Sú aj slovenské rozhodcovské súdy na správnej ceste?

Oblasť medzinárodnej obchodnej arbitráže prechádza dynamickým vývojom, a to najmä v posledných tridsiatich rokoch.1) V roku 2015 aj slovenský zákon o rozhodcovskom konaní prešiel signifikantnou reformou, prostredníctvom ktorej sa Slovensko pridalo ku krajinám s efektívnym rozhodcovským zákonom – toto bol veľmi efektívny prvý krok zreformovania arbitráže a jej povesti na Slovensku a zatraktívnenia Slovenska ako miesta rozhodcovského konania. Ďalším krokom je pozrieť sa na to, či sú existujúce rozhodcovské súdy schopné súťažiť s medzinárodne uznávanými súdmi – efektívnym meradlom je analýza požiadaviek strán od rozhodcovského konania a súdu a či sú slovenské rozhodcovské súdy schopné takéto očakávania naplniť.2) Článok vo svojej prvej časti poskytne pohlaď na očakávania strán od rozhodcovských súdov. V druhej časti rozoberie, aké sú inovatívne prvky a ‘best practices’ najpopulárnejších rozhodcovských súdov na naplnenie týchto očakávaní. V záverečnej časti článok poskytne praktické odporúčania pre slovenskú komunitu rozhodcov a pre rozhodcovské súdy. Prínos pre slovenské rozhodcovské súdy a slovenskú komunitu rozhodcov spočíva v aktuálnosti tejto témy a je podporený aj nedávnymi štatistikami prieskumu arbitrážneho trhu, v ktorom sa 97% respondentov vyjadrilo, že riešenie medzinárodných sporov cez medzinárodnú arbitráž je ich preferenciou a 99% respondentov medzinárodnej komunity by odporučilo aj riešenie budúcich sporov cez medzinárodnú arbitráž.3)

Autori: Mgr. Katarína Šimalová, LLM, MCIArb
Dátum publikácie: 10. 7. 2019
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2019 / Bulletin SAK - 5/2019
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Rozhodcovské konanie


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Katarína Šimalová, LLM, MCIArb

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené