Spravodajstvo

Finančná správa aktualizovala zoznam daňových dlžníkov

26.01.2021 / TASR

Finančná správa aktualizovala údaje o nedoplatkoch k 31. decembru 2020. Fyzické a právnické osoby nemusia iným štátnym/verejným inštitúciám predkladať potvrdenia, že nemajú nedoplatky voči daňovým a colným úradom od decembra 2019.

celý článok

Vláda dostane novú kompetenciu, bude môcť upustiť od ukladania daňových sankcií

20.01.2021 / TASR

Podľa navrhovanej novely daňového poriadku bude môcť vláda nariadením určiť podmienky nielen pre zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej daňovej sankcii, ale aj podmienky, kedy možno upustiť od vyrubenia sankcie.

celý článok

Vlaňajšie priznanie k DPH je treba podávať na starých tlačivách

20.01.2021 / TASR

V pondelok (25. 1.) je posledný termín na podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH za december 2020, prípadne za 4. štvrťrok 2020. Daňové priznanie je potrebné podať ešte na eFormulári platnom od 1. 1. 2020.

celý článok

Napriek koronakríze vzniklo vlani viac firiem ako v čase rastu ekonomiky

20.01.2021 / TASR

Aj napriek tomu, že slovenská ekonomika bola počas roka viackrát uzavretá, čísla o príraste nových spoločností pozitívne prekvapili. 

celý článok

MFSR predložilo návrh zákona, zaokrúhľovanie cien nákupov má obmedziť obeh mincí

18.01.2021 / TASR

Hodnota nákupov pri platbe v hotovosti by sa mala zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh jedno- a dvojcentových mincí.

celý článok

Pre živnostníkov platí nová výška poistného, zaplatiť ho treba do 8.februára

15.01.2021 / TASR

Novú výšku poistného prvýkrát uhradiť do 8. februára. Sociálna poisťovňa odporúča včas upraviť aj platobný príkaz v banke. Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom bude predstavovať 180,99 eura mesačne.

celý článok

Podnikatelia by mali online posielať Finančnej správe okrem tržieb aj faktúry

14.01.2021 / TASR

Po novom by mali firmy povinne online posielať okrem tržieb z elektronických registračných pokladníc (eKasa) aj údaje z vystavených faktúr.

celý článok

Pri prechode z práce v zahraničí na home office sa sociálne poistenie nemení

14.01.2021 / TASR

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ani pri prechode z práce v inej krajine na home office v tejto situácii nie je potrebné riešiť otázku sociálneho zabezpečenia ani zmenu štátu, v ktorom je daný zamestnanec poistený na sociálne zabezpečenie.

celý článok

MF pripomína, že sa blíži termín podania daňového priznania aj zaplatenia dane

12.01.2021 / TASR

Daňovníci majú možnosť odložiť si podanie daňového priznania k dani z príjmov a zároveň aj zaplatenie dane o tri mesiace, a to bez udania dôvodu. Stačí, ak odloženie daňovník písomne oznámi daňovému úradu.

celý článok

MS plánuje zrušenie jednoduchej spoločnosti na akcie aj ďalšie zmeny zákona

12.01.2021 / TASR

Zníženie základného imania s. r. o. na jedno euro alebo doplnenie základného imania zo zisku spoločnosti, zrušenie postupného založenia a. s., zrušenie možnosti vydávania akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe - to sú niektoré z návrhov zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

celý článok

Zamestnávatelia sa naďalej musia prihlásiť do registra zamestnávateľov

08.01.2021 / TASR

Zamestnávateľ sa naďalej musí prihlasovať do registra zamestnávateľov, a to najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného človeka.

celý článok

Od 1. januára skončil voľný pohyb pracovníkov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

05.01.2021 / TASR

Od 1. januára 2021 skončil voľný pohyb pracovníkov medzi členskými krajinami EÚ a Spojeným kráľovstvom, dôvodom je brexit. To znamená, že prístup Slovákov na britský trh práce je od Nového roka regulovaný jeho vnútroštátnou legislatívou. Platí to aj naopak.

celý článok

Od 1. januára 2021 začínajú platiť viaceré zmeny v daňovej oblasti

04.01.2021 / TASR

Viaceré zmeny prináša od 1. januára 2021 rozsiahla novela zákona o dani z príjmov.

celý článok

Finančná správa zverejnila prvé elektronické formuláre daňových priznaní

04.01.2021 / TASR

Pre klientov Finančnej správy sú už dostupné formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B či daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty.

celý článok

Od Nového roka sa zrušia zamestnávateľom niektoré povinnosti voči SP

04.01.2021 / TASR

Od 1. januára 2021 sa zjednodušia niektoré povinnosti zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni. Zmeny prinesie nadobudnuté tzv. podnikateľské kilečko, teda zákon, ktorého cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie.

celý článok

Novela, ktorou sa upravujú sadzby pre tabakové výrobky, je už účinná

04.01.2021 / TASR

Novela zákona má upraviť sadzby spotrebnej dane pri cigaretách, bezdymovom tabakovom výrobku a tabaku v troch krokoch, v prípade cigár a cigariek sa navrhuje jednorazová úprava sadzby spotrebnej dane.

celý článok

Od Nového roka na Slovensku vzrastú úrazové dávky

30.12.2020 / TASR

Od 1. januára 2021 sa budú zvyšovať úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,3 %. Rovnako o 2,3 % vzrastú aj úrazové dávky, a to jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

celý článok

Prezidentka podpísala novelu zákona o sociálnom poistení

28.12.2020 / TASR

Pracujúce tehotné ženy budú mať od apríla budúceho roka nárok na novú dávku tehotenské. Okrem toho sa zavedie aj tehotenské štipendium pre študentky.

celý článok

Úrazový príplatok pre COVID-19 možno priznať len z jedného zamestnania

21.12.2020 / TASR

Poškodený má nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 iba z úrazového poistenia toho zamestnávateľa, u ktorého k tomuto ochoreniu došlo.

celý článok

FS odložila hodnotenie podnikateľov podľa indexu daňovej spoľahlivosti

18.12.2020 / TASR

Dôvodom odkladu je pandémia nového koronavírusu, ktorá v tomto roku posunula lehoty na podávanie daňových priznaní, prehľadov, hlásení, či zastavila evidenciu nedoplatkov.

celý článok

Prezidentka podpísala rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov

17.12.2020 / TASR

Parlament schválil rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi. Zaviesť sa majú ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov, rozšíria sa benefity pre daňovníkov, ruší sa zvýhodnenie 13. a 14. platov, upravuje sa aj daňový bonus.

celý článok

Zamestnávatelia a SZČO môžu využiť ďalšie predĺženie splatnosti poistného

17.12.2020 / TASR

Predĺženie termínu odloženia odvodov sa bude týkať poistného, ktorého splatnosť mali poistenci odloženú za mesiace marec, máj, jún a júl v čase prvej vlny pandémie a rovnako sa odloženie termínu bude týkať poistného za december 2020.

celý článok

Aktivácia e-schránok pokračuje, na rade sú organizácie sociálnych služieb

16.12.2020 / TASR

Zriaďovanie a aktivácia elektronických schránok subjektom, ktoré sú zapísané v inom ako Obchodnom registri, pokračuje. V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu rezort informatizácie už prednostne zriadil e-schránky poskytovateľom sociálnych služieb, od Nového roka budú aj aktivované.

celý článok

MH SR spustilo výzvu na predkladanie žiadostí o nájomné v 2. vlne pandémie

16.12.2020 / TASR

Nárok na dotácie budú mať po novom nielen podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky. Žiadať budú môcť aj tí, ktorí síce mali otvorené, no zákazníci sa do nich z dôvodu zákazu vychádzania nemohli dostať.

celý článok

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci sa od januára uvoľnia

16.12.2020 / TASR

Podmienky na poskytnutie štátnej investičnej pomoci sa od januára budúceho roka zmiernia. Vyplýva to zo schválenej zmeny nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky.

celý článok

Živnostenské podnikanie sa má zjednodušiť

16.12.2020 / TASR

Ubudnúť má administratívna záťaž pri ohlasovaní živnosti a zmierniť sa majú aj niektoré požiadavky živnostenského zákona.

celý článok

Prechodné obdobie sa končí, podnikateľov čakajú nové povinnosti

14.12.2020 / TASR

Tovar dovážaný zo Spojeného kráľovstva bude podliehať colnému konaniu. Týka sa to aj objednávok z internetových obchodov, ak bude ich cena vyššia ako 22 eur. Nové povinnosti však čakajú aj podnikateľov, ktorí do Spojeného kráľovstva tovar vyvážajú.

celý článok

Druhé Sulíkovo "kilečko" obsahuje 469 opatrení na uľahčenie podnikania

10.12.2020 / TASR

Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre zamestnávateľov, skrátenie doby archivácie účtovných dokumentov, zavedenie všeobecnej voľnej živnosti či zjednodušenie vyraďovania starých vozidiel z evidencie. To sú niektoré z 469 zmien na uľahčenie podnikania, ktoré predstavil minister hospodárstva Richard Sulík.

celý článok

Od 28. 12. sa budú musieť pravidelne testovať zamestnanci v podnikoch

10.12.2020 / TASR

Podniky nad 500 zamestnancov budú musieť od 28. decembra pravidelne testovať svojich ľudí na nový koronavírus. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí.

celý článok

Prezidentka podpísala predĺženie programu dotácií na nájomné pre podnikateľov

07.12.2020 / TASR

Podnikatelia, ktorým protipandemické opatrenia štátu obmedzili príjem a svoje priestory majú prenajaté, môžu požiadať o dotáciu z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné aj v druhej vlne pandémie.

celý článok

Prezidentka podpísala novelu zákona o miestnych daniach

07.12.2020 / TASR

Osoby nad 62 rokov už nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie alebo zníženie dane. Má sa tak znížiť administratívna záťaž obce aj samotných daňovníkov.    

celý článok

Rozsiahla novela zákona o dani z príjmov prináša viaceré zmeny

04.12.2020 / TASR

Parlament schválil rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi. Zaviesť sa majú ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov, rozšíria sa benefity pre daňovníkov, ruší sa zvýhodnenie 13. a 14. platov, upravuje sa aj daňový bonus.

celý článok

Od budúceho roka bude jedna sadzba dane na benzín a jedna na naftu

27.11.2020 / TASR

Daňové zvýhodnenie biopalív bude možné na Slovensku od 1. januára 2021 uplatňovať len na pokročilé biopalivá v zmesi s pohonnými látkami.

celý článok

Možnosť voľby pri gastrolístkoch a zmeny v tripartite sú v 2. čítaní

27.11.2020 / TASR

Zamestnanec by si mohol vybrať, či chce gastrolístok alebo finančný príspevok. Upraviť by sa v zákone mala aj domáca práca a telepráca. Zmeny by tiež mali nastať pri tripartite.

celý článok

Prezidentka podpísala zrušenie oslobodenia od DPH na zásielky z 3. krajín

25.11.2020 / TASR

Od 1. júla budúceho roka dôjde k zásadným zmenám pri uplatňovaní DPH pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Po novom sa zruší oslobodenie od dane pri dovoze malých zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.

celý článok

Návrh na zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky plénum schválilo

25.11.2020 / TASR

Novela zákona má upraviť sadzby spotrebnej dane pri cigaretách, bezdymovom tabakovom výrobku a tabaku v troch krokoch, v prípade cigár a cigariek sa navrhuje jednorazová úprava sadzby spotrebnej dane.

celý článok

Bankový odvod sa zruší, plénum schválilo návrh zákona z dielne MF

25.11.2020 / TASR

Od 1. januára budúceho roka na Slovensku dôjde k úplnému zrušeniu osobitného odvodu bánk. Počíta s tým návrh zákona z dielne Ministerstva financií, ktorý schválil parlament.

celý článok

Od Nového roka budú platiť nové vymeriavacie základy poistného pre SZČO

20.11.2020 / TASR

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2021 zvyšuje. Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2021 bude 180,99 eura.

celý článok

Novela zákona o dani z motorových vozidiel sa dotkne už dane za rok 2020

19.11.2020 / TASR

Pre rok 2020 bude navrhnuté nové tlačivo daňového priznania a lehota na jeho podanie sa posúva z 31. januára na 31. marca 2021.

celý článok

MPSVR pripravuje návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce

18.11.2020 / TASR

Príprava právnej normy súvisí s koncepciou zavedenia režimu skrátenej pracovnej práce 'kurzarbeit' do slovenského právneho poriadku.

celý článok

Napriek pandémii vzniklo do septembra tohto roku takmer 15.000 nových firiem

18.11.2020 / TASR

Aj napriek pandémii nového koronavírusu spojenej s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 pribudlo na Slovensku za prvých deväť mesiacov tohto roka 14.676 firiem. Z toho bolo 134 nových akciových spoločností a 14.542 spoločností s ručením obmedzeným.

celý článok

V roku 2021 bude hraničný príjem pre odvodovú úľavu 731,64 eura

12.11.2020 / TASR

Zamestnávatelia si aj v roku 2021 budú môcť uplatniť odvodovú úľavu pri platení poistného, ak zamestnajú osobu v riadnom pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý je dôvodom na jej vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.

celý článok

Úrady prijímajú žiadosti o príspevky Prvej pomoci + za október

09.11.2020 / TASR

Záujemcovia o príspevky z projektu Prvá pomoc + za október už môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy na úrady práce. Pri žiadaní o finančnú pomoc v rámci opatrenia 1 a 3A/3B sa zároveň mení spôsob zasielania vyplnených tlačív. Žiadosti a výkazy za október je možné zasielať do 31. januára 2021.

celý článok

Žiadať o SOS dotáciu je potrebné na úrade práce podľa trvalého pobytu

09.11.2020 / TASR

Jednotlivé úrady práce od novembra tohto roka prijímajú žiadosti o SOS dotáciu. Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné poslať poštou alebo elektronicky na úrad práce podľa trvalého bydliska žiadateľa. Výška tejto dotácie je 300 eur mesačne.

celý článok

Zruší sa oslobodenie od DPH na zásielky z tretích krajín

05.11.2020 / TASR

Od 1. júla budúceho roka dôjde k zásadným zmenám pri uplatňovaní DPH pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Po novom sa zruší oslobodenie od dane pri dovoze malých zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú schválil parlament.

celý článok

Daňové zaťaženie dopravcov sa zníži, plénum to schválilo v závere schôdze

05.11.2020 / TASR

Daňové zaťaženie autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej a autobusovej doprave sa zníži. Parlament schválil návrh zákona o dani z motorových vozidiel, o ktorom rokoval v takzvanom zrýchlenom režime.

celý článok

Od budúceho roka má byť jedna sadzba dane na benzín a jedna na naftu

05.11.2020 / TASR

Daňové zvýhodnenie biopalív by malo byť možné na Slovensku od 1. januára 2021 uplatňovať len na pokročilé biopalivá v zmesi s pohonnými látkami.

celý článok

Rekreačné poukazy sa zdaňovať nebudú, dohodla sa koaličná rada

04.11.2020 / TASR

Pri rekreačných poukazoch zostane v platnosti súčasný stav, nezníži sa ani ich hodnota.

celý článok

Odložené platby poistného je potrebné uhradiť do 31. decembra 2020

04.11.2020 / TASR

Čas na zaplatenie odloženého poistného počas pandémie nového koronavírusu sa kráti. Týka sa to živnostníkov a ostatných SZČO, ako aj zamestnávateľov, ktorí využili možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace marec, máj, jún a júl 2020. Uhradiť platby sú povinné do 31. decembra tohto roka.

celý článok

O dotáciu na nájomné je možné požiadať aj za september

04.11.2020 / TASR

Ministerstvo hospodárstva rozšírilo obdobie, za ktoré je možné získať dotáciu na nájomné v rámci prvej vlny pandémie nového koronavírusu. Žiadosť je možné podať aj za nájomcov, ktorých sa dotkli septembrové opatrenia.

celý článok

Zamestnanci, ktorí ochorejú na COVID-19 v práci, budú mať úrazový príplatok

03.11.2020 / TASR

Úrazový príplatok v prípade ochorenia COVID-19 má dostávať zamestnanec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nákazy novým koronavírusom a ktorému zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie vzniklo pri práci. Parlament posunul novelu zákona o sociálnom poistení do druhého čítania.

celý článok

Ak sa občan nezúčastní na testovaní, nemá nárok na pandemickú PN

29.10.2020 / TASR

Pracujúci, ktorý sa dobrovoľne nezúčastní na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19, nemá nárok na pandemické nemocenské (pandemickú PN). Pri dobrovoľnej neúčasti sa však môže napríklad so zamestnávateľom dohodnúť, že bude pracovať z domu.

celý článok

Štát odkladá povinnú aktiváciu e-schránok pre bytové spoločenstvá

29.10.2020 / TASR

Štát dočasne odkladá povinnú aktiváciu zhruba 11 000 e-schránok pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Dôvodom je potreba úpravy súčasnej legislatívy.

celý článok

Rodičia detí, ktoré museli ostať doma, majú nárok na pandemickú OČR

29.10.2020 / TASR

Nedobrovoľne doma sa môžu ocitnúť aj rodičia žiakov a detí, ktorých škola ale predškolské zariadenie boli zatvorené. Aj pre takéto prípady bolo s cieľom aspoň sčasti eliminovať ekonomické výpadky príjmu rodín zavedené tzv. pandemické ošetrovné (pandemická OČR).

celý článok

Vláda: M. Krajniak: Na Prvú pomoc majú žiadatelia nárok za celý mesiac október

28.10.2020 / TASR

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby budú môcť až do marca budúceho roka žiadať o finančnú kompenzáciu v rámci projektu Prvá pomoc. Vláda u schválila s pripomienkou návrh na zmenu podmienok projektu, predlžuje sa o tri mesiace, zvyšujú sa aj jednotlivé príspevky.

celý článok

Zamestnávatelia a SZČO budú môcť dlhšie poberať Prvú pomoc

28.10.2020 / TASR

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby budú môcť až do marca budúceho roka žiadať o finančnú kompenzáciu v rámci projektu Prvá pomoc. Vláda u schválila s pripomienkou návrh na zmenu podmienok projektu, predlžuje sa o tri mesiace, zvyšujú sa aj jednotlivé príspevky.

celý článok

Ľudia budú môcť opätovne žiadať o SOS dotáciu

28.10.2020 / TASR

Ľudia zasiahnutí koronakrízou majú mať opäť nárok na SOS dotáciu. Vláda schválila návrh nariadenia z dielne ministerstva práce s pripomienkou.

celý článok

Vláda schválila opätovné zavedenie pandemického rodičovského príspevku

28.10.2020 / TASR

Nárok na tento príspevok majú mať tí rodičia, ktorým v čase krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že ich dieťa dovŕšilo tri roky veku alebo šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

celý článok

Podnikatelia môžu žiadať ďalej o Prvú pomoc

25.10.2020 / TASR

Obchody, reštaurácie, všetky služby a prevádzky, ktoré pre aktuálne opatrenia musia obmedziť činnosť alebo majú poklesy tržieb, môžu žiadať o príspevky v rámci programu "Prvá pomoc".

celý článok

O dočasnú ochranu by mohli firmy požiadať aj v budúcom roku

22.10.2020 / TASR

Malý konkurz či neformálna reštrukturalizácia, ktorej súčasťou je dočasná ochrana pred veriteľmi, sú súčasťou návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý plénum Národnej rady SR posunulo do druhého čítania. 

celý článok

O potvrdenie na získanie 2 % daní z príjmu už nie je nutné žiadať SP

22.10.2020 / TASR

Neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré plánujú požiadať o potvrdenie potrebné na zapísanie do zoznamu prijímateľov dvoch percent z daní z príjmu, sa už nemusia obracať na Sociálnu poisťovňu.

celý článok

Na Slovensku bude 13. dôchodok v maximálnej výške 300 eur

21.10.2020 / TASR

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona - po novom bude 13. dôchodok štátnou sociálnou dávkou a maximálna suma bude 300 eur.

celý článok

Zamestnanci, ktorí sa nakazia v práci, majú získať úrazový príplatok

21.10.2020 / TASR

Úrazový príplatok v prípade ochorenia COVID-19 má dostávať zamestnanec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nákazy novým koronavírusom a ktorému zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie vzniklo pri práci. Parlament posunul novelu zákona o sociálnom poistení do druhého čítania.

celý článok

Vláda: Schválila koncepciu zavedenia kurzarbeitu na Slovensku

21.10.2020 / TASR

Od roku 2022 by mal fungovať samostatný poistný fond pre skrátenú prácu. Návrh koncepcie obsahuje viacero možností úhrady daní a odvodov, samotná výška dávky pre zamestnanca má byť približne 80 % jeho čistej mzdy.

celý článok

Minimálna mzda od budúceho roka vzrastie na 623 eur v hrubom

21.10.2020 / TASR

Minimálna mzda v budúcom roku dosiahne 623 eur v hrubom a bude vo výške 57 % priemernej mzdy v minulom roku. Vyplýva to z návrhu zákona o minimálnej mzde, ktorú schválil parlament.

celý článok

Pandémia zmenila priority inšpektorov práce, zamerajú sa aj na prácu z domu

19.10.2020 / TASR

Národný inšpektorát práce pripravuje legislatívne zmeny, ktoré pri práci z domu zavedú prísnejšiu evidenciu pracovného času, pričom sa pri práci z domu zaoberá aj otázkou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

celý článok

SZČO s odkladom daňového priznania sa poistné posúdi k 1. februáru

19.10.2020 / TASR

Keďže lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je v súlade s daňovým poriadkom do 2. novembra 2020, z tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťovňa pri stanovení okamihu na posúdenie vzniku, zániku, respektíve trvania povinného sociálneho poistenia SZČO.

celý článok

Vláda predstavila "Prvú pomoc+", obsahuje covidový príplatok aj zvýšenú pomoc

14.10.2020 / TASR

S opatreniami, ktoré obmedzia šírenie nového koronavírusu, ale aj normálne pracovné fungovanie desiatok tisíc ľudí, predstavuje vláda aj ďalší plán pomoci, takzvanú Prvú pomoc+.

celý článok

Firmy si môžu polepšiť cez výhodnejšie odpočítavanie strát

12.10.2020 / TASR

Na straty, ktoré vznikajú od roku 2020, bude dlhší čas odpočítania a strata sa nemusí odpočítavať rovnomerne v rovnakej výške.

celý článok

Dávka v hmotnej núdzi by sa mala od budúceho roka zvýšiť

07.10.2020 / TASR

Suma dávky v hmotnej núdzi sa má od 1. januára 2021 zvýšiť o 1,50 eura, ak ide o jednotlivca, na 67,80 eura. Vyplýva to z predbežnej informácie o návrhu opatrenia ministerstva práce.

celý článok

Reformný plán predpokladá zníženie nedôvery v súdnictvo i skrátenie konaní

07.10.2020 / TASR

Má sa skrátiť dĺžka súdnych konaní, najmä v civilných a obchodných sporoch. Zdigitalizované by mali byť všetky súdne podania. Do roku 2024 sa má tiež zaviesť poskytovanie právnej pomoci v každom okresnom meste. Predpokladajú to autori reformného plánu, ktorý pod názvom Moderné a úspešné Slovensko zverejnilo Ministerstvo financií SR.

celý článok

Od februára 2021 sa majú zvýšiť sadzby pre tabakové výrobky

01.10.2020 / TASR

Cigarety od februára 2021 pravdepodobne zdražejú a majú byť pod prísnejšou kontrolou. V priemere by mohla cena jednej škatuľky cigariet od budúceho roka vzrásť o 40 centov a o 20 centov v rokoch 2022 a 2023. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú schválila vláda.

celý článok

Pri 13. a 14. platoch sa má zrušiť oslobodenie od sociálnych odvodov

01.10.2020 / TASR

Od budúceho roka sa má na Slovensku zrušiť oslobodenie 13. a 14. platov od sociálnych odvodov. Navrhuje to ministerstvo práce v novele zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila vláda. Okrem toho sa má "zmraziť" aj minimálny dôchodok.

celý článok

SP upozorňuje živnostníkov na vznik povinného sociálneho poistenia od 1. 1. 2021

30.09.2020 / TASR

Živnostníkom a ostatným SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020, najneskôr do 31. októbra 2020, sa bude posudzovať vznik, zánik, respektíve trvanie povinného sociálneho poistenia k 1. januáru 2021.

celý článok

Klienti s odkladom splátok naďalej nebudú považovaní za rizikových

30.09.2020 / TASR

Ľudia, ktorí požiadali o odklad splátok v banke v dôsledku koronakrízy, naďalej nebudú považovaní za rizikových.

celý článok

Odklad daňových priznaní sa ruší, treba ich podať do konca októbra

23.09.2020 / TASR

Daňové priznania za minulý rok bude potrebné podať k 31. októbru tohto roka. Týka sa to tých, ktorí ich doteraz nepodali pre koronakrízu. Ku koncu septembra sa totiž skončia lex korona opatrenia v oblasti daní.

celý článok

Novela živnostenského zákona má zjednodušiť firmám a živnostníkom podnikanie

22.09.2020 / TASR

Firmám a živnostníkom by od mája budúceho roka malo ubudnúť povinností voči štátu a samosprávam a rozšíria sa ich možnosti pri zriaďovaní či prerušení živnosti. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa mení živnostenský zákon a zákon o obecnom zriadení.

celý článok

Od 1.októbra netreba žiadať o súhlas so zápisom/výmazom v Obchodnom registri

22.09.2020 / TASR

Sociálna poisťovňa nebude od 1. októbra tohto roka povinná vydávať na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby písomný súhlas so zápisom alebo výmazom do a z obchodného registra, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku.

celý článok

Nárok na pandemické ošetrovné nebude mať rodič, ak nepošle dieťa do školy

10.09.2020 / TASR

Nárok na pandemické ošetrovné nemá mať ten rodič, ktorý nedá svoje dieťa do školy pre obavy z nákazy novým koronavírusom, a to v prípade, ak bude neobmedzená prevádzka škôl a predškolských zariadení.

celý článok

Nárok na pandemickú PN má poistenec aj po 1. septembri, ak je v karanténe

04.09.2020 / TASR

Nárok na pandemické nemocenské po 1. septembri má poistenec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný dočasne práceneschopným z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie.

celý článok

SP upozorňuje na prípady, keď bude možné čerpať pandemickú OČR po 1. septembri

02.09.2020 / TASR

Od septembra tohto roka nemôže rodič svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva, že by sa v škole nakazilo novým koronavírusom.

celý článok

Prezidentka podpísala novelu Obchodného zákonníka

14.11.2019 / TASR

Obchodný register bude exkluzívne v elektronickej podobe a vymažú sa z neho neaktívne spoločnosti.

celý článok

Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí v skúšobnej prevádzke

28.05.2019 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR spustilo na svojej webovej stránke nový register, a to Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí. Občania si tak budú môcť jednoduchšie a rýchlejšie overiť, či konkrétne rozhodnutie je už právoplatné. 

celý článok

Digitálne platformy budú na Slovensku musieť platiť dane

08.01.2018 / SITA a.s.

Od začiatku januára čakajú spoločnosti ako sú UBER, Air B&B, booking.com nové povinnosti pri poskytovaní ich služieb na Slovensku. Po novom budú musieť všetky príjmy plynúce z poskytovania služieb na území našej krajiny zdaňovať na Slovensku.

celý článok

Platenie odvodov počas štrajku sa zmení

19.12.2017 / SITA a.s.

Súčasná úprava v prípade účasti zamestnanca na štrajku spôsobuje neprimeranú administratívnu záťaž pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa.

celý článok

Finančná správa začína rozposielať daňovníkom "priateľské upozornenia"

24.11.2017 / SITA a.s.

Už tento týždeň sa o nezrovnalostiach medzi kontrolnými výkazmi DPH a samotnými daňovými priznaniami dozvedia prvé stovky daňových subjektov. Finančná správa im chce takto vytvoriť priestor na samonápravu.

celý článok

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšia

23.11.2017 / SITA a.s.

Dôvodom zvýšenia najvyšších možných nemocenských dávok je nárast maximálneho denného vymeriavacieho základu z 58,0603 eura na 59,9672 eura.

celý článok

Nekalé fúzie spoločností sú už nelegálne

09.11.2017 / SITA a.s.

Od 8. novembra 2017 nadobudla účinnosť časť novely Obchodného zákonníka, ktorá špekulatívne zlučovanie firiem a s tým spojené zbavovanie sa dlhov stavia mimo zákon.

celý článok

Prvé hodnotenie spoľahlivosti daňovníkov chystá daňová správa na budúci rok

08.11.2017 / SITA a.s.

Systém hodnotenia daňovej spoľahlivosti bude zohľadňovať zhruba 40 kritérií zameraných predovšetkým na riadnosť a včasnosť plnenia daňových povinností.

celý článok

Príjmy penzistov z dohôd do 200 eur majú byť oslobodené od odvodov

19.10.2017 / SITA a.s.

Dôchodcovia majú mať pri práci na dohodu nárok na rovnakú odvodovú výnimku, ako majú v súčasnosti študenti stredných a vysokých škôl.

celý článok

Poslanci schválili zákon, ktorý zavádza nástroje proti bielym koňom

13.10.2017 / SITA a.s.

Schválená novela Obchodného zákonníka rieši nepoctivé fúzie obchodných spoločností, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zavádza účinné nástroje proti takzvaným bielym koňom.

celý článok

Zamestnávatelia podporujú snahu o zavedenie jednotného dátumu účinnosti zákonov

09.10.2017 / SITA a.s.

Opatrenie, ktoré by stanovilo, že zákony týkajúce sa podnikateľov a živnostníkov budú nadobúdať účinnosť vždy k jednému dátumu v roku, chce do nových programových priorít súčasnej vlády zahrnúť strana Most-Híd.

celý článok

Sociálna poisťovňa SZČO s odloženými daňami oznámila výšku odvodov

05.10.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa už odoslala živnostníkom a ostatným SZČO s odloženým daňovým priznaním oznámenia, či im na základe daňového priznania za rok 2016 vzniklo či zaniklo poistenie alebo sa zmenila výška ich sociálnych odvodov.

celý článok

Priemerná dočasná PN na Slovensku v júni klesla na 3,04 %

31.07.2017 / SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v júni tohto roka na úrovni 3,04 %. V porovnaní s májom tohto roka je to menej o 0,07 percentuálneho bodu.

celý článok

Medzinárodný menový fond vylepšil prognózu ekonomického rastu eurozóny

25.07.2017 / SITA a.s.

Predikciu rastu hospodárstva eurozóny v tomto roku fond zlepšil o 0,2 percentuálneho bodu na 1,9 %.

celý článok

Niektorým SZČO sa od júla menia ich odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni

20.07.2017 / SITA a.s.

Vyše 154,2 tisíca SZČO dostalo zo Sociálnej poisťovne oznámenie o tom, či sa im mení výška poistného na sociálne poistenie, ďalším 22,2 tisíca podnikateľom ich povinnosť platiť sociálne odvody od začiatku tohto mesiaca vznikla a zvyšným 11,8 tisíca SZČO povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne zanikla.

celý článok

Zamestnanosť sa v máji zvýšila vo všetkých sledovaných oblastiach

13.07.2017 / SITA a.s.

Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť v ubytovaní sa zvýšila o 11,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,2 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %.

celý článok

Vek odchodu do dôchodku sa budúci rok predĺži o 63 dní

27.06.2017 / SITA a.s.

Ministerstvo predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa vek odchodu do dôchodku od 1. januára 2018 zvyšuje o 63 dní.

celý článok

Životné minimum od júla po štyroch rokoch stúpne

12.06.2017 / SITA a.s.

Vzhľadom na zvýšenie životného minima sa mierne zvýši daňový bonus na dieťa, nezdaniteľná časť základu dane, výška minimálnych dôchodkov, suma minimálneho predčasného dôchodku, či prídavok na dieťa a rodičovský príspevok.

celý článok

Od povinnej elektronickej komunikácie delia podnikateľov už len necelé štyri týždne

08.06.2017 / SITA a.s.

Až pätina podnikateľov, ktorí už nový občiansky preukaz vlastnia, nemá aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK). Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1. júla aktivuje na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb.

celý článok

Na štát pracujeme tento rok o niečo dlhšie ako vlani

06.06.2017 / SITA a.s.

Deň daňovej slobody v tomto roku pripadá na 5. júna. Daňovníci podľa prepočtov nadácie odpracovali 155 dní, kým splatili svoj tohtoročný účet za chod štátu.

celý článok

Administratívna záťaž pri registrovaní obchodných spoločností by sa mala znížiť

06.06.2017 / SITA a.s.

Projekt rezortu spravodlivosti "Obchodný register a životné situácie podnikateľov" by mal odstrániť administratívne bariéry nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre súdy a ďalšie inštitúcie verejnej správy.

celý článok

Počet brigádujúch študentov sa od januára zvýšil takmer o 10 tisíc

06.06.2017 / SITA a.s.

Ak príjem študenta z dohody o brigádnickej činnosti presiahne sumu 200 eur, vznikne mu dôchodkové poistenie aj v prípade, že požiadal o výnimku z platenia poistného.

celý článok

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v apríli klesol

31.05.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v apríli tohto roka dávku v nezamestnanosti 32,2 tisíca osobám. V porovnaní s tretím mesiacom tohto roka ide o pokles o 899 ľudí.

celý článok

Priemerná dočasná PN na Slovensku v apríli klesla na 3,19 %

29.05.2017 / SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v apríli tohto roka na úrovni 3,19 %, čo predstavuje medziročný pokles o 0,12 percentuálneho bodu.

celý článok

Kabinet schválil návrh novely zákona o eGovernmente

25.05.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické online platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie. Ide o časť noviniek, ktoré zavádza novela zákona o eGovernmente.

celý článok

Minister práce pripúšťa zníženie sociálnych odvodov od roku 2019

23.05.2017 / SITA a.s.

Minister práce a sociálnych vecí pripúšťa, že sa od roku 2019 v súvislosti s plánovaným zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia znížia sociálne odvody.

celý článok

Archivácia účtovných dokladov sa má predĺžiť na 10 rokov

23.05.2017 / SITA a.s.

Podnikatelia budú musieť zrejme účtovné záznamy archivovať dvojnásobne dlhý čas oproti súčasnosti. Predpokladá to návrh novely zákona o účtovníctve, ktorú do pripomienkového konania predložil rezort financií.

celý článok

Finančná správa vrátila na preplatkoch z daní k 10. máju vyše 363 miliónov eur

23.05.2017 / SITA a.s.

Túto sumu zaslala k 10. máju na účty 368 625 firiem a občanov. Ide o všetky preplatky, ktoré boli uvedené v daňových priznaniach, podaných do konca marca.

celý článok

Štatutári sa k e-schránke dostanú aj bez elektronického občianskeho preukazu

19.05.2017 / SITA a.s.

Štatutári sa k štátnej elektronickej schránke dostanú aj bez elektronického občianskeho preukazu a prihlasovania sa na Slovensko.sk.

celý článok

SNS predkladá návrh na zrušenie limitu bločkov vo virtuálnej pokladnici

19.05.2017 / SITA a.s.

Návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý by mal doterajšie obmedzenie 3 000 vydaných bločkov za mesiac zrušiť, je už v parlamente.

celý článok

Zo zahraničných firiem najviac daní odvádzajú nemecké a rakúske spoločnosti

17.05.2017 / SITA a.s.

Z dvestovky najväčších firiem na Slovensku, vrátane finančného sektora, platia nemecké a rakúske spoločnosti až štvrtinu uhradených daní.

celý článok

Materskú dávku dostáva čoraz viac mužov

15.05.2017 / SITA a.s.

V minulom roku si nárok na materskú dávku uplatnilo oveľa viac mužov. Kým v roku 2015 išlo o 1 731 mužov, vlani to už bolo 3 076 mužov.

celý článok

Slováci sú pri platení faktúr horší než je priemer východnej Európy

15.05.2017 / SITA a.s.

Deficity platobnej morálky má až 28 % prípadov z celkového objemu vystavených pohľadávok. Podiel omeškaných a nedobytných prichádzajúcich platieb na úrovni celej východnej Európy predstavoval 23 %.

celý článok

Doručovanie zásielok od správnych orgánov sa mení

12.05.2017 / SITA a.s.

Poslanci NR SR schválili novelu Správneho poriadku, ktorej cieľom je zmena právneho režimu doručovania písomností do vlastných rúk občanom správnymi orgánmi, a to konkrétne v prípade uplatnenia tzv. fikcie doručenia pre občanov.

celý článok

Sociálny balíček aj povinné zavedenie 13. platu považujú podnikatelia za vládny populizmus

11.05.2017 / SITA a.s.

Podnikatelia odmietajú zvýšenie minimálnej mzdy i povinné trináste platy. Výraznú podporu má vláda pri zvýšení nezdaniteľného základu.

celý článok

Finančná správa vrátila daňovníkom na preplatkoch už takmer 300 miliónov eur

05.05.2017 / SITA a.s.

Finančná správa SR vrátila svojim klientom na preplatkoch z daní už takmer 300 miliónov eur. Všetky preplatky budú odoslané do 10. mája. Zároveň daňové úrady zaznamenali najviac odkladov za ostatné roky.

celý článok

Finančná správa inovuje možnosti elektronických podpisov dokumentov

02.05.2017 / SITA a.s.

Na 9. mája tohto roku finančná správa avizuje nasadenie novej verzie podpisovača pre elektronickú komunikáciu v oblasti daní na portál financnasprava.sk.

celý článok

Premiér predstavil v Nitre nový sociálny balíček

02.05.2017 / SITA a.s.

Medzi navrhovanými opatreniami je zvyšovanie minimálnej mzdy, zákaz sociálneho dumpingu v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia a materská dovolenka pre otcov.

celý článok

Materské a rodičovský príspevok sa zvyšujú

02.05.2017 / SITA a.s.

Od 1. mája sa zvyšuje percentuálna sadzba materského zo súčasných 70 % denného vymeriavacieho základu na 75 %.

celý článok

Finančná správa od mája ruší kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici

25.04.2017 / SITA a.s.

Daňovníci od mája nebudú môcť využiť kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici. Finančné riaditeľstvo SR totiž od 1. mája 2017 toto kontaktné miesto ruší.

celý článok

Štát už poslal občanom a firmám preplatky na daniach v sume 57 mil. eur

24.04.2017 / SITA a.s.

Podľa zákona je potrebné poslať preplatky na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania, čo vychádza na 10. mája 2017.

celý článok

Nezamestnanosť by mohla ku konca roka klesnúť k siedmim percentám

24.04.2017 / SITA a.s.

Nezamestnanosť je momentálne na úrovni 8,04 percenta a minister práce je presvedčený, že do konca roka sa môžeme priblížiť k hranici sedem percent.

celý článok

ZDRAVOTNÍCTVO: Ministerstvo sa chystá obmedziť zisk zdravotných poisťovní

24.04.2017 / SITA a.s.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje v spolupráci s rezortom financií návrh, ktorým by sa obmedzil zisk zdravotných poisťovní.

celý článok

Odborári navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu na budúci rok na 492 eur

18.04.2017 / SITA a.s.

KOZ navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka zo 435 eur na 492 eur. Minimálna mzda v sume 492 eur by predstavovala polovicu z predpokladanej priemernej mzdy na Slovensku v roku 2018.

celý článok

Prezident podpísal novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení

12.04.2017 / SITA a.s.

Od začiatku februára budúceho roka dostane približne polovica sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť úspor v druhom pilieri.

celý článok

Novela o eGovernmente by mala ísť v najbližšom čase na pripomienkovanie

07.04.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické online platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie – ide o časť noviniek, ktoré by mala zaviesť pripravovaná novela zákona o eGovernmente.

celý článok

Novela Obchodného zákonníka má zabrániť špekulatívnym likvidáciám firiem

07.04.2017 / SITA a.s.

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka má zabrániť účelovému zlučovaniu obchodných spoločností, ktoré sa snažia vyhnúť bankrotu, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem, zameriava sa aj na postihovanie takzvaných bielych koňov.

celý článok

Od začiatku apríla platí nový exekučný poriadok

03.04.2017 / SITA a.s.

Od 1. apríla nadobudla platnosť novela exekučného poriadku, ktorá má zabezpečiť vyrovnanejšie vzťahy medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi. Od začiatku apríla platí aj vyhláška, ktorá stanovuje paušálne trovy exekútora.

celý článok

Poslanci schválili návrh novely zákona o využívaní eurofondov

30.03.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie čerpania eurofondov a zníženie administratívy je zámerom novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý schválil parlament.

celý článok

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa od júla zvýši

28.03.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti za mesiac, ktorý má 31 dní, od začiatku júla tohto roka stúpne o 29,50 eura na 929,50 eura.

celý článok

Dlhodobo nezamestnaní budú viac motivovaní k práci

23.03.2017 / SITA a.s.

Kým v súčasnosti sa dlhodobo nezamestnaným pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi nezapočítava 25 % príjmu zo závislej činnosti, po novom sa im nebude zaratávať 50 % ich príjmu z práce počas prvého roka od nástupu do zamestnania.

celý článok

Materská dávka bude od mája takmer na úrovni čistej mzdy

23.03.2017 / SITA a.s.

Suma materskej dávky sa od mája tohto roka zvýši zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

celý článok

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok je tento rok 18,24 eura

21.03.2017 / SITA a.s.

Hodnota bodu pre tento rok stanovená pre účely určenia sumy úrazových dávok sa zvýšila o 0,58 eura. Tento bod je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

celý článok

V Bratislave budú môcť podávať daňové priznanie priamo z auta

20.03.2017 / SITA a.s.

Finančná správa pripravuje predĺžené úradné hodiny daňových úradov, ale aj novú možnosť podania daňového priznania. Po novom budú môcť daňovníci podať daňové priznanie aj priamo z auta.

celý článok

Pri odklade daňového priznania sa SZČO sociálne odvody menia až v októbri

16.03.2017 / SITA a.s.

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si predĺžia lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, budú poistné na sociálne poistenie platiť v rovnakej sume ako doteraz za obdobie do 30. septembra tohto roka.

celý článok

Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 kleslo na 97,02 %

14.03.2017 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 28. februáru tohto roka 11,271 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,02 % z celkového záväzku.

celý článok

Minimálne odvody pre SZČO od januára stúpnu o 6,8 eura

08.03.2017 / SITA a.s.

Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby od začiatku budúceho roka stúpnu o 6,84 eura na 215 eur.

celý článok

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od apríla zvýši

08.03.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od apríla zvýši o 131,30 eura. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 287 eura.

celý článok

Zamestnanosť v SR v minulom roku medziročne stúpla o 2,8 %

07.03.2017 / SITA a.s.

Zamestnanosť na Slovensku sa v minulom roku medziročne zvýšila o 2,8 %, resp. o 68,1 tisíca na vyše 2,49  mil. pracujúcich.

celý článok

SZČO uhradili Sociálnej poisťovni za január nedoplatky za 385 tisíc eur

03.03.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa odoslala vo februári samostatne zárobkovo činným osobám 22 713 esemesiek a e-mailov, v ktorých ich upozornila na aktuálny nedoplatok na poistnom za január.

celý článok

Povinnosti finančných inštitúcií pri výmene informácií sa menia

24.02.2017 / SITA a.s.

Povinnosti finančných inštitúcií, ako sú banky či poisťovne, súvisiace s automatickou výmenou informácií, sa menia. Daňové subjekty od roku 2017 nemajú povinnosť poskytovať informácie o úrokovom príjme prostredníctvom doteraz platného formulára.

celý článok

SP nemocenské zamestnancom vypláca až od 11. dňa práceneschopnosti

22.02.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa zamestnancom pri dočasnej pracovnej neschopnosti nemocenské za prvých desať dní nevypláca. Za tieto dni im vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu podľa zákona.

celý článok

EÚ sa dohodla na nových pravidlách proti vyhýbaniu sa daniam

22.02.2017 / SITA a.s.

Ministri financií Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách, ktorých cieľom je nedovoliť nadnárodným spoločnostiam využívať rozdiely v daňových sadzbách medzi členskými krajinami 28-člennej únie aj štátmi mimo EÚ.

celý článok

Rezort financií navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov

16.02.2017 / SITA a.s.

Aktuálna daňová prognóza rezortu financií v najbližších troch rokoch navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov o takmer 400 mil. eur.

celý článok

Poslanci už schválili prvé zmeny v protischránkovom zákone

15.02.2017 / SITA a.s.

Prvé zmeny v protischránkovom zákone, ktorý je účinný iba od začiatku februára, sa stanú realitou. Parlament schválil novelu, ktorá vznikla na podnet rezortu financií po tom, čo sa zistilo, že zákon o registri partnerov verejného sektora by mohol spôsobovať problémy.

celý článok

V tomto roku pripadne Deň daňovej slobody na 6. júna

10.02.2017 / SITA a.s.

Slováci budú tento rok na odvod daní pre štát pracovať 156 dní. Deň daňovej slobody, po ktorom už budú slovenskí daňovníci zarábať na seba, a nie na dane pre štát, tak tento rok pripadne na 6. júna.

celý článok

Zdroje neziskoviek z 2 % dane vlani prevýšili 60 mil. eur

06.02.2017 / SITA a.s.

Zdroje pre neziskový sektor z podielu z dane z príjmov rastú. V minulom roku z asignácie dane za rok 2015 získal tretí sektor spolu 61,6 mil. eur, čo bolo o 7 mil. eur viac ako rok predtým.

celý článok

Zamestnanci môžu zamestnávateľa požiadať o zúčtovanie do polovice februára

03.02.2017 / SITA a.s.

O vykonanie ročného zúčtovania preddavkov za rok 2016 môžu zamestnanci zamestnávateľa požiadať najneskôr do 15. februára, ak v roku 2016 poberali len príjmy zo závislej činnosti.

celý článok

Poslanci schválili zmeny pri výmene informácií o daniach

02.02.2017 / SITA a.s.

Nadnárodné korporácie budú musieť predkladať správy o svojom pôsobení v každej krajine Európskej únie, kde podnikajú. Vyplýva to z novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorú schválil parlament.

celý článok

Na daň z motorových vozidiel zostáva posledný deň

31.01.2017 / SITA a.s.

Termín na podanie priznania a zaplatenie dane je 31. január 2017. Daňové úrady budú preto otvorené dlhšie. V utorok 31. januára budú k dispozícii od 8. hodiny ráno do 18. hodiny večer.

celý článok

SZČO si pre nové odvody musia zmeniť trvalý príkaz v banke

26.01.2017 / SITA a.s.

Časť samostatne zárobkovo činných osôb si vzhľadom na vyššie minimálne odvody na sociálne poistenie musí zmeniť svoj trvalý príkaz v banke. Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa totiž od začiatku tohto roka zvýšili zo 142,20 eura na 146,35 eura.

celý článok

Priemerná penzia z druhého piliera dosahuje cez 25 eur

25.01.2017 / SITA a.s.

Mesačný neindexovaný dôchodok životné poisťovne vyplácali v priemernej sume 25,62 eura a poberalo ho 525 klientov, mesačný indexovaný dôchodok v priemernej výške 26,54 eura dostávalo desať klientov poisťovní.

celý článok

SP posiela živnostníkom informácie o zvýšení odvodov

18.01.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa začala posielať živnostníkom a ostatným SZČO listy, v ktorých im oznamuje zvýšenie sociálnych odvodov od 1. januára tohto roka.

celý článok

Finančná správa: Odhalili daňový podvod so sušenými hríbmi

17.01.2017 / SITA a.s.

Daňoví kontrolóri odhalili podvod pri fiktívnom obchode s dodávkou 7 ton sušených dubákov. Nadmerný odpočet vo výške 55 tisíc eur vyplatený nebol a dorubili DPH vo výške viac ako 150 tisíc eur.

celý článok

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpli

09.01.2017 / SITA a.s.

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku januára tohto roka stúpli o 4,15 eura na 146,35 eura mesačne. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2017, a to najneskôr do 8. februára 2017.

celý článok

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od januára znižuje

09.01.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od januára znižuje o necelých 16 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 155,70 eura.

celý článok

Superzaisťovací príkaz má predchádzať daňovým podvodom

05.01.2017 / SITA a.s.

Novela daňového poriadku upravuje predbežné opatrenia zavedením tzv. superzaisťovacieho príkazu tak, aby bol efektívnym nástrojom na zabezpečenie plnenia povinností daňových subjektov.

celý článok

Firmy čaká nižšia daň, živnostníkov vyššie paušálne výdavky

03.01.2017 / SITA a.s.

Firmy a podnikateľov čakajú od roku 2017 pri platení dane z príjmov pozitívne zmeny. Korporátna daň sa zníži o jeden percentuálny bod na 21 % a paušálne výdavky živnostníkov sa zvýšia.

celý článok

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšili

03.01.2017 / SITA a.s.

Od začiatku tohto roka sa maximálna nemocenská dávka počíta už z dvojnásobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo predstavuje 1 766 eur.

celý článok

Vek odchodu do dôchodku stúpol o 76 dní

03.01.2017 / SITA a.s.

Dôchodkový vek na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšil na 62 rokov a 76 dní. Týka sa to ľudí, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954.

celý článok

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.