K niektorým aktuálnym problémom dohody o zrážkach zo mzdy

Autor analyzuje obsah a účel dohôd o zrážkach zo mzdy, často uzatváraných v súčasnej právnej praxi. Skúma problém subsidiarity zabezpečovacích inštitútov a problém existencie zabezpečovaných nárokov a ich dosah na platnosť dohôd o zrážkach zo mzdy, pričom poukazuje na možné riešenia týchto otázok so zreteľom na požiadavky právnej praxe.

Autori: Bc. Ivan Kundrát
Dátum publikácie: 18. 11. 2018
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2018 / JR - 10/2018
Oblasti práva: Občianske právo / Exekúcie, výkon rozhodnutí / Exekúcia


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Bc. Ivan KUNDRÁT

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené