Vykonanie a nevykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu: rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-268/17 – AY

Článok sa zaoberá vykonaním a nevykonaním európskeho zatýkacieho rozkazu vo svetle rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 25. júla 2018 vo veci C-268/17, AY. Je rozdelený do piatich sekcií. Prvá sekcia sa zameriava na návrh na začatie konania. Kým v druhej sekcii je prezentovaný skutkový stav v konaní a predložené prejudiciálne otázky, v tretej sekcii je právna analýza prípadu Súdneho dvora EÚ. Vo štvrtej sekcii sú prezentované poznatky z návrhov generálneho advokáta. Posledná piata sekcia obsahuje výrok rozhodnutia.

Autori: doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 3/2019
Oblasti práva: Ústavné právo / EU 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor KLIMEK, PhD.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené