Spätné pôsobenie judikatúry – áno či nie?

Autor sa v článku zaoberá retrospektívnym pôsobením judikatúry, t. j. otázkou, nakoľko je dôvodné bez ďalšieho aplikovať zmenenú judikatúru na už prebiehajúce súdne konania. Ponúka alternatívu k prístupu súdnej praxe, ktorá novú judikatúru často aplikuje bez prihliadnutia na akékoľvek ďalšie faktory. V súvislosti s prijatím Civilného sporového poriadku upozorňuje aj na týmto predpisom zdôrazňovaný princíp právnej istoty a s ním spojené legitímne očakávanie sporových strán. Navrhuje tzv. retrospektívnu stupnicu, ako možný návod pre posúdenie, ktorú judikatúru (prekonanú či novú) má súd v konkrétnom spore aplikovať.

Autori: JUDr. Peter Toth-Vaňo
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 3/2019
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Civilné procesné právo 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Peter Toth-Vaňo

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené