Zriadenie Jednotného patentového súdu

Jednotný patentový súd je prvým súdom, ktorý nebude vnútroštátnym, a pritom nebude rozhodovať výlučne spory s medzinárodným prvkom alebo spory týkajúce sa základných ľudských práv a slobôd. Tento súd nahrádza vnútroštátne súdy, čím sa členské štáty Európskej únie vzdali časti svojej suverénnej súdnej moci. Dohoda bude v právnom poriadku Slovenskej republiky dohodou podľa článku 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, teda prezidentskou medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a čiastočne aj medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy. Dohoda bude súčasne podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky aj medzinárodnou zmluvou, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a má preto prednosť pred zákonmi.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Právny stav od: 21. 5. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Dátum publikácie: 15. 5. 2013
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2013
Oblasti práva: Ústavné právo / EU 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Peter Rohaľ

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené