Duplicita vlastníctva alebo keď je vlastníctvo v katastri spochybnené

Z rôznych historických dôvodov existujú v súčasnosti prípady, kedy je hodnovernosť údajov o vlastníkoch a ich právach k nehnuteľnostiam na listoch vlastníctva spochybnená. Ide o tzv. duplicitu vlastníctva, kedy si k jednej nehnuteľnosti uplatňuje vlastnícke právo viac navzájom nezlučiteľných osôb, pričom nejde o prípady spoluvlastníctva. Je to neželaný jav, ktorý bez jeho odstránenia spôsobuje, že s takou nehnuteľnosťou nemožno nakladať. Právny poriadok umožňuje niekoľko spôsobov vyriešenia takýchto sporov, pričom najlepším je dohoda dotknutých osôb. V prípade, ak k dohode nedôjde, je v zásade jediným oprávneným na určenie vlastníctva len súd, čo je však zdĺhavá a náročná cesta.

Autori: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 10. 2019
Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2019
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Majetkové práva; Nehnuteľnosti; Vlastnícke právaObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené