Nefunkčná obec (2. časť)

Autor analyzuje inštitút nefunkčnej obce, ktorý bol do slovenského právneho poriadku zavedený novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vykonanou zákonom č. 70/2018 Z. z., s účinnosťou od 1. 4. 2018. V druhej časti článku autor sústredí pozornosť na analýzu podmienok uvedenia mechanizmu pričlenenia nefunkčnej obce k susediacej obci do praxe.

Autori: Bc. Lukáš Tomaš
Dátum publikácie: 16. 12. 2018
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2018 / JR - 11/2018
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Samospráva


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Bc. Lukáš Tomaš

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené