O akcesorickom spoluvlastníctve a práve výlučne užívať spoločné časti, spoločné zariadenia, príslušenstvo a priľahlý pozemok bytového domu (2. časť)

Autor sa v článku zaoberá inštitútom akcesorického spoluvlastníctva spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu a priľahlého pozemku, ktoré je nerozlučne spojené s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v bytovom dome podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení jeho novely č. 283/2018 Z. z., ktorá zaviedla viacero významných zmien. Jednou z nich je aj podrobnejšia úprava práva výlučného užívania spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu a priľahlého pozemku.

Autori: JUDr. Marek Valachovič PhD.
Dátum publikácie: 7. 1. 2020
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 11/2019
Oblasti práva: Občianske právo / Byty a nebytové priestory 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Marek Valachovič PhD.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené