Charakter pôsobností slovenskej územnej samosprávy (2. časť)

Autor v predkladanom príspevku analyzuje charakter (povahu) pôsobností, ktorými na jednotlivých úsekoch verejnej správy disponuje slovenská územná samospráva. V tejto časti článku sa autor zaoberá vecným rozsahom aplikovateľnosti generálnych interpretačných pravidiel (akcesorická pôsobnosť, test akcesority pôsobnosti, pôsobnosť pri výkone verejnej správy) a prináša prierez určovaním charakteru územno-samosprávnych pôsobností orgánov aplikácie práva, menovite v aktuálnej rozhodovacej činnosti súdov a slovenských prokuratúr.

Autori: Bc. Lukáš Tomaš
Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 8-9/2019
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Samospráva


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Bc. Lukáš Tomaš

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené