Nová koncepcia zmluvy o výkone funkcie uzavieranej medzi obchodnou spoločnosťou a členom jej orgánu

Autor interpretuje bazálne koncepčné a textačné aspekty novej právnej úpravy zmluvy o výkone funkcie v zmysle vládneho návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony, zverejnený dňa 15. 10. 2018. Prvá časť článku špecifikuje dôvody, ktoré komisiu viedli k odpútaniu sa od previazanosti medzi výkonom funkcie a mandátnou zmluvou, druhá sa zameriava na genézu formulovania a výklad vybraných ustanovení skúmaného zmluvného typu s dôrazom na diferenciu medzi pokynmi právnickej osoby a autonómnou vôľou člena orgánu spoločnosti, resp. na vymedzenie konkurenčnej doložky.

Autori: doc. JUDr. Mojmír Mamojka, ml., PhD.
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 3/2019
Oblasti práva: Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Zmluvy v obchodnom práve 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: prof. JUDr. Mojmír MAMOJKA ml., PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené