Osud spotrebiteľských združení na ochranu spotrebiteľov v civilných súdnych konaniach začatých pred nadobudnutím účinnosti CSP

V predkladanom článku autori poukazujú na problematiku aplikácie nového civilného procesného kódexu v súvislosti so spotrebiteľskými združeniami, ktoré vystupovali pôvodne v konaniach ako vedľajší účastníci a poukazujú na špecifiká spojené s týmto inštitútom. Autori sa venujú problematike postavenia spotrebiteľských združení v civilných konaniach s prihliadnutím na rešpektovanie ústavných práv týchto subjektov. Autori článku ďalej poukazujú na možnosti ochrany, ktoré spotrebiteľským združeniam poskytuje slovenský právny poriadok.

Autori: JUDr. Ivan Syrový, PhD. JUDr. Patrik Podhorský
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 11/2019
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Civilné procesné právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Patrik Podhorský

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené