Možnosti využitia kvalifikovaného elektronického podpisu pri vybavovaní povinností v súvislosti s narodením dieťaťa

Autorka sa zaoberá základnými administratívnymi povinnosťami v súvislosti s narodením dieťaťa a tiež výhodami a nevýhodami kvalifikovaného elektronického podpisu a občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Súčasťou informačného článku je aj posúdenie možností využitia kvalifikovaného elektronického podpisu pri vybavovaní povinností v súvislosti s narodením dieťaťa.

Autori: JUDr. Jana Matejová
Dátum publikácie: 1. 7. 2019
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 5/2019
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Štátna správa


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Jana Matejová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené