Kabinet zvažuje možnosti zjednodušenia procesov pri dani z príjmov pre malé firmy

Pre malé podniky by sa mohli zrušiť niektoré povinnosti a niektoré postupy by sa mohli zjednodušiť.

Autori: SITA a.s.
Dátum publikácie: 10. 1. 2019


SITA | 9.1.2019

Pre malých podnikateľov by mohlo byť administrovanie dane z príjmov v budúcnosti jednoduchšie. Ministerstvo financií totiž na základe podnetov od odborníkov analyzuje možnosti, ako administratívne tieto procesy uľahčiť. Z analýzy rezortu financií vychádza, že by sa pre malé podniky mohli zrušiť niektoré povinnosti a niektoré postupy by sa mohli zjednodušiť. Analýzu, ktorej závery by sa v konečnom dôsledku mohli premietnuť do novej verzie zákona o dani z príjmov či do daňového poriadku, v stredu vzal na vedomie vládny kabinet.

Rezort financií na základe analýzy aktuálneho stavu pritom identifikoval opatrenia, ktoré by mohli byť pri malých podnikoch prijaté. Je to napríklad zrušenie dodatočných podmienok s výnimkou podmienky zaplatenia pri výdavkoch zahrnutých do základu dane až po zaplatení, zrušenie niektorých limitujúcich podmienok pri uplatňovaní daňových odpisov alebo daňovej zostatkovej ceny pri hmotnom majetku, či zjednodušenie výpočtu poslednej daňovej povinnosti na účely preddavkov na daň, zvýšenie hraníc pre platenie týchto preddavkov a následne zavedenie možnosti oznamovania povinnosti platenia preddavkov na daň správcom dane daňovníkov na základe dodaného daňového priznania.

Analýza uvažuje aj nad možnosťou zatraktívnenia podmienok na uplatnenie daňovej straty napríklad prostredníctvom zrušenia podmienky rovnomernosti odpočtu daňovej straty a prípadne prostredníctvom predĺženia lehoty na jej odpočet.

Znížiť byrokraciu pri administrácii daní z príjmov by pre podnikateľov mohlo podľa rezortu financií aj širšie využívanie už jestvujúcich informačných systémov. Napríklad na základe údajov z registra právnických osôb finančnou správou by bolo možné zrušiť povinnosť registrácie samotným daňovníkom a riešil by ju správca dane. Registre ostatných verejných inštitúcií by zase mali pre daňovníkov zjednodušiť uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zákona o dani z príjmov. Ak by si správca dane splnenie podmienok vedel preveriť sám na základe údajov napríklad z registra fyzických osôb, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny či Sociálnej poisťovne, stačilo by im predložiť iba čestné prehlásenie.

V súvislosti s informačnými systémami analýza rezortu financií otvára aj možnosť zavedenia jednotného registra zamestnancov, ktorý by obsahoval údaje o zamestnancoch a tvoril by základ predvypĺňania daňového priznania v oblasti dane z príjmov zo závislej činnosti. Zavedením jednotného registra zamestnancov u správcu dane by sa podľa ministerstva napríklad odstránila vysoká chybovosť v súčasných tlačivách k závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ predkladá správcovi dane, zrušili by sa povinnosti predkladať správcovi dane niektoré údaje a zamestnávatelia by nemuseli vykonávať napríklad ročné zúčtovanie preddavkov. „Zároveň by to umožnilo zjednodušiť administratívne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami,“ dodáva v analýze ministerstvo.

 

© 2019, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR