Krátke pojednanie o konkurze úverových inštitúcií a jeho smerovaní

Autor sa s poukazom na povahu európskej regulácie v oblasti konkurzov snaží poskytnúť ucelený náhľad na problematiku právnej úpravy zahájenia konkurzného konania a vyhlásenia konkurzu pre úverovú inštitúciu a jeho národné špecifiká. Osobitnú pozornosť venuje vplyvom, ktoré do oblasti konkurzu úverových inštitúcií vnieslo zavedenie jednotného rezolučného mechanizmu, ale aj jednotlivým nedostatkom národnej a európskej legislatívy a jej ďalšiemu smerovaniu.

Autori: Mgr. Tomáš Gajdoš
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 10/2019
Oblasti práva: Obchodné právo / Konkurz a reštrukturalizácia 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Tomáš Gajdoš

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené