Platnosť inkorporácie dojednaní o zmluvnej pokute (odstupnom) v zmluvných podmienkach cestovných kancelárií z pohľadu ich prijateľnosti

Autorka sa zamýšľa nad možnosťou posudzovať inkorporačné doložky, ktorými sa do zmluvných vzťahov inkorporujú dojednania o zmluvnej pokute (odstupnom), upravené v katalógoch a iných predzmluvných dokumentoch cestovných kancelárií, z pohľadu ich možnej neprijateľnosti. Právna úprava v oblasti podnikania cestovných kancelárií totiž odkazuje na inkorporáciu vybraných predzmluvných informácií do zmluvného vzťahu.

Autori: JUDr. Zuzana Takácsová
Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 8-9/2019
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Ochrana spotrebiteľa


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Zuzana Takácsová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • 281/2001 Z. z. Zákon o zájazdoch, podnikaní cestovných kancelárií a cestovných agentúr
  • 170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené