Spravodajstvo

Od 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie e-schránok pre právnické osoby

28.05.2020 / TASR

Od pondelka 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby, ktoré nie sú evidované v Obchodnom registri, ale sú zapísané v iných registroch.

celý článok

Žiadosti o príspevky prvej pomoci za apríl treba podať do nedele

28.05.2020 / TASR

Žiadosti o príspevky prvej pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dosahov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení za mesiac apríl môžu záujemcovia zasielať už len do nedele 31. mája do polnoci.

celý článok

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za máj 2020

28.05.2020 / TASR

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za máj 2020. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra 2020.

celý článok

Ministerstvo hospodárstva pokračuje v podpore nákupu elektromobilov

27.05.2020 / TASR

Ministerstvo hospodárstva pokračuje v dotačnom projekte na podporu nákupu elektromobilov a plug-in hybridných vozidiel, ktorý na začiatku apríla pre situáciu spôsobenú koronakrízou dočasne pozastavilo.

celý článok

Poistné za marec a máj môžu SZČO a zamestnávatelia zaplatiť do konca roka

26.05.2020 / TASR

Zamestnávatelia a SZČO majú predĺženú lehotu na zaplatenie poistného za marec tohto roka až do 31. decembra 2020 namiesto pôvodného 31. júla tohto roka. Okrem toho budú mať možnosť žiadať o odklad zaplatenia poistného aj za máj 2020, ktorého splatnosť bude v rovnakom termíne, teda do konca roka 2020.

celý článok

Počet slovenských firiem v krajinách s nízkymi daňami prekročil hranicu 5000

26.05.2020 / TASR

Krajiny s výhodným zdanením lákajú slovenských podnikateľov stále viac. V prvom štvrťroku po prvý raz prekročil počet firiem, ktoré majú sídlo v niektorej z týchto krajín, hranicu 5000. Najobľúbenejšie sú pre podnikateľov USA, Holandsko a Cyprus.

celý článok

Pre vnútorné prevádzky platia od stredy nové pravidlá

26.05.2020 / TASR

Prevádzky si budú môcť vybrať, či dodržia kritérium 15 m2 na zákazníka alebo dvojmetrový odstup medzi zákazníkmi alebo dvojmetrový odstup medzi okrajmi stolov. Nové pravidlá budú platiť aj pre verejné stravovanie po 22.00 h.

celý článok

Rodičia môžu čerpať pandemickú OČR aj po otvorení materských škôl

22.05.2020 / TASR

Rodičia detí, ktoré v júni do týchto zariadení nenastúpia a zostanú s nimi doma, môžu túto dávku poberať naďalej, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnené čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

celý článok

Prezidentka odobrila novelu zákona o sociálnom poistení

20.05.2020 / TASR

Zmeny pri cestovných náhradách, zavedenie výnimky pre uchádzačov o zamestnanie či rozšírenie možností aktivačnej činnosti pre nezamestnaných formou dobrovoľníckej služby počas mimoriadnej situácie na Slovensku. Tieto novinky prináša novela zákona o sociálnom poistení.

celý článok

Premiér: Vláda poskytne príspevok na nájom

20.05.2020 / TASR

Vláda poskytne príspevok na nájom nájomcom, ktorí mali z hygienických dôvodov zatvorené svoje prevádzky. V prípade, ak prenajímateľ poskytne nájomcovi 50-percentnú zľavu, zvyšných 50 % doplatí štát.

celý článok

Príspevok na udržanie pracovného miesta sa nebude brať ako príjem

20.05.2020 / TASR

Vláda doplnila svoje nariadenie o spôsobe výpočtu poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, na základe ktorého sa určuje výška príspevku „Prvej pomoci“.

celý článok

Prezidentka podpísala zákon o pomoci podnikom bankovými zárukami

19.05.2020 / TASR

Všetky typy podnikov budú mať v čase koronakrízy šancu uchádzať sa o finančnú pomoc z Exportno-importnej banky (Eximbanka) a Slovenského investičného holdingu (SIH).

celý článok

V. Remišová: Vyhlasujeme prvú výzvu na zmiernenie dosahov koronakrízy

19.05.2020 / TASR

Výzva je zameraná na obce, mestá, regióny a vyššie územné celky. Jej predmetom sú malé projekty, na jeden projekt možno získať príspevok od 10.000 do 50.000 eur. Výzva bude otvorená do 16. júna a podporiť prostredníctvom nej je možné všetky projekty, ktoré budú zamerané na zmiernenie dosahov koronakrízy.

celý článok

Rodičia detí, ktoré nenastúpia do školy, môžu ďalej poberať OČR

19.05.2020 / TASR

Rodičia detí, ktoré v júni do otvorených zariadení (materské a základné školy 1. stupňa a 5. ročník) nenastúpia a zostanú s nimi doma, môžu dávku poberať naďalej, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

celý článok

Vyjadrenie: Ministerstvo opravilo výkazy k žiadostiam o príspevky v opatreniach 1 a 3A

18.05.2020 / TASR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo nové výkazy Prvej pomoci. Ide o opravené výkazy pre opatrenia 1 a 3A. Zároveň zmenilo aj „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku“.

celý článok

Štatutári viacerých typov organizácií budú potrebovať elektronický OP

14.05.2020 / TASR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby aktivuje elektronické schránky na doručovanie pre subjekty a organizácie, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri SR, a to na základe zákona o e-Govermente. Preto štatutári viacerých typov organizácií budú od 1. júna potrebovať elektronický občiansky preukaz.

celý článok

Plénum schválilo pozmeňujúci návrh, ktorý rieši vracanie preddavkov

13.05.2020 / TASR

Parlament schválil k návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti pozmeňujúci návrh z výborov, ktorý rieši vracanie preddavkov na daň z príjmov, ako aj poukazovanie podielu zaplatenej dane. Zmeny boli prijaté v dôsledku predĺženia lehoty na podanie daňových priznaní v čase koronakrízy.

celý článok

Podnikom majú pomôcť v čase koronakrízy s likviditou bankové záruky

13.05.2020 / TASR

Všetky typy podnikov budú mať v čase koronakrízy šancu uchádzať sa o finančnú pomoc z Exportno-importnej banky (Eximbanka) a Slovenského investičného holdingu (SIH). Finančná pomoc má podľa rezortu financií zabezpečiť podnikom dostatočnú likviditu.

celý článok

V tomto roku sa nebude uplatňovať zákon o cestovných náhradách

13.05.2020 / TASR

Zmeny pri cestovných náhradách, zavedenie výnimiky pre uchádzačov o zamestnanie či rozšírenie možností aktivačnej činnosti pre nezamestnaných formou dobrovoľníckej služby počas mimoriadnej situácie na Slovensku. Tieto novinky má priniesť novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament.

celý článok

Poskytovanie eurofondov počas koronakrízy má byť jednoduchšie

12.05.2020 / TASR

Zjednodušená forma vyhlasovania výziev, menej administratívy pri zmluvách o poskytovaní nenávratného finančného príspevku či odpustenie lehôt pre prijímateľov, ktorí ich zmeškali kvôli pandémii nového koronavírusu. Tieto zmeny prinesie novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

celý článok

Vláda zrušila zákaz exportu ochranných a dezinfekčných produktov i prístrojov

12.05.2020 / TASR

Do zahraničia môžu slovenské spoločnosti opäť vyvážať produkty týkajúce sa osobných ochranných prostriedkov, antibakteriálne mydlá, gély, dezinfekčné prostriedky a zariadenia na pľúcnu ventiláciu.

celý článok

V tomto roku sa nemá uplatňovať mechanizmus o cestovných náhradách

07.05.2020 / TASR

Zmeny pri cestovných náhradách, zavedenie výnimiky pre uchádzačov o zamestnanie či rozšírenie možností aktivačnej činnosti pre nezamestnaných formou dobrovoľníckej služby počas mimoriadnej situácie na Slovensku. Tieto novinky má priniesť novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila vláda.

celý článok

SP informuje o možnosti odpustenia poistného za apríl sms správami a e-mailami

07.05.2020 / TASR

Táto možnosť sa týka zamestnávateľov v časti odvodov za zamestnávateľov, ktorí mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu prevádzku. Možnosť odpustenia odvodov sa netýka časti poistného, ktoré zamestnávateľ odvádza za zamestnancov.

celý článok

Finančná správa už odoslala všetky preplatky na dani z príjmu za minulý rok

07.05.2020 / TASR

Finančná správa si splnila zákonnú povinnosť a všetky preplatky dane z príjmu z priznaní, ktoré boli podané v lehote do konca marca a boli úplné, vrátila do 40 dní od termínu na podanie priznania.

celý článok

Nároky zamestnancov môže uspokojiť tzv. garančné poistenie

06.05.2020 / TASR

Garančné poistenie upravuje zákon o sociálnom poistení. Ide o inštitút, ktorý pomáha zamestnancom pri nárokoch voči svojmu zamestnávateľovi, ktorý si svoje povinnosti voči nemu nesplnil sám a dobrovoľne z dôvodu platobnej neschopnosti.

celý článok

Začína 2. a 3. fáza otvárania prevádzok, otvoriť môžu aj malé nákupné centrá

06.05.2020 / TASR

Vzhľadom na dobrý vývoj so šírením nového koronavírusu na Slovensku sa od stredy spúšťajú naraz fázy 2 a 3 z plánu otvárania prevádzok. Môže tak fungovať krátkodobé ubytovanie bez spoločného stravovania, kaderníctva, pedikúry a manikúry, vonkajšie turistické atrakcie, taxislužby, autoškoly. Uskutočňovať sa môžu bohoslužby a svadby.

celý článok

Rodičia budú môcť pre koronakrízu čerpať dlhšie rodičovský príspevok

28.04.2020 / TASR

Týka sa to tých, ktorým zanikol nárok na túto dávku po tom, ako ich dieťa dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

celý článok

M. Krajniak: Zavádzame SOS dotácie pre ľudí, ktorí pracujú na dohodu

28.04.2020 / TASR

Vláda zaviedla tzv. SOS dotácie pre ľudí pracujúcich napríklad na dohodu, ktorí nemajú žiaden príjem od 12. marca, teda odkedy bola ekonomika Slovenska uzatvorená, prípadne nemajú žiaden príjem za apríl. Dotácia bude vo výške 210 eur mesačne.

celý článok

Finančná správa vráti preplatky na dani z príjmov do 10. mája

28.04.2020 / TASR

Finančná správa SR vráti do 10. mája preplatky na dani z príjmov občanom a firmám, ktoré podali daňové priznanie v štandardnej lehote do konca marca. Spolu ide o 280.675 žiadostí o vrátenie preplatku v celkovej sume viac ako 294 miliónov eur.

celý článok

Prezidentka podpísala zmeny pri pozemkových spoločenstvách v čase pandémie

26.04.2020 / TASR

Niektoré rozhodnutia valných zhromaždení pozemkových spoločenstiev nebudú počas pandémie ochorenia COVID-19 potrebné. Pre spoločenstvá je problematické plniť niektoré ich úlohy a zákonmi uložené povinnosti, pretože sa nemôžu, respektíve nedokážu schádzať ich valné zhromaždenia.

celý článok

M. Krajniak: Od 1. apríla platí moratórium na platenie nájmov

24.04.2020 / TASR

Od 1. apríla do 30. júna tohto roka platí moratórium na platenie nájmov. To znamená, že ten, kto nemôže v tomto čase zaplatiť nájom, môže ho zaplatiť na splátky od júla 2020 do konca roka 2020. Prenajímateľ súčasne po dobu moratória nemôže nájomníka vyhodiť z bytu alebo obchodného priestoru.

celý článok

Úrady práce už odoslali peniaze viac ako 4 500 žiadateľom o príspevky

23.04.2020 / TASR

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od stredy 22. 4. zasielajú žiadateľom o príspevky v rámci prvej pomoci na účet schválené peniaze. Ďalšie tisícky žiadostí úrady administrujú a priebežne odosielajú na podpis žiadateľom poštou alebo do elektronickej schránky.

celý článok

Plénum schválilo opatrenia upravujúce preddavky či odpočet daňovej straty

23.04.2020 / TASR

Oslobodenie od povinnosti platenia preddavkov, ale aj úpravu daňovej straty prináša novela zákona, ktorá sa zaoberá ďalšími opatreniami vo finančnej oblasti v súvislosti s novým koronavírusom.

celý článok

Zamestnávateľom bude odpustené platenie poistného aj za apríl tohto roka

22.04.2020 / TASR

Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nebudú povinní zaplatiť poistné za apríl tohto roka. Táto výnimka sa bude týkať tých, ktorí mali v apríli uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia štátneho orgánu najmenej na 15 dní.

celý článok

Podnikatelia v SR budú môcť v dôsledku krízy požiadať o dočasnú ochranu

22.04.2020 / TASR

Podnikatelia budú môcť požiadať o dočasnú ochranu, pokiaľ boli zasiahnutí negatívnymi dosahmi pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorú schválila NR SR.

celý článok

Prvé prevádzky sa začnú otvárať od stredy, plán má celkovo 4 fázy

21.04.2020 / TASR

Prvá fáza otvárania prevádzok sa má spustiť od stredy 22. apríla. Otvoria sa v nej obchody a služby do 300 m2, prevádzky verejného stravovania cez predajné okienko, vonkajšie športoviská za stanovených podmienok, ubytovacie prevádzky na dlhodobé ubytovanie, vonkajšie trhoviská či predaj automobilov.

celý článok

Podnikatelia môžu žiadať o finančnú pomoc SZRB aj Eximbanku

21.04.2020 / TASR

Podnikatelia môžu žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Finančná pomoc bude poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov z úveru. Od pondelka 27. apríla spúšťa špeciálny projekt na pomoc podnikateľom aj Eximbanka.

celý článok

Vláda: Schválila ďalšie opatrenia v oblasti financií v súvislosti s koronavírusom

16.04.2020 / TASR

Oslobodenie od povinnosti platenia preddavkov, ale aj úpravu daňovej straty prináša novela zákona, ktorá sa zaoberá ďalšími opatreniami vo finančnej oblasti v súvislosti s novým koronavírusom.

celý článok

Zamestnávateľom má byť odpustené platenie poistného za apríl tohto roka

16.04.2020 / TASR

Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nebudú povinní zaplatiť poistné za apríl tohto roka. Táto výnimka sa má týkať tých, ktorí mali v apríli uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia štátneho orgánu najmenej na 15 dní.

celý článok

Štát podporí investície firiem najmä daňovými úľavami a v zaostalých regiónoch

16.04.2020 / TASR

Investičné stimuly bude štát v nasledujúcich rokoch smerovať prevažne do menej rozvinutých regiónov a najmä formou daňových úľav. Priame dotácie na mzdy či na nákup investičného majetku budú skôr výnimkou.

celý článok

Sociálne podniky dostanú viac času na oznámenie niektorých zmien

16.04.2020 / TASR

Podmienky získavania štatútu registrovaného sociálneho podniku sa upravia. Týkajú sa najmä lehôt pri oznamovacích povinnostiach. Počíta s tým návrh novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podniku, ktorú schválila vláda.

celý článok

Vláda schválila rozšírenie pomoci pre zamestnávateľov a zavedenie kurzarbeitu

15.04.2020 / TASR

Ide o tzv. tretiu sociálnu pomoc a zavádza sa ňou aj nástroj kurzarbeit. Zamestnávatelia budú môcť na svojich zamestnancov čerpať pomoc spomedzi možností, ktorá bude pre nich výhodnejšia. Kabinet prijal návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie.

celý článok

Vláda: Spresnila spôsob, ako sa bude určovať pokles tržieb

14.04.2020 / TASR

Pokles čistého obratu a príjmov z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti zamestnávateľa a povinne poistenej SZČO sa bude určovať v závislosti od toho, či zamestnávateľ alebo SZČO vykonávali, alebo nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci v roku 2019 a 2020.

celý článok

Sociálna poisťovňa pri splátkovom kalendári odpúšťa dlžníkom 10-percentný úrok

14.04.2020 / TASR

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s novým koronavírusom dlžníkovi, ktorému Sociálna poisťovňa schválila splátkový kalendár, odpúšťa úrok. Ten predstavuje 10 % z dlžnej sumy a dlžník ho platí priebežne mesačne spolu s istinou.

celý článok

Ministerstvo práce posúva spustenie prijímania žiadostí o prvú pomoc

08.04.2020 / TASR

SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci), budú môcť posielať žiadosti o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti od 8. apríla 2020, od 16.00.

celý článok

Ľudia budú môcť v bankách požiadať o odklad splátky úveru

06.04.2020 / TASR

Občania, podnikatelia a malé a stredné podniky budú môcť v čase pandémie nového koronavírusu požiadať o odklad splátok úverov v bankách maximálne na deväť mesiacov. Banky budú za stanovených podmienok povinné takejto žiadosti vyhovieť. Klienti v takom prípade nebudú vedení ako neplatiči.

celý článok

Prezidentka podpísala možnosť odkladu platby poistných odvodov

06.04.2020 / TASR

Časť zamestnávateľov a SZČO bude môcť využiť odklad platenia poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a preddavkov na zdravotné poistenie za marec tohto roka. Uhradiť po novom ich budú môcť až do 31. júla tohto roka. Zákon už vyšiel v Zbierke zákonov SR.

celý článok

Od pondelka 6. apríla môžu firmy žiadať o štátnu pomoc

06.04.2020 / TASR

Podnikatelia z prevádzok uzavretých vládou pre nový koronavírus budú môcť podávať žiadosti o štátnu pomoc od pondelka (6. 4.), od 12.00 h, zamestnávatelia a živnostníci s poklesom tržieb od stredy (8. 4.), od 12.00 h.

celý článok

Novela Zákonníka práce podľa odborníkov pomôže firmám aj zamestnancom

06.04.2020 / TASR

Zmeny, ktoré prinesie novela, sa týkajú napríklad toho, že zamestnávateľ bude oprávnený nariadiť výkon práce z domu, upraviť sa má aj rozvrhnutie pracovného času, predlžuje sa obdobie poberania dávky v nezamestnanosti.

celý článok

Prezidentka podpísala dva zákony z balíka opatrení na podporu ekonomiky

06.04.2020 / TASR

Prezidentka podpísala dva zákony, ktoré súvisia so zmiernením ekonomických a sociálnych dopadov pandémie nového koronavírusu. Ide o novelu Zákonníka práce a súvisiacich sociálnych právnych noriem, ako aj zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19.

celý článok

Zamestnávatelia a SZČO budú mať odklad splátok poistného o tri mesiace

03.04.2020 / TASR

Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne a v správnej výške, nebudú za to sankcionovaní. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament.

celý článok

Dávku v nezamestnanosti budú môcť ľudia čerpať o mesiac dlhšie

02.04.2020 / TASR

V súvislosti s novým koronavírusom sa majú uskutočniť viaceré zmeny prostredníctvom novely Zákonníka práce, ktorú v stredu posunul parlament do druhého čítania. Týkajú sa napríklad toho, že zamestnávateľ bude oprávnený nariadiť výkon práce z domu.

celý článok

Vláda schválila opatrenia v oblasti financií pre situáciu okolo koronavírusu

31.03.2020 / TASR

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov by sa mali posúvať. Malým a stredným podnikom má byť poskytnutá finančná pomoc. Vláde sa má tiež umožniť prevziať úver aj nad rámec schválený zákonom o štátnom rozpočte na rok 2020.

celý článok

Vláda schválila niekoľko zmien v Zákonníku práce pre nový koronavírus

31.03.2020 / TASR

Vláda prijala viaceré zmeny v Zákonníku práce v súvislosti s novým koronavírusom a mimoriadnym stavom na Slovensku. Parlament má o nich rokovať v skrátenom režime. Zmeny sa týkajú napríklad toho, že zamestnávateľ bude oprávnený nariadiť výkon práce z domu, o mesiac sa predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti.

celý článok

Hospodárstvo: Vláda pripravila prvé rýchle opatrenia na pomoc ekonomike

29.03.2020 / TASR

Vláda pripravila balík prvých opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu. Zatiaľ ich je sedem, nazvaných Prvá pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom.

celý článok

Prezidentka podpísala novelu, ktorá upravuje OČR, nemocenské a má pomôcť firmám

27.03.2020 / TASR

Novela upravuje ošetrovné (OČR), nemocenské a má pomôcť aj firmám. Napríklad OČR bude môcť byť rodičom poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie iba za 10 dní.

celý článok

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie

26.03.2020 / TASR

Ide o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. SP potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.     

celý článok

Plénum schválilo novelu, ktorá upravuje OČR, nemocenské a má pomôcť i firmám

26.03.2020 / TASR

Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení v skrátenom režime, ktorá má pomôcť ľuďom v čase krízy pre epidémiu nového koronavírusu. Menia sa podmienky pri ošetrovnom, upravuje sa čerpanie nemocenského a pomoc zamestnávateľom, aby nemuseli prepúšťať.

celý článok

Ministri financií EÚ schválili pozastavenie platnosti rozpočtových pravidiel

24.03.2020 / TASR

Pozastavenie platnosti rozpočtových pravidiel Európskej únie poskytne potrebnú flexibilitu na prijatie všetkých nevyhnutných opatrení na podporu zdravotných systémov a systémov na ochranu občanov a na ochranu ekonomík.

celý článok

Nezamestnaný sa na úrad práce môže zaregistrovať emailom alebo poštou

23.03.2020 / TASR

Ústredie práce v súvislosti s novým koronavírusom odporúča na komunikáciu s nimi yužívať emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Týka sa to napríklad ľudí, ktorí prišli o prácu a chcú sa zaevidovať na úrade práce, alebo žiadostí týkajúcich sa hmotnej núdze či náhradného výživného.

celý článok

Štát odpustí sankcie za oneskorené podanie daňového priznania

19.03.2020 / TASR

Štát odpustí firmám aj občanom sankcie za oneskorené podanie daňového priznania dane z príjmu, pokiaľ toto priznanie podajú a daň zaplatia do konca júna.

celý článok

Firmy majú možnosti,ako sa so zamestnancami dohodnúť,keď nemôžu prideľovať prácu

17.03.2020 / TASR

Zamestnávateľ má niekoľko možností, ako sa so zamestnancom dohodnúť v čase, keď musia plniť opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu.

celý článok

Predlžuje sa termín ohľadom zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím

17.03.2020 / TASR

Predlžuje sa termín na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím z 31. marca na 31. mája 2020.

celý článok

Vláda pre nový koronavírus chystá firmám 13 opatrení

16.03.2020 / TASR

Vláda plánuje prijať 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť firmám aj ich zamestnancom v súčasnej situácii obmedzenej ekonomickej aktivity.

celý článok

Nepodnikatelia nebudú pokutovaní, ak o odklade priznania neinformujú FR SR

16.03.2020 / TASR

Nepodnikatelia, občianske združenia, advokáti či športovci získajú možnosť podať papierové daňové priznanie neskôr, a to do 31. mája, a nebudú musieť o tom informovať Finančné riaditeľstvo (FR) SR. Nedostanú za tento krok sankciu, dovtedy však musia daň aj zaplatiť.

celý článok

Sociálna poisťovňa uzná 14-dňové ošetrovné

16.03.2020 / TASR

V súvislosti s nákazou nového koronavírusu prizná Sociálna poisťovňa ošetrovné (OČR) pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku počas celého 14-dňového obdobia, počas ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté.

celý článok

Daňové priznanie môžu podávať elektronicky aj fyzické osoby, nielen podnikatelia

11.03.2020 / TASR

Elektronická komunikácia s Finančnou správou SR šetrí čas a svoje daňové povinnosti klienti vybavia z pohodlia domova, bez potreby fyzicky navštíviť daňový úrad.

celý článok

Uplatnenie si dávky ošetrovné a PN v súvislosti s novým koronavírusom

10.03.2020 / TASR

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy spôsobenej novým koronavírusom Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské.

celý článok

Vyššia minimálna mzda, ako aj viac dovolenky pre rodičov zvýšili firmám náklady

02.03.2020 / TASR

Vyššia minimálna mzda, ako aj na ňu naviazané príplatky či zavedenie 5-týždňovej dovolenky pre rodičov mladších ako 33 rokov, toto sú zmeny, ktoré začali platiť od začiatku tohto roka a na ktoré sa museli zamestnávatelia pripraviť.

celý článok

Preplatok poistného nemožno odpočítať od nasledujúcej povinnej platby

27.02.2020 / TASR

V praxi sa stáva, že SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba zaplatia poistné navyše. Ľahko sa to môže stať najmä v období, keď mali vylúčenú povinnosť platiť poistné, alebo v období prerušeného povinného poistenia u SZČO.

celý článok

EÚ pridala na čierny zoznam daňových rajov ďalšie štyri zámorské krajiny

19.02.2020 / TASR

Ministri financií EÚ aktualizovali zoznam EÚ týkajúci sa nespolupracujúcich daňových jurisdikcií. Ide o krajiny, ktoré v stanovenej lehote nesplnili EÚ požadované normy a pridali sa tak k ôsmim doterajším daňovým jurisdikciám na čiernom zozname.

celý článok

Zamestnanci môžu 2 % poukázať neziskovým organizáciám do konca apríla

12.02.2020 / TASR

Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2 % zo svojich zaplatených daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným vybraným prijímateľom.

celý článok

Zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu môže urobiť zamestnávateľ

03.02.2020 / TASR

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 17. februára 2020 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

celý článok

SZČO by mali zaplatiť nové poistné do 10. februára

03.02.2020 / TASR

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby musia do 10. februára 2020 zaplatiť poistné z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu v novej výške.

celý článok

Finančná správa: Odchodom Británie z Únie sa zatiaľ nič nemení

03.02.2020 / TASR

Finančná správa pripravila pre občanov a podnikateľskú verejnosť informácie, akým spôsobom ovplyvní brexit dovoz či objednávky tovarov.

celý článok

Od 1. februára 2020 možno profesionálny šport vykonávať aj ako SZČO

31.01.2020 / TASR

Novela zákona o športe umožňuje od 1. februára 2020 profesionálnemu športovcovi vykonávať šport buď ako zamestnancovi na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, alebo ako samostatne zárobkovo činnej osobe na základe inej zmluvy.

celý článok

Polročné prázdniny nie sú dôvodom na dávku ošetrovné pre rodičov

31.01.2020 / TASR

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov žiakov základných škôl, že z dôvodu polročných prázdnin im automaticky nevzniká nárok na dávku ošetrovné, aby mohli v tento deň zostať s dieťaťom doma a starať sa oň.

celý článok

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je treba podať do konca januára

23.01.2020 / TASR

Výšku dane z nehnuteľností určujú mestá a obce, ktoré sú správcami tejto dane a rozhodujúcim termínom pre povinnosť podať daňové priznanie je deň zápisu do katastra nehnuteľností.

celý článok

Pri uplatnení odvodovej úľavy sa toto obdobie študentovi do dôchodku nezaráta

23.01.2020 / TASR

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezaráta. Môže sa započítať len vtedy, ak si neuplatnia tzv. odvodovú úľavu na platenie dôchodkového poistenia na jednu dohodu pri príjme do 200 eur mesačne.

celý článok

Daňovo-odvodové zaťaženie ľudí s minimálnou mzdou vzrástlo aj v tomto roku

13.01.2020 / TASR

Daňovo-odvodové zaťaženie ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu vzrástlo aj v roku 2020. Tempo rastu zaťaženia sa však spomalilo.

celý článok

Vyplnenie priznania k dani z motorových vozidiel bude aj tento rok ľahšie

07.01.2020 / TASR

Finančná správa začne v najbližších dňoch rozposielať predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel. Dostanú ho daňové subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy, zároveň minulý rok podali daňové priznanie a ešte nepodali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2019.

celý článok

Podnikateľom pri komunikácii s daňovými úradmi odpadnú niektoré povinnosti

03.01.2020 / TASR

Od začiatku tohto roka sa menia niektoré vzťahy medzi podnikateľmi a daňovými úradmi. V mnohých prípadoch sa odstráni zbytočná byrokracia.

celý článok

Pokladničné doklady musia obsahovať jedinečný QR kód

03.01.2020 / TASR

Od januára 2020 musia podnikatelia, ktorí používajú pri evidencii tržieb pokladnice, využívať iba tie, ktoré sú pripojené na systém eKasa. Všetky pokladničné doklady nimi vydané musia obsahovať jedinečné QR kódy, prostredníctvom ktorých môže zákazník pokladničný doklad jednoducho overiť.

celý článok

Od nového roka platia v daňovej oblasti viaceré zmeny

02.01.2020 / TASR

S príchodom nového roka 2020 nastanú aj viaceré zmeny v daňovej oblasti na Slovensku. Novinky sa dotknú firiem, podnikateľov aj zamestnancov. Jednou z najvýznamnejších zmien v oblasti dani z príjmov je zníženie sadzby dane z príjmov z 21 % na 15 %.

celý článok

Od nového roka vstúpili do platnosti viaceré zmeny v sociálnej oblasti

02.01.2020 / TASR

Zvýšila sa napríklad minimálna mzda, polepšiť si majú aj rodiny, viac zdrojov má ísť aj na sociálne služby, taktiež vstúpi do platnosti protikrízové opatrenie, ktoré má pomôcť firmám udržať pracovné miesta.

celý článok

Finančná správa rozposiela oznámenia o osobitných daňových režimoch

02.01.2020 / TASR

Finančná správa postupne rozposiela „Oznámenie o osobitných daňových režimoch“ (benefitoch) v rámci projektu Index daňovej spoľahlivosti. Ide o hodnotenie firiem na spoľahlivé a menej spoľahlivé, ktoré zaviedla finančná správa minulý rok.

celý článok

Prezidentka podpísala novelu, ktorou sa zavedú podnikové byty na Slovensku

19.12.2019 / TASR

Cieľom novely zákona o dani z príjmov je podpora mobility pracovnej sily a stimulácia nového zdroja, z ktorého môže byť financovaná bytová výstavba. Zavádza sa aj osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania pre vymedzený typ budov.

celý článok

Od budúceho roka sa zmenia podmienky superodpočtu na výskum a vývoj

17.12.2019 / TASR

Od januára si budú môcť podnikatelia uplatniť náklady na výskum a vývoj až trikrát. Raz v rámci účtovníctva a dvakrát prostredníctvom 200 % daňového superodpočtu v daňovom priznaní.

celý článok

Od budúceho roka vstúpia do platnosti viaceré zmeny v sociálnej oblasti

16.12.2019 / TASR

Od januára budúceho roka do platnosti vstúpi viacero noviel zákonov, ktoré prinesú zmeny v sociálnej oblasti. Zvýši sa napríklad minimálna mzda, polepšiť si majú aj rodiny, viac zdrojov má ísť aj na sociálne služby, taktiež vstúpi do platnosti protikrízové opatrenie, ktoré má pomôcť firmám udržať pracovné miesta.

celý článok

Aj pri výnosoch z investovanía sa dá optimalizovať daňová povinnosť

12.12.2019 / TASR

Pri investovaní platí, že najlepšie dane sú žiadne dane. To sa zabezpečiť investovaním do nástrojov, ktoré sú od daní a odvodov zo zákona oslobodené.

celý článok

Oslobodenie od poistného do 500 eur nezávisí od počtu zamestnávateľov

11.12.2019 / TASR

Zamestnávatelia, ktorí vyplatia svojim zamestnancom v tomto mesiaci 14. plat, a ten nepresiahne 500 eur, poistné z neho neplatia

celý článok

Prezidentka podpísala novelu, ktorou sa upraví vymáhanie náhradného výživného

10.12.2019 / TASR

Vymáhanie a výška náhradného výživného sa upraví. Štát preberie na svoje plecia jeho vymáhanie spolu s rodičom dieťaťa.

celý článok

Financie: Lehoty splatnosti faktúr Slováci ignorujú

10.12.2019 / TASR

Bulharsko, Grécko a Slovensko sú krajiny, ktoré majú v rámci Európy najmenej úhrad faktúr v stanovenom termíne.

celý článok

Česko od digitálnej dane neustúpi, napriek vyhrážkam Washingtonu

09.12.2019 / TASR

Digitálnu daň v Česku na úrovni 7 %, ktorou krajina zaťaží reklamné tržby globálnych internetových gigantov typu Google, Facebook alebo Amazon, už majú v rukách poslanci a ministerstvo financií na nej neplánuje nič meniť.

celý článok

Osobitný odvod budú banky platiť naďalej, od budúceho roka sa zdvojnásobí

02.12.2019 / TASR

Osobitný odvod budú banky na Slovensku platiť aj naďalej a od budúceho roka sa jeho výška zdvojnásobí. V súčasnosti platia banky odvod vo výške 0,2 % z hodnoty svojich pasív vykazovaných v súvahe, znížených o niektoré položky.

celý článok

Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí v skúšobnej prevádzke

28.05.2019 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR spustilo na svojej webovej stránke nový register, a to Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí. Občania si tak budú môcť jednoduchšie a rýchlejšie overiť, či konkrétne rozhodnutie je už právoplatné. 

celý článok

Digitálne platformy budú na Slovensku musieť platiť dane

08.01.2018 / SITA a.s.

Od začiatku januára čakajú spoločnosti ako sú UBER, Air B&B, booking.com nové povinnosti pri poskytovaní ich služieb na Slovensku. Po novom budú musieť všetky príjmy plynúce z poskytovania služieb na území našej krajiny zdaňovať na Slovensku.

celý článok

Platenie odvodov počas štrajku sa zmení

19.12.2017 / SITA a.s.

Súčasná úprava v prípade účasti zamestnanca na štrajku spôsobuje neprimeranú administratívnu záťaž pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa.

celý článok

Finančná správa začína rozposielať daňovníkom "priateľské upozornenia"

24.11.2017 / SITA a.s.

Už tento týždeň sa o nezrovnalostiach medzi kontrolnými výkazmi DPH a samotnými daňovými priznaniami dozvedia prvé stovky daňových subjektov. Finančná správa im chce takto vytvoriť priestor na samonápravu.

celý článok

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšia

23.11.2017 / SITA a.s.

Dôvodom zvýšenia najvyšších možných nemocenských dávok je nárast maximálneho denného vymeriavacieho základu z 58,0603 eura na 59,9672 eura.

celý článok

Nekalé fúzie spoločností sú už nelegálne

09.11.2017 / SITA a.s.

Od 8. novembra 2017 nadobudla účinnosť časť novely Obchodného zákonníka, ktorá špekulatívne zlučovanie firiem a s tým spojené zbavovanie sa dlhov stavia mimo zákon.

celý článok

Prvé hodnotenie spoľahlivosti daňovníkov chystá daňová správa na budúci rok

08.11.2017 / SITA a.s.

Systém hodnotenia daňovej spoľahlivosti bude zohľadňovať zhruba 40 kritérií zameraných predovšetkým na riadnosť a včasnosť plnenia daňových povinností.

celý článok

Príjmy penzistov z dohôd do 200 eur majú byť oslobodené od odvodov

19.10.2017 / SITA a.s.

Dôchodcovia majú mať pri práci na dohodu nárok na rovnakú odvodovú výnimku, ako majú v súčasnosti študenti stredných a vysokých škôl.

celý článok

Poslanci schválili zákon, ktorý zavádza nástroje proti bielym koňom

13.10.2017 / SITA a.s.

Schválená novela Obchodného zákonníka rieši nepoctivé fúzie obchodných spoločností, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zavádza účinné nástroje proti takzvaným bielym koňom.

celý článok

Zamestnávatelia podporujú snahu o zavedenie jednotného dátumu účinnosti zákonov

09.10.2017 / SITA a.s.

Opatrenie, ktoré by stanovilo, že zákony týkajúce sa podnikateľov a živnostníkov budú nadobúdať účinnosť vždy k jednému dátumu v roku, chce do nových programových priorít súčasnej vlády zahrnúť strana Most-Híd.

celý článok

Sociálna poisťovňa SZČO s odloženými daňami oznámila výšku odvodov

05.10.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa už odoslala živnostníkom a ostatným SZČO s odloženým daňovým priznaním oznámenia, či im na základe daňového priznania za rok 2016 vzniklo či zaniklo poistenie alebo sa zmenila výška ich sociálnych odvodov.

celý článok

Priemerná dočasná PN na Slovensku v júni klesla na 3,04 %

31.07.2017 / SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v júni tohto roka na úrovni 3,04 %. V porovnaní s májom tohto roka je to menej o 0,07 percentuálneho bodu.

celý článok

Medzinárodný menový fond vylepšil prognózu ekonomického rastu eurozóny

25.07.2017 / SITA a.s.

Predikciu rastu hospodárstva eurozóny v tomto roku fond zlepšil o 0,2 percentuálneho bodu na 1,9 %.

celý článok

Niektorým SZČO sa od júla menia ich odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni

20.07.2017 / SITA a.s.

Vyše 154,2 tisíca SZČO dostalo zo Sociálnej poisťovne oznámenie o tom, či sa im mení výška poistného na sociálne poistenie, ďalším 22,2 tisíca podnikateľom ich povinnosť platiť sociálne odvody od začiatku tohto mesiaca vznikla a zvyšným 11,8 tisíca SZČO povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne zanikla.

celý článok

Zamestnanosť sa v máji zvýšila vo všetkých sledovaných oblastiach

13.07.2017 / SITA a.s.

Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť v ubytovaní sa zvýšila o 11,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,2 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %.

celý článok

Vek odchodu do dôchodku sa budúci rok predĺži o 63 dní

27.06.2017 / SITA a.s.

Ministerstvo predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa vek odchodu do dôchodku od 1. januára 2018 zvyšuje o 63 dní.

celý článok

Životné minimum od júla po štyroch rokoch stúpne

12.06.2017 / SITA a.s.

Vzhľadom na zvýšenie životného minima sa mierne zvýši daňový bonus na dieťa, nezdaniteľná časť základu dane, výška minimálnych dôchodkov, suma minimálneho predčasného dôchodku, či prídavok na dieťa a rodičovský príspevok.

celý článok

Od povinnej elektronickej komunikácie delia podnikateľov už len necelé štyri týždne

08.06.2017 / SITA a.s.

Až pätina podnikateľov, ktorí už nový občiansky preukaz vlastnia, nemá aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK). Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1. júla aktivuje na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb.

celý článok

Na štát pracujeme tento rok o niečo dlhšie ako vlani

06.06.2017 / SITA a.s.

Deň daňovej slobody v tomto roku pripadá na 5. júna. Daňovníci podľa prepočtov nadácie odpracovali 155 dní, kým splatili svoj tohtoročný účet za chod štátu.

celý článok

Administratívna záťaž pri registrovaní obchodných spoločností by sa mala znížiť

06.06.2017 / SITA a.s.

Projekt rezortu spravodlivosti "Obchodný register a životné situácie podnikateľov" by mal odstrániť administratívne bariéry nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre súdy a ďalšie inštitúcie verejnej správy.

celý článok

Počet brigádujúch študentov sa od januára zvýšil takmer o 10 tisíc

06.06.2017 / SITA a.s.

Ak príjem študenta z dohody o brigádnickej činnosti presiahne sumu 200 eur, vznikne mu dôchodkové poistenie aj v prípade, že požiadal o výnimku z platenia poistného.

celý článok

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v apríli klesol

31.05.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v apríli tohto roka dávku v nezamestnanosti 32,2 tisíca osobám. V porovnaní s tretím mesiacom tohto roka ide o pokles o 899 ľudí.

celý článok

Priemerná dočasná PN na Slovensku v apríli klesla na 3,19 %

29.05.2017 / SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v apríli tohto roka na úrovni 3,19 %, čo predstavuje medziročný pokles o 0,12 percentuálneho bodu.

celý článok

Kabinet schválil návrh novely zákona o eGovernmente

25.05.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické online platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie. Ide o časť noviniek, ktoré zavádza novela zákona o eGovernmente.

celý článok

Minister práce pripúšťa zníženie sociálnych odvodov od roku 2019

23.05.2017 / SITA a.s.

Minister práce a sociálnych vecí pripúšťa, že sa od roku 2019 v súvislosti s plánovaným zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia znížia sociálne odvody.

celý článok

Archivácia účtovných dokladov sa má predĺžiť na 10 rokov

23.05.2017 / SITA a.s.

Podnikatelia budú musieť zrejme účtovné záznamy archivovať dvojnásobne dlhý čas oproti súčasnosti. Predpokladá to návrh novely zákona o účtovníctve, ktorú do pripomienkového konania predložil rezort financií.

celý článok

Finančná správa vrátila na preplatkoch z daní k 10. máju vyše 363 miliónov eur

23.05.2017 / SITA a.s.

Túto sumu zaslala k 10. máju na účty 368 625 firiem a občanov. Ide o všetky preplatky, ktoré boli uvedené v daňových priznaniach, podaných do konca marca.

celý článok

Štatutári sa k e-schránke dostanú aj bez elektronického občianskeho preukazu

19.05.2017 / SITA a.s.

Štatutári sa k štátnej elektronickej schránke dostanú aj bez elektronického občianskeho preukazu a prihlasovania sa na Slovensko.sk.

celý článok

SNS predkladá návrh na zrušenie limitu bločkov vo virtuálnej pokladnici

19.05.2017 / SITA a.s.

Návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý by mal doterajšie obmedzenie 3 000 vydaných bločkov za mesiac zrušiť, je už v parlamente.

celý článok

Zo zahraničných firiem najviac daní odvádzajú nemecké a rakúske spoločnosti

17.05.2017 / SITA a.s.

Z dvestovky najväčších firiem na Slovensku, vrátane finančného sektora, platia nemecké a rakúske spoločnosti až štvrtinu uhradených daní.

celý článok

Materskú dávku dostáva čoraz viac mužov

15.05.2017 / SITA a.s.

V minulom roku si nárok na materskú dávku uplatnilo oveľa viac mužov. Kým v roku 2015 išlo o 1 731 mužov, vlani to už bolo 3 076 mužov.

celý článok

Slováci sú pri platení faktúr horší než je priemer východnej Európy

15.05.2017 / SITA a.s.

Deficity platobnej morálky má až 28 % prípadov z celkového objemu vystavených pohľadávok. Podiel omeškaných a nedobytných prichádzajúcich platieb na úrovni celej východnej Európy predstavoval 23 %.

celý článok

Doručovanie zásielok od správnych orgánov sa mení

12.05.2017 / SITA a.s.

Poslanci NR SR schválili novelu Správneho poriadku, ktorej cieľom je zmena právneho režimu doručovania písomností do vlastných rúk občanom správnymi orgánmi, a to konkrétne v prípade uplatnenia tzv. fikcie doručenia pre občanov.

celý článok

Sociálny balíček aj povinné zavedenie 13. platu považujú podnikatelia za vládny populizmus

11.05.2017 / SITA a.s.

Podnikatelia odmietajú zvýšenie minimálnej mzdy i povinné trináste platy. Výraznú podporu má vláda pri zvýšení nezdaniteľného základu.

celý článok

Finančná správa vrátila daňovníkom na preplatkoch už takmer 300 miliónov eur

05.05.2017 / SITA a.s.

Finančná správa SR vrátila svojim klientom na preplatkoch z daní už takmer 300 miliónov eur. Všetky preplatky budú odoslané do 10. mája. Zároveň daňové úrady zaznamenali najviac odkladov za ostatné roky.

celý článok

Finančná správa inovuje možnosti elektronických podpisov dokumentov

02.05.2017 / SITA a.s.

Na 9. mája tohto roku finančná správa avizuje nasadenie novej verzie podpisovača pre elektronickú komunikáciu v oblasti daní na portál financnasprava.sk.

celý článok

Premiér predstavil v Nitre nový sociálny balíček

02.05.2017 / SITA a.s.

Medzi navrhovanými opatreniami je zvyšovanie minimálnej mzdy, zákaz sociálneho dumpingu v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia a materská dovolenka pre otcov.

celý článok

Materské a rodičovský príspevok sa zvyšujú

02.05.2017 / SITA a.s.

Od 1. mája sa zvyšuje percentuálna sadzba materského zo súčasných 70 % denného vymeriavacieho základu na 75 %.

celý článok

Finančná správa od mája ruší kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici

25.04.2017 / SITA a.s.

Daňovníci od mája nebudú môcť využiť kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici. Finančné riaditeľstvo SR totiž od 1. mája 2017 toto kontaktné miesto ruší.

celý článok

Štát už poslal občanom a firmám preplatky na daniach v sume 57 mil. eur

24.04.2017 / SITA a.s.

Podľa zákona je potrebné poslať preplatky na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania, čo vychádza na 10. mája 2017.

celý článok

Nezamestnanosť by mohla ku konca roka klesnúť k siedmim percentám

24.04.2017 / SITA a.s.

Nezamestnanosť je momentálne na úrovni 8,04 percenta a minister práce je presvedčený, že do konca roka sa môžeme priblížiť k hranici sedem percent.

celý článok

ZDRAVOTNÍCTVO: Ministerstvo sa chystá obmedziť zisk zdravotných poisťovní

24.04.2017 / SITA a.s.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje v spolupráci s rezortom financií návrh, ktorým by sa obmedzil zisk zdravotných poisťovní.

celý článok

Odborári navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu na budúci rok na 492 eur

18.04.2017 / SITA a.s.

KOZ navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka zo 435 eur na 492 eur. Minimálna mzda v sume 492 eur by predstavovala polovicu z predpokladanej priemernej mzdy na Slovensku v roku 2018.

celý článok

Prezident podpísal novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení

12.04.2017 / SITA a.s.

Od začiatku februára budúceho roka dostane približne polovica sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť úspor v druhom pilieri.

celý článok

Novela o eGovernmente by mala ísť v najbližšom čase na pripomienkovanie

07.04.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické online platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie – ide o časť noviniek, ktoré by mala zaviesť pripravovaná novela zákona o eGovernmente.

celý článok

Novela Obchodného zákonníka má zabrániť špekulatívnym likvidáciám firiem

07.04.2017 / SITA a.s.

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka má zabrániť účelovému zlučovaniu obchodných spoločností, ktoré sa snažia vyhnúť bankrotu, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem, zameriava sa aj na postihovanie takzvaných bielych koňov.

celý článok

Od začiatku apríla platí nový exekučný poriadok

03.04.2017 / SITA a.s.

Od 1. apríla nadobudla platnosť novela exekučného poriadku, ktorá má zabezpečiť vyrovnanejšie vzťahy medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi. Od začiatku apríla platí aj vyhláška, ktorá stanovuje paušálne trovy exekútora.

celý článok

Poslanci schválili návrh novely zákona o využívaní eurofondov

30.03.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie čerpania eurofondov a zníženie administratívy je zámerom novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý schválil parlament.

celý článok

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa od júla zvýši

28.03.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti za mesiac, ktorý má 31 dní, od začiatku júla tohto roka stúpne o 29,50 eura na 929,50 eura.

celý článok

Dlhodobo nezamestnaní budú viac motivovaní k práci

23.03.2017 / SITA a.s.

Kým v súčasnosti sa dlhodobo nezamestnaným pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi nezapočítava 25 % príjmu zo závislej činnosti, po novom sa im nebude zaratávať 50 % ich príjmu z práce počas prvého roka od nástupu do zamestnania.

celý článok

Materská dávka bude od mája takmer na úrovni čistej mzdy

23.03.2017 / SITA a.s.

Suma materskej dávky sa od mája tohto roka zvýši zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

celý článok

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok je tento rok 18,24 eura

21.03.2017 / SITA a.s.

Hodnota bodu pre tento rok stanovená pre účely určenia sumy úrazových dávok sa zvýšila o 0,58 eura. Tento bod je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

celý článok

V Bratislave budú môcť podávať daňové priznanie priamo z auta

20.03.2017 / SITA a.s.

Finančná správa pripravuje predĺžené úradné hodiny daňových úradov, ale aj novú možnosť podania daňového priznania. Po novom budú môcť daňovníci podať daňové priznanie aj priamo z auta.

celý článok

Pri odklade daňového priznania sa SZČO sociálne odvody menia až v októbri

16.03.2017 / SITA a.s.

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si predĺžia lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, budú poistné na sociálne poistenie platiť v rovnakej sume ako doteraz za obdobie do 30. septembra tohto roka.

celý článok

Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 kleslo na 97,02 %

14.03.2017 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 28. februáru tohto roka 11,271 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,02 % z celkového záväzku.

celý článok

Minimálne odvody pre SZČO od januára stúpnu o 6,8 eura

08.03.2017 / SITA a.s.

Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby od začiatku budúceho roka stúpnu o 6,84 eura na 215 eur.

celý článok

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od apríla zvýši

08.03.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od apríla zvýši o 131,30 eura. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 287 eura.

celý článok

Zamestnanosť v SR v minulom roku medziročne stúpla o 2,8 %

07.03.2017 / SITA a.s.

Zamestnanosť na Slovensku sa v minulom roku medziročne zvýšila o 2,8 %, resp. o 68,1 tisíca na vyše 2,49  mil. pracujúcich.

celý článok

SZČO uhradili Sociálnej poisťovni za január nedoplatky za 385 tisíc eur

03.03.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa odoslala vo februári samostatne zárobkovo činným osobám 22 713 esemesiek a e-mailov, v ktorých ich upozornila na aktuálny nedoplatok na poistnom za január.

celý článok

Povinnosti finančných inštitúcií pri výmene informácií sa menia

24.02.2017 / SITA a.s.

Povinnosti finančných inštitúcií, ako sú banky či poisťovne, súvisiace s automatickou výmenou informácií, sa menia. Daňové subjekty od roku 2017 nemajú povinnosť poskytovať informácie o úrokovom príjme prostredníctvom doteraz platného formulára.

celý článok

SP nemocenské zamestnancom vypláca až od 11. dňa práceneschopnosti

22.02.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa zamestnancom pri dočasnej pracovnej neschopnosti nemocenské za prvých desať dní nevypláca. Za tieto dni im vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu podľa zákona.

celý článok

EÚ sa dohodla na nových pravidlách proti vyhýbaniu sa daniam

22.02.2017 / SITA a.s.

Ministri financií Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách, ktorých cieľom je nedovoliť nadnárodným spoločnostiam využívať rozdiely v daňových sadzbách medzi členskými krajinami 28-člennej únie aj štátmi mimo EÚ.

celý článok

Rezort financií navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov

16.02.2017 / SITA a.s.

Aktuálna daňová prognóza rezortu financií v najbližších troch rokoch navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov o takmer 400 mil. eur.

celý článok

Poslanci už schválili prvé zmeny v protischránkovom zákone

15.02.2017 / SITA a.s.

Prvé zmeny v protischránkovom zákone, ktorý je účinný iba od začiatku februára, sa stanú realitou. Parlament schválil novelu, ktorá vznikla na podnet rezortu financií po tom, čo sa zistilo, že zákon o registri partnerov verejného sektora by mohol spôsobovať problémy.

celý článok

V tomto roku pripadne Deň daňovej slobody na 6. júna

10.02.2017 / SITA a.s.

Slováci budú tento rok na odvod daní pre štát pracovať 156 dní. Deň daňovej slobody, po ktorom už budú slovenskí daňovníci zarábať na seba, a nie na dane pre štát, tak tento rok pripadne na 6. júna.

celý článok

Zdroje neziskoviek z 2 % dane vlani prevýšili 60 mil. eur

06.02.2017 / SITA a.s.

Zdroje pre neziskový sektor z podielu z dane z príjmov rastú. V minulom roku z asignácie dane za rok 2015 získal tretí sektor spolu 61,6 mil. eur, čo bolo o 7 mil. eur viac ako rok predtým.

celý článok

Zamestnanci môžu zamestnávateľa požiadať o zúčtovanie do polovice februára

03.02.2017 / SITA a.s.

O vykonanie ročného zúčtovania preddavkov za rok 2016 môžu zamestnanci zamestnávateľa požiadať najneskôr do 15. februára, ak v roku 2016 poberali len príjmy zo závislej činnosti.

celý článok

Poslanci schválili zmeny pri výmene informácií o daniach

02.02.2017 / SITA a.s.

Nadnárodné korporácie budú musieť predkladať správy o svojom pôsobení v každej krajine Európskej únie, kde podnikajú. Vyplýva to z novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorú schválil parlament.

celý článok

Na daň z motorových vozidiel zostáva posledný deň

31.01.2017 / SITA a.s.

Termín na podanie priznania a zaplatenie dane je 31. január 2017. Daňové úrady budú preto otvorené dlhšie. V utorok 31. januára budú k dispozícii od 8. hodiny ráno do 18. hodiny večer.

celý článok

SZČO si pre nové odvody musia zmeniť trvalý príkaz v banke

26.01.2017 / SITA a.s.

Časť samostatne zárobkovo činných osôb si vzhľadom na vyššie minimálne odvody na sociálne poistenie musí zmeniť svoj trvalý príkaz v banke. Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa totiž od začiatku tohto roka zvýšili zo 142,20 eura na 146,35 eura.

celý článok

Priemerná penzia z druhého piliera dosahuje cez 25 eur

25.01.2017 / SITA a.s.

Mesačný neindexovaný dôchodok životné poisťovne vyplácali v priemernej sume 25,62 eura a poberalo ho 525 klientov, mesačný indexovaný dôchodok v priemernej výške 26,54 eura dostávalo desať klientov poisťovní.

celý článok

SP posiela živnostníkom informácie o zvýšení odvodov

18.01.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa začala posielať živnostníkom a ostatným SZČO listy, v ktorých im oznamuje zvýšenie sociálnych odvodov od 1. januára tohto roka.

celý článok

Finančná správa: Odhalili daňový podvod so sušenými hríbmi

17.01.2017 / SITA a.s.

Daňoví kontrolóri odhalili podvod pri fiktívnom obchode s dodávkou 7 ton sušených dubákov. Nadmerný odpočet vo výške 55 tisíc eur vyplatený nebol a dorubili DPH vo výške viac ako 150 tisíc eur.

celý článok

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpli

09.01.2017 / SITA a.s.

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku januára tohto roka stúpli o 4,15 eura na 146,35 eura mesačne. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2017, a to najneskôr do 8. februára 2017.

celý článok

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od januára znižuje

09.01.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od januára znižuje o necelých 16 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 155,70 eura.

celý článok

Superzaisťovací príkaz má predchádzať daňovým podvodom

05.01.2017 / SITA a.s.

Novela daňového poriadku upravuje predbežné opatrenia zavedením tzv. superzaisťovacieho príkazu tak, aby bol efektívnym nástrojom na zabezpečenie plnenia povinností daňových subjektov.

celý článok

Firmy čaká nižšia daň, živnostníkov vyššie paušálne výdavky

03.01.2017 / SITA a.s.

Firmy a podnikateľov čakajú od roku 2017 pri platení dane z príjmov pozitívne zmeny. Korporátna daň sa zníži o jeden percentuálny bod na 21 % a paušálne výdavky živnostníkov sa zvýšia.

celý článok

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšili

03.01.2017 / SITA a.s.

Od začiatku tohto roka sa maximálna nemocenská dávka počíta už z dvojnásobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo predstavuje 1 766 eur.

celý článok

Vek odchodu do dôchodku stúpol o 76 dní

03.01.2017 / SITA a.s.

Dôchodkový vek na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšil na 62 rokov a 76 dní. Týka sa to ľudí, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954.

celý článok

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené