Zodpovednosť štátu za nevykonanie riadnej transpozície smernice v určenej lehote

Primárne právo Európskej únie neobsahuje špeciálne ustanovenia o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú porušením komunitárneho práva, ale Súdny dvor Európskej únie vo svojich rozhodnutiach stanovil, že členský štát má nielen povinnosť ukončiť porušovanie práva ES, ale aj nahradiť tým spôsobenú škodu.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Dátum publikácie: 27. 11. 2013
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2013
Oblasti práva: Ústavné právo / EU 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Peter Rohaľ

Súvisiace príklady z praxe


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené