pre rozhodovanie sporov, prehodnotiť rozsah činností, ktoré dnes vykonávajú súdy, ktoré nemajú povahu rozhodovania sporov a nepatria podľa Ústavy do obligatórnej pôsobnosti súdov. Ide najmä o presun časti  agendy obchodného registra z registrových súdov tak, aby sa dosiahlo zvýšenie komfortu služieb pre zapisované subjekty a odbremenenie  registrových súdov od presne vymedzenej nesporovej časti agendy obchodného registra.

Prílohu návrhu opatrení tvorí „Analýza subjektov pre externé zápisy do Obchodného registra“. Navrhuje sa tiež podávanie návrhov na zápis, zmeny a výmaz zapísaných údajov z obchodného registra výlučne elektronickými prostriedkami. Pre osoby, ktoré možnosťami elektronickej komunikácie nedisponujú, by zostala cesta registrácie prostredníctvom externého registrátora – notára.

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR