Spravodajstvo

Malé a stredné podniky dostanú na ochranu duševného vlastníctva 47 miliónov eur

19.01.2022 / TASR

Malé a stredné podniky budú môcť v nasledujúcich troch rokoch využiť európske peniaze aj na ochranu svojho duševného vlastníctva.

celý článok

Vláda odložila splatnosť poistného za január 2022

19.01.2022 / TASR

Splatnosť odvodov na sociálne poistenie za január 2022 sa pri poklese čistého obratu alebo príjmov o viac ako 40 % posunie do 31. marca 2025. Štát tak už niekoľkýkrát sleduje cieľ zmierniť ekonomické dosahy na odvádzateľov poistného v dôsledku koronakrízy.

celý článok

SP upozorňuje SZČO na blížiacu sa splatnosť poistného v novej výške

19.01.2022 / TASR

Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom predstavuje 187,78 eura mesačne (v roku 2020 to bolo 180,99 eura).

celý článok

Snímka obrazovky pri preverovaní bankových účtov nie je potrebná

17.01.2022 / TASR

Podnikatelia si od 1. januára 2022 môžu na portáli finančnej správy overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie.

celý článok

Pre prechod na Prvú pomoc plus rastie priemerná výška pandemickej pomoci

17.01.2022 / TASR

Za december je umožnené mikro a malým podnikom čerpať finančnú pomoc aj cez opatrenie 3B, čo môžu využiť firmy s 40 a viacpercentným poklesom tržieb.

celý článok

Neziskové organizácie musia ukladať účtovné závierky elektronicky

14.01.2022 / TASR

Neziskovým organizáciám vznikla od začiatku januára povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Do registra účtovných závierok ich je treba ukladať prostredníctvom elektronickej podateľne finančného riaditeľstva.

celý článok

Športovca so zmluvou o vykonávaní športu musí zamestnávateľ prihlásiť do SP

07.01.2022 / TASR

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú športovcov na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, majú od nového roka povinnosť prihlásiť ich do registra Sociálnej poisťovne a odvádzať za nich poistné na sociálne poistenie.

celý článok

Od začiatku roka platí viacero zmien, napríklad aj rozšírené ručenie za DPH

03.01.2022 / TASR

Od začiatku tohto roka vstúpilo do platnosti viacero zmien v oblasti daní. Jednou z najvýznamnejších je rozšírené ručenie odberateľa za odvod dane z pridanej hodnoty dodávateľom.

celý článok

FS rozošle predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

03.01.2022 / TASR

Finančná správa opäť zjednoduší daňovníkom platenie dane z motorových vozidiel. Od 8. januára im začne posielať predvyplnené daňové priznania k tejto dani.

celý článok

Pravidlá pre testovanie zamestnancov sa predlžujú do konca januára 2022

03.01.2022 / TASR

Na pracoviskách budú môcť byť naďalej len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, prekonali COVID–19 alebo sú otestovaní. Platnosť tohto opatrenia sa predlžuje zatiaľ do 31. januára 2022.

celý článok

Vláda posunula splatnosť poistného na sociálne poistenie za december

22.12.2021 / TASR

Poistné na sociálne poistenie za obdobie december 2021 bude možné zaplatiť do 31. decembra 2024.

celý článok

Podnikatelia nie sú povinní zasielať UIK do systému e-kasa

22.12.2021 / TASR

Finančná správa upozorňuje podnikateľov, že v súlade s nálezom Ústavného súdu SR nie sú viac povinní zasielať unikátny identifikátor kupujúceho (UIK) do systému e-kasa.

celý článok

Smernica EÚ zavádza minimálne zdaňovanie nadnárodných spoločností

22.12.2021 / TASR

Európska komisia navrhla smernicu, ktorou sa zabezpečí minimálna efektívna sadzba dane pre globálne činnosti veľkých nadnárodných skupín.

celý článok

EÚ navrhla iniciatívu zameranú proti daňovým podvodom schránkových firiem

22.12.2021 / TASR

Európska komisia predstavila kľúčovú iniciatívu, ktorej cieľom je bojovať proti zneužívaniu schránkových subjektov na nevhodné daňové účely.

celý článok

Podnikatelia zasiahnutí treťou vlnou môžu žiadať o dotáciu na nájomné

19.12.2021 / TASR

Ministerstvo hospodárstva SR opäť spúšťa vyplácanie dotácií na nájomné. Prevádzky, ktoré boli povinne zatvorené, alebo bolo obmedzené ich fungovanie počas tretej vlny pandémie, už môžu podávať elektronické žiadosti.

celý článok

Europoslanci zaujali postoj k regulácii veľkých digitálnych platforiem v EÚ

16.12.2021 / TASR

Návrh aktu o digitálnych trhoch z dielne Európskej komisie zakazuje niektoré praktiky veľkých platforiem, ktoré sú v pozícii akéhosi strážcu prístupu na trh a umožňuje eurokomisii vykonávať prieskumy trhu a udeliť sankcie za konanie, ktoré je v rozpore s platnými pravidlami.

celý článok

Pri desiatich tlačivách zaniká od januára povinnosť predkladať ich úradom

15.12.2021 / TASR

Od nového roka nadobudne účinnosť novela zákona proti byrokracii, ktorá prinesie zníženie počtu tlačív, ktoré doteraz občania museli v úradoch opakovane predkladať. Ubudne ich zatiaľ desať druhov.

celý článok

ÚS pozastavil ustanovenie Zákonníka práce o výpovedi pre vek

15.12.2021 / TASR

Ústavný súd pozastavil účinnosť ustanovenia Zákonníka práce, ktoré by od budúceho roka umožňovalo zamestnávateľom dať zamestnancovi výpoveď, ak tento dovŕši 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok.

celý článok

Prezidentka podpísala novelu o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

15.12.2021 / TASR

Výroba piva na vlastnú spotrebu do množstva desať hektolitrov za 12 mesiacov bude oslobodená od spotrebnej dane.

celý článok

Pomôcť cestovnému ruchu bude možné aj budúci rok, prezidentka podpísala novelu

15.12.2021 / TASR

Ministerstvo dopravy a výstavby bude môcť tvoriť schémy štátnej pomoci a pomoci "de minimis" pre subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu do 31. decembra 2022.

celý článok

Duálne doručovanie dokumentov za spotrebné dane sa končí 12. decembra

10.12.2021 / TASR

Finančná správa ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov za spotrebné dane k 12. decembru 2021. Od tohto dátumu ich bude doručovať len do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy.

celý článok

Vymazané firmy by mohli fungovať aj naďalej

08.12.2021 / TASR

Obchodné spoločnosti, ktoré si nezmenili menovitú hodnotu vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na euro, čo viedlo k ich výmazu z obchodného registra, by mohli aj napriek tomu pokračovať vo svojej činnosti.

celý článok

Účinnosť zákona o trvalom "kurzarbeite" sa posunie

07.12.2021 / TASR

Účinnosť zákona o trvalom "kurzarbeite" sa posunie z pôvodného 1. januára budúceho roka na 1. marca 2022. Za január a február by sa tak malo pokračovať v štátnej pandemickej pomocnej schéme.

celý článok

Maximálna výška náhradného výživného sa zruší, novelu podpísala prezidentka

07.12.2021 / TASR

Zámerom novely je vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov o vyživovacej povinnosti. Ďalej v prípade jej neplnenia poskytnúť oprávnenej osobe náhradné výživné vo výške, aká jej bola priznaná rozhodnutím súdu.

celý článok

Pandemická OČR funguje ďalej, v niektorých prípadoch aj počas prázdnin

07.12.2021 / TASR

Rodičia detí, ktorým hygienici uzavreli školy či škôlky, majú naďalej nárok na dávku pandemické ošetrovné, a to za nezmenených podmienok.

celý článok

Preventívne zasielanie listov s upozorneniami prinieslo štátu 2,5 mil. eur

06.12.2021 / TASR

Listy Finančnej správy SR s upozorneniami na povinnosť podať daňové priznanie k dani z predaja nehnuteľností priniesli do štátneho rozpočtu minimálne 2,5 milióna eur. Okrem toho vláda schválila odpustenie úrokov tým, ktorí priznajú a zaplatia daň do konca februára 2022.

celý článok

Poskytovanie príspevku pre cestovný ruch má byť možné aj budúci rok

06.12.2021 / TASR

Návrh zákona predstavuje právny základ, ktorý umožní ministerstvu poskytnúť finančný príspevok na pokrytie časti nekrytých fixných nákladov aj v roku 2022.

celý článok

Výroba piva na vlastnú spotrebu do istého množstva bude oslobodená od dane

06.12.2021 / TASR

Výroba piva na vlastnú spotrebu do množstva desať hektolitrov za 12 mesiacov bude oslobodená od spotrebnej dane. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

celý článok

Index daňovej spoľahlivosti od januára 2022 čakajú zmeny

29.11.2021 / TASR

Po novom bude index daňovej spoľahlivosti verejný, transparentný a hodnotiť sa bude aj plnenie ekonomických ukazovateľov. Okrem toho budú mať daňové subjekty aj možnosť podať opravný prostriedok - námietku.

celý článok

SP predlžuje používanie grid kariet do konca marca 2022

29.11.2021 / TASR

Klienti, ktorí v súčasnosti na prihlásenie sa do e-služieb Sociálnej poisťovne využívajú grid karty, ich budú môcť používať aj začiatkom budúceho roka.

celý článok

Minimálne poistné pre SZČO bude od nového roka 187,78 eura

26.11.2021 / TASR

Nové vymeriavacie základy na platenie poistného na sociálne poistenie od 1. januára 2022 sú známe. Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO bude od nového roka 187,78 eura.

celý článok

Novela Zákonníka práce by mala zlepšiť postavenie ŤZP osôb na trhu práce

26.11.2021 / TASR

Upraviť by sa mala lehota pri procese prepúšťania ťažko zdravotne postihnutého zamestnanca.

celý článok

NR SR: Obce budú môcť oslobodiť od dane aj priestory na šport

25.11.2021 / TASR

Obciam, ktoré sú správcom dane z nehnuteľností, sa vytvorí právna možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť túto daň aj v prípade stavieb a nebytových priestorov slúžiacich na šport a športové aktivity.

celý článok

Vyhláška ÚVZ umožňuje od pondelka vstup na pracovisko iba v režime OTP

25.11.2021 / TASR

Od začiatku budúceho týždňa môžu vstúpiť na pracovisko zamestnávateľa iba zamestnanci, ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19, sú proti tomuto ochoreniu zaočkovaní, alebo sa môžu preukázať negatívnym testom nie starším ako sedem dní od odberu.

celý článok

NR SR: Maximálna výška poskytovaného náhradného výživného sa zruší

25.11.2021 / TASR

Zámerom novely zákona je vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov o vyživovacej povinnosti.

celý článok

Ročné zúčtovanie v sociálnom poistení sa má zrušiť, novela je v 2. čítaní

24.11.2021 / TASR

V návrhu novely chce rezort práce zrušiť ročné zúčtovanie v sociálnom poistení. Novinkou je aj zavedenie elektronického posudzovania dočasnej pracovnej neschopnosti.

celý článok

Vláda zvýši pandemickú pomoc na úroveň schémy Prvá pomoc+

24.11.2021 / TASR

Štát zvýši pandemickú pomoc za mesiace november a december 2021 na úroveň schémy Prvá pomoc+. Príspevky z jednotlivých opatrení tejto schémy tak budú za tieto dva mesiace na úrovni vlaňajšieho záveru roka.

celý článok

Vláda odložila splatnosť poistného za mesiac november až do septembra 2024

24.11.2021 / TASR

Poistné na sociálne poistenie bude možné za november zaplatiť až do 30. septembra 2024.

celý článok

I. Matovič: Dane SZČO a zamestnancov majú byť férové, DPH pre gastro má byť 10 %

22.11.2021 / TASR

SZČO, ktoré účtujú, by mali mať o štvrtinu nižšie odvody ako zamestnanci. Živnostníci, ktorí si zvykli na paušálne výdavky, by mali platiť paušálnu daň 29 %, kde by bola zahrnutá daň aj všetky odvody.

celý článok

I. Matovič chce zaviesť rekreačný a gastro bonus 300 eur pre ľudí nad 60 rokov

22.11.2021 / TASR

Bonus má byť pre každého občana nad 60 rokov a má pomôcť zrýchliť zaočkovanosť a odvďačiť sa tým, ktorí sa už zaočkovali. Jeho cieľom je podpora domáceho cestovného ruchu.

celý článok

Prezidentka podpísala zaokrúhľovanie nákupov, aby sa obmedzil obeh menších mincí

19.11.2021 / TASR

Podľa novely zákona o cenách sa bude hodnota nákupov pri platbe v hotovosti zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh jednocentových a dvojcentových mincí.

celý článok

Prezidentka podpísala zvýšenie transparentnosti informácií v účtovnej závierke

19.11.2021 / TASR

Transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke sa posilní zverejnením účtovných závierok všetkých právnických osôb vo verejnej časti Registra účtovných závierok. Vyplýva to z novely zákona o účtovníctve, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

celý článok

I. Matovič: Daň z príjmu pre právnické osoby by sa mohla znížiť na 19 %

16.11.2021 / TASR

Daň z príjmu pre právnické osoby sa mohla znížiť z 21 % na 19 %. Podnikatelia by zároveň mohli mať flexibilné odpisy majetku na produktívne investície či možnosť tzv. skupinového zdaňovania. Hovorí o tom tretia časť návrhu daňovo-odvodovej reformy.

celý článok

FS ukončí duálne doručovanie EUD za spotrebné dane

16.11.2021 / TASR

Finančná správa ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov za spotrebné dane k 12. decembru tohto roka.

celý článok

I. Matovič chce meniť zdanenie práce, navrhuje jeden odvod a jednu daň

15.11.2021 / TASR

Minister financií Igor Matovič chce zásadne meniť zdaňovanie práce. Navrhuje, aby bol celý systém založený na dvoch číslach - z hrubej mzdy zamestnanca má zamestnávateľ zaplatiť 39-percentný odvod a zamestnanec má z hrubej mzdy odviesť 19-percentnú daň.

celý článok

I. Matovič: Pracujúce rodiny môžu dostať 200 eur na dieťa, nepracujúce 100 eur

15.11.2021 / TASR

Štát sa chystá podporiť rodiny s deťmi vo väčšej miere než doteraz. Navrhuje sa zvýšiť prídavky na dieťa z 25,50 eura mesačne na 30 eur do veku 18 rokov a na 50 eur mesačne od 18 rokov až po dokončenie denného vysokoškolského štúdia.

celý článok

Od Nového roka dostanú zamestnanci na nadlimitných stravných lístkoch menej

12.11.2021 / TASR

Od Nového roka však dochádza k zjednoteniu daňového a odvodového režimu stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie. V oboch prípadoch sa bude z nadlimitnej sumy nehradenej z prostriedkov sociálneho fondu odvádzať daň aj odvody.

celý článok

EP odobril smernicu obmedzujúcu daňové úniky nadnárodných spoločností

12.11.2021 / TASR

Poslanci Európskeho parlamentu v Bruseli odobrili novú legislatívu, ktorá s cieľom obmedziť daňové úniky prinúti nadnárodné spoločnosti verejne informovať o daniach zaplatených v každom členskom štáte EÚ.

celý článok

Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním či testom

10.11.2021 / TASR

Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu.

celý článok

Maximálna výška poskytovaného náhradného výživného by sa mala zrušiť

10.11.2021 / TASR

Zámerom novely zákona je vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov o vyživovacej povinnosti.

celý článok

FS pripraví pre podnikateľov formulár na nahlasovanie bankových účtov

09.11.2021 / TASR

Platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) musia do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie.

celý článok

Gastrolístky a finančné príspevky sa zrovnoprávnia, prezidentka podpísala novelu

08.11.2021 / TASR

Gastrolístky aj finančné príspevky na stravovanie sa zrovnoprávnia. Do výšky 55 % sumy stravného obe formy príspevku nebudú zdanené.

celý článok

SP zverejnila čestné vyhlásenie na odklad poistného za október tohto roka

02.11.2021 / TASR

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a SZČO môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za október 2021.

celý článok

Hodnota nákupov sa bude zaokrúhľovať, aby sa obmedzil obeh menších mincí

02.11.2021 / TASR

Podľa schválenej novely zákona o cenách sa bude hodnota nákupov pri platbe v hotovosti zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh jednocentových a dvojcentových mincí.

celý článok

Transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke sa posilní

02.11.2021 / TASR

Transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke sa má posilniť zverejnením účtovných závierok všetkých právnických osôb vo verejnej časti Registra účtovných závierok.

celý článok

Finančné riaditeľstvo bude vyšetrovať trestné činy na finančnej správe

02.11.2021 / TASR

Novelou zákona dochádza k presunu kompetencie v oblasti vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov príslušníkov finančnej správy a zamestnancov finančného riaditeľstva z Kriminálneho úradu finančnej správy na Finančné riaditeľstvo SR.

celý článok

Pri povinnostiach v súvislosti s BOZP sa majú upraviť niektoré lehoty

02.11.2021 / TASR

Novela zákona o BOZP by mala zlepšiť podnikateľské prostredie, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť úroveň BOZP.

celý článok

Úrady práce doplatia zamestnávateľom prvú pomoc za júl a september

29.10.2021 / TASR

Výška pomoci za mesiace júl a september sa zvýši o jednu štvrtinu, a to do maximálnej výšky pomoci 1 100 eur na zamestnanca v opatrení 1 a 880 eur na zamestnanca v opatrení 3A.

celý článok

Výpomoc manžela či súrodenca v s.r.o. už možno nebude nelegálnou prácou

29.10.2021 / TASR

Minister práce navrhol rozšíriť výnimku z nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac dvoch spoločníkov v príbuzenskom vzťahu a na ich príbuzných v priamom rade, ak títo príbuzní sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov alebo sú študenti do 26 rokov.

celý článok

Prezidentka SR podpísala novelu zákona o verejnom obstarávaní

28.10.2021 / TASR

Finančný limit pre tzv. zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona, sa zvýši zo súčasných 5 000 eur na 10 000 eur.

celý článok

Novela daňového poriadku vylúči daňovo nespoľahlivé osoby

27.10.2021 / TASR

Cieľom schválenej novely daňového poriadku je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností. Zmenou prejde napr. hodnotenie daňových subjektov, tzv. index daňovej spoľahlivosti.

celý článok

Gastrolístky a finančné príspevky na stravovanie sa zrovnoprávnia

26.10.2021 / TASR

NR SR schválila novelu Zákonníka práce. Gastrolístky aj finančné príspevky na stravovanie sa zrovnoprávnia. Do výšky 55 % sumy stravného obe formy príspevku nebudú zdanené.

celý článok

Obce by mohli oslobodiť od dane aj priestory na šport

21.10.2021 / TASR

Obciam, ktoré sú správcom dane z nehnuteľností, by sa mala vytvoriť právna možnosť oslobodiť od dane, alebo znížiť túto daň aj v prípade stavieb a nebytových priestorov slúžiacich na šport a športové aktivity.

celý článok

Odloží sa splatnosť poistného za október aj za už odložené mesiace

20.10.2021 / TASR

Odložené poistné sa bude platiť postupne v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 31. marca 2022 do 31. marca 2024.

celý článok

Dvojnásobná sadzba superodpočtu zvýšila záujem firiem

18.10.2021 / TASR

V zozname subjektov uplatňujúcich si superodpočet za rok 2020 pribudlo po odložených daňových priznaniach 266 subjektov, ktoré spolu čerpali trojnásobok objemu superodpočtu ako 140 subjektov v prvom zozname.

celý článok

Krajiny sa dohodli na minimálnej dani pre nadnárodné firmy

11.10.2021 / TASR

K dohode, ktorá daň pre nadnárodné korporácie stanovuje na úrovni 15 %, došlo po tom, ako ju podporili Írsko, Maďarsko a Estónsko.

celý článok

Novelu zákona o verejnom obstarávaní schválilo plénum parlamentu

07.10.2021 / TASR

Finančný limit pre tzv. zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona, sa zvýši zo súčasných 5 000 eur na 10 000 eur.

celý článok

FS zverejnila zoznam dokumentov, ktoré môže vyžadovať pri daňovej kontrole

07.10.2021 / TASR

Finančná správa SR chce pripraviť podnikateľov na daňové kontroly a celý proces im uľahčiť. Zverejnila materiál s informáciami o tom, aké doklady od firiem môžu byť pri daňovej kontrole dane z príjmov PO vyžadované a čo môžu podnikatelia očakávať zo strany daňového úradu.

celý článok

EÚ vymazala z čierneho zoznamu daňových rajov Seychely, Dominiku a Anguillu

05.10.2021 / TASR

Tri uvedené krajiny boli doteraz na únijnom zozname nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely, pretože nespĺňali kritériá EÚ týkajúce sa daňovej transparentnosti.

celý článok

Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí v skúšobnej prevádzke

28.05.2019 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR spustilo na svojej webovej stránke nový register, a to Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí. Občania si tak budú môcť jednoduchšie a rýchlejšie overiť, či konkrétne rozhodnutie je už právoplatné. 

celý článok

Digitálne platformy budú na Slovensku musieť platiť dane

08.01.2018 / SITA a.s.

Od začiatku januára čakajú spoločnosti ako sú UBER, Air B&B, booking.com nové povinnosti pri poskytovaní ich služieb na Slovensku. Po novom budú musieť všetky príjmy plynúce z poskytovania služieb na území našej krajiny zdaňovať na Slovensku.

celý článok

Platenie odvodov počas štrajku sa zmení

19.12.2017 / SITA a.s.

Súčasná úprava v prípade účasti zamestnanca na štrajku spôsobuje neprimeranú administratívnu záťaž pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa.

celý článok

Finančná správa začína rozposielať daňovníkom "priateľské upozornenia"

24.11.2017 / SITA a.s.

Už tento týždeň sa o nezrovnalostiach medzi kontrolnými výkazmi DPH a samotnými daňovými priznaniami dozvedia prvé stovky daňových subjektov. Finančná správa im chce takto vytvoriť priestor na samonápravu.

celý článok

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšia

23.11.2017 / SITA a.s.

Dôvodom zvýšenia najvyšších možných nemocenských dávok je nárast maximálneho denného vymeriavacieho základu z 58,0603 eura na 59,9672 eura.

celý článok

Nekalé fúzie spoločností sú už nelegálne

09.11.2017 / SITA a.s.

Od 8. novembra 2017 nadobudla účinnosť časť novely Obchodného zákonníka, ktorá špekulatívne zlučovanie firiem a s tým spojené zbavovanie sa dlhov stavia mimo zákon.

celý článok

Prvé hodnotenie spoľahlivosti daňovníkov chystá daňová správa na budúci rok

08.11.2017 / SITA a.s.

Systém hodnotenia daňovej spoľahlivosti bude zohľadňovať zhruba 40 kritérií zameraných predovšetkým na riadnosť a včasnosť plnenia daňových povinností.

celý článok

Príjmy penzistov z dohôd do 200 eur majú byť oslobodené od odvodov

19.10.2017 / SITA a.s.

Dôchodcovia majú mať pri práci na dohodu nárok na rovnakú odvodovú výnimku, ako majú v súčasnosti študenti stredných a vysokých škôl.

celý článok

Poslanci schválili zákon, ktorý zavádza nástroje proti bielym koňom

13.10.2017 / SITA a.s.

Schválená novela Obchodného zákonníka rieši nepoctivé fúzie obchodných spoločností, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zavádza účinné nástroje proti takzvaným bielym koňom.

celý článok

Zamestnávatelia podporujú snahu o zavedenie jednotného dátumu účinnosti zákonov

09.10.2017 / SITA a.s.

Opatrenie, ktoré by stanovilo, že zákony týkajúce sa podnikateľov a živnostníkov budú nadobúdať účinnosť vždy k jednému dátumu v roku, chce do nových programových priorít súčasnej vlády zahrnúť strana Most-Híd.

celý článok

Sociálna poisťovňa SZČO s odloženými daňami oznámila výšku odvodov

05.10.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa už odoslala živnostníkom a ostatným SZČO s odloženým daňovým priznaním oznámenia, či im na základe daňového priznania za rok 2016 vzniklo či zaniklo poistenie alebo sa zmenila výška ich sociálnych odvodov.

celý článok

Priemerná dočasná PN na Slovensku v júni klesla na 3,04 %

31.07.2017 / SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v júni tohto roka na úrovni 3,04 %. V porovnaní s májom tohto roka je to menej o 0,07 percentuálneho bodu.

celý článok

Medzinárodný menový fond vylepšil prognózu ekonomického rastu eurozóny

25.07.2017 / SITA a.s.

Predikciu rastu hospodárstva eurozóny v tomto roku fond zlepšil o 0,2 percentuálneho bodu na 1,9 %.

celý článok

Niektorým SZČO sa od júla menia ich odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni

20.07.2017 / SITA a.s.

Vyše 154,2 tisíca SZČO dostalo zo Sociálnej poisťovne oznámenie o tom, či sa im mení výška poistného na sociálne poistenie, ďalším 22,2 tisíca podnikateľom ich povinnosť platiť sociálne odvody od začiatku tohto mesiaca vznikla a zvyšným 11,8 tisíca SZČO povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne zanikla.

celý článok

Zamestnanosť sa v máji zvýšila vo všetkých sledovaných oblastiach

13.07.2017 / SITA a.s.

Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť v ubytovaní sa zvýšila o 11,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,2 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %.

celý článok

Vek odchodu do dôchodku sa budúci rok predĺži o 63 dní

27.06.2017 / SITA a.s.

Ministerstvo predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa vek odchodu do dôchodku od 1. januára 2018 zvyšuje o 63 dní.

celý článok

Životné minimum od júla po štyroch rokoch stúpne

12.06.2017 / SITA a.s.

Vzhľadom na zvýšenie životného minima sa mierne zvýši daňový bonus na dieťa, nezdaniteľná časť základu dane, výška minimálnych dôchodkov, suma minimálneho predčasného dôchodku, či prídavok na dieťa a rodičovský príspevok.

celý článok

Od povinnej elektronickej komunikácie delia podnikateľov už len necelé štyri týždne

08.06.2017 / SITA a.s.

Až pätina podnikateľov, ktorí už nový občiansky preukaz vlastnia, nemá aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK). Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1. júla aktivuje na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb.

celý článok

Na štát pracujeme tento rok o niečo dlhšie ako vlani

06.06.2017 / SITA a.s.

Deň daňovej slobody v tomto roku pripadá na 5. júna. Daňovníci podľa prepočtov nadácie odpracovali 155 dní, kým splatili svoj tohtoročný účet za chod štátu.

celý článok

Administratívna záťaž pri registrovaní obchodných spoločností by sa mala znížiť

06.06.2017 / SITA a.s.

Projekt rezortu spravodlivosti "Obchodný register a životné situácie podnikateľov" by mal odstrániť administratívne bariéry nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre súdy a ďalšie inštitúcie verejnej správy.

celý článok

Počet brigádujúch študentov sa od januára zvýšil takmer o 10 tisíc

06.06.2017 / SITA a.s.

Ak príjem študenta z dohody o brigádnickej činnosti presiahne sumu 200 eur, vznikne mu dôchodkové poistenie aj v prípade, že požiadal o výnimku z platenia poistného.

celý článok

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v apríli klesol

31.05.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v apríli tohto roka dávku v nezamestnanosti 32,2 tisíca osobám. V porovnaní s tretím mesiacom tohto roka ide o pokles o 899 ľudí.

celý článok

Priemerná dočasná PN na Slovensku v apríli klesla na 3,19 %

29.05.2017 / SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v apríli tohto roka na úrovni 3,19 %, čo predstavuje medziročný pokles o 0,12 percentuálneho bodu.

celý článok

Kabinet schválil návrh novely zákona o eGovernmente

25.05.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické online platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie. Ide o časť noviniek, ktoré zavádza novela zákona o eGovernmente.

celý článok

Minister práce pripúšťa zníženie sociálnych odvodov od roku 2019

23.05.2017 / SITA a.s.

Minister práce a sociálnych vecí pripúšťa, že sa od roku 2019 v súvislosti s plánovaným zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia znížia sociálne odvody.

celý článok

Archivácia účtovných dokladov sa má predĺžiť na 10 rokov

23.05.2017 / SITA a.s.

Podnikatelia budú musieť zrejme účtovné záznamy archivovať dvojnásobne dlhý čas oproti súčasnosti. Predpokladá to návrh novely zákona o účtovníctve, ktorú do pripomienkového konania predložil rezort financií.

celý článok

Finančná správa vrátila na preplatkoch z daní k 10. máju vyše 363 miliónov eur

23.05.2017 / SITA a.s.

Túto sumu zaslala k 10. máju na účty 368 625 firiem a občanov. Ide o všetky preplatky, ktoré boli uvedené v daňových priznaniach, podaných do konca marca.

celý článok

Štatutári sa k e-schránke dostanú aj bez elektronického občianskeho preukazu

19.05.2017 / SITA a.s.

Štatutári sa k štátnej elektronickej schránke dostanú aj bez elektronického občianskeho preukazu a prihlasovania sa na Slovensko.sk.

celý článok

SNS predkladá návrh na zrušenie limitu bločkov vo virtuálnej pokladnici

19.05.2017 / SITA a.s.

Návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý by mal doterajšie obmedzenie 3 000 vydaných bločkov za mesiac zrušiť, je už v parlamente.

celý článok

Zo zahraničných firiem najviac daní odvádzajú nemecké a rakúske spoločnosti

17.05.2017 / SITA a.s.

Z dvestovky najväčších firiem na Slovensku, vrátane finančného sektora, platia nemecké a rakúske spoločnosti až štvrtinu uhradených daní.

celý článok

Materskú dávku dostáva čoraz viac mužov

15.05.2017 / SITA a.s.

V minulom roku si nárok na materskú dávku uplatnilo oveľa viac mužov. Kým v roku 2015 išlo o 1 731 mužov, vlani to už bolo 3 076 mužov.

celý článok

Slováci sú pri platení faktúr horší než je priemer východnej Európy

15.05.2017 / SITA a.s.

Deficity platobnej morálky má až 28 % prípadov z celkového objemu vystavených pohľadávok. Podiel omeškaných a nedobytných prichádzajúcich platieb na úrovni celej východnej Európy predstavoval 23 %.

celý článok

Doručovanie zásielok od správnych orgánov sa mení

12.05.2017 / SITA a.s.

Poslanci NR SR schválili novelu Správneho poriadku, ktorej cieľom je zmena právneho režimu doručovania písomností do vlastných rúk občanom správnymi orgánmi, a to konkrétne v prípade uplatnenia tzv. fikcie doručenia pre občanov.

celý článok

Sociálny balíček aj povinné zavedenie 13. platu považujú podnikatelia za vládny populizmus

11.05.2017 / SITA a.s.

Podnikatelia odmietajú zvýšenie minimálnej mzdy i povinné trináste platy. Výraznú podporu má vláda pri zvýšení nezdaniteľného základu.

celý článok

Finančná správa vrátila daňovníkom na preplatkoch už takmer 300 miliónov eur

05.05.2017 / SITA a.s.

Finančná správa SR vrátila svojim klientom na preplatkoch z daní už takmer 300 miliónov eur. Všetky preplatky budú odoslané do 10. mája. Zároveň daňové úrady zaznamenali najviac odkladov za ostatné roky.

celý článok

Finančná správa inovuje možnosti elektronických podpisov dokumentov

02.05.2017 / SITA a.s.

Na 9. mája tohto roku finančná správa avizuje nasadenie novej verzie podpisovača pre elektronickú komunikáciu v oblasti daní na portál financnasprava.sk.

celý článok

Premiér predstavil v Nitre nový sociálny balíček

02.05.2017 / SITA a.s.

Medzi navrhovanými opatreniami je zvyšovanie minimálnej mzdy, zákaz sociálneho dumpingu v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia a materská dovolenka pre otcov.

celý článok

Materské a rodičovský príspevok sa zvyšujú

02.05.2017 / SITA a.s.

Od 1. mája sa zvyšuje percentuálna sadzba materského zo súčasných 70 % denného vymeriavacieho základu na 75 %.

celý článok

Finančná správa od mája ruší kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici

25.04.2017 / SITA a.s.

Daňovníci od mája nebudú môcť využiť kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici. Finančné riaditeľstvo SR totiž od 1. mája 2017 toto kontaktné miesto ruší.

celý článok

Štát už poslal občanom a firmám preplatky na daniach v sume 57 mil. eur

24.04.2017 / SITA a.s.

Podľa zákona je potrebné poslať preplatky na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania, čo vychádza na 10. mája 2017.

celý článok

Nezamestnanosť by mohla ku konca roka klesnúť k siedmim percentám

24.04.2017 / SITA a.s.

Nezamestnanosť je momentálne na úrovni 8,04 percenta a minister práce je presvedčený, že do konca roka sa môžeme priblížiť k hranici sedem percent.

celý článok

ZDRAVOTNÍCTVO: Ministerstvo sa chystá obmedziť zisk zdravotných poisťovní

24.04.2017 / SITA a.s.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje v spolupráci s rezortom financií návrh, ktorým by sa obmedzil zisk zdravotných poisťovní.

celý článok

Odborári navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu na budúci rok na 492 eur

18.04.2017 / SITA a.s.

KOZ navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka zo 435 eur na 492 eur. Minimálna mzda v sume 492 eur by predstavovala polovicu z predpokladanej priemernej mzdy na Slovensku v roku 2018.

celý článok

Prezident podpísal novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení

12.04.2017 / SITA a.s.

Od začiatku februára budúceho roka dostane približne polovica sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť úspor v druhom pilieri.

celý článok

Novela o eGovernmente by mala ísť v najbližšom čase na pripomienkovanie

07.04.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické online platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie – ide o časť noviniek, ktoré by mala zaviesť pripravovaná novela zákona o eGovernmente.

celý článok

Novela Obchodného zákonníka má zabrániť špekulatívnym likvidáciám firiem

07.04.2017 / SITA a.s.

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka má zabrániť účelovému zlučovaniu obchodných spoločností, ktoré sa snažia vyhnúť bankrotu, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem, zameriava sa aj na postihovanie takzvaných bielych koňov.

celý článok

Od začiatku apríla platí nový exekučný poriadok

03.04.2017 / SITA a.s.

Od 1. apríla nadobudla platnosť novela exekučného poriadku, ktorá má zabezpečiť vyrovnanejšie vzťahy medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi. Od začiatku apríla platí aj vyhláška, ktorá stanovuje paušálne trovy exekútora.

celý článok

Poslanci schválili návrh novely zákona o využívaní eurofondov

30.03.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie čerpania eurofondov a zníženie administratívy je zámerom novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý schválil parlament.

celý článok

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa od júla zvýši

28.03.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti za mesiac, ktorý má 31 dní, od začiatku júla tohto roka stúpne o 29,50 eura na 929,50 eura.

celý článok

Dlhodobo nezamestnaní budú viac motivovaní k práci

23.03.2017 / SITA a.s.

Kým v súčasnosti sa dlhodobo nezamestnaným pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi nezapočítava 25 % príjmu zo závislej činnosti, po novom sa im nebude zaratávať 50 % ich príjmu z práce počas prvého roka od nástupu do zamestnania.

celý článok

Materská dávka bude od mája takmer na úrovni čistej mzdy

23.03.2017 / SITA a.s.

Suma materskej dávky sa od mája tohto roka zvýši zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

celý článok

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok je tento rok 18,24 eura

21.03.2017 / SITA a.s.

Hodnota bodu pre tento rok stanovená pre účely určenia sumy úrazových dávok sa zvýšila o 0,58 eura. Tento bod je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

celý článok

V Bratislave budú môcť podávať daňové priznanie priamo z auta

20.03.2017 / SITA a.s.

Finančná správa pripravuje predĺžené úradné hodiny daňových úradov, ale aj novú možnosť podania daňového priznania. Po novom budú môcť daňovníci podať daňové priznanie aj priamo z auta.

celý článok

Pri odklade daňového priznania sa SZČO sociálne odvody menia až v októbri

16.03.2017 / SITA a.s.

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si predĺžia lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, budú poistné na sociálne poistenie platiť v rovnakej sume ako doteraz za obdobie do 30. septembra tohto roka.

celý článok

Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 kleslo na 97,02 %

14.03.2017 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 28. februáru tohto roka 11,271 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,02 % z celkového záväzku.

celý článok

Minimálne odvody pre SZČO od januára stúpnu o 6,8 eura

08.03.2017 / SITA a.s.

Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby od začiatku budúceho roka stúpnu o 6,84 eura na 215 eur.

celý článok

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od apríla zvýši

08.03.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od apríla zvýši o 131,30 eura. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 287 eura.

celý článok

Zamestnanosť v SR v minulom roku medziročne stúpla o 2,8 %

07.03.2017 / SITA a.s.

Zamestnanosť na Slovensku sa v minulom roku medziročne zvýšila o 2,8 %, resp. o 68,1 tisíca na vyše 2,49  mil. pracujúcich.

celý článok

SZČO uhradili Sociálnej poisťovni za január nedoplatky za 385 tisíc eur

03.03.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa odoslala vo februári samostatne zárobkovo činným osobám 22 713 esemesiek a e-mailov, v ktorých ich upozornila na aktuálny nedoplatok na poistnom za január.

celý článok

Povinnosti finančných inštitúcií pri výmene informácií sa menia

24.02.2017 / SITA a.s.

Povinnosti finančných inštitúcií, ako sú banky či poisťovne, súvisiace s automatickou výmenou informácií, sa menia. Daňové subjekty od roku 2017 nemajú povinnosť poskytovať informácie o úrokovom príjme prostredníctvom doteraz platného formulára.

celý článok

SP nemocenské zamestnancom vypláca až od 11. dňa práceneschopnosti

22.02.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa zamestnancom pri dočasnej pracovnej neschopnosti nemocenské za prvých desať dní nevypláca. Za tieto dni im vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu podľa zákona.

celý článok

EÚ sa dohodla na nových pravidlách proti vyhýbaniu sa daniam

22.02.2017 / SITA a.s.

Ministri financií Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách, ktorých cieľom je nedovoliť nadnárodným spoločnostiam využívať rozdiely v daňových sadzbách medzi členskými krajinami 28-člennej únie aj štátmi mimo EÚ.

celý článok

Rezort financií navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov

16.02.2017 / SITA a.s.

Aktuálna daňová prognóza rezortu financií v najbližších troch rokoch navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov o takmer 400 mil. eur.

celý článok

Poslanci už schválili prvé zmeny v protischránkovom zákone

15.02.2017 / SITA a.s.

Prvé zmeny v protischránkovom zákone, ktorý je účinný iba od začiatku februára, sa stanú realitou. Parlament schválil novelu, ktorá vznikla na podnet rezortu financií po tom, čo sa zistilo, že zákon o registri partnerov verejného sektora by mohol spôsobovať problémy.

celý článok

V tomto roku pripadne Deň daňovej slobody na 6. júna

10.02.2017 / SITA a.s.

Slováci budú tento rok na odvod daní pre štát pracovať 156 dní. Deň daňovej slobody, po ktorom už budú slovenskí daňovníci zarábať na seba, a nie na dane pre štát, tak tento rok pripadne na 6. júna.

celý článok

Zdroje neziskoviek z 2 % dane vlani prevýšili 60 mil. eur

06.02.2017 / SITA a.s.

Zdroje pre neziskový sektor z podielu z dane z príjmov rastú. V minulom roku z asignácie dane za rok 2015 získal tretí sektor spolu 61,6 mil. eur, čo bolo o 7 mil. eur viac ako rok predtým.

celý článok

Zamestnanci môžu zamestnávateľa požiadať o zúčtovanie do polovice februára

03.02.2017 / SITA a.s.

O vykonanie ročného zúčtovania preddavkov za rok 2016 môžu zamestnanci zamestnávateľa požiadať najneskôr do 15. februára, ak v roku 2016 poberali len príjmy zo závislej činnosti.

celý článok

Poslanci schválili zmeny pri výmene informácií o daniach

02.02.2017 / SITA a.s.

Nadnárodné korporácie budú musieť predkladať správy o svojom pôsobení v každej krajine Európskej únie, kde podnikajú. Vyplýva to z novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorú schválil parlament.

celý článok

Na daň z motorových vozidiel zostáva posledný deň

31.01.2017 / SITA a.s.

Termín na podanie priznania a zaplatenie dane je 31. január 2017. Daňové úrady budú preto otvorené dlhšie. V utorok 31. januára budú k dispozícii od 8. hodiny ráno do 18. hodiny večer.

celý článok

SZČO si pre nové odvody musia zmeniť trvalý príkaz v banke

26.01.2017 / SITA a.s.

Časť samostatne zárobkovo činných osôb si vzhľadom na vyššie minimálne odvody na sociálne poistenie musí zmeniť svoj trvalý príkaz v banke. Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa totiž od začiatku tohto roka zvýšili zo 142,20 eura na 146,35 eura.

celý článok

Priemerná penzia z druhého piliera dosahuje cez 25 eur

25.01.2017 / SITA a.s.

Mesačný neindexovaný dôchodok životné poisťovne vyplácali v priemernej sume 25,62 eura a poberalo ho 525 klientov, mesačný indexovaný dôchodok v priemernej výške 26,54 eura dostávalo desať klientov poisťovní.

celý článok

SP posiela živnostníkom informácie o zvýšení odvodov

18.01.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa začala posielať živnostníkom a ostatným SZČO listy, v ktorých im oznamuje zvýšenie sociálnych odvodov od 1. januára tohto roka.

celý článok

Finančná správa: Odhalili daňový podvod so sušenými hríbmi

17.01.2017 / SITA a.s.

Daňoví kontrolóri odhalili podvod pri fiktívnom obchode s dodávkou 7 ton sušených dubákov. Nadmerný odpočet vo výške 55 tisíc eur vyplatený nebol a dorubili DPH vo výške viac ako 150 tisíc eur.

celý článok

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpli

09.01.2017 / SITA a.s.

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku januára tohto roka stúpli o 4,15 eura na 146,35 eura mesačne. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2017, a to najneskôr do 8. februára 2017.

celý článok

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od januára znižuje

09.01.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od januára znižuje o necelých 16 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 155,70 eura.

celý článok

Superzaisťovací príkaz má predchádzať daňovým podvodom

05.01.2017 / SITA a.s.

Novela daňového poriadku upravuje predbežné opatrenia zavedením tzv. superzaisťovacieho príkazu tak, aby bol efektívnym nástrojom na zabezpečenie plnenia povinností daňových subjektov.

celý článok

Firmy čaká nižšia daň, živnostníkov vyššie paušálne výdavky

03.01.2017 / SITA a.s.

Firmy a podnikateľov čakajú od roku 2017 pri platení dane z príjmov pozitívne zmeny. Korporátna daň sa zníži o jeden percentuálny bod na 21 % a paušálne výdavky živnostníkov sa zvýšia.

celý článok

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšili

03.01.2017 / SITA a.s.

Od začiatku tohto roka sa maximálna nemocenská dávka počíta už z dvojnásobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo predstavuje 1 766 eur.

celý článok

Vek odchodu do dôchodku stúpol o 76 dní

03.01.2017 / SITA a.s.

Dôchodkový vek na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšil na 62 rokov a 76 dní. Týka sa to ľudí, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954.

celý článok

S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.