Top témy

Čo pribudlo na epi.sk v roku 2021?

20.01.2022

Pozrite si krátky sumár nového obsahu, ktorý sa stal súčasťou EPI Právnych systémov počas uplynulého roka.

celý článok

Judikatúra k obchodnému registru

12.01.2022 / Mgr. Barbora Magočová

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Právne kalkulačky pre rok 2022

04.01.2022

Výpočet trov právneho zastúpenia a náhrad hotových výdavkov.

celý článok

Odpočúvanie – komparácia

21.12.2021 / doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Odpočúvanie podľa Trestného poriadku a zákona o ochrane pred odpočúvaním (komparácia).

celý článok

Judikatúra k väzbe

15.12.2021 / doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Ako čítať trh a vpísať doň úspešný príbeh – 7 životných skúseností

13.12.2021

celý článok

Zákon o podpore v čase skrátenej práce – komentár

09.12.2021 / Ing. Mikuláš Hamuľák

Nový komentár k zákonu č. 215/2021 Z. z.

celý článok

NOVINKA NA EPI – rýchlejšie a presnejšie vyhľadávanie

30.11.2021

Prinášame nové, rozšírené vyhľadávanie nad celým obsahom, aby ste informácie, ktoré hľadáte, dokázali nájsť rýchlejšie, presnejšie a efektívnejšie.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 11/2021

30.11.2021

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra k štátnozamestnaneckým vzťahom

19.11.2021 / JUDr. Monika Kiklicová

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Nové a rozšírené vyhľadávanie v Rozhodnutiach súdov

08.11.2021

Dnes vám predstavíme hlavné vylepšenia a zmeny vo vyhľadávaní v Rozhodnutiach súdov.

celý článok

Postupy účtovania pre neziskové účtovné jednotky – komentár

05.11.2021 / Ing. Mária Cvečková

Nový komentár k oznámeniu č. 601/2007 Z. z.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 10/2021

02.11.2021

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Komentár k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb

25.10.2021 / kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.

Eurokódex komentár už dostupný online.

celý článok

Judikatúra k zmluve o dielo

12.10.2021 / Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Judikatúra k zásadám dokazovania v trestnom konaní

04.10.2021 / doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 9/2021

01.10.2021

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Zborníky Právnickej fakulty UMB v EPI

20.09.2021

Spolupráca, ktorú si treba všimnúť.

celý článok

Judikatúra k doručovaniu

16.09.2021 / JUDr. Petra Čičkánová

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 8/2021

02.09.2021

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra k doručovaniu v pracovnom práve

27.08.2021 / JUDr. Petra Čičkánová

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Judikatúra k obchodnoprávnym zmluvám o prevode vlastníctva

11.08.2021

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Judikatúra k bezpečnostnému manažmentu podnikateľa

03.08.2021

Nový výber online judikatúry k BOZP a ochrane majetku.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 7/2021

02.08.2021

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov – komentár

21.07.2021 / JUDr. Marek Maslák, PhD.

Nový komentár k zákonu č. 504/2003 Z. z.

celý článok

Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže

02.07.2021 / Mgr. Lucia Čerňanová PhD.

Nový komentár k zákonu č. 409/2011 Z. z.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 6/2021

01.07.2021

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra k zabezpečovaniu informácií pre trestné konanie

15.06.2021 / doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

07.06.2021 / JUDr. Petra Čičkánová

Nový komentár k zákonu č. 2/1991 Z. z.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 5/2021

31.05.2021

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra k zmluvám o prenechaní vecí na užívanie

28.05.2021 / Mgr. Barbora Magočová

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Zákon o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

17.05.2021 / JUDr. Dávid Kišeľák

Nový komentár k zákonu č. 437/2004 Z. z.

celý článok

Judikatúra Najvyššieho súdu SR k dani z pridanej hodnoty

06.05.2021 / Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 4/2021

03.05.2021

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra k zmluvám o prevode vlastníctva

30.04.2021 / Mgr. Barbora Magočová

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka

28.04.2021 / JUDr. Dušan Kucbel

Nová monotematika aj s výberom judikatúry.

celý článok

Pozemkové úpravy, urbáre a majetkovoprávne usporiadanie

22.04.2021 / JUDr. Marek Maslák, PhD.

Séria videoškolení s JUDr. Maslákom PhD.

celý článok

Zákon o nadáciách

16.04.2021 / doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Nový komentár k zákonu č. 34/2002 Z. z.

celý článok

Judikatúra k zástupcom zamestnancov

09.04.2021 / JUDr. Petra Čičkánová

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 3/2021

06.04.2021

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore

31.03.2021 / JUDr. Jozef Milučký

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Judikatúra k znalcovi v trestnom konaní

11.03.2021 / doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

05.03.2021 / JUDr. Eva Sláviková

Nový komentár k zákonu č. 11/2019 Z. z.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 2/2021

26.02.2021

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra k osobitným procesným postupom a odvolaniu

12.02.2021 / Mgr. Barbora Magočová

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

05.02.2021 / Mgr. Lucia Čerňanová PhD.

Nový komentár k zákonu č. 401/1998 Z. z.

celý článok

Judikatúra k nárokom z neplatného skončenia pracovného pomeru

02.02.2021 / JUDr. Petra Čičkánová

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 1/2021

29.01.2021

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Čo pribudlo na epi.sk v roku 2020?

26.01.2021

Pozrite si krátky sumár nového obsahu, ktorý sa stal súčasťou EPI Právnych systémov počas uplynulého roka.

celý článok

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov

21.01.2021 / Mgr. Barbora Magočová

Nový komentár k zákonu č. 421/2020 Z. z.

celý článok

Právne kalkulačky pre rok 2021

07.01.2021

Výpočet trov právneho zastúpenia a náhrad hotových výdavkov.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 12/2020

31.12.2020

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra krajských súdov k CSP, CMP a SSP, výbery 2019 – 2020

16.12.2020 / Mgr. Barbora Magočová

Tri nové výbery online judikatúr.

celý článok

Zákon o ochrane pred odpočúvaním

10.12.2020 / doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Nový komentár k zákonu č. 166/2003 Z. z., autor doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

celý článok

Judikatúra k trovám súdneho konania

02.12.2020 / Mgr. Barbora Magočová

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 11/2020

01.12.2020

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra ku konaniu podnikateľa

20.11.2020 / JUDr. Slavomíra Mičurová Školková

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Správa bytových domov

19.11.2020

Príspevky v rámci spolupráce so Združením pre lepšiu správu bytových domov.

celý článok

Sme tu pre vás aj online

29.10.2020

Prezentácia produktov, preškolenie či konzultácia? Všetko vyriešime online.

celý článok

Eurokódex novinka – Veľký komentár k Stavebnému zákonu

29.10.2020 / Martin Píry JUDr., PhD.

Online verzia už dostupná na epi.sk.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 10/2020

29.10.2020

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Obvinený v trestnom konaní - judikatúra

26.10.2020 / doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Nový výber online judikatúry.

celý článok

EPI SMART Projekt spolupráce s Právnickou fakultou UMB pokračuje

22.10.2020

Už tretí rok pomáhame pri vzdelávaní študentov práva.

celý článok

Judikatúra k dobrým mravom

15.10.2020 / JUDr. Petra Beznosková

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 9/2020

02.10.2020

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra k právu združovania

30.09.2020 / Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Eurokódex novinka – Nariadenie GDPR 2. aktualizované vydanie

23.09.2020

Online verzia dostupná na epi.sk

celý článok

Novinka: EPI Docs

17.09.2020

Predstavujeme vám EPI Docs - interaktívny online nástroj na tvorbu právnych dokumentov.

celý článok

Neodkladné opatrenia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

16.09.2020

Najčastejšie využívaný procesný inštitút dočasnej úpravy pomerov a nedostatky pri jeho využívaní.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 8/2020

28.08.2020

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra k nekalej súťaži

17.08.2020 / Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Príbeh EPI - ekonomické a právne informácie

17.08.2020

Čo je vlastne EPI, ako vzniklo a vyvíjalo sa a pre koho je táto online služba užitočná.

celý článok

Judikatúra k neodkladným opatreniam v rodinnom práve

03.07.2020 / Mgr. Barbora Magočová

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Eurokódex novinka – Zákon o kontrole v štátnej správe

02.07.2020 / Martin Vojtašovič JUDr.

Online verzia už dostupná na epi.sk.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 7/2020

01.07.2020

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 6/2020

30.06.2020

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra k rozvodu, výživnému a výkonu rodičovských práv

24.06.2020 / Mgr. Barbora Magočová

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Dotácie nájomcom nehnuteľností zatvorených prevádzok

19.06.2020 / Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.

Podmienky pre dotácie na nájomné, prehľad aktov Úradu verejného zdravotníctva o zatváraní a otváraní prevádzok.

celý článok

Nové aj aktualizované vzory interných predpisov

08.06.2020

Vzorové dokumenty pre podnikateľov aj verejnú správu.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 5/2020

29.05.2020

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Dve nové judikatúry k trestnému právu

28.05.2020

Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR, Svedok v trestnom konaní.

celý článok

Dočasná ochrana podnikateľov

19.05.2020

Podmienky a dôsledky priznania dočasnej ochrany, postup pri podaní žiadosti.

celý článok

Pohľadávky v čase koronakrízy

13.05.2020

Ako nová právna úprava ovplyvní spravovanie a vymáhanie pohľadávok?

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 4/2020

04.05.2020

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov

29.04.2020 / Mgr. Barbora Magočová

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Výber zmlúv a právnych podaní v súvislosti s Covid-19

23.04.2020

Vzorové dokumenty pre podnikateľov v súčasnej krízovej situácii, ale aj v budúcnosti.

celý článok

COVID-19: Zákony a vysvetlenia

09.04.2020

Zákony vydané v súvislosti s ochorením COVID-19 s vysvetľujúcimi informáciami, vrátane zákonov vydaných od apríla do októbra 2020.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 3/2020

01.04.2020

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku

27.03.2020 / JUDr. Jozef Milučký

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Odborné články aj k téme koronavírusu

24.03.2020

Takmer 20 000 článkov, aktuálne témy, hodnotný archív

celý článok

Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve

18.03.2020 / JUDr. Petra Beznosková

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Správa bytových domov

11.03.2020

Príspevky v rámci spolupráce so Združením pre lepšiu správu bytových domov.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 2/2020

02.03.2020

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra k ochrane osobnosti

14.02.2020 / Mgr. Barbora Magočová

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Nový EPI Obchodný vestník SR

05.02.2020

Stiahnite si užívateľskú príručku k novému EPI Obchodnému vestníku SR.

celý článok

Judikatúra Najvyššieho súdu SR k dovolaniu

04.02.2020

Nový výber online judikatúry.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 1/2020

03.02.2020

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Čierna stavba

28.01.2020

Monotematika k problematike nelegálnej stavby. 

celý článok

Čo pribudlo na epi.sk v roku 2019?

17.01.2020

Pozrite si krátky sumár nového obsahu, ktorý sa stal súčasťou EPI Právnych systémov počas uplynulého roka.

celý článok

Právne kalkulačky pre rok 2020

10.01.2020

Výpočet trov právneho zastúpenia, náhrad hotových výdavkov a súdnych poplatkov.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 12/2019

20.12.2019

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Judikatúra ku skončeniu pracovného pomeru

16.12.2019

Nový online výber judikatúry.

celý článok

Eurokódex judikatúra a monotematiky

03.12.2019

Predstavujeme vám najnovší produkt Eurokódex judikatúra a monotematiky.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 11/2019

29.11.2019

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Zmeny v daňových zákonoch

21.11.2019 / Ing. Jaroslava Betáková

Daň z príjmov od 1. 12. 2019 a od 1. 1. 2020, DPH od 1. 1. 2020.

celý článok

Škoda v pracovnoprávnych vzťahoch

15.11.2019 / JUDr. Klára Kučerková

Vecná škoda, škoda na zdraví, predchádzanie škodám, zodpovednosť za škodu a jej náhrada.

celý článok

Judikatúra ESD k dani z pridanej hodnoty

07.11.2019

Nový online výber judikatúry.

celý článok

Právo a judikatúra v praxi 10/2019

31.10.2019

Výber z nových rozhodnutí súdov.

celý článok

Zákon o zdravotnej starostlivosti – nový komentár

16.10.2019 / doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

K z. č. 576/2004 Z. z.  podľa právnej úpravy účinnej od 1. júna 2019.

celý článok

Reportáž: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe

10.10.2019

Prinášame krátku reportáž a podcast z našej EPI konferencie: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe.

celý článok

Zmeny v zákone o registri partnerov verejného sektora

09.10.2019 / kolektív autorov

Zmena pojmu partner verejného sektora, diskvalifikácia zo zápisu do registra.

celý článok

EPI konferencia: Pracovné právo 2019

02.10.2019

18. – 19. 11. 2019 • Demänovská Dolina • Hotel Grand Jasná****

celý článok

Ukončenie niektorých exekúcií

30.09.2019 / JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Komentár k právnej úprave o starých exekúciách účinnej od 1. 1. 2020.

celý článok

Pripravovaná novela Daňového poriadku

24.09.2019 / Ing. Božena Jurčíková

Informácia o návrhu novely Daňového poriadku po medzirezortnom pripomienkovom konaní.

celý článok

Zmeny v Trestnom poriadku

17.09.2019 / prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Videokonferenčné zariadenia v trestnom konaní, rozšírenie konaní so samosudcom. 

celý článok

Exekučné konanie

06.09.2019 / JUDr. Teodor Bombor

Návrh na začatie exekúcie, posudzovanie návrhu zo strany súdu.

celý článok

EPI konferencia: Trestné právo 2019

05.09.2019

21. – 22. 10. 2019 • Demänovská Dolina • Hotel Tri Studničky****

celý článok

Probácia a mediácia v trestnom práve

28.08.2019 / JUDr. František Kutlík

K použitiu princípu ultima ratio.

celý článok

Predaj podniku

20.08.2019 / Ing. Jaroslava Betáková

Komplexný nájom nehnuteľnosti používanej na prevádzkovanie obchodnej činnosti a predaj podniku.

celý článok

Rekreačný príspevok v otázkach a odpovediach

13.08.2019

Doklady na preukázanie nároku, kúpele, tábory.

celý článok

EPI konferencia: Zákon o IT vo verejnej správe 2019

06.08.2019

23. – 24. 9. 2019 • Demänovská Dolina • Hotel Grand Jasná****

celý článok

Zmeny v úprave vlastníckych vzťahov k pôde

06.08.2019 / JUDr. Martin Píry, Ph.D

Zmeny pri zániku nájomného vzťahu k lesným pozemkom aj v evidencii lesných pozemkov.

celý článok

Fakturácia v rozsudkoch ESD

23.07.2019 / Ing. Nadežda Cígerová

Spätná účinnosť opravy faktúry.

celý článok

Striedavá starostlivosť v rozhodnutiach súdov

16.07.2019

Najlepší záujem dieťaťa, zohľadňované kritériá a dôvody odmietnutia.

celý článok

Vzory podľa nového zákona o zájazdoch

09.07.2019

Zákon o zájazdoch 2019, komentované vzorové dokumenty.

celý článok

Nový zákon o finančnej správe účinný od 1. júla 2019

02.07.2019 / JUDr. Ing. Michaela Sýkorová

Zmeny v organizácii finančnej správy, postavenie príslušníkov finančnej správy.

celý článok

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

25.06.2019

Komentáre, výbery článkov, vzorov a príkladov praxe pre bytové spoločenstvá.

celý článok

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

13.06.2019 / JUDr. Petra Beznosková

Nový zákon, nové povinnosti, posilnenie postavenia oznamovateľov.

celý článok

Zasielanie reklamy

07.06.2019 / JUDr. Mária Kevická, PhD.

Zákonné podmienky oslovovania klientov poštou alebo emailom.

celý článok

Eurokódex novinka – Zákon o kybernetickej bezpečnosti

31.05.2019 / JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Online verzia dostupná na epi.sk.

celý článok

Súdny dvor EÚ k princípu nezávislého vzťahu

21.05.2019 / JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Analýza rozsudku k transférovému oceňovaniu.

celý článok

Vzory žalôb z obchodného práva

14.05.2019

K účasti v obchodných spoločnostiach, k ochrane proti nekalej súťaži, pri obchodnozáväzkových vzťahoch.

celý článok

EPI konferencia: GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2019

13.05.2019

4. – 5. jún 2019 • Tatranská Lomnica • Grandhotel Praha****

celý článok

Ochrana majetku v organizácii

07.05.2019 / prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Ako stanoviť minimálne požiadavky na úroveň ochrany majetku?

celý článok

Dovolenka pre samostatne zárobkovo činné osoby?

30.04.2019 / JUDr. Monika Kiklicová

Analýza rozsudku Súdneho dvora EÚ C-214/16.

celý článok

Zamestnávanie cudzincov a mediácia

23.04.2019 / JUDr. František Kutlík

Interkultúrna mediácia na pracovisku. Prevencia a riešenie konfliktov.

celý článok

Najdôležitejšie zmeny v zákone o pozemkových spoločenstvách od 1. 10. 2018

11.04.2019 / JUDr. Mária Kevická, PhD.

Ohlasovacia povinnosť do 30. júna 2019. Vzory dokumentov.

celý článok

Dedičské konanie podľa Civilného mimosporového poriadku

27.03.2019 / JUDr. Ing. Michaela Sýkorová

Príslušnosť súdu, notár ako súdny komisár, veriteľ poručiteľa, BSM, likvidácia dedičstva.

celý článok

EPI konferencia: Konkurz a reštrukturalizácia 2019

22.03.2019

14. – 15. máj 2019 • Trenčín • Hotel Elizabeth

celý článok

Náhrada škody od štátu v daňových veciach

19.03.2019 / JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci  v daňovej oblasti, výber judikatúry.

celý článok

Nový zákon o hazardných hrách

12.03.2019 / JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Od 1. marca 2019. Porovnanie s predchádzajúcou úpravou, zodpovedné hranie, register vylúčených osôb.

celý článok

Komentár k novému zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov

07.03.2019 / Mgr. Janette Smažáková

Poplatníkom je posledný držiteľ odpadu. Správne zaradenie odpadov.

celý článok

Likvidácia obchodnej spoločnosti

27.02.2019 / Ing. Eva Gášpárová

Postup po zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie. Daňové a účtovné povinnosti.

celý článok

EPI konferencia: Odpadové hospodárstvo 2019

22.02.2019

21. – 22. marec 2019 • Demänovská Dolina • Hotel Grand Jasná

celý článok

Daňová rezidencia

21.02.2019 / Ing. Miroslava Brnová

Ako postupovať pri určovaní daňovej rezidencie?

celý článok

Povinnosti zamestnávateľa a nový príspevok na rekreáciu

15.02.2019 / Ing. Valéria Jarinkovičová

Podmienky poskytovania nového príspevku pre zamestnancov.

celý článok

EPI konferencia: Verejné obstarávanie 2019

14.02.2019

9. – 10. apríl 2019 • Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica • Grandhotel Praha

celý článok

Ohlasovacie povinnosti podľa zákona o odpadoch

11.02.2019 / Ing. Karin Štecová, PhD.

Ohlasovacie povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku a pôvodcu odpadov do 28. februára 2019. Ktoré tlačivá sú platné na ohlasovanie za rok 2019?

celý článok

EPI konferencia: Kybernetická bezpečnosť 2019

04.02.2019

1. – 2. 4. 2019 • Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica • Grandhotel Praha

celý článok

Nová povinnosť zápisu do obchodného registra

31.01.2019 / JUDr. Ondrej Beracka

Doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod pre všetky právnické osoby.

celý článok

Daň z motorových vozidiel 2019

22.01.2019 / Ing. Jana Fülöpová

31. január – posledný deň lehoty na podanie daňového priznania, príklad vyplnenia.

celý článok

Nová úprava premlčania spotrebiteľských nárokov

15.01.2019 / JUDr. Filip Petrinec, PhD.

K poslednej novele Občianskeho zákonníka.

celý článok

Zmeny v zákone o finančnej kontrole

07.01.2019 / PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Zmeny účinné od 1. januára 2019, vzor výkonu základnej finančnej kontroly pre rok 2019.

celý článok

Eurokódex novinka – Zákon o e-Governmente

27.12.2018 / Mgr. Zuzana Halásová, PhD.

Online verzia dostupná na epi.sk.

celý článok

Skončenie pracovného pomeru

18.12.2018 / JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Príklady a judikatúra k jednotlivým spôsobom skončenia pracovného pomeru.

celý článok

GDPR: Ako nastaviť vernostný program?

11.12.2018 / JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Vernostné programy ako marketingový a obchodný nástroj z pohľadu ochrany osobných údajov.

celý článok

Minimálna mzda 2019

05.12.2018 / Ing. Viliam Višňovský

Postup podľa zákona o minimálnej mzde, dosah zvýšenia, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenia a odmena za prácu na základe dohody.

celý článok

Trovy konania v nových rozhodnutiach súdov

23.11.2018

Výber rozhodnutí krajských súdov, Najvyššieho súdu SR aj Najvyššieho súdu ČR.

celý článok

Zákaz vstupu so zbraňou

15.11.2018 / JUDr. Ivana Slivková

Práva a povinnosti držiteľa zbrojného preukazu, nosenie zbraní do priestorov označených zákazom.

celý článok

Novinky v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

07.11.2018 / JUDr. Jana Zimmermannová

Presnejšie pravidlá pre zmluvy o výkone správy, nové povinnosti správcov, nová úprava hlasovania, organizácie schôdzí od 1. 11. 2018.

celý článok

Vymáhanie mzdových nárokov

29.10.2018 / JUDr. Mária Kevická, PhD.

Návrh na vyhlásenie konkurzu na zamestnávateľa, žiadosť o dávku garančného poistenia, okamžité skončenie pracovného pomeru.

celý článok

Vzory podaní po novele katastrálneho zákona

19.10.2018

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností – prevod vlastníckeho práva, vecné bremená, záložné právo, zmluvy týkajúce sa nehnuteľností

celý článok

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

15.10.2018 / Ing. Anton Kolembus

Registračné povinnosti, účtovníctvo pri vzniku, základné imanie, povinnosti voči správcovi dane.

celý článok

Zodpovednosť štátu za nesprávny úradný postup

08.10.2018

Aktuálna judikatúra k posudzovaniu nezákonného rozhodnutia.

celý článok

Povinnosti SZČO

28.09.2018 / Ing. Martina Paliderová, PhD.

Daňová evidencia, odvody do Sociálnej poisťovne 2018 a 2019, zdravotné poistenie, ukončenie živnosti.

celý článok

GDPR: Použitie fotografií a videí na marketingové účely

20.09.2018 / JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Osobitosti súhlasu, tzv. konkludentný súhlas a jeho slabé miesta.

celý článok

Záväznosť právneho názoru súdu vyššej inštancie

14.09.2018 / Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Kasačná záväznosť a výnimky z tejto povinnosti.

celý článok

Zabezpečovacie a neodkladné opatrenie

06.09.2018 / JUDr. Ing. Michaela Sýkorová

Podmienky pre ich uplatnenie na podklade vydaných rozhodnutí súdov, vzor návrhu.

celý článok

Nehnuteľnosti v nových rozhodnutiach súdov

30.08.2018

Povolenie vkladu, ochrana vlastníckeho práva, nadobudnutie od neoprávneného.

celý článok

GDPR: Porušenie ochrany osobných údajov

20.08.2018 / JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Kedy máte oznámiť bezpečnostný incident na Úrad?

celý článok

Veľká novela katastrálneho zákona

13.08.2018 / JUDr. Jana Dráčová

Od 1. októbra nové náležitosti návrhu na katastrálne konanie, zmeny v oprave chýb a  zápisoch súdneho rozhodnutia.

celý článok

Prevod obchodného podielu

06.08.2018 / Ing. Eva Gášpárová

Zmeny k 1. 9. 2018 - nové prípady pre zákaz prevodu, zjednodušenie pri spoločníkoch neevidovaných v zozname daňových dlžníkov.

celý článok

Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

25.07.2018

Rozhodnutia súdov k posúdeniu vzniku zodpovednosti.

celý článok

Mediácia v zdravotníctve

16.07.2018 / JUDr. František Kutlík

Komunikácia ako prevencia i riešenie konfliktov, špecifiká konfliktov v zdravotníckych zariadeniach.

celý článok

Mladiství zamestnanci

09.07.2018 / JUDr. Stanislava Žáková

Pracovné podmienky na základe dohôd aj v pracovnom pomere, práce mladistvým zamestnancom zakázané.

celý článok

GDPR: Ochrana osobnosti verzus práva dotknutých osôb

02.07.2018 / JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Ako sa oslobodiť spod hrozby pokuty?

celý článok

Dodatočné konanie o dedičstve

26.06.2018 / JUDr. Ing. Michaela Sýkorová

Ako konanie začať, aké sú povinnosti subjektov v tomto konaní.

celý článok

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti - povinnosti podnikateľov

19.06.2018 / Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.

Advokáti, účtovníci, realitní makléri a iné povinné osoby, vzor programu vlastnej činnosti.

celý článok

Eurokódex novinka – Nariadenie GDPR

13.06.2018 / Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE

Online verzia dostupná na epi.sk

celý článok

Daň z príjmov a rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

07.06.2018 / JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Praktická použiteľnosť judikatúry Súdneho dvora na prípady zdaňovania daňou z príjmov.

celý článok

Obchodno-právny vzťah tichého spoločenstva

30.05.2018 / JUDr. Renáta Považanová

Vznik a zánik, právo na podiel na zisku a podieľanie sa na strate z podnikania.

celý článok

Nové rozhodnutie veľkého senátu

24.05.2018

Odlišný právny názor ku kumulácii dovolacích dôvodov.

celý článok

Ochrana osobných údajov - vzorová dokumentácia

14.05.2018 / kolektív autorov

Vzory informačnej povinnosti, súhlasu so spracovaním osobných údajov, sprostredkovateľskej zmluvy, internej smernice, záznamov o spracovateľských činnostiach.

celý článok

Evidencia odpadov – povinnosť každého podnikateľa

09.05.2018 / Ing. Karin Štecová, PhD.

Základné povinnosti každej právnickej firmy, resp. fyzickej osoby – podnikateľa, bez ohľadu na ich predmet podnikania.

celý článok

GDPR a pracovná zmluva

30.04.2018 / JUDr. Marcela Macová, PhD.

Náležitosti pracovnej zmluvy podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia od 25. 5. 2018.

celý článok

Dodatočné daňové priznania

25.04.2018 / Ing. Eva Gášpárová

Pravidlá pre podávanie – kedy je daňovník povinný, kedy je oprávnený a kedy nemôže podať dodatočné daňové priznanie.

celý článok

Prehľad zmien pri nájme poľnohospodárskych pozemkov

16.04.2018 / JUDr. Ondrej Beracka

Od 1. mája 2018 sa menia pravidlá pre určenie výšky nájmu a ukončenie zmluvných vzťahov.

celý článok

Ako sa mení Zákonník práce k 1. máju 2018?

09.04.2018 / JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Mzdové zvýhodnenia, mzda a náhradné voľno za prácu nadčas, zmeny v potvrdení o zamestnaní a potvrdenie o zrážkach pri dohodách.

celý článok

Transferové oceňovanie v roku 2018

27.03.2018 / JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Rozsiahle rozšírenie osobnej pôsobnosti, podrobnejšie pravidlá ekonomického prepojenia.

celý článok

GDPR: Čo všetko je osobný údaj

21.03.2018 / JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Osobný údaj ako akákoľvek informácia súvisiaca s identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou. 

celý článok

Zásadné zmeny v zákone o obecnom zriadení

15.03.2018 / JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Významné zmeny v úprave obecného zriadenia podľa potrieb aplikačnej praxe s účinnosťou od 1. apríla 2018.

celý článok

Zlučovanie obchodných spoločností po novom

08.03.2018 / JUDr. Ondrej Beracka

Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby.

celý článok

Ste povinní vypracovať Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov?

26.02.2018 / JUDr. Filip Petrinec, PhD.

GDPR a proces vyhodnocovania rizík pri osobitnom spôsobe spracúvania osobných údajov.

celý článok

Ohlasovacie povinnosti podľa zákona o odpadoch

13.02.2018 / Ing. Karin Štecová, PhD.

Ohlasovacie povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku a pôvodcu odpadov do 28. februára 2018. Ktoré tlačivá sú platné na ohlasovanie za rok 2017?

celý článok

Zmenené povinnosti pri ochrane zdravia pri práci

09.02.2018 / JUDr. Mária Kevická, PhD.

Primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov a pracovná zdravotná služba. 

celý článok

Zmeny zákona o DPH v roku 2018

05.02.2018 / Ing. Jaroslava Betáková

Zavedenie inštitútu daňového zástupcu, zmena pri postúpení pohľadávky, súhrnné výkazy pri trojstrannom obchode, rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku.

celý článok

Povinnosti podnikateľov podľa zákona o odpadoch

29.01.2018 / Ing. Karin Štecová, PhD.

Pre koho platí povinnosť uzatvoriť zmluvu s OZV podľa novely zákona o odpadoch od 1. 1. 2018?

celý článok

Zmena žaloby

19.01.2018 / Mgr. Dušan Kucbel

Vybrané otázky zmeny žaloby v právnej úprave Civilného sporového poriadku.

celý článok

Daň z nehnuteľností na rok 2018

11.01.2018 / Ing. Iveta Ištóková

Vznik a zánik daňovej povinnosti, daň zo stavieb, pozemkov a bytov, príklady vyplnenia daňového priznania, termín do 31. januára 2018.

celý článok

Prísnejšie povinnosti konateľov

02.01.2018 / JUDr. Ondrej Beracka

Rozšírenie zodpovednosti aj bývalých štatutárov, hrozba diskvalifikácie, nový trestný čin nekalej likvidácie.

celý článok

Zdaňovanie dividend

21.12.2017 / Ing. Peter Horniaček

Zdaňovanie dividend, vyrovnacích podielov a ostatných podobných príjmov v prípade fyzických osôb  a právnických osôb.

celý článok

Zmeny Daňového poriadku od januára 2018

14.12.2017 / Bc. Katarína Danajovičová

Novinky v správe daní – index daňovej spoľahlivosti, zavedenie súhrnného protokolu, rozšírenie okruhu osôb povinných doručovať finančnej správe elektronicky.

celý článok

Oddlženie fyzickej osoby

07.12.2017 / Mgr. Ing. Miroslav Babeľa

Priebeh a účinky osobného bankrotu, úvahy z aplikačnej praxe.

celý článok

Daňová optimalizácia v rozhodnutiach súdov

28.11.2017

Neoprávnene uplatnené daňové zvýhodnenie, uznávanie daňových výdavkov.

celý článok

Zrušenie daňovej licencie od 1. 1. 2018

16.11.2017 / Ing. Michaela Vidová

Ako postupovať pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2017 – vysvetlenia a príklady.

celý článok

Odškodňovanie pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania

09.11.2017 / JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Náhrada škody, náhrada nemajetkovej ujmy, predpoklady zodpovednosti, pokuty pre zamestnávateľov a rozbor vybranej judikatúry.

celý článok

Aktuálne zmeny vo využívaní elektronických služieb štátu

30.10.2017 / Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.

Zjednodušenie „podpisovania“ elektronických podaní, platba kartou, prísnejšia fikcia doručenia, zmeny v Správnom poriadku.

celý článok

APUMS SR oslavuje 25. výročie

25.10.2017

Pridávame sa ku gratulantom!

celý článok

15 najdôležitejších noviniek v Obchodnom zákonníku k 1. 1. 2018

18.10.2017 / Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.

Opatrenia proti nepoctivému zlučovaniu obchodných spoločností a proti tzv. bielym koňom. Zmeny v Trestnom zákone, v zápisoch do obchodného registra.

celý článok

Mediácia v spotrebiteľských sporoch

12.10.2017 / JUDr. František Kutlík

Pojem mediácia, porovnanie mediácie a súdneho konania a rozoberanie praktických aspektov jej aplikácie v spotrebiteľských sporoch.

celý článok

Dlhy môžu firmu položiť. Platobný rozkaz vám pomôže

29.09.2017

Ak vám niekto v biznise dlhuje peniaze, zvyčajne sa vám nechce dlhé roky naťahovať na súdoch, navyše s neistým výsledkom.

celý článok

Obchodovanie cez internet z pohľadu daní

26.09.2017 / Ing. Anton Kolembus

E-shop z hľadiska účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.

celý článok

Výživné v nových rozhodnutiach súdov

14.09.2017

Ako súdy rozhodujú o výživnom? Výber rozhodnutí krajských súdov.

celý článok

Zmeny v oddlžení a exekúciách z pohľadu veriteľov

08.09.2017 / JUDr. Teodor Bombor

Rok 2017 priniesol zmeny týkajúce sa oddlženia fyzických osôb, ako aj zmeny v exekučnom konaní. Ako vplývajú na uspokojenie nárokov dotknutých veriteľov?

celý článok

Pripravované zmeny v ochrane osobných údajov

24.08.2017 / JUDr. Marcela Macová, PhD.

Porovnanie súčasného zákona a nového nariadenia EÚ, ktoré sa začne uplatňovať 25. mája 2018. Dokumentácia podľa nariadenia.

celý článok

Nové vzory zmlúv podľa zákona o štátnej službe

16.08.2017 / Redakcia

Nový zákon o štátnej službe č. 55/2017 Z. z. priniesol viaceré zmeny vo fungovaní štátnej správy. Pripravili sme nové vzory zmlúv vypracované v súlade so zmenenou právnou úpravou.

celý článok

Oddlženie podľa nových pravidiel

10.08.2017 / Mgr.et Mgr. Pavol Sojka, PhD.

Nová kategorizácia pohľadávok, rozhodnutie o oddlžení, nevymáhateľnosť pohľadávky, zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.

celý článok

Daňové a nedaňové výdavky – hlavné zmeny

03.08.2017 / Ing. Valéria Jarinkovičová

Prehľad zmien v uznávaní daňových výdavkov a vývojové tendencie v poslednom období.

celý článok

Nové Nariadenie EÚ o insolvenčnom konaní

24.07.2017 / JUDr. Mária Sumková, PhD.

Rozšírenie pôsobnosti aj na predúpadkové konania a reštrukturalizáciu. Definícia centra hlavných záujmov dlžníka a formalizovaná procedúra prihlasovania pohľadávok.

celý článok

Dovolanie v rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR

14.07.2017

Výber novej judikatúry k prípustnosti dovolania podľa Civilného sporového poriadku.

celý článok

Letné brigády študentov

07.07.2017 / Ing. Eva Gášpárová

Dohody o brigádnickej práci, práva a povinnosti študenta a zamestnávateľa v súvislosti s platením poistného a postup pri zdaňovaní príjmu.

celý článok

Povinná aktivácia elektronických schránok

21.06.2017 / Mgr. Zuzana Halásová, PhD.

1. júla 2017 sa elektronická komunikácia pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri a zapísané organizačné zložky stane nevyhnutnosťou.

celý článok

Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou od 1. 7. 2017

15.06.2017 / JUDr. Samuel Diatka

Nové osobitné druhy výkonu rozhodnutia, úprava postupu v prípade, ak Sociálna poisťovňa nevymôže svoju pohľadávku.

celý článok

Cezhraničné vysielanie zamestnancov

07.06.2017 / JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Rozdiely medzi vyslaním zamestnanca, miestom výkonu práce v inom štáte a zahraničnou pracovnou cestou.

celý článok

Nový zákon o štátnej službe - najdôležitejšie zmeny

25.05.2017 / Ing. Jarmila Belešová

Rada pre štátnu službu, nové princípy štátnej služby, systemizácia štátnozamestnaneckých miest.

celý článok

Európske konania o zablokovanie účtov

19.05.2017 / JUDr. Mária Sumková, PhD.

Výhodou je pôsobenie aj voči viacerým bankovým účtom v rozličných krajinách Európskej únie.

celý článok

Rekodifikácia civilného procesného práva

10.05.2017 / S-EPI, s.r.o.

Pripravili sme pre vás užitočný balíček, ktorý obsahuje všetko, čo potrebujete k tejto téme vedieť.

celý článok

Sťažnosti po novele zákona od 1. 6. 2017

27.04.2017

Zistite, čo sa mení v zákone o sťažnostiach od 1. júna 2017.

celý článok

Rozsiahle zmeny v exekučnom konaní

26.04.2017 / JUDr. Marek Bartko

Komentár k Exekučnému poriadku podľa právneho stavu k 1. aprílu 2017.

celý článok

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016

20.04.2017 / Ing. Ľubica Sekerková

Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive aktuálnom pre dané zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, a musí byť na úvodnej strane tlačiva označené ako dodatočné.

celý článok

Zákon o registri partnerov verejného sektora

10.04.2017 / kolektív autorov

Nový komentár k jednotlivým ustanoveniam tzv. protischránkového zákona.

celý článok

Vaši obchodní partneri pod drobnohľadom – EPI Monitoring

23.03.2017 / S-EPI, s.r.o.

Pre úspech a konkurencieschopnosť je nevyhnutné omnoho rýchlejšie a efektívnejšie získavať informácie – či už o obchodných partneroch, klientoch, ale aj o konkurencii.

celý článok

Novinky v európskom platobnom rozkaze

23.03.2017 / JUDr. Mária Sumková, PhD.

Zmeny v roku 2017 – zvýšenie sumy uplatňovanej pohľadávky, znižovanie súdnych poplatkov.

celý článok

Konkurz a reštrukturalizácia – všetko o zmenách

21.03.2017

Prijmite pozvanie na 2. ročník konferencie, absolvovaním ktorej získate až 10 kreditných bodov pre správcov.

celý článok

Dividendy od roku 2017

15.03.2017 / Bc. Katarína Danajovičová

Zmeny v podieloch na zisku z hľadiska zákona o zdravotnom poistení a zákona o dani z príjmov.

celý článok

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016

09.03.2017 / Ing. Marián Drozd

Príspevok je určený daňovníkom – právnickým osobám, ktoré budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2016.

celý článok

Register partnerov verejného sektora

06.03.2017

Máte povinnosť sa registrovať?

celý článok

Dokumentácia o ochrane osobných údajov v advokátskej kancelárii

17.02.2017 / JUDr. Marcela Macová, PhD.

Právny základ spracúvania osobných údajov, vzor evidenčného listu a poučenia oprávnených osôb.

celý článok

K novelám daňového poriadku za rok 2016 a od 1. 1. 2017

09.02.2017 / kolektív autorov

Prinášame prehľad zmien daňového poriadku schválených v priebehu roka 2016 účinných od 1. 7. 2016, od 1. 11. 2016 a od 1. 1. 2017.

celý článok

Nariadenie eIDAS a slovenský zákon o dôveryhodných službách

02.02.2017 / Mgr. Zuzana Halásová, PhD.

Posilnia dôveru pri elektronických transakciách v rámci EÚ?

celý článok

Novela zákona o dani z príjmov od januára 2017

16.01.2017 / Ing. Peter Horniaček

Novelou sa zvyšujú paušálne výdavky živnostníkov, zavádza sa daň z dividend, znižuje sa sadzba korporátnej dane. Pozrite si aj ostatné zmeny novely 341/2016 Z. z..

celý článok

Nový zákon o upomínacom konaní

10.01.2017 / JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Alternatívny spôsob riešenia sporov o peňažné plnenie od 1. februára 2017 – elektronicky a lacnejšie.

celý článok

Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti

22.12.2016 / Ing. Anton Kolembus

Pred zánikom právnickej osoby sa vyžaduje jej likvidácia, pokiaľ celé jej imanie nenadobúda právny nástupca. Prinášame právny, účtovný a daňový pohľad na zrušenie a likvidáciu obchodnej spoločnosti.

celý článok

Konanie v správnom súdnictve podľa SSP

21.12.2016 / JUDr. Renáta Považanová

Aké sú nové sankcie pre orgány verejnej správy? Kedy môže správny súd odmietnuť žalobu? Najpodstatnejšie zmeny a novinky, ktoré prináša Správny súdny poriadok.

celý článok

Jednoduchá spoločnosť na akcie – nový typ spoločnosti od 1. 1. 2017

06.12.2016 / JUDr. Samuel Diatka

Zmeny v Obchodnom zákonníku – akcionárska zmluva, právna úprava akcií v jednoduchej spoločnosti na akcie.

celý článok

Novinky v DPH v roku 2017

24.11.2016 / Ing. Jaroslava Betáková

Od 1. januára 2017 začne platiť novela zákona o DPH, ktorá zavádza niekoľko noviniek. Pozrite si podrobný popis zmien, ktoré novela č. 297/2016 Z. z. platiteľom DPH prináša.

celý článok

K niektorým povinnostiam podľa zákona o odpadoch

16.11.2016 / JUDr. Božena Gašparíková, CSc.

Reakcie na niektoré publikované názory k viacerým aspektom nového zákona o odpadoch, odpovede na často uvádzané otázky, porovnanie niektorých ustanovení starého a nového zákona.

celý článok

Zmeny v katastri v dôsledku rekodifikácie

11.11.2016 / JUDr. Jana Dráčová

Nová úprava  v odvolaní proti zamietavému rozhodnutiu pri návrhu na vklad, zmena týkajúca sa orgánov na úseku katastra a ponímania poznámky pri vyvlastňovacom konaní.

celý článok

Plynutie času v práve alebo praktický sprievodca lehotami

07.11.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Najčastejšie omyly pri uplatňovaní časovo obmedzených nárokov.

celý článok

Konania v niektorých rodinnoprávnych veciach

24.10.2016 / JUDr. Róbert Bános

Osem druhov osobitných konaní spojených s manželstvom, rodičovstvom, maloletými, osvojením a výživným.

celý článok

Vymáhanie pohľadávok pri aplikácii nového CSP

12.10.2016 / JUDr. Ondrej Beracka

Praktické upozornenia na zmeny pri vymáhaní dlhov – povinné údaje v žalobe, predbežné prejednanie sporu, platobný rozkaz, dokazovanie.

celý článok

Reštrukturalizácia z daňového a účtovného hľadiska

07.10.2016 / Ing. Mária Horváthová

Daňové a účtovné súvislosti procesu reštrukturalizácie z pohľadu samotného podniku v reštrukturalizácii – dlžníka a jeho veriteľov.

celý článok

Najnovšie trendy v obchodnom práve

26.09.2016

Posledné zmeny v Obchodnom zákonníku z pohľadu konfrontácie očakávaní a poznatkov aplikačnej praxe.
15. - 16. 11. 2016, Grand hotel Permon

celý článok

Prehľad zmien zákonov súvisiacich s rekodifikáciou procesného práva

19.09.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Zmeny v súdnych poplatkoch, zisťovanie skutočného pobytu povinného v Exekučnom poriadku, spolupráca súdov a obecnej polície pri doručovaní a predvádzaní osôb.

celý článok

K inštitútu neodkladných a iných opatrení súdu

06.09.2016 / JUDr. Róbert Bános

Nariadenie a zrušenie neodkladného opatrenia, vzťah úpravy CSP a CMP, uplatnenie týchto opatrení v osobitných konaniach.

celý článok

Automobil – daňové režimy z hľadiska DPH

25.08.2016 / Ing. Jaroslava Betáková

Obchodovanie s novými a s ojazdenými automobilmi v rámci členských štátov EÚ z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.

celý článok

Základné princípy v CSP a ich význam v praxi

15.08.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Prinášame Vám nevyhnutný základ pre komplexné pochopenie textu nového zákona s príkladmi inštitútov a situácií, v ktorých sa úprava základných zásad uplatní aj pri praktickej aplikácii práva.

celý článok

Individuálne pracovnoprávne spory podľa CSP

08.08.2016 / JUDr. Ivana Podobníková

Poukázanie na osobitosti procesnej úpravy v konaní o individuálnom pracovnoprávnom spore, v ktorom požíva zamestnanec zvýšenú ochranu, oproti všeobecným ustanoveniam Civlného sporového poriadku.

celý článok

Elektronické schránky pre právnické osoby a ich dosah a účinok

28.07.2016 / JUDr. Ondrej Beracka

Elektronická schránka a jej povinná aktivácia pre právnické osoby od 1. augusta 2016. Moment doručenia elektronického podania alebo rozhodnutia a možné riziká.

celý článok

Rýchly sprievodca Civilným sporovým poriadkom

07.07.2016

Využite trojicu užitočných pomôcok k rekodifikácii: výkladové príspevky k jednotlivým častiam CSP, vzory právnych podaní a prevodovú tabuľku medzi OSP a CSP.

celý článok

Rekodifikácia civilného procesného práva – konferencia

07.07.2016

Tri nové procesné kódexy od 1. júla 2016 nahradili doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Novinky, ktoré táto veľká zmena prináša do činnosti súdov a advokátov, vám na konferencii predstaví špičkový lektorský tím.

celý článok

Transferové oceňovanie a vybrané transakcie závislých osôb

07.07.2016 / Ing. Silvia Karelová

Upozorňujeme na uplatňovanie princípov transferového oceňovania pri transakciách, ktoré medzi sebou realizujú závislé osoby. Poukazujeme na povinnosti, ktoré plynú závislým osobám v súvislosti s transferovým oceňovaním.

celý článok

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých podľa CMP

06.07.2016 / JUDr. Róbert Bános

Rozdiely v porovnaní s úpravou v OSP, exekučný titul vo veciach maloletých, obsahové náležitosti návrhu na výkon súdneho rozhodnutia, vyhláška č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu vo veciach maloletých.

celý článok

Sprievodca konaním v prvej inštancii podľa CSP

23.06.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Dôvodom výsadného postavenia konania v prvej inštancii je skutočnosť, že práve v tejto časti súdneho procesu musí účastník konania uniesť bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno.

celý článok

Vplyv reštrukturalizácie na daň z príjmov

15.06.2016 / Ing. Iveta Petrovická

Zmeny zavedené novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 87/2015 Z. z. majú vplyv na reštrukturalizačné konanie najmä vo vzťahu k nezabezpečeným veriteľom. O aké zmeny ide, aký je ich vplyv na účtovanie v procese reštrukturalizácie a na základ dane z príjmov?

celý článok

Správny súdny poriadok – najdôležitejšie zmeny

09.06.2016 / JUDr. Renáta Považanová

Pod lupu sme si zobrali ďalší z kódexov, ktoré od 1. júla 2016 nahradia Občiansky súdny poriadok. SSP upravuje právomoc a príslušnosť súdov v správnom súdnictve a tiež konanie a postup správnych súdov, účastníkov konania a ďalších osôb v správnom súdnictve.

celý článok

Zmeny v obchodnom majetku v rokoch 2015 a 2016

20.05.2016 / Ing. Miroslava Brnová

V roku 2015 a 2016 došlo v súvislosti s obchodným majetkom k zásadným zmenám, ktoré sa premietli predovšetkým do zmeny spôsobu odpisovania majetku.

celý článok

Zmeny v rozhodovaní o trovách konania v CSP advokátov nepotešia

19.05.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Novou právnou úpravou rozhodovania o trovách konania zákonodarca navyše pridáva (minimálne administratívnu) prácu aj advokátom a exekútorom.

celý článok

Prevádzkujete e-shop v súlade so zákonom?

11.05.2016 / JUDr. Mária Sumková

Základné informácie o spoločnosti, riadne označené výrobky, informácia o cene, obchodné podmienky...Overte si, či je váš e-shop v súlade s platnými právnymi predpismi.

celý článok

Skrátené konania a skrátené rozhodnutia v CSP

28.04.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Osobitné procesné postupy spočívajúce v skrátených konaniach a skrátených rozhodnutiach. Porovnanie úpravy v CSP a OSP.

celý článok

Novela zákona o mediácii k 1. 1. 2016 a jej aplikácia

18.04.2016 / JUDr. František Kutlík

Ďalší nástroj na promptné, cenovo výhodné a odformalizované riešenie sporov a vyššia úroveň garancie ochrany práv spotrebiteľa.

celý článok

Spoločnosť v kríze

13.04.2016 / JUDr. Zuzana Bartová

Rozhodnutia o diskvalifikácii, nový právny inštitút krízy v Obchodnom zákonníku.

celý článok

Medzinárodné zdaňovanie príjmov od 1. 1. 2016

08.04.2016 / Ing. Anna Fischerová

Novinky v oblasti medzinárodného zdaňovania s účinnosťou od 1. 1. 2016 z daňového a účtovného pohľadu.

celý článok

Deväť najdôležitejších zmien, ktoré prinesie CSP

18.03.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Primárnym cieľom Civilného sporového poriadku je dosiahnutie lepšej vymožiteľnosti práva prostredníctvom inštitútov, ktoré majú zamedziť pomalému a nehospodárnemu priebehu civilného konania.

celý článok

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

15.03.2016 / JUDr. Mária Durkošová, PhD.

Zákon, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy a výkon trestov ukladaných právnickým osobám.

celý článok

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015

01.03.2016 / Ing. Vladimír Pastierik

Posledný deň na podanie daňového priznania za rok 2015 je 31. marec 2016. Túto lehotu však možno oznámením predĺžiť až o tri, príp. šesť kalendárnych mesiacov.

celý článok

Rekodifikácia civilného procesného práva

01.03.2016

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok sú 3 nové procesné kódexy, ktoré od 1. júla 2016 nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Čo nové čaká sudcov a advokátov?

celý článok

Zmeny OSP s dôrazom na zmenkové konanie

18.02.2016 / JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Vypustenie úpravy zmenkového a šekového rozkazu, opatrenia na zvýšenú ochranu spotrebiteľov zo strany súdu, nový dôvod na obnovu konania.

celý článok

Zmeny a doplnenia zákona o DPH od 1. 1. 2016 a 1. 4. 2016

05.02.2016 / Mgr. Bc. Mojmír Beňo

Príspevok objasňuje jednotlivé ustanovenia novely zákona o DPH, ktorá nadobúda účinnosť od 1. januára 2016 a v prípade zmeny uvádzania údajov v kontrolnom výkaze.

celý článok

Správny súdny poriadok – nové noty pre právnikov

04.02.2016

Správny súdny poriadok je jedným z 3 nových procesných kódexov, ktoré od 1. júla 2016 nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Čo všetko bude inak?

celý článok

Nový prístup v riešení sporov spotrebiteľov s obchodníkmi

19.01.2016 / JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Nové možnosti riešenia sporov s obchodníkom, nová povinnosť pre eshopy.

celý článok

Audit z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov

18.01.2016

Rok 2016 by mal byť z pohľadu ochrany osobných údajov prelomový. Predpokladá sa totiž, že EÚ schváli nové nariadenie. Viete už, kedy vás čakajú zmeny?

celý článok

Schválená novela Obchodného zákonníka účinná od 1. januára 2017

18.01.2016 / JUDr. Mária Durkošová, PhD.

Jednoduchá spoločnosť na akcie ako nová forma kapitálovej obchodnej spoločnosti.

celý článok

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015

14.01.2016 / Ing. Jana Fülöpová

Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2015 je do 1. 2. 2016.

celý článok

Odpočet daňovej straty právnickej osoby

21.12.2015 / Ing. Iveta Petrovická

Daňová strata je legálny nástroj znižovania základu dane, ako aj daňovej povinnosti daňovníka.

celý článok

Zmeny zákona o vlastníctve bytov, nový zákon o správcoch

08.12.2015 / JUDr. Jana Zimmermannová

Podstatná zmena pri prevode bytov do vlastníctva nájomcov, nové podmienky pre správcov bytových domov.

celý článok

Zmeny v právnej úprave obchodných spoločností

02.12.2015 / JUDr. Ondrej Beracka

Zrušenie povinnosti uložiť peňažné vklady na účet, spoločnosť v kríze, register diskvalifikácií.

celý článok

Register právnických osôb je už realitou

25.11.2015 / JUDr. Ondrej Beracka

Nový zákon kumuluje Register právnických osôb, Register podnikateľov a Register orgánov verejnej moci pod jeden pojem.

celý článok

Právnikom sa menia „noty“

25.11.2015

Tri nové procesné kódexy nadobudnú účinnosť 1. júla 2016 a nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok z roku 1963.

celý článok

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2015

18.11.2015 / Ing. Martina Oravcová

Daňovníci si môžu za rok 2015 znížiť základ dane z príjmov o štyri nezdaniteľné časti.

celý článok

Neplatné skončenie pracovného pomeru

09.11.2015 / JUDr. Slavomíra Gejdošová

Praktické príklady a analýza jednotlivých spôsobov neplatného skončenia pracovného pomeru.

celý článok

Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

08.10.2015 / JUDr. Mária Durkošová, PhD.

Návrh zákona, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy a výkon trestov ukladaných právnickým osobám.

celý článok

Fotokópia listiny ako dôkaz?

03.10.2015

Vybrali sme z rozhodnutí súdov

celý článok

Princíp najlepšieho záujmu dieťaťa

02.10.2015 / JUDr. Róbert Bános

Zmeny v zákone o rodine od  1. 1. 2016.

celý článok

Z nových rozhodnutí súdov

02.10.2015

Nesplnenie sľubu ako dôvod vrátenia daru, zmenky v spotrebiteľských vzťahoch.

celý článok

Ekonomická kriminalita na Slovensku – konferencia

02.10.2015

Kedy ja daňová optimalizácia ešte legálna a kedy už ide o trestný čin?

celý článok

Novinky v zákone o účtovníctve

02.10.2015

Národná rada SR schválila zákon č. 130/2015 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon o účtovníctve s platnosťou od 1. 7. 2015, 1. 1. 2016 a 1. 1. 2017. 

celý článok

K novému zákonu o odpadoch

01.10.2015

Lektori z ministerstva životného prostredia o najdôležitejších zmenách oproti súčasnému stavu.

celý článok

Konkurz a reštrukturalizácia – aktuálne problémy

27.09.2015

Chýbajú vám ešte kreditné body? Nenechajte sa kvôli tomu vyčiarknuť zo zoznamu správcov.

celý článok

Ako vyhľadávať

10.08.2015

Vyhľadávanie vo všetkých produktoch súčasne, vyhľadávanie vo vybraných produktoch.

celý článok

Ako používať funkcie

10.08.2015

Porovnávanie časových verzií, ukladanie záložiek, prehľad navštívených dokumentov...

celý článok

Ako zobraziť súvislosti

10.08.2015

Zobrazenie časových verzií a súvislostí k predpisu, zobrazenie súvisiacich dokumentov pri predpise

celý článok

Ako porovnávať

06.07.2015

Zobrazujte farebné rozdiely medzi časovými verziami predpisov.

celý článok

Ako ukladať záložky

06.07.2015

Pre rýchly vstup do vybraných dokumentov, predpisov a ich častí.

celý článok

Ako zobraziť históriu

06.07.2015

Pre rýchly návrat k Vami otvoreným dokumentom.

celý článok

Ako odkazovať

06.07.2015

Na predpisy vo Vašich dokumentoch a www. stránkach.
Ako citovať ustanovenia aj s názvom predpisu.

celý článok

Whistleblowing

16.03.2015 / JUDr. Mária Sumková

Povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní podaní o protispoločenskej činnosti.

celý článok

Zmeny v agentúrnom zamestnávaní od 1. marca 2015

10.03.2015 / Ing. Eva Gášpárová

Zákonník práce spresňuje podmienky dočasného prideľovania zamestnancov.

celý článok

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

27.02.2015 / Mgr. Andrej Polák

K výkladu novej právnej úpravy z roku 2014.

celý článok

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a podnikanie

11.02.2015 / Mgr. Barbora Hodasová

Ochrana pred neúspešným podnikaním manžela.

celý článok

Výpočet čistej mzdy

21.01.2015

Kalkulačka na výpočet čistej mzdy, ceny práce, odvodov do soc. a zdrav. poisťovne, čiastkového základu dane, zdaniteľnej časti mzdy a daňového bonusu pre tých, ktorí odpracovali celý mesiac a sú zapojení iba do 1. piliera dôch. systému.

celý článok

Oprava poškodeného vozidla

20.01.2015

Určenie výšky náhrady škody.

celý článok

Právo na ochranu osobnosti

19.01.2015 / JUDr. Mária Sumková

Je videozáznam zo zákroku policajta legálny?

celý článok

Evidenčný list dôchodkového poistenia

18.01.2015 / Bibiána Špániková

Pri vypĺňaní evidenčného listu vychádza zamestnávateľ z údajov uvedených na mzdovom liste.

celý článok

S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.