Na získanie príspevku na hospodársku činnosť už stačí vytvoriť len jedno pracovné miesto

Odteraz sa tak o regionálny príspevok môžu uchádzať aj tí žiadatelia, ktorí vytvoria jedno pracovné miesto a udržia ho tri roky.

Autori: SITA a.s.
Dátum publikácie: 28. 9. 2018


SITA | 28.9.2018

Od 27. septembra tohto roka sa začal uplatňovať dodatok ku Schéme na podporu lokálnej zamestnanosti. Dodatok po novom umožňuje podporu aj takým projektom, ktoré vytvoria menej ako päť pracovných miest. Ako informoval Úrad vlády SR, dodatok inicioval a pripravil na základe požiadaviek subjektov z jednotlivých najmenej rozvinutých okresov počas stretnutí priamo v regiónoch Slovenska.

Odteraz sa tak o regionálny príspevok môžu uchádzať aj tí žiadatelia, ktorí vytvoria jedno pracovné miesto a udržia ho tri roky. Dodatok tiež upravuje maximálnu výšku pomoci jedinému podniku v prepočte na jedno vytvorené pracovné miesto, ktorá nesmie presiahnuť 40 000 eur. V schéme je tiež určené stanovenie maximálnej intenzity pomoci podľa veľkosti podniku ako percentuálny podiel z celkových oprávnených výdavkov.

Regionálny príspevok je určený najmä na podporu tvorby nových pracovných miest v najmenej rozvinutom okrese, s preferenciou zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Príspevok sa poskytuje podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Zoznam najmenej rozvinutých okresov vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a zverejňuje ho na svojom webovom sídle www.upsvar.sk. V súčasnosti sa v zozname nachádza 18 okresov, v ktorých miera nezamestnanosti presahuje 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR