Konverzia a zaručená konverzia (ako jeden z rozhodujúcich prvkov fungovania systému elektronickej verejnej správy)

Účelom zaručenej konverzie v zmysle zákona o e-Governmente je zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov tak, aby novovzniknutý doklad mal rovnaké právne účinky a mohol byť na právne účely použitý rovnako ako originál. 

Autori: Mgr. Zuzana Halásová, PhD. doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 17. 12. 2018
Prameň: Daňový špeciál / Daňový špeciál - 2019 / Daňový špeciál 1/2019
Oblasti práva: Správne právo / Informácie, informačný systém


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Daniela Gregušová, JUDr. Daniela Gregušová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené