Nový prístup v riešení sporov spotrebiteľov s obchodníkmi

Nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov do nášho právneho poriadku zavádza nový spôsob riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Nejde ani o rozhodcovské súdy, ani o mediáciu, ale o možnosť vyriešiť spor s obchodníkom prostredníctvom tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorému bude spor postúpený, s tým že tento subjekt navrhne jeho riešenie. Tieto spory bude možné prejednať najmä prostredníctvom internetu, čo ušetrí čas a náklady tak spotrebiteľovi, ako aj obchodníkovi. Na tento účel zriaďuje Európska Komisia od roku 2016 novú internetovú platformu ODR (Online Dispute Resolution platform), prostredníctvom ktorej bude možné tieto spory riešiť. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov okrem šetrenia výdavkov a predchádzania žalobám, umožňuje predovšetkým zmierlivé a rýchle riešenie sporných otázok, ktoré sa medzi obchodníkom a spotrebiteľom vyskytli a to bez toho aby museli byť využité náročné a zdĺhavé súdne, či mediačné konania.

Autori: JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Právny stav od: 18. 12. 2015
Dátum publikácie: 21. 1. 2016
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2016
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Ochrana spotrebiteľa


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Filip Petrinec

Prílohy

  • Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu / 68 kB

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené