K účasti verejnosti na posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Verejnosť a mimovládne organizácie bývajú v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie často opomínané, často im nepriznávajú orgány verejnej moci všetky ich práva, osobitne pokiaľ ide o právo podať opravný prostriedok. Spory vyplývajúce z takejto neprávnej aplikácie práva Európskej únie následne často rieši Súdny dvor Európskej únie, jedným z nich bolo konanie č. C-263/08. Súdny dvor teda na základe uvedených návrhov generálnej advokátky a na základe uvedených odôvodnení rozhodol, že vnútroštátna právna úprava, ktorá vyhradzuje právo podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu týkajúcemu sa činnosti, ktorá patrí do pôsobnosti smernica 85/337/EHS, iba združeniam na ochranu životného prostredia, ktoré majú aspoň 2 000 členov je v rozpore s právom Európskej únie.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Právny stav od: 21. 6. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Dátum publikácie: 11. 6. 2013
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2013
Oblasti práva: Ústavné právo / EU 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Peter Rohaľ

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené