Vyplatenie výdavku z rozpočtu v nasledujúcom rozpočtovom roku

Zriaďovateľ v 6/2019 schválil škole úpravu rozpočtu (zvýšenie originálnych kompetencií pre MŠ, ŠJ a ŠKD na mzdové a bežné výdavky) na rok 2019. Ďalšiu úpravu originálnych kompetencií do konca kalendárneho roka škola neplánovala. V septembri zriaďovateľ škole oznámil, že poslednú čiastku na výdavky z rozpočtu za 12/2019 jej vyplatí až v 1/2020.

Môže tak zriaďovateľ spraviť? Ak áno, podľa akého zákona? Ako má potom v takomto prípade škola postupovať? Ako uvedený prípad zaúčtovať?

1. Škola má schválený upravený rozpočet.

2. Schválené finančné prostriedky škole zriaďovateľ nepošle v 12/2019.

3. Finančné prostriedky pošle na bankový účet školy až v 1/2020.

Autori: Lucián Jakubík
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 30. 6. 2020 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Lucián Jakubík

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
  • 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
  • 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • 564/2004 Z. z. Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
  • 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
  • 668/2004 Z. z. Nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
  • 630/2008 Z. z. Nariadenie o rozpise finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené