K uplatneniu námietky premlčania v odvolacom konaní

Príspevok sa zaoberá komparáciou možnosti použitia námietky premlčania v konaní pred odvolacím súdom. Rozoberá judikatúru a súdnu prax podľa pôvodnej právnej úpravy účinnej do konca júna 2016. Túto právnu úpravu porovnáva s novou právnou úpravou, ako aj s legislatívnym zamedzením vzniesť námietku premlčania až v odvolacom konaní. Zohľadňuje jednotlivé možnosti, ako sa súd môže vysporiadať so vznesenou námietkou premlčania v odvolacom konaní a za akých okolností by mal na námietku prihliadať.

Autori: Mgr. Viliam Poništ, PhD.
Dátum publikácie: 30. 1. 2020
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2019 / Bulletin SAK - 12/2019
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Civilné procesné právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené