Ochrana finančných záujmov Európskej únie v trestných zákonoch členských štátov EÚ

Autori analyzujú právnu úpravu ochrany finančných záujmov EÚ v trestných zákonoch vybraných členských krajín únie a porovnávajú ju s úpravou podľa § 261 až § 263 Trestného zákona SR, resp. so štandardmi požadovanými Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy únie, v kontexte trestného práva. Objasňujú aj viaceré ťažiskové pojmy, ako napr. finančné záujmy EÚ, ich ochrana a poškodzovanie. V príspevku tiež konštatujú, že na rozdiel od Slovenskej republiky, mnohé iné členské štáty takéto samostatné skutkové podstaty trestných činov nemajú a ochrana finančných záujmov EÚ je zabezpečovaná inými ustanoveniami trestných alebo obdobných zákonov, spravidla prostredníctvom ustanovenia trestného činu sprenevery alebo podvodu.

Autori: JUDr. Ján Šanta, PhD. JUDr. Štefan Zeman, PhD.
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 6-7/2019
Oblasti práva: Trestné právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Štefan Zeman, PhD., JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené