Ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky (§ 289 TZ) Zisťuje sa v praxi pri stíhaní tohto trestného činu skutočná pravda? II. časť

Autor chce článkom prispieť k zvýšeniu povedomia (nielen advokátov) o relevantných alkohologických poznatkoch a zároveň by rád prispel k vyvráteniu existujúcich mýtov a nesprávnych postupov, či hodnotení, ktoré sa vyskytujú v praxi orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri stíhaní trestného činu Ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona. V praxi sa pri obhajobe možno veľmi často stretnúť s objektívne nesprávnymi, ale zato kategorickými, názormi orgánov činných v trestnom konaní a súdov v tejto oblasti. Pri takomto nastavení je potom argumentácia obhajoby označovaná za obštrukcie obhajoby, či za: „snahu obžalovaného vyhnúť sa trestnej zodpovednosti a snahu vyvrátiť nevyvrátiteľné“, pričom v skutočnosti sa argumentácia opiera iba o súčasné poznatky vedy. Po vznesení námietok spochybňujúcich nesprávne kategorické postoje sa obhajoba so železnou pravidelnosťou stretne s tým, že dotyčná osoba uzatvorí všetky svoje prístupové kanály poznania, odmieta kriticky zhodnotiť vznášané námietky a zotrvá naďalej vo svojom omyle, a to s presvedčením, že jej postup je správny a smeruje k spravodlivému rozriešeniu daného prípadu. Dotyční majú a chcú mať aj naďalej vo veci jasno, bez ohľadu na objektívnu pravdu, a preto akékoľvek snahy o zmeny statusu quo sa nepripúšťajú. Cieľom tohto článku je sprostredkovať aktuálne poznatky z oblasti alkohológie právnickej verejnosti, aby sa status quo mohol zmeniť.

Autori: Mgr. Michal Mikuš
Dátum publikácie: 10. 7. 2019
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2019 / Bulletin SAK - 5/2019
Oblasti práva: Trestné právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Michal Mikuš

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené