Zákon o odpadoch a jeho aplikačná novela

Článok sa zameriava na vecné zmeny, ktoré boli vykonané v zákone o odpadoch z dôvodu jeho novelizácie zákonom č. 292/2017 Z. z. Vzhľadom na rozsah novely nie je cieľom tohto článku analýza každého jednotlivého novelizačného bodu, ale snaha upriamiť pozornosť na tie zmeny, ktoré majú asi najväčší dosah a význam pre osoby nakladajúce alebo pôsobiace v odpadovom hospodárstve. Uvedený článok bude mať tri časti.

Autori: JUDr. Ivana Jušková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 30. 1. 2018
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2018
Oblasti práva: Správne právo / Odpadové hospodárstvo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Ivana Jušková

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
  • 366/2015 Z. z. Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
  • 371/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
  • 373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
  • 292/2017 Z. z. Novela zákona o odpadoch

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené