1. Úvodné poznámky

Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok. Novinkou pre rok 2015 je povinné členenie účtovnej závierky podľa veľkosti účtovnej jednotky na mikro, malú a veľkú účtovnú závierku. Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania, len sa ukladá do registra účtovných závierok cez webovú stránku FR SR. 

Autori: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015
Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Prameň: Daňové priznanie (monotématika PP) / DP 2015
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Správa daní a poplatkovObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené