Zastupovanie vlastníkov pri správe bytového domu

Medzi charakteristické znaky výkonu správy domu formou správcu realizované podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení je, že správca koná pri výkone správy v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Výkon správy správcom, na rozdiel od výkonu správy formou spoločenstva vlastníkov, vychádza z princípu priameho zastúpenia, ktoré je v občianskom práve typické.

Autori: JUDr. Marek Valachovič PhD.
Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Prameň: Zlepšovák správcu bytových domov / Zlepšovák správcu bytových domov - 2019 / Zlepšovák správcu bytových domov - 4-5/2019
Oblasti práva: Občianske právo / Byty a nebytové priestory; Občianske právo / Civilné procesné právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Marek Valachovič, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené