Vybrané problémy zo zákona o e-Governmente (zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci)

Zákon o e-Governmente stanovuje orgánom verejnej moci povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky a na druhej strane dáva možnosť občanovi zvoliť si formu komunikácie. Prvýkrát sa zákonom o e-Governmente vymedzuje pojem elektronická správa [§ 3 písm. c)], elektronický formulár [§ 3 písm. f)], elektronický úradný dokument [§ 3 písm. h)] či elektronická schránka [§ 3 písm. i)]. Na základe § 28 zákona dochádza k zrovnoprávneniu elektronickej verzie podania v rámci výkonu verejnej správy s pôvodnou listinnou podobou. Zákon o e-Governmente kodifikuje elektronickú komunikáciu ako nosnú (povinnú) formu komunikácie s verejnou mocou i samotnej verejnej moci medzi sebou, na druhej strane je však na rozhodnutí občana, či právne úkony voči orgánom verejnej moci bude uskutočňovať elektronicky alebo aj naďalej papierovo.

Autori: Mgr. Zuzana Halásová, PhD. doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.
Právny stav od: 1. 11. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016
Dátum publikácie: 8. 4. 2014
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2014
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Samospráva; Štátna správa


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc., Mgr. Zuzana Halásová, PhD.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené