Lehota uchovávania osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie

Koľko rokov môže spoločnosť viesť v evidencii žiadosti o zamestnanie a životopisy v zmysle zákona o ochrane osobných údajov?

Autori: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2014
Právny stav do: 24. 5. 2018
Dátum publikácie: 14. 11. 2017Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v informačnom systéme, nazvime ho „IS Uchádzači o zamestnanie“. Ide o situácie, kedy prevádzkovateľ má databázu uchádzačov s ich osobnými údajmi v rozsahu životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov. Na to, aby si osobné údaje mohol uchovávať, však potrebuje ich súhlas.

Súhlas by mal mať náležitosti podľa § 11 ods. 4 a § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Jednou z obligatórnych náležitostí je aj čas platnosti súhlasu. Nesmie to byť doba neurčitá, ale mal by si lehotu prevádzkovateľ vedieť odôvodniť. Úrad na ochranu osobných údajov SR odporúča maximálne ročnú lehotu. Môže byť aj dlhšia, ale prevádzkovateľ si musí vedieť veľmi dobre odôvodniť, prečo až tak dlho. Po skončení účelu je povinný osobné údaje bezodkladne podľa § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov zlikvidovať.

Posielame návrh súhlasu:

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov e-mailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi názov, právna forma, IČO a sídlo súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, či vlastnia zdravotný preukaz, preukaz pracovníka v potravinárstve, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za s cieľom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi (ak ho prevádzkovateľ má) názov, právna forma, IČO a sídlo. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov, ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. o tom, že máte právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení a že vám boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 cit. zákona.

 

Poznámka redakcie: 
§ 11 ods. 4, § 15 ods. 1, § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.