Skúmanie atribútov vyvlastnenia v územnom konaní a vo vyvlastňovacom konaní

Autor sa venuje kvantitatívnej a kvalitatívnej analýze prieskumu atribútov vyvlastnenia v špecifickom prípade vydania územného rozhodnutia bez preukázania vlastnícko-užívacieho vzťahu k nehnuteľnosti podľa § 38 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Problém preskúmava v komparácii súčasnej a minulej právnej úpravy Českej republiky a Slovenskej republiky, zohľadniac závery právnej teórie aj rozhodovacej činnosti Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, smerom k formulácii vlastných právnych názorov na rozoberanú problematiku.

Autori: Bc. Lukáš Tomaš
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 11/2019
Oblasti práva:
Správne právo / Stavebníctvo a architektúra / Stavebné konanie
Ústavné právo 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Bc. Lukáš Tomaš

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené