Zostavenie záverečného účtu obce a VÚC a opatrenia covid-19

V príspevku sa budeme venovať zostaveniu záverečného účtu obce a VÚC, zameriame sa na legislatívne východiská, ako aj na praktický postup pri zostavení záverečného účtu obce a VÚC. Upozorníme na povinnosti, ktoré súvisia so zostavením záverečného účtu obce a VÚC, a to tak zo strany štatutárneho orgánu a volených funkcionárov obce a VÚC, ako aj zo strany hlavného kontrolóra a zamestnancov obce a VÚC. V článku upozorníme aj na opatrenia v súvislosti s covid-19.

Autori: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 4. 4. 2020
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2020
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Samospráva; Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvoObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
  • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené