Systém včasného varovania v prípade nových omamných a psychotropných látok

Príspevok sa zaoberá systémom včasného varovania v prípade nových omamných a psychotropných látok. Je rozdelený do troch sekcií. Prvá sekcia prezentuje jeho právny základ. Kým druhá sekcia sa zameriava na systém založený na Rozhodnutí 2005/387/SVV o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok (do 23. novembra 2018), tretia sekcia sa zameriava na systém založený na Rámcovom rozhodnutí 2004/757/SVV o znakoch skutkových podstát nezákonného obchodu s drogami (od 23. novembra 2018).

Autori: doc. Dr. et JUDr. Libor Klimek, PhD.
Dátum publikácie: 17. 1. 2019
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2018 / JR - 12/2018
Oblasti práva:
Ústavné právo / EU
Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Obchodovanie


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: doc. Dr. et JUDr. Libor Klimek, PhD.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené