Rodinný dom ako sídlo spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným má sídlo v rodinnom dome jediného spoločníka, ktorý ho vlastní spolu s manželkou. Spoločnosť organizuje kurzy anglického jazyka, ktoré sa robia v sídle spoločnosti. Môže si spoločnosť uplatniť do daňových výdavkov náklady na energie, upratovanie, daň z nehnuteľností? Je pre účely uplatnenia daňových výdavkov potrebné vyňatie rodinného domu z bytového fondu?

Autori: Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Dátum publikácie: 10. 4. 2017Skutočnosť, že v rodinnom dome je sídlo obchodnej spoločnosti, neznamená, že v rodinnom dome boli vykonané také úpravy, ktoré by mali za následok nespôsobilosť objektu na bývanie, teda nie je potrebné jeho vyňatie z bytového fondu. Z pohľadu daňových a účtovných predpisov nie je vyňatie rodinného domu z bytového fondu podmienkou.

Sídlom obchodnej spoločnosti je adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri. Ak spoločnosť nie je vlastníkom nehnuteľnosti, musí k zápisu sídla spoločnosti predložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením alebo nájomnú zmluvu.

Prenajímateľ nehnuteľnosti sa musí z dôvodu poberania príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov) zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade.

Náklady na upratovanie sú pre spoločnosť daňovým výdavkom vo výške, ktorá sa týka spoločnosti.

Čo sa týka výdavkov na energie súvisiace s užívaním rodinného domu, tie si môže spoločnosť dohodnúť vo výške nájomného, ak má uzatvorenú nájomnú zmluvu, alebo si ich môže dohodnúť osobitne, a to mimo nájomnej zmluvy a ceny nájmu.

Stanovenie pomernej časti, v ktorej sa tieto náklady týkajú spoločnosti, je z daňového hľadiska problematické. Riešením môže byť stanovenie výšky nákladov podľa využívanej plochy, počtu osôb, času prevádzky a podobne. Spoločník obchodnej spoločnosti je voči spoločnosti závislou osobou v zmysle definície podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov, z čoho pre spoločnosť vyplýva povinnosť sledovať dodržiavanie princípu nezávislých cien pri vzájomných transakciách a vedenie transferovej dokumentácie.

Daň z nehnuteľností, respektíve pomernú časť dane, ktorú platí spoločník ako spolumajiteľ rodinného domu, si spoločnosť nemôže uplatniť do daňových výdavkov.

 

Poznámka redakcie:

§ 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z.

Autor: Ing. Iveta Kolenová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.