Nová úprava premlčania spotrebiteľských nárokov v Občianskom zákonníku

Nález Ústavného súdu SR rozhodol o neplatnosti § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa. Toto ustanovenie zavádzalo povinnosť súdov zamietnuť vymáhanie nárokov obchodníka voči spotrebiteľovi, ak bol tento nárok premlčaný. Problém bol ale v tom, že premlčanie musí spotrebiteľ aktívne namietať, a teda je protiústavné, ak to robí súd namiesto spotrebiteľa a de facto mu tak poskytuje právnu pomoc. Zákonodarca tak musel pristúpiť k prijatiu nového ustanovenia, už v súlade s Ústavou SR. O aké nové ustanovenie ide a viac o právnych následkoch voči obchodníkom sa dozviete v tomto článku.

Autori: JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Právny stav od: 5. 12. 2018
Dátum publikácie: 15. 1. 2019
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2019
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Ochrana spotrebiteľa; Vecné práva 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Filip Petrinec

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené