Spravodajstvo

MPSVR chce na budúci rok zvýšiť prídavky na dieťa i rodičovský príspevok

27.09.2021 / TASR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plánuje v budúcom roku zvýšiť prídavky na dieťa z aktuálnych 25,50 eura na 25,88 eura aj rodičovský príspevok z tohtoročných 275,90 eura na 280 eur mesačne.

celý článok

SP: Odložené poistné za marec 2020 treba uhradiť do konca septembra

24.09.2021 / TASR

Odložené poistné za marec 2020 musia samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnávatelia Sociálnej poisťovni uhradiť do konca septembra.

celý článok

Pri eurofondových projektoch budú musieť byť zverejnené všetky mená autorov

23.09.2021 / TASR

Nová legislatíva má upravovať právne vzťahy pri poskytovaní eurofondov v programovom období 2021 – 2027. Legislatíva tiež podrobne určuje postup pri poskytovaní príspevku z eurofondov, čo má obsahovať výzva, ako má vyzerať projektový zámer a špecifikuje náležitosti pri odvolaní.

celý článok

Finančná správa upozorňuje na podvodné emaily, žiadajú osobné údaje

23.09.2021 / TASR

Finančná správa eviduje v posledných dňoch podnety od občanov, že dostali email s informáciou, aby vyplnili priložený formulár a následne im bude vrátená suma 136,99 eura.

celý článok

Ak je trieda či škola zatvorená, rodičia majú nárok na pandemickú OČR

20.09.2021 / TASR

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak sa zatvorí škola alebo trieda, ktorú navštevuje ich dieťa, rodičia majú nárok na dávku pandemické ošetrovné. Rovnako aj v prípade, ak je dieťa v karanténe.

celý článok

Viac ako 18.000 daňovníkov musí podať odložené daňové priznanie

16.09.2021 / TASR

Na podanie odloženého daňového priznania pre daňovníkov, ktorí mali príjmy aj zo zahraničia, zostáva termín do 30. septembra 2021.

celý článok

Sociálny výbor súhlasil s návrhom na úpravu zdaňovania príspevku na stravovanie

16.09.2021 / TASR

Novela Zákonníka práce má predovšetkým odstrániť nerovnosť v zdaňovaní príspevku na stravovanie formou stravného lístka a formou peňažného príspevku.

celý článok

Vláda odobrila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa na 100 eur

08.09.2021 / TASR

Rodičia detí do 18 rokov dostanú za september, teda v októbrovom výplatnom termíne, o 74,5 eura viac než zvyčajne.

celý článok

Varenie piva na súkromnú spotrebu by mohlo byť oslobodené od spotrebnej dane

08.09.2021 / TASR

Výroba piva na vlastnú spotrebu do množstva desať hektolitrov za rok by mohla byť oslobodená od spotrebnej dane. Vyplýva to z návrhu novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

celý článok

Sulíkovo kilečko 2 by malo prísť do pripomienkového konania v septembri

30.08.2021 / TASR

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, by malo Ministerstvo hospodárstva posunúť do medzirezortného pripomienkového konania v septembri.

celý článok

Transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke sa má posilniť

26.08.2021 / TASR

Transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke sa má posilniť zverejnením účtovných závierok všetkých právnických osôb vo verejnej časti Registra účtovných závierok.

celý článok

Budúcoročná minimálna mzda bude na úrovni 646 eur mesačne

23.08.2021 / TASR

Výška minimálnej mzdy v roku 2022 bude na úrovni 646 eur mesačne. Dodrží sa tak automat, ktorý určuje minimálnu mzdu ako 57 % priemernej mzdy spred dvoch rokov. Medziročne sa tak zvýši minimálna mzda o 23 eur.

celý článok

Podnikatelia najčastejšie porušujú zákon tým, že neevidujú tržby

23.08.2021 / TASR

Finančná správa preverila 917 podnikateľských subjektov, pričom v 112 prípadoch zistila nedodržiavanie zákona o používaní ERP.

celý článok

MH chce, aby sa upustilo od rodičovského bonusu aj od zrušenia odvodových stropov

17.08.2021 / TASR

Ministerstvo hospodárstva SR chce, aby sa v pripravovanej novele zákona o sociálnom poistení upustilo od rodičovského bonusu aj od zrušenia odvodových stropov.

celý článok

Prevádzky si musia vybrať režim pre hostí a vyznačiť ho

16.08.2021 / TASR

Prevádzky nemusia hlásiť, aký režim pre vstup návštevníkov zvolili. Musia však v priestoroch vyznačiť, ktorý režim platí a následne ho dodržiavať. Jednotlivé režimy môžu prevádzky striedať, ich trvanie nie je stanovené.

celý článok

Pri výpadku e-kasy je potrebné evidovať tržbu náhradným spôsobom

13.08.2021 / TASR

Pokiaľ sa podnikateľov výpadok online registračnej pokladnice dotkne, musia pri evidencii tržieb postupovať náhradným spôsobom. Počas prerušenia prevádzky pokladnice je podnikateľ povinný vypisovať pokladničný doklad (paragón).

celý článok

MPSVR: Od septembra do konca roka budeme vyplácať Prvú pomoc

11.08.2021 / TASR

Rezort práce bude od septembra do konca roka vyplácať pomoc na udržanie pracovných miest podľa pravidiel schémy Prvá pomoc bez opatrenia 3B, teda vo výškach ako z čias začiatku poskytovania pomoci. Za august podnikatelia pomoc od štátu nedostanú.

celý článok

V niektorých prípadoch vzniká nárok na vyšší bonus i obed zadarmo

09.08.2021 / TASR

V niektorých prípadoch môže rodič dostať zvýšený daňový bonus aj obed zadarmo pre svoje dieťa zároveň. Súbeh zvýšeného bonusu a dotácie na stravu je možný napríklad pri dieťati, ktoré dovŕšilo šesť rokov a navštevuje materskú školu, kde je viac než polovica detí v hmotnej núdzi.

celý článok

Krajniak chystá zmeny pri inšpekcii, bezpečnosti pri práci či nelegálnej práci

09.08.2021 / TASR

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny chystá viacero legislatívnych zmien v oblasti inšpekcie práce, bezpečnosti pri práci či nelegálnom zamestnávaní.

celý článok

Pre obedy zadarmo sa dá v niektorých prípadoch prísť o daňový bonus

05.08.2021 / TASR

Ak sa deťom vo veku od šesť do 15 rokov poskytne dotácia na stravu namiesto zvýšeného daňového bonusu, pričom rodičia by naň mali nárok, zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

celý článok

SP upozorňuje SZČO, aby si nezabudli upraviť výšku platby poistného

05.08.2021 / TASR

Sociálna poisťovňa apeluje na SZČO, aby si nezabudli upraviť výšku platby poistného. Termín splatnosti s novou výškou platby je totiž už 9. augusta.

celý článok

Zrážku zo mzdy za jedlo bude môcť zamestnávateľ vykonať aj vopred

02.08.2021 / TASR

Legislatíva takisto upraví zamestnanecké práva osôb, ktoré sa vracajú do zamestnania napríklad po materskej dovolenke. Do zákona sa navrhuje doplniť aj ochrana osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

celý článok

Prezidentka odobrila novelu zákona proti byrokracii

02.08.2021 / TASR

Slováci nebudú musieť úradom v budúcnosti predkladať 21 výpisov v listinnej podobe.

celý článok

Finančná správa upozorňuje na chyby pri preclievaní zásielok z tretích krajín

02.08.2021 / TASR

Už takmer mesiac musia zákazníci povinne preclievať všetky svoje zásielky z tretích krajín. Najčastejšie majú nejasnosti v platení DPH či v poplatkoch, ktoré si účtujú prepravcovia.

celý článok

Prezidentka podpísala novelu, ktorá rieši pokuty za neuhradenie diaľničnej známky

21.07.2021 / TASR

Pokutu bude podľa novely zákona o diaľničnej známke možné uložiť do dvoch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

celý článok

Sociálna poisťovňa už komunikuje v EÚ elektronicky

20.07.2021 / TASR

Sociálna poisťovňa spustila nové služby v rámci projektu EESSI (elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení), financovaného z grantu EÚ. Výsledkom bude rýchly a bezpečný prenos informácií a menej byrokracie.

celý článok

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zavádza finančné motivácie k očkovaniu

14.07.2021 / TASR

Zavedie sa očkovacia prémia a sprostredkovateľský bonus ako nástroje na motiváciu k očkovaniu. Cestovným kanceláriám bude poskytnutá návratná finančná výpomoc na vrátenie zálohových platieb klientom, pre ktorých neboli zrealizované náhradné zájazdy.

celý článok

Ministri financií G20 schválili minimálnu daň pre nadnárodné koncerny

12.07.2021 / TASR

Ministri financií 20 najväčších ekonomík (G20) podporili daňovú reformu, ktorej výsledkom by malo byť ukončenie využívania daňových rajov nadnárodnými spoločnosťami.

celý článok

Daňovníci museli pracovať 190 dní, kým splatili svoj účet za chod štátu

09.07.2021 / TASR

Daňovníci museli v tomto roku odpracovať 190 dní, kým splatili svoj tohtoročný účet za chod verejnej správy a samospráv. V porovnaní s vlaňajškom je to o osem dní dlhšie.

celý článok

Vylúčiť daňovo nespoľahlivé osoby má novela daňového poriadku

08.07.2021 / TASR

Vylúčiť daňovo nespoľahlivé osoby má novela zákona o správe daní (daňový poriadok) z dielne MF SR, ktorú schválila vláda. Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 15. novembra 2021.

celý článok

Ceny nákupov by sa mali zaokrúhľovať, aby sa obmedzil obeh menších mincí

08.07.2021 / TASR

Hodnota nákupov pri platbe v hotovosti by sa mala zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh jednocentových a dvojcentových mincí.

celý článok

Novela zákona o verejnom obstarávaní zvýši limit pre malé zákazky na dvojnásobok

01.07.2021 / TASR

Finančný limit pre tzv. zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona, by sa mal zvýšiť zo súčasných 5 000 eur na 10 000 eur.

celý článok

Od 1. júla zostane dlžníkom exekúcií viac finančných prostriedkov

01.07.2021 / TASR

Od 1. júla sa zvyšuje tzv. nezraziteľná suma pri exekúcii, ktorá zostáva občanovi v exekúcii k dispozícii. Naviazaná je na životné minimum, ktoré sa k tomuto dátumu zvýšilo z 214,82 na 218,06 eura.

celý článok

SP oznámi zmenu odvodovej povinnosti SZČO do 21. júla

01.07.2021 / TASR

Od júla čaká živnostníkov a ostatné SZČO zmena odvodovej povinnosti. Na základe daňového priznania za minulý rok im môže vzniknúť, zaniknúť alebo ďalej pokračovať povinnosť platiť sociálne poistenie, a to v novej výške poistného.

celý článok

Prezidentka odobrila novelu zákona o obedoch zadarmo

01.07.2021 / TASR

Cieľom zmeny je ustanoviť novú skupinu detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, a to deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

celý článok

Cestovným kanceláriám by mala byť poskytnutá návratná finančná výpomoc

01.07.2021 / TASR

Návratné finančné výpomoci by mali pomôcť cestovným kanceláriám s vrátením zálohových platieb klientom, pre ktorých neboli zrealizované náhradné zájazdy. 

celý článok

Zvýšenie životného minima ovplyvní exekučné zrážky aj predčasný dôchodok

29.06.2021 / TASR

Od 1. 7. sa mení suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 214,83 eura mesačne na 218,06 eura mesačne. Ovplyvní to aj exekučné zrážky z dôchodku či nárok na predčasný dôchodok.

celý článok

Od 1. júla začnú v EÚ platiť nové pravidlá na preclievanie

28.06.2021 / TASR

Povinne sa budú preclievať všetky zásielky z tretích krajín a zruší sa aj oslobodenie od DPH. Na Slovensku bude možné zásielky do 150 eur precliť prostredníctvom nového portálu e-commerce

celý článok

Podnikatelia v gastre a cestovnom ruchu môžu žiadať o vyššiu finančnú pomoc

28.06.2021 / TASR

Podnikatelia v gastrosektore a cestovnom ruchu, ktorí prekročia čerpanie pomoci 200.000 eur, už môžu žiadať o vyšší finančný príspevok na záchranu svojho podnikania.

celý článok

Finančná správa: Predlžujeme úradné hodiny call centra

24.06.2021 / TASR

Blíži sa termín na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020. Finančná správa podáva daňovníkom pomocnú ruku. Môžu využiť služby call centra finančnej správy, ktoré od 25. do 30. júna predlžuje úradné hodiny.

celý článok

Pri zdaňovaní gastrolístkov by sa mali odstrániť nerovnosti

24.06.2021 / TASR

Nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, konkrétne stravovacích poukážok, by sa mali odstrániť. Zároveň sa má zjednodušiť administratíva pre zamestnávateľov.

celý článok

Medzi subjekty územnej spolupráce sa zaradia aj cirkvi či školy

22.06.2021 / TASR

Vďaka tejto zmene bude možné poskytnúť aj týmto subjektom dotáciu v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja.

celý článok

Maximálna dávka v nezamestnanosti aj garančná dávka od júla stúpnu

21.06.2021 / TASR

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla zvýši o viac než 40 eur mesačne. Stúpne aj maximálna garančná dávka, ktorá sa vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

celý článok

Na podanie odloženého daňového priznania zostávajú necelé dva týždne

18.06.2021 / TASR

Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenom termíne, iná možnosť na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania už nie je.

celý článok

Príspevky pre najmenej rozvinuté okresy by mali byť adresnejšie

18.06.2021 / TASR

Finančné príspevky na pomoc najmenej rozvinutým okresom sa majú zefektívniť. Mali by byť adresnejšie a transparentnejšie. Vyplýva to z novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú posunuli poslanci parlamentu do druhého čítania.

celý článok

Od 1. júla 2021 dochádza k pozastaveniu poskytovania SOS dotácie

17.06.2021 / TASR

Vzhľadom na priaznivý vývoj pandemickej situácie, postupné uvoľňovanie a naviazanie pandemických opatrení na celonárodný COVID automat a opätovnú možnosť vykonávať zárobkovú činnosť, s účinnosťou od 1. júla 2021 dochádza k pozastaveniu poskytovania tzv. SOS dotácie.

celý článok

V júli prechádzame na Prvú pomoc bez opatrenia 3B

14.06.2021 / TASR

Vláda schválila naviazanie Prvej pomoci na COVID automat. Každý by tak mal vedieť, na akú pomoc bude mať nárok v konkrétnej covidovej situácii. Od júla sa prejde na Prvú pomoc bez opatrenia 3B.

celý článok

M. Krajniak sa chystá od júla zvýšiť sumu životného minima

03.06.2021 / TASR

Suma životného minima sa má pri jednej plnoletej osobe zvýšiť z 214,83 eura mesačne na 218,06 eura.

celý článok

MFSR chce pomôcť podnikateľom zjednodušením účtovníctva

27.05.2021 / TASR

Väčšie využívanie elektronického vedenia účtovníctva, zvýšenie transparentnosti pri zverejňovaní účtovných závierok alebo zavedenie pravidiel, čo všetko musia obsahovať výročné správy občianskych združení. Aj toto sú zámery novely zákona o účtovníctve.

celý článok

Sociálna poisťovňa: Z 13. a 14. platu treba zaplatiť sociálne odvody

27.05.2021 / TASR

Viacerí zamestnávatelia na Slovensku poskytujú svojim zamestnancom tzv. 13. a 14. platy, najčastejšie pred letnými dovolenkami a pred vianočnými sviatkami.

celý článok

Prezidentka SR podpísala novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode

27.05.2021 / TASR

Okruh skutkových podstát neprimeraných podmienok v obchode s potravinami sa rozšíri, zakotví sa cezhraničná spolupráca ministerstva pôdohospodárstva s orgánmi presadzovania práva v ostatných členských štátoch EÚ a Európskou komisiou.

celý článok

Prezidentka schválila novelu zákona, procesy okolo eurofondov sa zjednodušia

19.05.2021 / TASR

Zníži sa administratívna záťaž poskytovateľom, prijímateľom, ale i ostatným subjektom, ktoré sa zúčastňujú na implementácii poskytovania eurofondov.

celý článok

Vláda posunula splatnosť už odložených platieb poistného aj poistného za máj

19.05.2021 / TASR

Poistné za mesiace marec, máj až júl a december 2020 a takisto aj za január až apríl 2021 nebudú musieť SZČO zaplatiť do pôvodného termínu - 30. júna 2021, ale postupne sa splatnosť posúva v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 30. septembra tohto roka až do 30. septembra 2023.

celý článok

Prezidentka podpísala zákon o trvalom "kurzarbeite"

19.05.2021 / TASR

Podstatou tohto nástroja má byť poskytovanie právne nárokovej podpory, ktorá bude účelovo jednoznačne určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. 'skrátenej práci.

celý článok

Prezidentka podpísala novelu colného zákona

19.05.2021 / TASR

O posielaní väčšej finančnej hotovosti v balíku, liste alebo v batožine bez sprievodu cez hranice EÚ bude môcť finančná správa žiadať informácie a zároveň bude môcť tieto prostriedky v prípade podozrenia, že majú súvislosť so spáchaním trestného činu, aj zadržať.

celý článok

Zásielky z tretích krajín do 150 eur sa budú preclievať zjednodušene

17.05.2021 / TASR

Nové pravidlá na dovoz tovaru z krajín mimo EÚ prinesú od júla povinnosť podať elektronické colné vyhlásenie na všetok tovar a platiť daň z pridanej hodnoty aj zo zásielok do 22 eur.

celý článok

FS vrátila klientom na preplatkoch z daní a bonusov viac ako 300 miliónov eur

13.05.2021 / TASR

Finančná správa už vrátila klientom na preplatkoch z daní a bonusov viac ako 300 miliónov eur. Ide o daňovníkov, ktorí podali daňové priznanie v riadnom termíne do konca marca a jeho výsledkom bol preplatok z dane z príjmu za rok 2020.

celý článok

Pripravovaná legislatíva zruší jednoduché spoločnosti na akcie

12.05.2021 / TASR

Zníženie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným na jedno euro alebo doplnenie základného imania zo zisku spoločnosti, zrušenie možnosti vydávania akcií na doručiteľa či zrušenie právnej formy jednoduchej spoločnosti na akcie, to sú iba niektoré z návrhov zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností, ktorý schválila vláda.

celý článok

Finančná správa aktualizovala Index daňovej spoľahlivosti

12.05.2021 / TASR

Finančná správa aktualizovala hodnotenie daňových subjektov v rámci Indexu daňovej spoľahlivosti. Klientom, ktorých vyhodnotila ako spoľahlivých, oznámi hodnotenie v najbližších dňoch a budú im prináležať viaceré benefity.

celý článok

Súčasťou verejnej stavby bude musieť byť aj umelecké dielo

10.05.2021 / TASR

Návrh nového stavebného zákona prináša novú povinnosť pre stavebníka, ktorým je orgán verejnej moci, bude musieť zabezpečiť, aby súčasťou stavby financovanej z verejných zdrojov bolo aj umiestnenie umeleckého diela, ktoré musí byť na verejnom priestranstve alebo na verejne prístupnom mieste.

celý článok

Finančná správa prijala potrebné opatrenia k predmetným zisteniam NKÚ

10.05.2021 / TASR

Finančná správa nie vždy dodržiava zákonnú lehotu na priznanie a vyplatenie úroku z nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty. V takomto prípade musí platiteľovi dane zaplatiť navyše aj úrok za oneskorené vrátenie nadmerného odpočtu.

celý článok

OECD: Šanca na dohodu o zdaňovaní nadnárodných firiem je veľká

10.05.2021 / TASR

Organizácia so sídlom v Paríži už roky koordinuje rozhovory medzi 140 krajinami. Jej cieľom je dosiahnuť konsenzus v otázke daní veľkých nadnárodných firiem do polovice roku 2021.

celý článok

I. Matovič: Piliermi reformy budú férové dane a 200 eur na dieťa

06.05.2021 / TASR

Základnými piliermi daňovej a odvodovej reformy budú férové dane, jedna daň a jeden odvod, ako aj 200 eur mesačne na dieťa. Uviedol to na tlačovej besede minister financií SR Igor Matovič. Reforma bude podľa jeho slov "výrazne prorodinná".

celý článok

Ukladanie pokút za neuhradenie diaľničnej známky by sa malo upraviť

06.05.2021 / TASR

Zámerom návrhu zákona je ustanoviť, že pokutu za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvanástich mesiacov odo dňa porušenia povinnosti.

celý článok

Procesy okolo eurofondov sa zjednodušia, administratíva sa zníži

05.05.2021 / TASR

Zníži sa administratívna záťaž poskytovateľom, prijímateľom, ale i ostatným subjektom, ktorí sa zúčastňujú na implementácii poskytovania eurofondov.

celý článok

Dôchodkový vek sa zrejme opäť naviaže na rast strednej dĺžky života

05.05.2021 / TASR

Malo by to pomôcť k zlepšeniu finančnej udržateľnosti priebežne financovaného I. piliera dôchodkového systému. Vyplýva to z predbežnej informácie o novele zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

celý článok

Na darovanie dvoch percent dane z príjmu zostávajú posledné dva dni

29.04.2021 / TASR

Už iba do piatka 30. apríla majú zamestnanci čas na darovanie dvoch alebo troch percent zaplatenej dane z príjmu za minulý rok tretiemu sektoru. Darovať percentá neziskovým organizáciám je možné len na predpísanom tlačive.

celý článok

Hospodárstvo: Brexit zasiahol aj do pravidiel pre ochranné známky

28.04.2021 / TASR

Od 1. januára 2021 sú vzájomné vzťahy EÚ so Spojeným kráľovstvom v oblasti ochranných známok riadené Dohodou o obchode a spolupráci. 

celý článok

Odklad daňového priznania e-mailom využilo 23.758 daňovníkov

27.04.2021 / TASR

Pri oznamovaní predĺženia lehoty na podania daňového priznania robili daňovníci chyby. Najčastejšie neuvádzali novú lehotu na podanie daňového priznania, subjekt nebolo možné pre chybné údaje identifikovať vôbec, alebo sa vyskytli duplicitne podané oznámenia.

celý článok

Vláda dala zelenú ďalšiemu odkladu splatnosti poistného za apríl do 30. júna

21.04.2021 / TASR

Vládny kabinet dal zelenú ďalšiemu odkladu splatnosti poistného pre povinne nemocensky poistené a povinne dôchodkovo poistené SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ. Týka sa mesiaca apríl, poistné za toto obdobie stačí zaplatiť do 30. júna.

celý článok

Vzťahy pri prenájme pozemku sa upravia, prezidentka podpísala novelu zákona

21.04.2021 / TASR

Nevyvážené právne postavenie medzi prenajímateľom a nájomcom poľnohospodárskeho pozemku by sa malo odstrániť. Počíta s tým novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

celý článok

Vláda: Tehotenské nevylúči možnosť požiadať o poskytnutie SOS dotácie

21.04.2021 / TASR

Osoby, ktoré majú nárok na tehotenské, nebudú vylúčené z možnosti požiadať o poskytnutie SOS dotácie. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý schválila vláda s pripomienkou.

celý článok

SP automaticky zvýši pandemickú PN a OČR za apríl na 75 % vymeriavacieho základu

13.04.2021 / TASR

Sociálna poisťovňa zvýši pandemickú PN a OČR za apríl automaticky na 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Poistenci už zároveň môžu žiadať o znovuposúdenie pandemickej OČR.

celý článok

Finančná správa spustí pre klientov saldokonto

13.04.2021 / TASR

Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu s klientmi a spustí prezeranie údajov osobného účtu, tzv. saldokonto. Vďaka nemu budú mať klienti finančnej správy prehľad o stave svojho osobného účtu.

celý článok

SaS chce do programového vyhlásenia vlády presadiť znižovanie daní a odvodov

13.04.2021 / TASR

Popri zavedení výdavkových stropov chce strana SaS v rámci diskusie o novom programovom vyhlásení vlády presadiť aj znižovanie daní a odvodov. Hovorí napríklad aj o zakomponovaní daňovej brzdy do zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

celý článok

Reklamné stavby sa po novom majú povoľovať len na dobu určitú

31.03.2021 / TASR

Reklamné stavby sa majú povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky. Obce budú môcť po novom iniciovať odstránenie nelegálnych reklamných stavieb, ktoré nie sú na ich pozemkoch, ale sú na území obce. Vyplýva to zo schválenej novely stavebného zákona.

celý článok

Prezidentka odobrila mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti

30.03.2021 / TASR

Žiadosť o odklad daňového priznania budú môcť daňovníci posielať aj elektronicky e-mailom. Zároveň sa predĺži uplatňovanie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na respirátory triedy FFP2 a FFP3 do 30. júna. Počíta s tým novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, ktorú v podpísala prezidentka SR.

celý článok

NR SR: Poslanci schválili opatrenia vo finančnej oblasti v súvislosti s pandémiou

30.03.2021 / TASR

Žiadosť o odklad daňového priznania budú môcť daňovníci posielať aj elektronicky e-mailom. Zároveň sa predĺži uplatňovanie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na respirátory triedy FFP2 a FFP3 do 30. júna. Počíta s tým novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, ktorú v utorok 30. marca schválila NR SR.

celý článok

Na podanie daňového priznania k dani z príjmov zostávajú už iba dva dni

30.03.2021 / TASR

Ak daňovníci nemôžu podať daňové priznanie pre pandémiu nového koronavírusu, stále môžu finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, pripomenula Finančná správa SR.

celý článok

Žiadosti o odklad termínu podania daňového priznania poslané emailom FS uznáva

26.03.2021 / TASR

Hoci parlament zatiaľ neschválil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, Finančná správa SR uznáva doteraz zaslané žiadosti o odklad daňového priznania emailom.

celý článok

Opatrenia vo finančnej oblasti prerokujú poslanci v skrátenom konaní

19.03.2021 / TASR

Žiadosť o odklad daňového priznania by mohli daňovníci posielať aj elektronicky e-mailom. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorý schválila vláda.

celý článok

Živnostenské podnikanie sa má zjednodušiť

18.03.2021 / TASR

Ubudnúť má administratívna záťaž pri ohlasovaní živnosti a zmierniť sa majú aj niektoré požiadavky živnostenského zákona.

celý článok

EČV po novom bude viazané na vozidlo, skratka okresu na tabuľke nebude

18.03.2021 / TASR

Tabuľka s evidenčným číslom vozidla bude "prenositeľná" z pôvodného na nového majiteľa motorového vozidla bez ohľadu na to, či má v danom okrese trvalý pobyt. Zavedú sa celoslovenské evidenčné čísla, na ktorých už nebude skratka okresu. NR SR schválila novelu zákona o cestnej premávke.

celý článok

Vláda: Žiadosť o odklad daňového priznania by sa mohla posielať aj e-mailom

17.03.2021 / TASR

Žiadosť o odklad daňového priznania by mohli daňovníci posielať aj elektronicky e-mailom. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorý schválila vláda.

celý článok

Splatnosť sociálneho poistenia za marec sa odkladá do 30. júna 2021

17.03.2021 / TASR

Splatnosť sociálneho poistenia za tohtoročný marec sa odkladá do 30. júna 2021. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády SR o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý schválil vládny kabinet.

celý článok

Od pondelka budú platiť novinky pri home office či prepúšťaní ľudí nad 65 rokov

01.03.2021 / TASR

Od pondelka 1. marca začnú platiť zmeny vyplývajúce z novely Zákonníka práce. Zmeny sa týkajú domáckej práce a telepráce a takisto aj novej možnosti dať výpoveď zamestnancovi, ktorý dovŕšil 65 rokov a dosiahol dôchodkový vek.

celý článok

Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí v skúšobnej prevádzke

28.05.2019 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR spustilo na svojej webovej stránke nový register, a to Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí. Občania si tak budú môcť jednoduchšie a rýchlejšie overiť, či konkrétne rozhodnutie je už právoplatné. 

celý článok

Digitálne platformy budú na Slovensku musieť platiť dane

08.01.2018 / SITA a.s.

Od začiatku januára čakajú spoločnosti ako sú UBER, Air B&B, booking.com nové povinnosti pri poskytovaní ich služieb na Slovensku. Po novom budú musieť všetky príjmy plynúce z poskytovania služieb na území našej krajiny zdaňovať na Slovensku.

celý článok

Platenie odvodov počas štrajku sa zmení

19.12.2017 / SITA a.s.

Súčasná úprava v prípade účasti zamestnanca na štrajku spôsobuje neprimeranú administratívnu záťaž pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa.

celý článok

Finančná správa začína rozposielať daňovníkom "priateľské upozornenia"

24.11.2017 / SITA a.s.

Už tento týždeň sa o nezrovnalostiach medzi kontrolnými výkazmi DPH a samotnými daňovými priznaniami dozvedia prvé stovky daňových subjektov. Finančná správa im chce takto vytvoriť priestor na samonápravu.

celý článok

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšia

23.11.2017 / SITA a.s.

Dôvodom zvýšenia najvyšších možných nemocenských dávok je nárast maximálneho denného vymeriavacieho základu z 58,0603 eura na 59,9672 eura.

celý článok

Nekalé fúzie spoločností sú už nelegálne

09.11.2017 / SITA a.s.

Od 8. novembra 2017 nadobudla účinnosť časť novely Obchodného zákonníka, ktorá špekulatívne zlučovanie firiem a s tým spojené zbavovanie sa dlhov stavia mimo zákon.

celý článok

Prvé hodnotenie spoľahlivosti daňovníkov chystá daňová správa na budúci rok

08.11.2017 / SITA a.s.

Systém hodnotenia daňovej spoľahlivosti bude zohľadňovať zhruba 40 kritérií zameraných predovšetkým na riadnosť a včasnosť plnenia daňových povinností.

celý článok

Príjmy penzistov z dohôd do 200 eur majú byť oslobodené od odvodov

19.10.2017 / SITA a.s.

Dôchodcovia majú mať pri práci na dohodu nárok na rovnakú odvodovú výnimku, ako majú v súčasnosti študenti stredných a vysokých škôl.

celý článok

Poslanci schválili zákon, ktorý zavádza nástroje proti bielym koňom

13.10.2017 / SITA a.s.

Schválená novela Obchodného zákonníka rieši nepoctivé fúzie obchodných spoločností, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zavádza účinné nástroje proti takzvaným bielym koňom.

celý článok

Zamestnávatelia podporujú snahu o zavedenie jednotného dátumu účinnosti zákonov

09.10.2017 / SITA a.s.

Opatrenie, ktoré by stanovilo, že zákony týkajúce sa podnikateľov a živnostníkov budú nadobúdať účinnosť vždy k jednému dátumu v roku, chce do nových programových priorít súčasnej vlády zahrnúť strana Most-Híd.

celý článok

Sociálna poisťovňa SZČO s odloženými daňami oznámila výšku odvodov

05.10.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa už odoslala živnostníkom a ostatným SZČO s odloženým daňovým priznaním oznámenia, či im na základe daňového priznania za rok 2016 vzniklo či zaniklo poistenie alebo sa zmenila výška ich sociálnych odvodov.

celý článok

Priemerná dočasná PN na Slovensku v júni klesla na 3,04 %

31.07.2017 / SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v júni tohto roka na úrovni 3,04 %. V porovnaní s májom tohto roka je to menej o 0,07 percentuálneho bodu.

celý článok

Medzinárodný menový fond vylepšil prognózu ekonomického rastu eurozóny

25.07.2017 / SITA a.s.

Predikciu rastu hospodárstva eurozóny v tomto roku fond zlepšil o 0,2 percentuálneho bodu na 1,9 %.

celý článok

Niektorým SZČO sa od júla menia ich odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni

20.07.2017 / SITA a.s.

Vyše 154,2 tisíca SZČO dostalo zo Sociálnej poisťovne oznámenie o tom, či sa im mení výška poistného na sociálne poistenie, ďalším 22,2 tisíca podnikateľom ich povinnosť platiť sociálne odvody od začiatku tohto mesiaca vznikla a zvyšným 11,8 tisíca SZČO povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne zanikla.

celý článok

Zamestnanosť sa v máji zvýšila vo všetkých sledovaných oblastiach

13.07.2017 / SITA a.s.

Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť v ubytovaní sa zvýšila o 11,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,2 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %.

celý článok

Vek odchodu do dôchodku sa budúci rok predĺži o 63 dní

27.06.2017 / SITA a.s.

Ministerstvo predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa vek odchodu do dôchodku od 1. januára 2018 zvyšuje o 63 dní.

celý článok

Životné minimum od júla po štyroch rokoch stúpne

12.06.2017 / SITA a.s.

Vzhľadom na zvýšenie životného minima sa mierne zvýši daňový bonus na dieťa, nezdaniteľná časť základu dane, výška minimálnych dôchodkov, suma minimálneho predčasného dôchodku, či prídavok na dieťa a rodičovský príspevok.

celý článok

Od povinnej elektronickej komunikácie delia podnikateľov už len necelé štyri týždne

08.06.2017 / SITA a.s.

Až pätina podnikateľov, ktorí už nový občiansky preukaz vlastnia, nemá aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK). Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1. júla aktivuje na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb.

celý článok

Na štát pracujeme tento rok o niečo dlhšie ako vlani

06.06.2017 / SITA a.s.

Deň daňovej slobody v tomto roku pripadá na 5. júna. Daňovníci podľa prepočtov nadácie odpracovali 155 dní, kým splatili svoj tohtoročný účet za chod štátu.

celý článok

Administratívna záťaž pri registrovaní obchodných spoločností by sa mala znížiť

06.06.2017 / SITA a.s.

Projekt rezortu spravodlivosti "Obchodný register a životné situácie podnikateľov" by mal odstrániť administratívne bariéry nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre súdy a ďalšie inštitúcie verejnej správy.

celý článok

Počet brigádujúch študentov sa od januára zvýšil takmer o 10 tisíc

06.06.2017 / SITA a.s.

Ak príjem študenta z dohody o brigádnickej činnosti presiahne sumu 200 eur, vznikne mu dôchodkové poistenie aj v prípade, že požiadal o výnimku z platenia poistného.

celý článok

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v apríli klesol

31.05.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v apríli tohto roka dávku v nezamestnanosti 32,2 tisíca osobám. V porovnaní s tretím mesiacom tohto roka ide o pokles o 899 ľudí.

celý článok

Priemerná dočasná PN na Slovensku v apríli klesla na 3,19 %

29.05.2017 / SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v apríli tohto roka na úrovni 3,19 %, čo predstavuje medziročný pokles o 0,12 percentuálneho bodu.

celý článok

Kabinet schválil návrh novely zákona o eGovernmente

25.05.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické online platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie. Ide o časť noviniek, ktoré zavádza novela zákona o eGovernmente.

celý článok

Minister práce pripúšťa zníženie sociálnych odvodov od roku 2019

23.05.2017 / SITA a.s.

Minister práce a sociálnych vecí pripúšťa, že sa od roku 2019 v súvislosti s plánovaným zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia znížia sociálne odvody.

celý článok

Archivácia účtovných dokladov sa má predĺžiť na 10 rokov

23.05.2017 / SITA a.s.

Podnikatelia budú musieť zrejme účtovné záznamy archivovať dvojnásobne dlhý čas oproti súčasnosti. Predpokladá to návrh novely zákona o účtovníctve, ktorú do pripomienkového konania predložil rezort financií.

celý článok

Finančná správa vrátila na preplatkoch z daní k 10. máju vyše 363 miliónov eur

23.05.2017 / SITA a.s.

Túto sumu zaslala k 10. máju na účty 368 625 firiem a občanov. Ide o všetky preplatky, ktoré boli uvedené v daňových priznaniach, podaných do konca marca.

celý článok

Štatutári sa k e-schránke dostanú aj bez elektronického občianskeho preukazu

19.05.2017 / SITA a.s.

Štatutári sa k štátnej elektronickej schránke dostanú aj bez elektronického občianskeho preukazu a prihlasovania sa na Slovensko.sk.

celý článok

SNS predkladá návrh na zrušenie limitu bločkov vo virtuálnej pokladnici

19.05.2017 / SITA a.s.

Návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý by mal doterajšie obmedzenie 3 000 vydaných bločkov za mesiac zrušiť, je už v parlamente.

celý článok

Zo zahraničných firiem najviac daní odvádzajú nemecké a rakúske spoločnosti

17.05.2017 / SITA a.s.

Z dvestovky najväčších firiem na Slovensku, vrátane finančného sektora, platia nemecké a rakúske spoločnosti až štvrtinu uhradených daní.

celý článok

Materskú dávku dostáva čoraz viac mužov

15.05.2017 / SITA a.s.

V minulom roku si nárok na materskú dávku uplatnilo oveľa viac mužov. Kým v roku 2015 išlo o 1 731 mužov, vlani to už bolo 3 076 mužov.

celý článok

Slováci sú pri platení faktúr horší než je priemer východnej Európy

15.05.2017 / SITA a.s.

Deficity platobnej morálky má až 28 % prípadov z celkového objemu vystavených pohľadávok. Podiel omeškaných a nedobytných prichádzajúcich platieb na úrovni celej východnej Európy predstavoval 23 %.

celý článok

Doručovanie zásielok od správnych orgánov sa mení

12.05.2017 / SITA a.s.

Poslanci NR SR schválili novelu Správneho poriadku, ktorej cieľom je zmena právneho režimu doručovania písomností do vlastných rúk občanom správnymi orgánmi, a to konkrétne v prípade uplatnenia tzv. fikcie doručenia pre občanov.

celý článok

Sociálny balíček aj povinné zavedenie 13. platu považujú podnikatelia za vládny populizmus

11.05.2017 / SITA a.s.

Podnikatelia odmietajú zvýšenie minimálnej mzdy i povinné trináste platy. Výraznú podporu má vláda pri zvýšení nezdaniteľného základu.

celý článok

Finančná správa vrátila daňovníkom na preplatkoch už takmer 300 miliónov eur

05.05.2017 / SITA a.s.

Finančná správa SR vrátila svojim klientom na preplatkoch z daní už takmer 300 miliónov eur. Všetky preplatky budú odoslané do 10. mája. Zároveň daňové úrady zaznamenali najviac odkladov za ostatné roky.

celý článok

Finančná správa inovuje možnosti elektronických podpisov dokumentov

02.05.2017 / SITA a.s.

Na 9. mája tohto roku finančná správa avizuje nasadenie novej verzie podpisovača pre elektronickú komunikáciu v oblasti daní na portál financnasprava.sk.

celý článok

Premiér predstavil v Nitre nový sociálny balíček

02.05.2017 / SITA a.s.

Medzi navrhovanými opatreniami je zvyšovanie minimálnej mzdy, zákaz sociálneho dumpingu v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia a materská dovolenka pre otcov.

celý článok

Materské a rodičovský príspevok sa zvyšujú

02.05.2017 / SITA a.s.

Od 1. mája sa zvyšuje percentuálna sadzba materského zo súčasných 70 % denného vymeriavacieho základu na 75 %.

celý článok

Finančná správa od mája ruší kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici

25.04.2017 / SITA a.s.

Daňovníci od mája nebudú môcť využiť kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici. Finančné riaditeľstvo SR totiž od 1. mája 2017 toto kontaktné miesto ruší.

celý článok

Štát už poslal občanom a firmám preplatky na daniach v sume 57 mil. eur

24.04.2017 / SITA a.s.

Podľa zákona je potrebné poslať preplatky na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania, čo vychádza na 10. mája 2017.

celý článok

Nezamestnanosť by mohla ku konca roka klesnúť k siedmim percentám

24.04.2017 / SITA a.s.

Nezamestnanosť je momentálne na úrovni 8,04 percenta a minister práce je presvedčený, že do konca roka sa môžeme priblížiť k hranici sedem percent.

celý článok

ZDRAVOTNÍCTVO: Ministerstvo sa chystá obmedziť zisk zdravotných poisťovní

24.04.2017 / SITA a.s.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje v spolupráci s rezortom financií návrh, ktorým by sa obmedzil zisk zdravotných poisťovní.

celý článok

Odborári navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu na budúci rok na 492 eur

18.04.2017 / SITA a.s.

KOZ navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka zo 435 eur na 492 eur. Minimálna mzda v sume 492 eur by predstavovala polovicu z predpokladanej priemernej mzdy na Slovensku v roku 2018.

celý článok

Prezident podpísal novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení

12.04.2017 / SITA a.s.

Od začiatku februára budúceho roka dostane približne polovica sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť úspor v druhom pilieri.

celý článok

Novela o eGovernmente by mala ísť v najbližšom čase na pripomienkovanie

07.04.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické online platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie – ide o časť noviniek, ktoré by mala zaviesť pripravovaná novela zákona o eGovernmente.

celý článok

Novela Obchodného zákonníka má zabrániť špekulatívnym likvidáciám firiem

07.04.2017 / SITA a.s.

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka má zabrániť účelovému zlučovaniu obchodných spoločností, ktoré sa snažia vyhnúť bankrotu, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem, zameriava sa aj na postihovanie takzvaných bielych koňov.

celý článok

Od začiatku apríla platí nový exekučný poriadok

03.04.2017 / SITA a.s.

Od 1. apríla nadobudla platnosť novela exekučného poriadku, ktorá má zabezpečiť vyrovnanejšie vzťahy medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi. Od začiatku apríla platí aj vyhláška, ktorá stanovuje paušálne trovy exekútora.

celý článok

Poslanci schválili návrh novely zákona o využívaní eurofondov

30.03.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie čerpania eurofondov a zníženie administratívy je zámerom novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý schválil parlament.

celý článok

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa od júla zvýši

28.03.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti za mesiac, ktorý má 31 dní, od začiatku júla tohto roka stúpne o 29,50 eura na 929,50 eura.

celý článok

Dlhodobo nezamestnaní budú viac motivovaní k práci

23.03.2017 / SITA a.s.

Kým v súčasnosti sa dlhodobo nezamestnaným pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi nezapočítava 25 % príjmu zo závislej činnosti, po novom sa im nebude zaratávať 50 % ich príjmu z práce počas prvého roka od nástupu do zamestnania.

celý článok

Materská dávka bude od mája takmer na úrovni čistej mzdy

23.03.2017 / SITA a.s.

Suma materskej dávky sa od mája tohto roka zvýši zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

celý článok

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok je tento rok 18,24 eura

21.03.2017 / SITA a.s.

Hodnota bodu pre tento rok stanovená pre účely určenia sumy úrazových dávok sa zvýšila o 0,58 eura. Tento bod je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

celý článok

V Bratislave budú môcť podávať daňové priznanie priamo z auta

20.03.2017 / SITA a.s.

Finančná správa pripravuje predĺžené úradné hodiny daňových úradov, ale aj novú možnosť podania daňového priznania. Po novom budú môcť daňovníci podať daňové priznanie aj priamo z auta.

celý článok

Pri odklade daňového priznania sa SZČO sociálne odvody menia až v októbri

16.03.2017 / SITA a.s.

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si predĺžia lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, budú poistné na sociálne poistenie platiť v rovnakej sume ako doteraz za obdobie do 30. septembra tohto roka.

celý článok

Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 kleslo na 97,02 %

14.03.2017 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 28. februáru tohto roka 11,271 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,02 % z celkového záväzku.

celý článok

Minimálne odvody pre SZČO od januára stúpnu o 6,8 eura

08.03.2017 / SITA a.s.

Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby od začiatku budúceho roka stúpnu o 6,84 eura na 215 eur.

celý článok

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od apríla zvýši

08.03.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od apríla zvýši o 131,30 eura. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 287 eura.

celý článok

Zamestnanosť v SR v minulom roku medziročne stúpla o 2,8 %

07.03.2017 / SITA a.s.

Zamestnanosť na Slovensku sa v minulom roku medziročne zvýšila o 2,8 %, resp. o 68,1 tisíca na vyše 2,49  mil. pracujúcich.

celý článok

SZČO uhradili Sociálnej poisťovni za január nedoplatky za 385 tisíc eur

03.03.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa odoslala vo februári samostatne zárobkovo činným osobám 22 713 esemesiek a e-mailov, v ktorých ich upozornila na aktuálny nedoplatok na poistnom za január.

celý článok

Povinnosti finančných inštitúcií pri výmene informácií sa menia

24.02.2017 / SITA a.s.

Povinnosti finančných inštitúcií, ako sú banky či poisťovne, súvisiace s automatickou výmenou informácií, sa menia. Daňové subjekty od roku 2017 nemajú povinnosť poskytovať informácie o úrokovom príjme prostredníctvom doteraz platného formulára.

celý článok

SP nemocenské zamestnancom vypláca až od 11. dňa práceneschopnosti

22.02.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa zamestnancom pri dočasnej pracovnej neschopnosti nemocenské za prvých desať dní nevypláca. Za tieto dni im vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu podľa zákona.

celý článok

EÚ sa dohodla na nových pravidlách proti vyhýbaniu sa daniam

22.02.2017 / SITA a.s.

Ministri financií Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách, ktorých cieľom je nedovoliť nadnárodným spoločnostiam využívať rozdiely v daňových sadzbách medzi členskými krajinami 28-člennej únie aj štátmi mimo EÚ.

celý článok

Rezort financií navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov

16.02.2017 / SITA a.s.

Aktuálna daňová prognóza rezortu financií v najbližších troch rokoch navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov o takmer 400 mil. eur.

celý článok

Poslanci už schválili prvé zmeny v protischránkovom zákone

15.02.2017 / SITA a.s.

Prvé zmeny v protischránkovom zákone, ktorý je účinný iba od začiatku februára, sa stanú realitou. Parlament schválil novelu, ktorá vznikla na podnet rezortu financií po tom, čo sa zistilo, že zákon o registri partnerov verejného sektora by mohol spôsobovať problémy.

celý článok

V tomto roku pripadne Deň daňovej slobody na 6. júna

10.02.2017 / SITA a.s.

Slováci budú tento rok na odvod daní pre štát pracovať 156 dní. Deň daňovej slobody, po ktorom už budú slovenskí daňovníci zarábať na seba, a nie na dane pre štát, tak tento rok pripadne na 6. júna.

celý článok

Zdroje neziskoviek z 2 % dane vlani prevýšili 60 mil. eur

06.02.2017 / SITA a.s.

Zdroje pre neziskový sektor z podielu z dane z príjmov rastú. V minulom roku z asignácie dane za rok 2015 získal tretí sektor spolu 61,6 mil. eur, čo bolo o 7 mil. eur viac ako rok predtým.

celý článok

Zamestnanci môžu zamestnávateľa požiadať o zúčtovanie do polovice februára

03.02.2017 / SITA a.s.

O vykonanie ročného zúčtovania preddavkov za rok 2016 môžu zamestnanci zamestnávateľa požiadať najneskôr do 15. februára, ak v roku 2016 poberali len príjmy zo závislej činnosti.

celý článok

Poslanci schválili zmeny pri výmene informácií o daniach

02.02.2017 / SITA a.s.

Nadnárodné korporácie budú musieť predkladať správy o svojom pôsobení v každej krajine Európskej únie, kde podnikajú. Vyplýva to z novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorú schválil parlament.

celý článok

Na daň z motorových vozidiel zostáva posledný deň

31.01.2017 / SITA a.s.

Termín na podanie priznania a zaplatenie dane je 31. január 2017. Daňové úrady budú preto otvorené dlhšie. V utorok 31. januára budú k dispozícii od 8. hodiny ráno do 18. hodiny večer.

celý článok

SZČO si pre nové odvody musia zmeniť trvalý príkaz v banke

26.01.2017 / SITA a.s.

Časť samostatne zárobkovo činných osôb si vzhľadom na vyššie minimálne odvody na sociálne poistenie musí zmeniť svoj trvalý príkaz v banke. Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa totiž od začiatku tohto roka zvýšili zo 142,20 eura na 146,35 eura.

celý článok

Priemerná penzia z druhého piliera dosahuje cez 25 eur

25.01.2017 / SITA a.s.

Mesačný neindexovaný dôchodok životné poisťovne vyplácali v priemernej sume 25,62 eura a poberalo ho 525 klientov, mesačný indexovaný dôchodok v priemernej výške 26,54 eura dostávalo desať klientov poisťovní.

celý článok

SP posiela živnostníkom informácie o zvýšení odvodov

18.01.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa začala posielať živnostníkom a ostatným SZČO listy, v ktorých im oznamuje zvýšenie sociálnych odvodov od 1. januára tohto roka.

celý článok

Finančná správa: Odhalili daňový podvod so sušenými hríbmi

17.01.2017 / SITA a.s.

Daňoví kontrolóri odhalili podvod pri fiktívnom obchode s dodávkou 7 ton sušených dubákov. Nadmerný odpočet vo výške 55 tisíc eur vyplatený nebol a dorubili DPH vo výške viac ako 150 tisíc eur.

celý článok

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpli

09.01.2017 / SITA a.s.

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku januára tohto roka stúpli o 4,15 eura na 146,35 eura mesačne. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2017, a to najneskôr do 8. februára 2017.

celý článok

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od januára znižuje

09.01.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od januára znižuje o necelých 16 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 155,70 eura.

celý článok

Superzaisťovací príkaz má predchádzať daňovým podvodom

05.01.2017 / SITA a.s.

Novela daňového poriadku upravuje predbežné opatrenia zavedením tzv. superzaisťovacieho príkazu tak, aby bol efektívnym nástrojom na zabezpečenie plnenia povinností daňových subjektov.

celý článok

Firmy čaká nižšia daň, živnostníkov vyššie paušálne výdavky

03.01.2017 / SITA a.s.

Firmy a podnikateľov čakajú od roku 2017 pri platení dane z príjmov pozitívne zmeny. Korporátna daň sa zníži o jeden percentuálny bod na 21 % a paušálne výdavky živnostníkov sa zvýšia.

celý článok

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšili

03.01.2017 / SITA a.s.

Od začiatku tohto roka sa maximálna nemocenská dávka počíta už z dvojnásobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo predstavuje 1 766 eur.

celý článok

Vek odchodu do dôchodku stúpol o 76 dní

03.01.2017 / SITA a.s.

Dôchodkový vek na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšil na 62 rokov a 76 dní. Týka sa to ľudí, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954.

celý článok

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.