Dimenzia princípu ústnosti v civilnom konaní

V právnej doktríne je zaužívané považovať za ústny proces stav, keď v súdnom konaní prevláda ústna komunikácia ako výrazový prostriedok, hoci ho možno zmierniť použitím dokumentácie. Ústava Slovenskej republiky garantuje právo na verejné prerokovanie veci v prítomnosti osoby a jej právo vyjadriť sa k vykonávaným dôkazom, podobne ako aj Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v zmysle ktorého má každý právo na to, aby jeho vec bola spravodlivo, verejne prerokovaná nezávislým a nestranným súdom. Rovnako ústnosť ako všeobecný princíp civilného súdneho konania je zakotvený i v zákone o súdoch a sudcoch.

Autori: JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Právny stav od: 4. 2. 2020
Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2020
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Civilné procesné právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené