Spravodajstvo

Ak sa občan nezúčastní na testovaní, nemá nárok na pandemickú PN

29.10.2020 / TASR

Pracujúci, ktorý sa dobrovoľne nezúčastní na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19, nemá nárok na pandemické nemocenské (pandemickú PN). Pri dobrovoľnej neúčasti sa však môže napríklad so zamestnávateľom dohodnúť, že bude pracovať z domu.

celý článok

Štát odkladá povinnú aktiváciu e-schránok pre bytové spoločenstvá

29.10.2020 / TASR

Štát dočasne odkladá povinnú aktiváciu zhruba 11 000 e-schránok pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Dôvodom je potreba úpravy súčasnej legislatívy.

celý článok

Niektoré výdavky firiem sú daňovým nákladom až po zaplatení

29.10.2020 / TASR

Pri daňovom priznaní k dani z príjmu firmy často chybujú najmä v zaúčtovaní niektorých nákladov. Jednou z týchto chýb je nesprávne účtovanie niektorých výdavkov, ktoré sú daňovo uznateľné až po ich zaplatení. Častými chybami sú aj nesprávne transferové oceňovanie či duplicitné posudzovanie záväzkov po splatnosti s podmienkou zaplatenia.

celý článok

Rodičia detí, ktoré museli ostať doma, majú nárok na pandemickú OČR

29.10.2020 / TASR

Nedobrovoľne doma sa môžu ocitnúť aj rodičia žiakov a detí, ktorých škola ale predškolské zariadenie boli zatvorené. Aj pre takéto prípady bolo s cieľom aspoň sčasti eliminovať ekonomické výpadky príjmu rodín zavedené tzv. pandemické ošetrovné (pandemická OČR).

celý článok

Vláda: M. Krajniak: Na Prvú pomoc majú žiadatelia nárok za celý mesiac október

28.10.2020 / TASR

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby budú môcť až do marca budúceho roka žiadať o finančnú kompenzáciu v rámci projektu Prvá pomoc. Vláda u schválila s pripomienkou návrh na zmenu podmienok projektu, predlžuje sa o tri mesiace, zvyšujú sa aj jednotlivé príspevky.

celý článok

Zamestnávatelia a SZČO budú môcť dlhšie poberať Prvú pomoc

28.10.2020 / TASR

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby budú môcť až do marca budúceho roka žiadať o finančnú kompenzáciu v rámci projektu Prvá pomoc. Vláda u schválila s pripomienkou návrh na zmenu podmienok projektu, predlžuje sa o tri mesiace, zvyšujú sa aj jednotlivé príspevky.

celý článok

Ľudia budú môcť opätovne žiadať o SOS dotáciu

28.10.2020 / TASR

Ľudia zasiahnutí koronakrízou majú mať opäť nárok na SOS dotáciu. Vláda schválila návrh nariadenia z dielne ministerstva práce s pripomienkou.

celý článok

Vláda schválila opätovné zavedenie pandemického rodičovského príspevku

28.10.2020 / TASR

Nárok na tento príspevok majú mať tí rodičia, ktorým v čase krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že ich dieťa dovŕšilo tri roky veku alebo šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

celý článok

Podnikatelia môžu žiadať ďalej o Prvú pomoc

25.10.2020 / TASR

Obchody, reštaurácie, všetky služby a prevádzky, ktoré pre aktuálne opatrenia musia obmedziť činnosť alebo majú poklesy tržieb, môžu žiadať o príspevky v rámci programu "Prvá pomoc".

celý článok

O dočasnú ochranu by mohli firmy požiadať aj v budúcom roku

22.10.2020 / TASR

Malý konkurz či neformálna reštrukturalizácia, ktorej súčasťou je dočasná ochrana pred veriteľmi, sú súčasťou návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý plénum Národnej rady SR posunulo do druhého čítania. 

celý článok

O potvrdenie na získanie 2 % daní z príjmu už nie je nutné žiadať SP

22.10.2020 / TASR

Neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré plánujú požiadať o potvrdenie potrebné na zapísanie do zoznamu prijímateľov dvoch percent z daní z príjmu, sa už nemusia obracať na Sociálnu poisťovňu.

celý článok

Na Slovensku bude 13. dôchodok v maximálnej výške 300 eur

21.10.2020 / TASR

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona - po novom bude 13. dôchodok štátnou sociálnou dávkou a maximálna suma bude 300 eur.

celý článok

Zamestnanci, ktorí sa nakazia v práci, majú získať úrazový príplatok

21.10.2020 / TASR

Úrazový príplatok v prípade ochorenia COVID-19 má dostávať zamestnanec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nákazy novým koronavírusom a ktorému zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie vzniklo pri práci. Parlament posunul novelu zákona o sociálnom poistení do druhého čítania.

celý článok

Vláda: Schválila koncepciu zavedenia kurzarbeitu na Slovensku

21.10.2020 / TASR

Od roku 2022 by mal fungovať samostatný poistný fond pre skrátenú prácu. Návrh koncepcie obsahuje viacero možností úhrady daní a odvodov, samotná výška dávky pre zamestnanca má byť približne 80 % jeho čistej mzdy.

celý článok

Finančná správa očakáva ešte 120.000 daňových priznaní

21.10.2020 / TASR

Podnikatelia, ktorí z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie nebudú môcť zaplatiť daň v lehote splatnosti, by mali čo najskôr kontaktovať svojho správcu dane. Povoliť odklad platenia dane, respektíve splátky môže správca dane len na základe doručenej žiadosti.

celý článok

Minimálna mzda od budúceho roka vzrastie na 623 eur v hrubom

21.10.2020 / TASR

Minimálna mzda v budúcom roku dosiahne 623 eur v hrubom a bude vo výške 57 % priemernej mzdy v minulom roku. Vyplýva to z návrhu zákona o minimálnej mzde, ktorú schválil parlament.

celý článok

Pandémia zmenila priority inšpektorov práce, zamerajú sa aj na prácu z domu

19.10.2020 / TASR

Národný inšpektorát práce pripravuje legislatívne zmeny, ktoré pri práci z domu zavedú prísnejšiu evidenciu pracovného času, pričom sa pri práci z domu zaoberá aj otázkou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

celý článok

SZČO s odkladom daňového priznania sa poistné posúdi k 1. februáru

19.10.2020 / TASR

Keďže lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je v súlade s daňovým poriadkom do 2. novembra 2020, z tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťovňa pri stanovení okamihu na posúdenie vzniku, zániku, respektíve trvania povinného sociálneho poistenia SZČO.

celý článok

Vláda predstavila "Prvú pomoc+", obsahuje covidový príplatok aj zvýšenú pomoc

14.10.2020 / TASR

S opatreniami, ktoré obmedzia šírenie nového koronavírusu, ale aj normálne pracovné fungovanie desiatok tisíc ľudí, predstavuje vláda aj ďalší plán pomoci, takzvanú Prvú pomoc+.

celý článok

Na podanie daňového priznania za rok 2019 zostávajú necelé tri týždne

13.10.2020 / TASR

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2019 sa blíži. Daňové priznanie musia v tomto roku firmy či fyzické osoby podať a daň aj zaplatiť do 2. novembra.

celý článok

Firmy si môžu polepšiť cez výhodnejšie odpočítavanie strát

12.10.2020 / TASR

Na straty, ktoré vznikajú od roku 2020, bude dlhší čas odpočítania a strata sa nemusí odpočítavať rovnomerne v rovnakej výške.

celý článok

Dávka v hmotnej núdzi by sa mala od budúceho roka zvýšiť

07.10.2020 / TASR

Suma dávky v hmotnej núdzi sa má od 1. januára 2021 zvýšiť o 1,50 eura, ak ide o jednotlivca, na 67,80 eura. Vyplýva to z predbežnej informácie o návrhu opatrenia ministerstva práce.

celý článok

Reformný plán predpokladá zníženie nedôvery v súdnictvo i skrátenie konaní

07.10.2020 / TASR

Má sa skrátiť dĺžka súdnych konaní, najmä v civilných a obchodných sporoch. Zdigitalizované by mali byť všetky súdne podania. Do roku 2024 sa má tiež zaviesť poskytovanie právnej pomoci v každom okresnom meste. Predpokladajú to autori reformného plánu, ktorý pod názvom Moderné a úspešné Slovensko zverejnilo Ministerstvo financií SR.

celý článok

Od februára 2021 sa majú zvýšiť sadzby pre tabakové výrobky

01.10.2020 / TASR

Cigarety od februára 2021 pravdepodobne zdražejú a majú byť pod prísnejšou kontrolou. V priemere by mohla cena jednej škatuľky cigariet od budúceho roka vzrásť o 40 centov a o 20 centov v rokoch 2022 a 2023. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú schválila vláda.

celý článok

Pri 13. a 14. platoch sa má zrušiť oslobodenie od sociálnych odvodov

01.10.2020 / TASR

Od budúceho roka sa má na Slovensku zrušiť oslobodenie 13. a 14. platov od sociálnych odvodov. Navrhuje to ministerstvo práce v novele zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila vláda. Okrem toho sa má "zmraziť" aj minimálny dôchodok.

celý článok

SP upozorňuje živnostníkov na vznik povinného sociálneho poistenia od 1. 1. 2021

30.09.2020 / TASR

Živnostníkom a ostatným SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020, najneskôr do 31. októbra 2020, sa bude posudzovať vznik, zánik, respektíve trvanie povinného sociálneho poistenia k 1. januáru 2021.

celý článok

Klienti s odkladom splátok naďalej nebudú považovaní za rizikových

30.09.2020 / TASR

Ľudia, ktorí požiadali o odklad splátok v banke v dôsledku koronakrízy, naďalej nebudú považovaní za rizikových.

celý článok

Odklad daňových priznaní sa ruší, treba ich podať do konca októbra

23.09.2020 / TASR

Daňové priznania za minulý rok bude potrebné podať k 31. októbru tohto roka. Týka sa to tých, ktorí ich doteraz nepodali pre koronakrízu. Ku koncu septembra sa totiž skončia lex korona opatrenia v oblasti daní.

celý článok

Novela živnostenského zákona má zjednodušiť firmám a živnostníkom podnikanie

22.09.2020 / TASR

Firmám a živnostníkom by od mája budúceho roka malo ubudnúť povinností voči štátu a samosprávam a rozšíria sa ich možnosti pri zriaďovaní či prerušení živnosti. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa mení živnostenský zákon a zákon o obecnom zriadení.

celý článok

Od 1.októbra netreba žiadať o súhlas so zápisom/výmazom v Obchodnom registri

22.09.2020 / TASR

Sociálna poisťovňa nebude od 1. októbra tohto roka povinná vydávať na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby písomný súhlas so zápisom alebo výmazom do a z obchodného registra, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku.

celý článok

Poslanci schválili novelu zákona, ktorou sa má zlepšiť voľný pohyb tovaru

18.09.2020 / TASR

Voľný pohyb tovaru, ktorý už bol v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte Európskej únie, sa má zlepšiť. Počíta s tým vládna novela zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise.

celý článok

Na zásielky z tretích krajín sa má zrušiť oslobodenie od DPH

17.09.2020 / TASR

Od 1. januára budúceho roka má dôjsť k zásadným zmenám pri uplatňovaní DPH pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Po novom sa má zrušiť oslobodenie od dane pri dovoze malých zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú posunul parlament do druhého čítania.

celý článok

Antikorona opatrenia v oblasti daní sa rušia koncom septembra

16.09.2020 / TASR

Opatrenia vlády v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti daní a účtovníctva sa rušia ku koncu septembra. Ide najmä o podanie daňových priznaní a zaplatenie daní.

celý článok

Dočasná ochrana podnikov pred veriteľmi sa predĺži do konca roka

16.09.2020 / TASR

Dočasná ochrana pred veriteľmi pre podniky postihnuté krízou spôsobenou pandémiou sa predĺži do konca tohto roka. Nariadenie schválila vláda na svojom rokovaní.

celý článok

Viaceré ministerstvá pripomienkujú výrazné zvýšenie dane na zahrievaný tabak

16.09.2020 / TASR

Zásadnú pripomienku k návrhu, ktorý dvíha súčasnú sadzbu spotrebnej dane, má rezort hospodárstva a na riziká upozorňuje aj rezort školstva. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov už prešla pripomienkovým konaním, venovať sa jej ešte bude vláda a parlament.

celý článok

Štát aktivoval už asi 90 % e-schránok nepodnikateľov, pokračuje v novembri

14.09.2020 / TASR

Štát aktivoval takmer už 90 % elektronických schránok nepodnikateľského sektora. Ďalšia fáza aktivácie sa začne 1. novembra a dotkne sa spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, verejných výskumných inštitúcií a vysokých škôl.

celý článok

Nárok na pandemické ošetrovné nebude mať rodič, ak nepošle dieťa do školy

10.09.2020 / TASR

Nárok na pandemické ošetrovné nemá mať ten rodič, ktorý nedá svoje dieťa do školy pre obavy z nákazy novým koronavírusom, a to v prípade, ak bude neobmedzená prevádzka škôl a predškolských zariadení.

celý článok

Živnostníci si už nemôžu uplatniť odklad platenia poistného za august

08.09.2020 / TASR

Živnostníci, ostatné SZČO, ako ani zamestnávatelia si v súvislosti s koronakrízou už nemôžu uplatniť výnimku týkajúcu sa odkladu platenia poistného za august tohto roka tak, ako to mohli urobiť v predchádzajúcich mesiacoch.

celý článok

Nárok na pandemickú PN má poistenec aj po 1. septembri, ak je v karanténe

04.09.2020 / TASR

Nárok na pandemické nemocenské po 1. septembri má poistenec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný dočasne práceneschopným z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie.

celý článok

Novela zákona o DPH môže podľa odborníkov pomôcť podnikateľom

02.09.2020 / TASR

Novela zákona o DPH prinesie viaceré zmeny. Zruší sa napríklad oslobodenie od dane pri zásielkach z tretích krajín, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur. Novela má však pomôcť aj podnikateľom, ktorí majú problém dostať sa k platbám za dodaný tovar.

celý článok

SP upozorňuje na prípady, keď bude možné čerpať pandemickú OČR po 1. septembri

02.09.2020 / TASR

Od septembra tohto roka nemôže rodič svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva, že by sa v škole nakazilo novým koronavírusom.

celý článok

Zamestnávatelia musia kontrolovať zamestnancov po návrate z rizikových krajín

02.09.2020 / TASR

Zamestnávatelia sú od začiatku septembra povinní kontrolovať, či zamestnanci po návrate z rizikových krajín absolvovali povinnú desaťdňovú izoláciu zakončenú negatívnym testom na ochorenie COVID-19, alebo vyžadovať potvrdenie o prekročení štátnej hranice SR staršie ako desať dní.

celý článok

!!! Daňové priznanie bude treba podať k 31. októbru

26.08.2020 / TASR

V návrhu zákona - aktualizácii lex korona - by sa mal stanoviť 30. september ako pomyselný koniec mimoriadnej situácie pre účely podania daňových priznaní. Tie sa budú podávať až mesiac po skončení mimoriadnej situácie, teda k 31. októbru.

celý článok

Vláda: E. Heger: Chceme, aby poctiví podnikatelia neboli utláčaní

26.08.2020 / TASR

Novela zákona o dani z príjmov má zabrániť tomu, aby sa fyzické osoby vyhli plateniu daní a svoje príjmy vyvážali do daňových rajov. Okrem toho vláda schválila aj novelu zákona o DPH, ktorá má pomôcť poctivým podnikateľom.

celý článok

Vláda: Schválila zvýšenie minimálnej mzdy v budúcom roku na 623 eur

26.08.2020 / TASR

Minimálna mzda v budúcom roku má byť 623 eur v hrubom namiesto 620 eur, a má byť teda vo výške 57 % priemernej mzdy v minulom roku. Zvýši sa z tohtoročných 580 eur.

celý článok

Zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných firiem sa má upraviť

26.08.2020 / TASR

K zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku má prispieť zavedenie opatrení v oblasti preddavkov na daň z príjmov. Upraviť sa majú napríklad pravidlá zdaňovania príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností u fyzických osôb.

celý článok

Na Slovensku má byť 13. dôchodok maximálne vo výške 300 eur

26.08.2020 / TASR

Vláda schválila zmeny pri 13. dôchodku, ktorý ešte zaviedla bývalá vláda. Po novom bude štátnou sociálnou dávkou a maximálna suma bude 300 eur.

celý článok

So štátom budú od septembra komunikovať elektronicky aj pozemkové spoločenstvá

24.08.2020 / TASR

Elektronické schránky budú zriadené pre všetky existujúce pozemkové spoločenstvá zapísané v registri pozemkových spoločenstiev a budú aktivované najneskôr do desiatich dní od ich zriadenia.

celý článok

Minimálna mzda má byť v budúcom roku 623 eur, štartovacia mzda nebude

24.08.2020 / TASR

Minimálna mzda v budúcom roku má byť 623 eur, namiesto 620 eur, a má byť teda vo výške 57 % priemernej mzdy v minulom roku.

celý článok

O príspevok na pandemické nájomné budú môcť požiadať aj podniky v ťažkostiach

24.08.2020 / TASR

Pre mikro a malé podniky v ťažkostiach budú platiť rovnaké podmienky ako pre ostatné firmy, stredné a veľké podniky sa budú riadiť schémou de minimis, ktorá obmedzuje výšku pomoci pre jeden podnik na výšku 200.000 eur.

celý článok

O dočasnú ochranu by firmy mohli požiadať aj v budúcom roku

11.08.2020 / TASR

Malý konkurz či neformálna reštrukturalizácia, ktorej súčasťou je aj dočasná ochrana pred veriteľmi, sú súčasťou návrhu zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorý predstavila ministerka spravodlivosti. Účinné by mohli byť od začiatku budúceho roka a plynulo by tak nadviazali na dnes platnú dočasnú ochranu podnikateľov.

celý článok

MDV: Návrh na úpravu rekreačných poukazov opakovane predkladáme na koaličnú radu

10.08.2020 / TASR

Návrh ministerstva dopravy pre príspevok na rekreáciu je bez akejkoľvek podmienky veľkosti zamestnávateľa, a to aj vzhľadom na fakt, že by ho preplácal štát a nie zamestnávateľ.

celý článok

SP upozorňuje SZČO, aby nezabudli zaplatiť poistné v novej výške

10.08.2020 / TASR

Sociálna poisťovňa pripomína tým živnostníkom a ostatným SZČO, ktorí nevyužili možnosť odložiť si podanie daňového priznania po skončení sa mimoriadnej situácie, aby nezabudli na povinnosť zaplatiť poistné za júl tohto roka v novej výške v lehote do 10. augusta tohto roka.

celý článok

Maximálna štátna prémia na stavebnom sporení má byť naďalej 70 eur

05.08.2020 / TASR

Maximálna štátna prémia na stavebnom sporení sa v budúcom roku nezmení. Rezort financií navrhuje, aby bola 2,5 % z ročného vkladu, najviac však v sume 70 eur.

celý článok

Od budúceho roka sa zrušia zamestnávateľom niektoré povinnosti voči SP

04.08.2020 / TASR

Od 1. januára budúceho roka sa zjednodušia niektoré povinnosti zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni. Zmeny prinesie nadobudnuté tzv. podnikateľské kilečko, teda zákon, ktorého cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie.

celý článok

Najčastejším porušením zákona o eKase je neevidovanie tržieb

03.08.2020 / TASR

Finančná správa vykonala od začiatku tohto roka 2615 kontrol zameraných na používanie elektronickej registračnej pokladnice. Vo viac ako 1 500 prípadoch zistili kontrolóri porušenie zákona.

celý článok

Finančná správa upozorní firmy na povinnosť ukladať účtovné závierky do registra

03.08.2020 / TASR

Finančná správa pokračuje v proklientskych opatreniach. Najnovšie upozorní podnikateľov na správne ukladanie účtovných závierok do Registra účtovných závierok. 

celý článok

Finančná správa spúšťa kontrolu používania eKasy v turistických centrách

30.07.2020 / TASR

Finančná správa SR začne viac kontrolovať používanie elektronických registračných pokladníc v letných turistických centrách. Kontrolóri doteraz zistili pri používaní eKasy porušenie zákona až v 60 % prípadov. Akcia "Turista" bude trvať celý august.

celý článok

Na Slovensku sa má zrušiť súkromná výroba destilátov

30.07.2020 / TASR

Súkromná výroba destilátov z vlastného ovocia sa má na Slovensku zrušiť. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorú predložilo Ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania.

celý článok

Novela zákona o dani z príjmov má zlepšiť podnikanie aj zamedziť daňovým únikom

27.07.2020 / TASR

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza rozsiahla novela zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR. K zlepšeniu podnikateľského prostredia má napr. prispieť zavedenie opatrení v oblasti preddavkov na daň z príjmov.

celý článok

SP už zverejnila formulár na odklad poistného za júl tohto roka

27.07.2020 / TASR

Zamestnávatelia a SZČO majú predĺženú lehotu na zaplatenie poistného za júl tohto roka až do 31. decembra 2020. Pokles obratu, respektíve príjmu z podnikania, oznámi odvádzateľ poisťovni prostredníctvom zverejneného elektronického formulára.

celý článok

Rezort práce spúšťa projekt zameraný na zamestnávanie mladých ľudí

21.07.2020 / TASR

Ministerstvo práce postupne spúšťa projekty zamerané na podporu zvyšovania kvalifikácie a aktivity mladých nezamestnaných. Tie počas pandémie nového koronavírusu nahradil projekt Prvá pomoc pre zamestnávateľov, zamestnancov a SZČO, v rámci ktorej úrady práce vyplatili vyše 1,4 milióna prijímateľom takmer pol miliardy eur.

celý článok

Zamestnávateľom sa upravila povinnosť predkladať SP evidenciu o zamestnancovi

21.07.2020 / TASR

Zamestnávateľom sa mení lehota pri predkladaní evidenčného listu dôchodkového poistenia. Dôvodom je prijatie zákona na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorým sa zmenil aj zákon o sociálnom poistení. Upravila sa povinnosť zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni evidenciu o zamestnancovi.

celý článok

M. Krajniak: Minimálna mzda na rok 2021 má byť podľa nášho návrhu 620 eur

16.07.2020 / TASR

Minimálna mzda na rok 2021 by mala predstavovať 620 eur. Návrh v tejto podobe predkladá ministerstvo práce do medzirezortného pripomienkového konania.

celý článok

EÚ prijala nový balík daňových opatrení na oživenie ekonomiky po koronakríze

16.07.2020 / TASR

Európska komisia prijala nový ambiciózny daňový balík s cieľom zabezpečiť, aby daňová politika EÚ podporovala oživenie hospodárstva Európy a jej dlhodobý rast.

celý článok

Vláda: Schválila predĺženie podpory firiem a SZČO v rámci projektu Prvá pomoc

16.07.2020 / TASR

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby budú môcť dlhšie čerpať pomoc od štátu, a to do konca septembra tohto roka. Vyplýva to z návrhu ministerstva práce na predĺženie projektu Prvá pomoc, ktorý schválila vláda.

celý článok

Poslanci za Sme rodina chcú oslobodiť prepitné od daní a odvodov

14.07.2020 / TASR

Prepitné by malo byť oslobodené od daní a odvodov. Návrh zákona s týmto cieľom chcú predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu poslanci hnutia Sme rodina. Takýmto spôsobom chcú pomôcť ľuďom pracujúcim v cestovnom ruchu.

celý článok

Novela Zákonníka práce má riešiť gastrolístky aj výkon práce z domu

13.07.2020 / TASR

Ministerstvo práce pripravuje novelu Zákonníka práce, ktorá má riešiť výkon práce z domácnosti zamestnanca či úpravu poskytovania gastrolístkov.

celý článok

Povinná e-komunikácia so štátom sa od augusta dotkne aj poľovníkov a cirkví

10.07.2020 / TASR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spúšťa ďalšiu vlnu aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako Obchodnom registri od 1. augusta.

celý článok

NR SR: Plénum schválilo "podnikateľské kilečko" z dielne rezortu hospodárstva

09.07.2020 / TASR

Zrušenie viacerých oznamovacích povinností, bankového odvodu či zavedenie účinnosti daňovo-odvodových zákonov najskôr 1. januára. Toto sú len niektoré zmeny, ktoré prinesie tzv. "podnikateľské kilečko" z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Vo štvrtok ho schválil parlament 91 hlasmi zo 142 prítomných.

celý článok

FS SR zasahuje pre daňové úniky a podvodné konanie, spustila akciu Jastrab

08.07.2020 / TASR

Celoslovenská akcia s názvom Jastrab je zameraná je na firmy, ktoré sú podozrivé z porušovania daňových predpisov v oblasti DPH. Identifikovala takmer 40 daňových subjektov, ktoré sú podozrivé z podvodného konania a daňových únikov a zaisťuje doklady po celom Slovensku.

celý článok

Od stredy môžu záujemcovia žiadať o príspevky v rámci Prvej pomoci

30.06.2020 / TASR

Od stredy 1. júla môžu záujemcovia žiadať o príspevky v rámci projektu Prvá pomoc za mesiac jún. Termín na podanie májových žiadostí uplynie v utorok o polnoci.

celý článok

Pre štát pracujú zamestnanci tento rok o 36 dní dlhšie ako vlani

30.06.2020 / TASR

Utorok je posledný deň, kedy ľudia pracujú pre štát. Deň daňovej slobody v tomto roku pripadne na stredu 1. júla.

celý článok

Rodičia musia pri pandemickej OČR použiť upravené čestné vyhlásenie

30.06.2020 / TASR

Pandemické ošetrovné (OČR) za jún tohto roka vyplatí Sociálna poisťovňa len na základe upraveného čestného vyhlásenia. Rodičia tak musia použiť toto nové tlačivo.

celý článok

Daňové priznanie k dani z príjmov stále možno podať

30.06.2020 / TASR

Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu stále trvá, a preto ešte nie je určený presný termín/deň na podanie daňového priznania a zaplatenie dane.

celý článok

Pandemické OČR od 1. 7. pokračuje len s lekárskym potvrdením

26.06.2020 / TASR

U školákov zaniká nárok na pandemické ošetrovné od 1. 7., pokračovať môžu len s lekárskym potvrdením. Nárok na pandemické ošetrovné na deti navštevujúce základné a stredné školy zaniká, lebo školy sú od 1. júla zatvorené bežne, nie z dôvodu mimoriadnej situácie.

celý článok

Ministerstvo financií poskytne pre samosprávy pôžičky na vykrytie výpadkov

25.06.2020 / TASR

Ministerstvo financií SR rozpracuje variant možnej pôžičky pre samosprávy na Slovensku. Prostredníctvom nej by vedeli samosprávy vykryť výpadok v podielových daniach, ktorý spôsobila koronakríza.

celý článok

Vláda: Balík prijatých opatrení zahŕňa aj zrušenie bankového odvodu

25.06.2020 / TASR

Daňové a odvodové zákony sa majú meniť len raz do roka, a to 1. januára. Z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie sa má zároveň zrušiť bankový odvod. Tieto a iné úpravy vo finančnej oblasti prináša balík opatrení na podporu podnikateľského prostredia, ktorý schválila vláda.

celý článok

O dotáciu na nájomné môžu žiadať aj reštaurácie s predajom cez okienko

25.06.2020 / TASR

O dotáciu na nájomné môžu žiadať všetci podnikatelia i nepodnikatelia, ktorí mali úradným rozhodnutím povinne zatvorené alebo obmedzené predajné priestory určené spotrebiteľom, žiadateľ však nesmie byť v konkurze. Spadajú do toho napríklad aj reštaurácie s predajom cez okienko.

celý článok

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za jún 2020

25.06.2020 / TASR

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, prostredníctvom ktorého môžu zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) žiadať o odklad splatnosti poistného za jún 2020. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra 2020.

celý článok

R. Sulík: Spustili sme aplikáciu na evidenciu žiadateľov o dotáciu na nájomné

23.06.2020 / TASR

Ministerstvo hospodárstva spustilo aplikáciu na registráciu žiadateľov o dotáciu na nájomné pre prevádzky, ktoré boli pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu zatvorené. Aplikácia je dostupná na webe ministerstva. Vyplácanie dotácií by malo byť otázkou dní.

celý článok

SIH spúšťa druhý program pôžičiek pre podnikateľov antikorona záruka 2

22.06.2020 / TASR

Štátny Slovak Investment Holding spúšťa po schéme antikorona záruka druhý program finančnej pomoci pre slovenské podniky na zmiernenie dosahov pandémie. Nový program "SIH antikorona záruka 2" umožní firmám čerpať zvýhodnené preklenovacie pôžičky do výšky dvoch miliónov eur s časom splácania dva až šesť rokov.

celý článok

Zamestnávatelia a SZČO majú možnosť odkladu poistného aj za jún

19.06.2020 / TASR

Zamestnávatelia a SZČO majú predĺženú lehotu na zaplatenie poistného za jún 2020 až do 31. decembra 2020. Vyplýva to z nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zo 17. júna 2020.

celý článok

Vláda schválila ďalší odklad platenia poistného pre SZČO a zamestnávateľov

17.06.2020 / TASR

Zamestnávatelia a SZČO dostanú ďalší odklad platenia poistného za mesiac jún. Táto výnimka sa však bude týkať len tých, ktorí preukážu pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania. Vyplýva to z návrhu nariadenia o splatnosti poistného, ktoré schválila vláda.

celý článok

Vláda schválila výšku príspevku na osobnú asistenciu aj príspevku na opatrovanie

17.06.2020 / TASR

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie, ktorá slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu, bude vo výške 4,82 eura. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na pomoc iného človeka.

celý článok

Štát pomôže podnikateľom s nájomným, novelu zákona podpísala prezidentka

16.06.2020 / TASR

Štát pomôže s nájomným podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené pre situáciu okolo nového koronavírusu. Táto pomoc má dosiahnuť približne 200 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytovaní dotácií, ktorý podpísala prezidentka.

celý článok

Zamestnávatelia a SZČO môžu žiadať o finančnú pomoc aj v júni a júli

16.06.2020 / TASR

Napriek tomu, že sa postupne otvárajú prevádzky a ľudia sa začali vracať do práce, ministerstvo práce naďalej umožňuje zamestnávateľom a SZČO požiadať o finančnú pomoc v rámci projektu "Prvá pomoc", a to aj za mesiace jún a júl v tomto roku.

celý článok

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá sa zaoberá úpravou pracovného pomeru

16.06.2020 / TASR

Zavedenie možnosti pokračovania v poberaní pandemického ošetrovného (OČR) aj za jún tohto roka, ako aj predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec súčasnej legislatívy. Tieto zmeny prináša novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ktorú podpísala prezidentka.

celý článok

SZČO aj po núdzovom stave platia sociálne poistenie tak ako doteraz

16.06.2020 / TASR

Sociálna poisťovňa až po odovzdaní daňových priznaní za rok 2019 bude môcť určiť, či a v akej výške budú povinní platiť poistné v ďalšom období. Do tohto času povinne poistené SZČO naďalej platia poistné na sociálne poistenie tak ako doteraz.

celý článok

Prezidentka podpísala novelu o odklade odvodov pre prevádzkovateľov hazardu

16.06.2020 / TASR

Prevádzkovatelia hazardných hier majú dostať odklad úhrady odvodov. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Právnu normu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

celý článok

Oslobodenie od DPH na malé zásielky z tretích krajín sa má zrušiť

15.06.2020 / TASR

Od 1. januára budúceho roka má dôjsť k zásadným zmenám pri uplatňovaní DPH pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Po novom sa má zrušiť oslobodenie od dane pri dovoze malých zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.

celý článok

Štát chce viac motivovať daňovníkov a odmeňovať tých poctivých

12.06.2020 / TASR

Ministerstvo financií chce nastaviť daňové zákony tak, aby ľudí motivovali platiť dane a boli za to odmeňovaní. Otvára preto zákon o daňovom poriadku.

celý článok

Pomoc firmám, SZČO a zamestnancom bude pokračovať aj po 31. júli

10.06.2020 / TASR

Pomoc zo strany štátu pre firmy, zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých zasiahla koronakríza, by mala pokračovať aj po 31. júli tohto roka. Väčšina pomoci na zmiernenie následkov koronakrízy sa dá preplácať z eurofondov.

celý článok

Od 1. júla má vzrásť životné minimum, zvýšia sa aj viaceré dávky

08.06.2020 / TASR

Od 1. júla tohto roka na Slovensku stúpnu sumy životného minima. Zvýšia sa tak aj desiatky dávok a príspevkov od štátu. Vyplýva to z Návrhu opatrenia ministerstva práce.

celý článok

Termín na podanie žiadosti o štátnu pomoc za apríl predĺžilo MPSVR do konca júna

04.06.2020 / TASR

Zamestnávatelia môžu žiadať o štátny príspevok z projektu Prvá pomoc za apríl z opatrení 1. a 3. až do konca júna. Ministerstvo posunutím termínu o jeden mesiac vyšlo v ústrety zamestnávateľom, ktorí o príspevky nestihli požiadať včas.

celý článok

Zákaz nelegálneho zamestnávania vlani porušilo 758 zamestnávateľov

02.06.2020 / TASR

V minulom roku na Slovensku porušilo 758 zamestnávateľov zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že u nich pracovalo "načierno" 1 617 ľudí. Počet nelegálne zamestnaných osôb medziročne klesol o 853.

celý článok

Sumy životného minima by sa mali od júla zvýšiť o 2,2 %

01.06.2020 / TASR

Životné minimum má vplyv na rôzne premenné v rámci daňového systému, ako napríklad daňový bonus na dieťa, výška nezdaniteľnej časti základu dane a podobne. Zvýšenie životného minima je určujúce aj pre následné úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov, napríklad aj pre rodinné prídavky, náhradné výživné, rodičovský príspevok, minimálne dôchodky, dávky v hmotnej núdzi.

celý článok

Od 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie e-schránok pre právnické osoby

28.05.2020 / TASR

Od pondelka 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby, ktoré nie sú evidované v Obchodnom registri, ale sú zapísané v iných registroch.

celý článok

Žiadosti o príspevky prvej pomoci za apríl treba podať do nedele

28.05.2020 / TASR

Žiadosti o príspevky prvej pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dosahov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení za mesiac apríl môžu záujemcovia zasielať už len do nedele 31. mája do polnoci.

celý článok

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za máj 2020

28.05.2020 / TASR

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za máj 2020. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra 2020.

celý článok

Ministerstvo hospodárstva pokračuje v podpore nákupu elektromobilov

27.05.2020 / TASR

Ministerstvo hospodárstva pokračuje v dotačnom projekte na podporu nákupu elektromobilov a plug-in hybridných vozidiel, ktorý na začiatku apríla pre situáciu spôsobenú koronakrízou dočasne pozastavilo.

celý článok

Poistné za marec a máj môžu SZČO a zamestnávatelia zaplatiť do konca roka

26.05.2020 / TASR

Zamestnávatelia a SZČO majú predĺženú lehotu na zaplatenie poistného za marec tohto roka až do 31. decembra 2020 namiesto pôvodného 31. júla tohto roka. Okrem toho budú mať možnosť žiadať o odklad zaplatenia poistného aj za máj 2020, ktorého splatnosť bude v rovnakom termíne, teda do konca roka 2020.

celý článok

Počet slovenských firiem v krajinách s nízkymi daňami prekročil hranicu 5000

26.05.2020 / TASR

Krajiny s výhodným zdanením lákajú slovenských podnikateľov stále viac. V prvom štvrťroku po prvý raz prekročil počet firiem, ktoré majú sídlo v niektorej z týchto krajín, hranicu 5000. Najobľúbenejšie sú pre podnikateľov USA, Holandsko a Cyprus.

celý článok

Pre vnútorné prevádzky platia od stredy nové pravidlá

26.05.2020 / TASR

Prevádzky si budú môcť vybrať, či dodržia kritérium 15 m2 na zákazníka alebo dvojmetrový odstup medzi zákazníkmi alebo dvojmetrový odstup medzi okrajmi stolov. Nové pravidlá budú platiť aj pre verejné stravovanie po 22.00 h.

celý článok

Rodičia môžu čerpať pandemickú OČR aj po otvorení materských škôl

22.05.2020 / TASR

Rodičia detí, ktoré v júni do týchto zariadení nenastúpia a zostanú s nimi doma, môžu túto dávku poberať naďalej, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnené čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

celý článok

Prezidentka odobrila novelu zákona o sociálnom poistení

20.05.2020 / TASR

Zmeny pri cestovných náhradách, zavedenie výnimky pre uchádzačov o zamestnanie či rozšírenie možností aktivačnej činnosti pre nezamestnaných formou dobrovoľníckej služby počas mimoriadnej situácie na Slovensku. Tieto novinky prináša novela zákona o sociálnom poistení.

celý článok

Premiér: Vláda poskytne príspevok na nájom

20.05.2020 / TASR

Vláda poskytne príspevok na nájom nájomcom, ktorí mali z hygienických dôvodov zatvorené svoje prevádzky. V prípade, ak prenajímateľ poskytne nájomcovi 50-percentnú zľavu, zvyšných 50 % doplatí štát.

celý článok

Príspevok na udržanie pracovného miesta sa nebude brať ako príjem

20.05.2020 / TASR

Vláda doplnila svoje nariadenie o spôsobe výpočtu poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, na základe ktorého sa určuje výška príspevku „Prvej pomoci“.

celý článok

Prezidentka podpísala zákon o pomoci podnikom bankovými zárukami

19.05.2020 / TASR

Všetky typy podnikov budú mať v čase koronakrízy šancu uchádzať sa o finančnú pomoc z Exportno-importnej banky (Eximbanka) a Slovenského investičného holdingu (SIH).

celý článok

V. Remišová: Vyhlasujeme prvú výzvu na zmiernenie dosahov koronakrízy

19.05.2020 / TASR

Výzva je zameraná na obce, mestá, regióny a vyššie územné celky. Jej predmetom sú malé projekty, na jeden projekt možno získať príspevok od 10.000 do 50.000 eur. Výzva bude otvorená do 16. júna a podporiť prostredníctvom nej je možné všetky projekty, ktoré budú zamerané na zmiernenie dosahov koronakrízy.

celý článok

Rodičia detí, ktoré nenastúpia do školy, môžu ďalej poberať OČR

19.05.2020 / TASR

Rodičia detí, ktoré v júni do otvorených zariadení (materské a základné školy 1. stupňa a 5. ročník) nenastúpia a zostanú s nimi doma, môžu dávku poberať naďalej, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

celý článok

Vyjadrenie: Ministerstvo opravilo výkazy k žiadostiam o príspevky v opatreniach 1 a 3A

18.05.2020 / TASR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo nové výkazy Prvej pomoci. Ide o opravené výkazy pre opatrenia 1 a 3A. Zároveň zmenilo aj „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku“.

celý článok

Štatutári viacerých typov organizácií budú potrebovať elektronický OP

14.05.2020 / TASR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby aktivuje elektronické schránky na doručovanie pre subjekty a organizácie, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri SR, a to na základe zákona o e-Govermente. Preto štatutári viacerých typov organizácií budú od 1. júna potrebovať elektronický občiansky preukaz.

celý článok

Plénum schválilo pozmeňujúci návrh, ktorý rieši vracanie preddavkov

13.05.2020 / TASR

Parlament schválil k návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti pozmeňujúci návrh z výborov, ktorý rieši vracanie preddavkov na daň z príjmov, ako aj poukazovanie podielu zaplatenej dane. Zmeny boli prijaté v dôsledku predĺženia lehoty na podanie daňových priznaní v čase koronakrízy.

celý článok

Podnikom majú pomôcť v čase koronakrízy s likviditou bankové záruky

13.05.2020 / TASR

Všetky typy podnikov budú mať v čase koronakrízy šancu uchádzať sa o finančnú pomoc z Exportno-importnej banky (Eximbanka) a Slovenského investičného holdingu (SIH). Finančná pomoc má podľa rezortu financií zabezpečiť podnikom dostatočnú likviditu.

celý článok

V tomto roku sa nebude uplatňovať zákon o cestovných náhradách

13.05.2020 / TASR

Zmeny pri cestovných náhradách, zavedenie výnimiky pre uchádzačov o zamestnanie či rozšírenie možností aktivačnej činnosti pre nezamestnaných formou dobrovoľníckej služby počas mimoriadnej situácie na Slovensku. Tieto novinky má priniesť novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament.

celý článok

Poskytovanie eurofondov počas koronakrízy má byť jednoduchšie

12.05.2020 / TASR

Zjednodušená forma vyhlasovania výziev, menej administratívy pri zmluvách o poskytovaní nenávratného finančného príspevku či odpustenie lehôt pre prijímateľov, ktorí ich zmeškali kvôli pandémii nového koronavírusu. Tieto zmeny prinesie novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

celý článok

Vláda zrušila zákaz exportu ochranných a dezinfekčných produktov i prístrojov

12.05.2020 / TASR

Do zahraničia môžu slovenské spoločnosti opäť vyvážať produkty týkajúce sa osobných ochranných prostriedkov, antibakteriálne mydlá, gély, dezinfekčné prostriedky a zariadenia na pľúcnu ventiláciu.

celý článok

V tomto roku sa nemá uplatňovať mechanizmus o cestovných náhradách

07.05.2020 / TASR

Zmeny pri cestovných náhradách, zavedenie výnimiky pre uchádzačov o zamestnanie či rozšírenie možností aktivačnej činnosti pre nezamestnaných formou dobrovoľníckej služby počas mimoriadnej situácie na Slovensku. Tieto novinky má priniesť novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila vláda.

celý článok

SP informuje o možnosti odpustenia poistného za apríl sms správami a e-mailami

07.05.2020 / TASR

Táto možnosť sa týka zamestnávateľov v časti odvodov za zamestnávateľov, ktorí mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu prevádzku. Možnosť odpustenia odvodov sa netýka časti poistného, ktoré zamestnávateľ odvádza za zamestnancov.

celý článok

Finančná správa už odoslala všetky preplatky na dani z príjmu za minulý rok

07.05.2020 / TASR

Finančná správa si splnila zákonnú povinnosť a všetky preplatky dane z príjmu z priznaní, ktoré boli podané v lehote do konca marca a boli úplné, vrátila do 40 dní od termínu na podanie priznania.

celý článok

Nároky zamestnancov môže uspokojiť tzv. garančné poistenie

06.05.2020 / TASR

Garančné poistenie upravuje zákon o sociálnom poistení. Ide o inštitút, ktorý pomáha zamestnancom pri nárokoch voči svojmu zamestnávateľovi, ktorý si svoje povinnosti voči nemu nesplnil sám a dobrovoľne z dôvodu platobnej neschopnosti.

celý článok

Začína 2. a 3. fáza otvárania prevádzok, otvoriť môžu aj malé nákupné centrá

06.05.2020 / TASR

Vzhľadom na dobrý vývoj so šírením nového koronavírusu na Slovensku sa od stredy spúšťajú naraz fázy 2 a 3 z plánu otvárania prevádzok. Môže tak fungovať krátkodobé ubytovanie bez spoločného stravovania, kaderníctva, pedikúry a manikúry, vonkajšie turistické atrakcie, taxislužby, autoškoly. Uskutočňovať sa môžu bohoslužby a svadby.

celý článok

Rodičia budú môcť pre koronakrízu čerpať dlhšie rodičovský príspevok

28.04.2020 / TASR

Týka sa to tých, ktorým zanikol nárok na túto dávku po tom, ako ich dieťa dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

celý článok

M. Krajniak: Zavádzame SOS dotácie pre ľudí, ktorí pracujú na dohodu

28.04.2020 / TASR

Vláda zaviedla tzv. SOS dotácie pre ľudí pracujúcich napríklad na dohodu, ktorí nemajú žiaden príjem od 12. marca, teda odkedy bola ekonomika Slovenska uzatvorená, prípadne nemajú žiaden príjem za apríl. Dotácia bude vo výške 210 eur mesačne.

celý článok

Finančná správa vráti preplatky na dani z príjmov do 10. mája

28.04.2020 / TASR

Finančná správa SR vráti do 10. mája preplatky na dani z príjmov občanom a firmám, ktoré podali daňové priznanie v štandardnej lehote do konca marca. Spolu ide o 280.675 žiadostí o vrátenie preplatku v celkovej sume viac ako 294 miliónov eur.

celý článok

Prezidentka podpísala zmeny pri pozemkových spoločenstvách v čase pandémie

26.04.2020 / TASR

Niektoré rozhodnutia valných zhromaždení pozemkových spoločenstiev nebudú počas pandémie ochorenia COVID-19 potrebné. Pre spoločenstvá je problematické plniť niektoré ich úlohy a zákonmi uložené povinnosti, pretože sa nemôžu, respektíve nedokážu schádzať ich valné zhromaždenia.

celý článok

M. Krajniak: Od 1. apríla platí moratórium na platenie nájmov

24.04.2020 / TASR

Od 1. apríla do 30. júna tohto roka platí moratórium na platenie nájmov. To znamená, že ten, kto nemôže v tomto čase zaplatiť nájom, môže ho zaplatiť na splátky od júla 2020 do konca roka 2020. Prenajímateľ súčasne po dobu moratória nemôže nájomníka vyhodiť z bytu alebo obchodného priestoru.

celý článok

Úrady práce už odoslali peniaze viac ako 4 500 žiadateľom o príspevky

23.04.2020 / TASR

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od stredy 22. 4. zasielajú žiadateľom o príspevky v rámci prvej pomoci na účet schválené peniaze. Ďalšie tisícky žiadostí úrady administrujú a priebežne odosielajú na podpis žiadateľom poštou alebo do elektronickej schránky.

celý článok

Plénum schválilo opatrenia upravujúce preddavky či odpočet daňovej straty

23.04.2020 / TASR

Oslobodenie od povinnosti platenia preddavkov, ale aj úpravu daňovej straty prináša novela zákona, ktorá sa zaoberá ďalšími opatreniami vo finančnej oblasti v súvislosti s novým koronavírusom.

celý článok

Zamestnávateľom bude odpustené platenie poistného aj za apríl tohto roka

22.04.2020 / TASR

Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nebudú povinní zaplatiť poistné za apríl tohto roka. Táto výnimka sa bude týkať tých, ktorí mali v apríli uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia štátneho orgánu najmenej na 15 dní.

celý článok

Podnikatelia v SR budú môcť v dôsledku krízy požiadať o dočasnú ochranu

22.04.2020 / TASR

Podnikatelia budú môcť požiadať o dočasnú ochranu, pokiaľ boli zasiahnutí negatívnymi dosahmi pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorú schválila NR SR.

celý článok

Prvé prevádzky sa začnú otvárať od stredy, plán má celkovo 4 fázy

21.04.2020 / TASR

Prvá fáza otvárania prevádzok sa má spustiť od stredy 22. apríla. Otvoria sa v nej obchody a služby do 300 m2, prevádzky verejného stravovania cez predajné okienko, vonkajšie športoviská za stanovených podmienok, ubytovacie prevádzky na dlhodobé ubytovanie, vonkajšie trhoviská či predaj automobilov.

celý článok

Podnikatelia môžu žiadať o finančnú pomoc SZRB aj Eximbanku

21.04.2020 / TASR

Podnikatelia môžu žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Finančná pomoc bude poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov z úveru. Od pondelka 27. apríla spúšťa špeciálny projekt na pomoc podnikateľom aj Eximbanka.

celý článok

Vláda: Schválila ďalšie opatrenia v oblasti financií v súvislosti s koronavírusom

16.04.2020 / TASR

Oslobodenie od povinnosti platenia preddavkov, ale aj úpravu daňovej straty prináša novela zákona, ktorá sa zaoberá ďalšími opatreniami vo finančnej oblasti v súvislosti s novým koronavírusom.

celý článok

Zamestnávateľom má byť odpustené platenie poistného za apríl tohto roka

16.04.2020 / TASR

Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nebudú povinní zaplatiť poistné za apríl tohto roka. Táto výnimka sa má týkať tých, ktorí mali v apríli uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia štátneho orgánu najmenej na 15 dní.

celý článok

Štát podporí investície firiem najmä daňovými úľavami a v zaostalých regiónoch

16.04.2020 / TASR

Investičné stimuly bude štát v nasledujúcich rokoch smerovať prevažne do menej rozvinutých regiónov a najmä formou daňových úľav. Priame dotácie na mzdy či na nákup investičného majetku budú skôr výnimkou.

celý článok

Sociálne podniky dostanú viac času na oznámenie niektorých zmien

16.04.2020 / TASR

Podmienky získavania štatútu registrovaného sociálneho podniku sa upravia. Týkajú sa najmä lehôt pri oznamovacích povinnostiach. Počíta s tým návrh novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podniku, ktorú schválila vláda.

celý článok

Vláda schválila rozšírenie pomoci pre zamestnávateľov a zavedenie kurzarbeitu

15.04.2020 / TASR

Ide o tzv. tretiu sociálnu pomoc a zavádza sa ňou aj nástroj kurzarbeit. Zamestnávatelia budú môcť na svojich zamestnancov čerpať pomoc spomedzi možností, ktorá bude pre nich výhodnejšia. Kabinet prijal návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie.

celý článok

Vláda: Spresnila spôsob, ako sa bude určovať pokles tržieb

14.04.2020 / TASR

Pokles čistého obratu a príjmov z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti zamestnávateľa a povinne poistenej SZČO sa bude určovať v závislosti od toho, či zamestnávateľ alebo SZČO vykonávali, alebo nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci v roku 2019 a 2020.

celý článok

Sociálna poisťovňa pri splátkovom kalendári odpúšťa dlžníkom 10-percentný úrok

14.04.2020 / TASR

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s novým koronavírusom dlžníkovi, ktorému Sociálna poisťovňa schválila splátkový kalendár, odpúšťa úrok. Ten predstavuje 10 % z dlžnej sumy a dlžník ho platí priebežne mesačne spolu s istinou.

celý článok

Od pondelka 6. apríla môžu firmy žiadať o štátnu pomoc

06.04.2020 / TASR

Podnikatelia z prevádzok uzavretých vládou pre nový koronavírus budú môcť podávať žiadosti o štátnu pomoc od pondelka (6. 4.), od 12.00 h, zamestnávatelia a živnostníci s poklesom tržieb od stredy (8. 4.), od 12.00 h.

celý článok

Novela Zákonníka práce podľa odborníkov pomôže firmám aj zamestnancom

06.04.2020 / TASR

Zmeny, ktoré prinesie novela, sa týkajú napríklad toho, že zamestnávateľ bude oprávnený nariadiť výkon práce z domu, upraviť sa má aj rozvrhnutie pracovného času, predlžuje sa obdobie poberania dávky v nezamestnanosti.

celý článok

Prezidentka podpísala dva zákony z balíka opatrení na podporu ekonomiky

06.04.2020 / TASR

Prezidentka podpísala dva zákony, ktoré súvisia so zmiernením ekonomických a sociálnych dopadov pandémie nového koronavírusu. Ide o novelu Zákonníka práce a súvisiacich sociálnych právnych noriem, ako aj zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19.

celý článok

Zamestnávatelia a SZČO budú mať odklad splátok poistného o tri mesiace

03.04.2020 / TASR

Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne a v správnej výške, nebudú za to sankcionovaní. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament.

celý článok

Prezidentka podpísala novelu Obchodného zákonníka

14.11.2019 / TASR

Obchodný register bude exkluzívne v elektronickej podobe a vymažú sa z neho neaktívne spoločnosti.

celý článok

Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí v skúšobnej prevádzke

28.05.2019 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR spustilo na svojej webovej stránke nový register, a to Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí. Občania si tak budú môcť jednoduchšie a rýchlejšie overiť, či konkrétne rozhodnutie je už právoplatné. 

celý článok

Digitálne platformy budú na Slovensku musieť platiť dane

08.01.2018 / SITA a.s.

Od začiatku januára čakajú spoločnosti ako sú UBER, Air B&B, booking.com nové povinnosti pri poskytovaní ich služieb na Slovensku. Po novom budú musieť všetky príjmy plynúce z poskytovania služieb na území našej krajiny zdaňovať na Slovensku.

celý článok

Platenie odvodov počas štrajku sa zmení

19.12.2017 / SITA a.s.

Súčasná úprava v prípade účasti zamestnanca na štrajku spôsobuje neprimeranú administratívnu záťaž pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa.

celý článok

Finančná správa začína rozposielať daňovníkom "priateľské upozornenia"

24.11.2017 / SITA a.s.

Už tento týždeň sa o nezrovnalostiach medzi kontrolnými výkazmi DPH a samotnými daňovými priznaniami dozvedia prvé stovky daňových subjektov. Finančná správa im chce takto vytvoriť priestor na samonápravu.

celý článok

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšia

23.11.2017 / SITA a.s.

Dôvodom zvýšenia najvyšších možných nemocenských dávok je nárast maximálneho denného vymeriavacieho základu z 58,0603 eura na 59,9672 eura.

celý článok

Nekalé fúzie spoločností sú už nelegálne

09.11.2017 / SITA a.s.

Od 8. novembra 2017 nadobudla účinnosť časť novely Obchodného zákonníka, ktorá špekulatívne zlučovanie firiem a s tým spojené zbavovanie sa dlhov stavia mimo zákon.

celý článok

Prvé hodnotenie spoľahlivosti daňovníkov chystá daňová správa na budúci rok

08.11.2017 / SITA a.s.

Systém hodnotenia daňovej spoľahlivosti bude zohľadňovať zhruba 40 kritérií zameraných predovšetkým na riadnosť a včasnosť plnenia daňových povinností.

celý článok

Príjmy penzistov z dohôd do 200 eur majú byť oslobodené od odvodov

19.10.2017 / SITA a.s.

Dôchodcovia majú mať pri práci na dohodu nárok na rovnakú odvodovú výnimku, ako majú v súčasnosti študenti stredných a vysokých škôl.

celý článok

Poslanci schválili zákon, ktorý zavádza nástroje proti bielym koňom

13.10.2017 / SITA a.s.

Schválená novela Obchodného zákonníka rieši nepoctivé fúzie obchodných spoločností, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zavádza účinné nástroje proti takzvaným bielym koňom.

celý článok

Zamestnávatelia podporujú snahu o zavedenie jednotného dátumu účinnosti zákonov

09.10.2017 / SITA a.s.

Opatrenie, ktoré by stanovilo, že zákony týkajúce sa podnikateľov a živnostníkov budú nadobúdať účinnosť vždy k jednému dátumu v roku, chce do nových programových priorít súčasnej vlády zahrnúť strana Most-Híd.

celý článok

Sociálna poisťovňa SZČO s odloženými daňami oznámila výšku odvodov

05.10.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa už odoslala živnostníkom a ostatným SZČO s odloženým daňovým priznaním oznámenia, či im na základe daňového priznania za rok 2016 vzniklo či zaniklo poistenie alebo sa zmenila výška ich sociálnych odvodov.

celý článok

Priemerná dočasná PN na Slovensku v júni klesla na 3,04 %

31.07.2017 / SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v júni tohto roka na úrovni 3,04 %. V porovnaní s májom tohto roka je to menej o 0,07 percentuálneho bodu.

celý článok

Medzinárodný menový fond vylepšil prognózu ekonomického rastu eurozóny

25.07.2017 / SITA a.s.

Predikciu rastu hospodárstva eurozóny v tomto roku fond zlepšil o 0,2 percentuálneho bodu na 1,9 %.

celý článok

Niektorým SZČO sa od júla menia ich odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni

20.07.2017 / SITA a.s.

Vyše 154,2 tisíca SZČO dostalo zo Sociálnej poisťovne oznámenie o tom, či sa im mení výška poistného na sociálne poistenie, ďalším 22,2 tisíca podnikateľom ich povinnosť platiť sociálne odvody od začiatku tohto mesiaca vznikla a zvyšným 11,8 tisíca SZČO povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne zanikla.

celý článok

Zamestnanosť sa v máji zvýšila vo všetkých sledovaných oblastiach

13.07.2017 / SITA a.s.

Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť v ubytovaní sa zvýšila o 11,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,2 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %.

celý článok

Vek odchodu do dôchodku sa budúci rok predĺži o 63 dní

27.06.2017 / SITA a.s.

Ministerstvo predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa vek odchodu do dôchodku od 1. januára 2018 zvyšuje o 63 dní.

celý článok

Životné minimum od júla po štyroch rokoch stúpne

12.06.2017 / SITA a.s.

Vzhľadom na zvýšenie životného minima sa mierne zvýši daňový bonus na dieťa, nezdaniteľná časť základu dane, výška minimálnych dôchodkov, suma minimálneho predčasného dôchodku, či prídavok na dieťa a rodičovský príspevok.

celý článok

Od povinnej elektronickej komunikácie delia podnikateľov už len necelé štyri týždne

08.06.2017 / SITA a.s.

Až pätina podnikateľov, ktorí už nový občiansky preukaz vlastnia, nemá aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK). Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1. júla aktivuje na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb.

celý článok

Na štát pracujeme tento rok o niečo dlhšie ako vlani

06.06.2017 / SITA a.s.

Deň daňovej slobody v tomto roku pripadá na 5. júna. Daňovníci podľa prepočtov nadácie odpracovali 155 dní, kým splatili svoj tohtoročný účet za chod štátu.

celý článok

Administratívna záťaž pri registrovaní obchodných spoločností by sa mala znížiť

06.06.2017 / SITA a.s.

Projekt rezortu spravodlivosti "Obchodný register a životné situácie podnikateľov" by mal odstrániť administratívne bariéry nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre súdy a ďalšie inštitúcie verejnej správy.

celý článok

Počet brigádujúch študentov sa od januára zvýšil takmer o 10 tisíc

06.06.2017 / SITA a.s.

Ak príjem študenta z dohody o brigádnickej činnosti presiahne sumu 200 eur, vznikne mu dôchodkové poistenie aj v prípade, že požiadal o výnimku z platenia poistného.

celý článok

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v apríli klesol

31.05.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v apríli tohto roka dávku v nezamestnanosti 32,2 tisíca osobám. V porovnaní s tretím mesiacom tohto roka ide o pokles o 899 ľudí.

celý článok

Priemerná dočasná PN na Slovensku v apríli klesla na 3,19 %

29.05.2017 / SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v apríli tohto roka na úrovni 3,19 %, čo predstavuje medziročný pokles o 0,12 percentuálneho bodu.

celý článok

Kabinet schválil návrh novely zákona o eGovernmente

25.05.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické online platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie. Ide o časť noviniek, ktoré zavádza novela zákona o eGovernmente.

celý článok

Minister práce pripúšťa zníženie sociálnych odvodov od roku 2019

23.05.2017 / SITA a.s.

Minister práce a sociálnych vecí pripúšťa, že sa od roku 2019 v súvislosti s plánovaným zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia znížia sociálne odvody.

celý článok

Archivácia účtovných dokladov sa má predĺžiť na 10 rokov

23.05.2017 / SITA a.s.

Podnikatelia budú musieť zrejme účtovné záznamy archivovať dvojnásobne dlhý čas oproti súčasnosti. Predpokladá to návrh novely zákona o účtovníctve, ktorú do pripomienkového konania predložil rezort financií.

celý článok

Finančná správa vrátila na preplatkoch z daní k 10. máju vyše 363 miliónov eur

23.05.2017 / SITA a.s.

Túto sumu zaslala k 10. máju na účty 368 625 firiem a občanov. Ide o všetky preplatky, ktoré boli uvedené v daňových priznaniach, podaných do konca marca.

celý článok

Štatutári sa k e-schránke dostanú aj bez elektronického občianskeho preukazu

19.05.2017 / SITA a.s.

Štatutári sa k štátnej elektronickej schránke dostanú aj bez elektronického občianskeho preukazu a prihlasovania sa na Slovensko.sk.

celý článok

SNS predkladá návrh na zrušenie limitu bločkov vo virtuálnej pokladnici

19.05.2017 / SITA a.s.

Návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý by mal doterajšie obmedzenie 3 000 vydaných bločkov za mesiac zrušiť, je už v parlamente.

celý článok

Zo zahraničných firiem najviac daní odvádzajú nemecké a rakúske spoločnosti

17.05.2017 / SITA a.s.

Z dvestovky najväčších firiem na Slovensku, vrátane finančného sektora, platia nemecké a rakúske spoločnosti až štvrtinu uhradených daní.

celý článok

Materskú dávku dostáva čoraz viac mužov

15.05.2017 / SITA a.s.

V minulom roku si nárok na materskú dávku uplatnilo oveľa viac mužov. Kým v roku 2015 išlo o 1 731 mužov, vlani to už bolo 3 076 mužov.

celý článok

Slováci sú pri platení faktúr horší než je priemer východnej Európy

15.05.2017 / SITA a.s.

Deficity platobnej morálky má až 28 % prípadov z celkového objemu vystavených pohľadávok. Podiel omeškaných a nedobytných prichádzajúcich platieb na úrovni celej východnej Európy predstavoval 23 %.

celý článok

Doručovanie zásielok od správnych orgánov sa mení

12.05.2017 / SITA a.s.

Poslanci NR SR schválili novelu Správneho poriadku, ktorej cieľom je zmena právneho režimu doručovania písomností do vlastných rúk občanom správnymi orgánmi, a to konkrétne v prípade uplatnenia tzv. fikcie doručenia pre občanov.

celý článok

Sociálny balíček aj povinné zavedenie 13. platu považujú podnikatelia za vládny populizmus

11.05.2017 / SITA a.s.

Podnikatelia odmietajú zvýšenie minimálnej mzdy i povinné trináste platy. Výraznú podporu má vláda pri zvýšení nezdaniteľného základu.

celý článok

Finančná správa vrátila daňovníkom na preplatkoch už takmer 300 miliónov eur

05.05.2017 / SITA a.s.

Finančná správa SR vrátila svojim klientom na preplatkoch z daní už takmer 300 miliónov eur. Všetky preplatky budú odoslané do 10. mája. Zároveň daňové úrady zaznamenali najviac odkladov za ostatné roky.

celý článok

Finančná správa inovuje možnosti elektronických podpisov dokumentov

02.05.2017 / SITA a.s.

Na 9. mája tohto roku finančná správa avizuje nasadenie novej verzie podpisovača pre elektronickú komunikáciu v oblasti daní na portál financnasprava.sk.

celý článok

Premiér predstavil v Nitre nový sociálny balíček

02.05.2017 / SITA a.s.

Medzi navrhovanými opatreniami je zvyšovanie minimálnej mzdy, zákaz sociálneho dumpingu v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia a materská dovolenka pre otcov.

celý článok

Materské a rodičovský príspevok sa zvyšujú

02.05.2017 / SITA a.s.

Od 1. mája sa zvyšuje percentuálna sadzba materského zo súčasných 70 % denného vymeriavacieho základu na 75 %.

celý článok

Finančná správa od mája ruší kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici

25.04.2017 / SITA a.s.

Daňovníci od mája nebudú môcť využiť kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici. Finančné riaditeľstvo SR totiž od 1. mája 2017 toto kontaktné miesto ruší.

celý článok

Štát už poslal občanom a firmám preplatky na daniach v sume 57 mil. eur

24.04.2017 / SITA a.s.

Podľa zákona je potrebné poslať preplatky na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania, čo vychádza na 10. mája 2017.

celý článok

Nezamestnanosť by mohla ku konca roka klesnúť k siedmim percentám

24.04.2017 / SITA a.s.

Nezamestnanosť je momentálne na úrovni 8,04 percenta a minister práce je presvedčený, že do konca roka sa môžeme priblížiť k hranici sedem percent.

celý článok

ZDRAVOTNÍCTVO: Ministerstvo sa chystá obmedziť zisk zdravotných poisťovní

24.04.2017 / SITA a.s.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje v spolupráci s rezortom financií návrh, ktorým by sa obmedzil zisk zdravotných poisťovní.

celý článok

Odborári navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu na budúci rok na 492 eur

18.04.2017 / SITA a.s.

KOZ navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka zo 435 eur na 492 eur. Minimálna mzda v sume 492 eur by predstavovala polovicu z predpokladanej priemernej mzdy na Slovensku v roku 2018.

celý článok

Prezident podpísal novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení

12.04.2017 / SITA a.s.

Od začiatku februára budúceho roka dostane približne polovica sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť úspor v druhom pilieri.

celý článok

Novela o eGovernmente by mala ísť v najbližšom čase na pripomienkovanie

07.04.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické online platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie – ide o časť noviniek, ktoré by mala zaviesť pripravovaná novela zákona o eGovernmente.

celý článok

Novela Obchodného zákonníka má zabrániť špekulatívnym likvidáciám firiem

07.04.2017 / SITA a.s.

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka má zabrániť účelovému zlučovaniu obchodných spoločností, ktoré sa snažia vyhnúť bankrotu, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem, zameriava sa aj na postihovanie takzvaných bielych koňov.

celý článok

Od začiatku apríla platí nový exekučný poriadok

03.04.2017 / SITA a.s.

Od 1. apríla nadobudla platnosť novela exekučného poriadku, ktorá má zabezpečiť vyrovnanejšie vzťahy medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi. Od začiatku apríla platí aj vyhláška, ktorá stanovuje paušálne trovy exekútora.

celý článok

Poslanci schválili návrh novely zákona o využívaní eurofondov

30.03.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie čerpania eurofondov a zníženie administratívy je zámerom novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý schválil parlament.

celý článok

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa od júla zvýši

28.03.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti za mesiac, ktorý má 31 dní, od začiatku júla tohto roka stúpne o 29,50 eura na 929,50 eura.

celý článok

Dlhodobo nezamestnaní budú viac motivovaní k práci

23.03.2017 / SITA a.s.

Kým v súčasnosti sa dlhodobo nezamestnaným pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi nezapočítava 25 % príjmu zo závislej činnosti, po novom sa im nebude zaratávať 50 % ich príjmu z práce počas prvého roka od nástupu do zamestnania.

celý článok

Materská dávka bude od mája takmer na úrovni čistej mzdy

23.03.2017 / SITA a.s.

Suma materskej dávky sa od mája tohto roka zvýši zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

celý článok

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok je tento rok 18,24 eura

21.03.2017 / SITA a.s.

Hodnota bodu pre tento rok stanovená pre účely určenia sumy úrazových dávok sa zvýšila o 0,58 eura. Tento bod je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

celý článok

V Bratislave budú môcť podávať daňové priznanie priamo z auta

20.03.2017 / SITA a.s.

Finančná správa pripravuje predĺžené úradné hodiny daňových úradov, ale aj novú možnosť podania daňového priznania. Po novom budú môcť daňovníci podať daňové priznanie aj priamo z auta.

celý článok

Pri odklade daňového priznania sa SZČO sociálne odvody menia až v októbri

16.03.2017 / SITA a.s.

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si predĺžia lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, budú poistné na sociálne poistenie platiť v rovnakej sume ako doteraz za obdobie do 30. septembra tohto roka.

celý článok

Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 kleslo na 97,02 %

14.03.2017 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 28. februáru tohto roka 11,271 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,02 % z celkového záväzku.

celý článok

Minimálne odvody pre SZČO od januára stúpnu o 6,8 eura

08.03.2017 / SITA a.s.

Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby od začiatku budúceho roka stúpnu o 6,84 eura na 215 eur.

celý článok

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od apríla zvýši

08.03.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od apríla zvýši o 131,30 eura. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 287 eura.

celý článok

Zamestnanosť v SR v minulom roku medziročne stúpla o 2,8 %

07.03.2017 / SITA a.s.

Zamestnanosť na Slovensku sa v minulom roku medziročne zvýšila o 2,8 %, resp. o 68,1 tisíca na vyše 2,49  mil. pracujúcich.

celý článok

SZČO uhradili Sociálnej poisťovni za január nedoplatky za 385 tisíc eur

03.03.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa odoslala vo februári samostatne zárobkovo činným osobám 22 713 esemesiek a e-mailov, v ktorých ich upozornila na aktuálny nedoplatok na poistnom za január.

celý článok

Povinnosti finančných inštitúcií pri výmene informácií sa menia

24.02.2017 / SITA a.s.

Povinnosti finančných inštitúcií, ako sú banky či poisťovne, súvisiace s automatickou výmenou informácií, sa menia. Daňové subjekty od roku 2017 nemajú povinnosť poskytovať informácie o úrokovom príjme prostredníctvom doteraz platného formulára.

celý článok

SP nemocenské zamestnancom vypláca až od 11. dňa práceneschopnosti

22.02.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa zamestnancom pri dočasnej pracovnej neschopnosti nemocenské za prvých desať dní nevypláca. Za tieto dni im vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu podľa zákona.

celý článok

EÚ sa dohodla na nových pravidlách proti vyhýbaniu sa daniam

22.02.2017 / SITA a.s.

Ministri financií Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách, ktorých cieľom je nedovoliť nadnárodným spoločnostiam využívať rozdiely v daňových sadzbách medzi členskými krajinami 28-člennej únie aj štátmi mimo EÚ.

celý článok

Rezort financií navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov

16.02.2017 / SITA a.s.

Aktuálna daňová prognóza rezortu financií v najbližších troch rokoch navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov o takmer 400 mil. eur.

celý článok

Poslanci už schválili prvé zmeny v protischránkovom zákone

15.02.2017 / SITA a.s.

Prvé zmeny v protischránkovom zákone, ktorý je účinný iba od začiatku februára, sa stanú realitou. Parlament schválil novelu, ktorá vznikla na podnet rezortu financií po tom, čo sa zistilo, že zákon o registri partnerov verejného sektora by mohol spôsobovať problémy.

celý článok

V tomto roku pripadne Deň daňovej slobody na 6. júna

10.02.2017 / SITA a.s.

Slováci budú tento rok na odvod daní pre štát pracovať 156 dní. Deň daňovej slobody, po ktorom už budú slovenskí daňovníci zarábať na seba, a nie na dane pre štát, tak tento rok pripadne na 6. júna.

celý článok

Zdroje neziskoviek z 2 % dane vlani prevýšili 60 mil. eur

06.02.2017 / SITA a.s.

Zdroje pre neziskový sektor z podielu z dane z príjmov rastú. V minulom roku z asignácie dane za rok 2015 získal tretí sektor spolu 61,6 mil. eur, čo bolo o 7 mil. eur viac ako rok predtým.

celý článok

Zamestnanci môžu zamestnávateľa požiadať o zúčtovanie do polovice februára

03.02.2017 / SITA a.s.

O vykonanie ročného zúčtovania preddavkov za rok 2016 môžu zamestnanci zamestnávateľa požiadať najneskôr do 15. februára, ak v roku 2016 poberali len príjmy zo závislej činnosti.

celý článok

Poslanci schválili zmeny pri výmene informácií o daniach

02.02.2017 / SITA a.s.

Nadnárodné korporácie budú musieť predkladať správy o svojom pôsobení v každej krajine Európskej únie, kde podnikajú. Vyplýva to z novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorú schválil parlament.

celý článok

Na daň z motorových vozidiel zostáva posledný deň

31.01.2017 / SITA a.s.

Termín na podanie priznania a zaplatenie dane je 31. január 2017. Daňové úrady budú preto otvorené dlhšie. V utorok 31. januára budú k dispozícii od 8. hodiny ráno do 18. hodiny večer.

celý článok

SZČO si pre nové odvody musia zmeniť trvalý príkaz v banke

26.01.2017 / SITA a.s.

Časť samostatne zárobkovo činných osôb si vzhľadom na vyššie minimálne odvody na sociálne poistenie musí zmeniť svoj trvalý príkaz v banke. Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa totiž od začiatku tohto roka zvýšili zo 142,20 eura na 146,35 eura.

celý článok

Priemerná penzia z druhého piliera dosahuje cez 25 eur

25.01.2017 / SITA a.s.

Mesačný neindexovaný dôchodok životné poisťovne vyplácali v priemernej sume 25,62 eura a poberalo ho 525 klientov, mesačný indexovaný dôchodok v priemernej výške 26,54 eura dostávalo desať klientov poisťovní.

celý článok

SP posiela živnostníkom informácie o zvýšení odvodov

18.01.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa začala posielať živnostníkom a ostatným SZČO listy, v ktorých im oznamuje zvýšenie sociálnych odvodov od 1. januára tohto roka.

celý článok

Finančná správa: Odhalili daňový podvod so sušenými hríbmi

17.01.2017 / SITA a.s.

Daňoví kontrolóri odhalili podvod pri fiktívnom obchode s dodávkou 7 ton sušených dubákov. Nadmerný odpočet vo výške 55 tisíc eur vyplatený nebol a dorubili DPH vo výške viac ako 150 tisíc eur.

celý článok

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpli

09.01.2017 / SITA a.s.

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku januára tohto roka stúpli o 4,15 eura na 146,35 eura mesačne. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2017, a to najneskôr do 8. februára 2017.

celý článok

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od januára znižuje

09.01.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od januára znižuje o necelých 16 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 155,70 eura.

celý článok

Superzaisťovací príkaz má predchádzať daňovým podvodom

05.01.2017 / SITA a.s.

Novela daňového poriadku upravuje predbežné opatrenia zavedením tzv. superzaisťovacieho príkazu tak, aby bol efektívnym nástrojom na zabezpečenie plnenia povinností daňových subjektov.

celý článok

Firmy čaká nižšia daň, živnostníkov vyššie paušálne výdavky

03.01.2017 / SITA a.s.

Firmy a podnikateľov čakajú od roku 2017 pri platení dane z príjmov pozitívne zmeny. Korporátna daň sa zníži o jeden percentuálny bod na 21 % a paušálne výdavky živnostníkov sa zvýšia.

celý článok

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšili

03.01.2017 / SITA a.s.

Od začiatku tohto roka sa maximálna nemocenská dávka počíta už z dvojnásobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo predstavuje 1 766 eur.

celý článok

Vek odchodu do dôchodku stúpol o 76 dní

03.01.2017 / SITA a.s.

Dôchodkový vek na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšil na 62 rokov a 76 dní. Týka sa to ľudí, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954.

celý článok

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.