Zmena pre obce pri katastrálnom konaní

1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon, ktorý novelizoval zákon o registri partnerov verejného sektora a ktorý novelizačným článkom novelizoval aj § 9a ods. 12 zákona o majetku obcí. Ten tak od 1. 9. 2019 znie: Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku obce alebo užívateľom jej majetku podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety preukazuje v katastrálnom konaní obec.

Autori: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 22. 10. 2019
Oblasti práva:
Správne právo / Správne právo / Samospráva
Občianske právo / Byty a nebytové priestory / Kataster nehnuteľností; Občianske právo / Vlastnícke práva 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené