Sexuálne zneužívanie spáchané pri výkone určitých povolaní

Autor sa na vybraných prípadoch z praxe zamýšľa nad tým, akým spôsobom je potrebné kvalifikovať konanie páchateľa, ktorý sa dopustí sexuálneho zneužívania v súvislosti so svojím povolaním, v ktorom vystupuje ako osobitný subjekt, ktorý sa zaoberá výchovou, vzdelávaním alebo starostlivosťou o deti a mládež, a práve v súvislosti s výkonom uvedeného povolania sa dopustí predmetného trestného činu.

Autori: JUDr. Radovan Blažek, PhD.
Dátum publikácie: 13. 1. 2019
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2018 / JR - 12/2018
Oblasti práva: Trestné právo / Trestné právo.


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Radovan BLAŽEK, PhD.,

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené