Aktuality EPI

Novela zákona o jednorazových plastových obaloch

08.12.2021 / Ing. Karin Štecová, PhD.

Novela zákona o odpadoch prináša zmenu termínu elektronickej evidencie odpadov, dopĺňa povinnosti štátnej správy vo vzťahu k používaniu plastových obalov, dopĺňa nový oddiel na „Osobitné výrobky z plastu“ a tiež zmeny niektorých odsekov zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.

celý článok

Zmena v zákone o slobode informácií - aktualizovaný komentár

03.12.2021 / JUDr. Ondrej Beracka

Novela zákona o ochrane osobných údajov od 1. 11.2021 zaviedla aj novelizáciu v zákone o slobode informácií ohľadom osobných údajov zosnulých osôb.

celý článok

Ústavný súd SR zamietol podanie k vydávaniu vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva

02.12.2021

Ústavný súd rozhodoval o právnom základe pre vydávanie vyhlášok Úradom verejného zdravotníctva ako všeobecne záväzných právnych predpisov.

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 10/2021 (obsah čísla)

01.12.2021

Bulletin slovenskej advokácie č. 10/2021 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Vyhláška pre vstup zamestnancov na pracovisko a manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov na ochorenie COVID – 19

26.11.2021 / Ministerstvo hospodárstva SR

Vyhláška pre vstup zamestnancov na pracovisko. Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID-19.

celý článok

Nová oznamovacia povinnosť platiteľov DPH

24.11.2021 / Finančné riaditeľstvo SR

Platitelia DPH musia do 30. novembra 2021 oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie.

celý článok

Videoškolenie: Používanie služobného vozidla na súkromné účely

22.11.2021 / PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Prehľad o zákonných limitoch, povinnostiach, odpovede na najčastejšie otázky aj odporúčania lektora do praxe.

celý článok

Stručne k aktuálnym zmenám týkajúcim sa stravovania zamestnancov

15.11.2021 / Ing. Valéria Jarinkovičová

Úprava stravovania zamestnancov do konca roku 2021 a od od 1. 1. 2022.

celý článok

Financujte vozidlo bez zbytočného rizika | Inzercia

08.11.2021

Pandémia naučila Slovákov myslieť viac na istoty a budúcnosť. Aj podľa spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. stúpol za posledný rok záujem o poistenia či pripoistenia v segmente financovania vozidiel. Svojím zákazníkom najnovšie ponúka jeden z najvýhodnejších poistných produktov na trhu financovania áut.

celý článok

Novela zákona o odpadoch

08.11.2021 / JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Účinnosť väčšiny zmien je k 1. 11. 2021, ide napr. o pôvodcu odpadu v objektoch, zneškodňovanie BRO z potravinárstva, nelegálne uložený odpad, zmluvné vzťahy, zverejňovanie informácií o komunálnom odpade.

celý článok

Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti

02.11.2021 / Mgr. Zuzana Halásová, PhD.

Novela zákona vyvolala v rámci pripomienkového konania silné vášne a nečakane sa stretla s intenzívnym odporom odbornej verejnosti, a to najmä z dôvodov zásadného rozšírenia právomocí NBÚ. 

celý článok

EPI Smart: Tvoríme a zachovávame dobré zvyky

26.10.2021

Program EPI Smart pre študentov a učiteľov Právnickej fakulty UMB nielen pokračuje, ale je aj rozšírený o nástroj EPI Docs.

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 9/2021 (obsah čísla)

25.10.2021

Špeciálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie venované obchodnej arbitráži v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku

18.10.2021 / Ing. Marta Boráková

U daňovníkov s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti je možné pri používaní vlastného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku uplatniť výdavky.

celý článok

Postavenie kánonického práva vo vzťahu k právnemu poriadku SR a jeho uplatnenie v praxi

12.10.2021 / Mgr. Miroslav Lettrich, PhD.

Aké má kánonické právo postavenie vo vzťahu k právnemu poriadku Slovenskej republiky?

celý článok

MS SR: Oznam k výmazu zapísaných osôb z obchodného registra

12.10.2021

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi začalo prvú fázu „čistenia obchodného registra“, ktorá spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra. 

celý článok

Zaostrené na GDPR

04.10.2021 / Redakcia

Prehľad vybraných článkov zameraných na tému GDPR, ktoré pribudli do databázy EPI v ostatnom štvrťroku.

celý článok

Neoprávnené zamestnávanie a neoprávnené podnikanie

27.09.2021 / JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak

Aký je rozdiel medzi neoprávneným podnikaním a neoprávneným zamestnávaním a aké sankcie pre podnikateľov/zamestnávateľov z uvedeného vyplývajú.

celý článok

Zamestnávateľ a zamestnanec v súvislosti s „očkovacím zákonom“

20.09.2021 / JUDr. Tatiana Mičudová

Tzv. „očkovací zákon“ stanovuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva SR reflektovať na zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho otestovania pri tvorbe protipandemických opatrení.

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2021 (obsah čísla)

15.09.2021

Aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 7-8/2021 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zákone o dani z príjmov

13.09.2021 / Ing. Iveta Petrovická

Výdavky zamestnávateľa vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú daňovými výdavkami v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone č. 595/2003 Z. z.

celý článok

Reklama na internete | Inzercia

08.09.2021

Po skúsenostiach z rôznych marketingových, mediálnych a PR agentúr sme sa rozhodli založiť našu vlastnú agentúru.

celý článok

Obchodný register – nové oznamovacie povinnosti k 30. 9.2021

06.09.2021 / JUDr. Zuzana Bartová

Blíži sa termín na splnenie povinnosti potvrdiť zapísané údaje vzťahujúca sa k organizačným zložkám a zahraničným právnickým osobám. Povinnosť doplnenia novozapisovaných identifikačných údajov najneskôr do 30. 9. 2022.

celý článok

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

02.09.2021 / Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

Právna úprava dohody o hmotnej zodpovednosti, jej formálne a obsahové náležitosti. Predpoklady a právne následky hmotnej zodpovednosti zamestnanca a súvisiaca rozhodovacia prax súdov.

celý článok

Rozsudok ESĽP k povinnému očkovaniu detí

31.08.2021 / JUDr. Alexandra Kapišovská, PhD.

Rozsudok ESĽP, 47621/13 zo dňa 8. 4. 2021, Vavřička a ostatní proti ČR

celý článok

Aplikácia daňového poriadku pri aktuálnych praktických prípadoch v oblasti správy daní v roku 2021

30.08.2021 / JUDr. Klára Klabníková

Možnosť prerušenia daňovej kontroly, počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, uplatnenie inštitútu ručenia za DPH a ustanovenie zástupcu právnickej osobe správcom dane.

celý článok

Zmeny v platení koncesionárskych poplatkov pre podnikateľov

25.08.2021 / JUDr. Stanislava Žáková

Príspevok približuje povinnosti podnikateľov ako aj jednotlivé zmeny, ktoré prináša novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS od 1.7.2021.

celý článok

Trestné a finančné následky konania štatutára a vedúceho zamestnanca – videoškolenie

20.08.2021 / JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Praktický návod, ako postupovať pri trestnej zodpovednosti súvisiacej s pracovnoprávnymi vzťahmi, BOZP alebo GDPR.

 

celý článok

Valné zhromaždenie - aktualizované vzory

18.08.2021 / Redakcia

Prehľad vzorov z oblasti obchodného práva zameraných na tému valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným a valné zhromaždenie akciovej spoločnosti.

celý článok

Prečo by ste mali mať aj poistenie storna? | Inzercia

17.08.2021

Vašu cestu do zahraničia môžete mať naplánovanú do posledného detailu, vždy sa však môže stať niečo, čo vám vaše plány prekazí. Ak máte zaplatené letenky, zarezervované ubytovanie a vašu cestu zrušíte, storno zájazdu vás bude niečo stáť. To však iba v prípade, keď nebudete mať správne poistenie.

celý článok

Hrozba vrátenia príspevku z projektu „Prvá pomoc“ a priznanie odkladného účinku žalobe proti rozhodnutiu správcu dane o peňažnom plnení

12.08.2021

Aktuálne rozhodnutie súdu.

celý článok

Trovy konania - DPH a účtovanie v PÚ

10.08.2021 / Ing. Katarína Jašurková

Súd vydal v prospech spoločnosti platobný rozkaz na úhradu pohľadávky a povinný je zároveň povinný zaplatiť náhradu trov konania.

celý článok

Zmeny živnostenského zákona účinné od 1. augusta 2021

03.08.2021 / JUDr. Klára Kučerková

Od 1. augusta je účinná novela zákona o živnostenskom podnikaní. Cieľom novely živnostenského zákona je zjednodušiť živnostenské podnikanie a odstrániť neprimeranú administratívnu záťaž.

celý článok

Nová Zbierka rozhodnutí NS SR č. 3/2021 – Stanoviská a rozhodnutia vo veciach správnych

02.08.2021

Najvyšší súd vydal pod číslom 3/2021 Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky vo veciach správnych.

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 6/2021 (obsah čísla)

30.07.2021

Aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 6/2021 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Cielenie reklám na užívateľov sociálnych sietí

27.07.2021 / JUDr. Marcela Macová, PhD.

Od 13. 4. 2021 je schválené nové Usmernenie o zacielení na užívateľov sociálnych médií.

celý článok

Dovolenka v roku 2021/2022 a BOZP počas home office – videoškolenia

22.07.2021 / Mgr. Miroslava Mošonová

Videoškolenia s Mgr. Miroslavou Mošonovou, ktorá pôsobí v inšpekcii práce.

celý článok

Automobil a lízing – nové príklady z praxe

21.07.2021 / Ing. Nadežda Cígerová

Výber odpovedí na otázky z praxe podnikateľov k automobilu a lízingu.

celý článok

Susedské spory a postup obce pri uplatňovaní § 5 Občianskeho zákonníka

19.07.2021 / JUDr. Artúr Soldán

Úvod do problematiky postupu obce pri uplatňovaní § 5 OZ procesné konanie pri uplatňovaní § 5 OZ a vzory základných tlačív pre obce.

celý článok

Uzatváranie zmlúv na diaľku a elektronický podpis, zmluvy so skenom podpisu

12.07.2021 / JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Ako podpisovať zmluvy na diaľku, aby dokumenty boli platné a ako je to napríklad s použitím elektronického podpisu ako dôkazu v súdnom konaní?

celý článok

Vybrané rozsudky Veľkej komory ESĽP z roku 2021

07.07.2021 / JUDr. Alexandra Kapišovská, PhD.

Hanan proti Nemecku, X. a ostatní proti Bulharsku, Gruzínsko proti Rusku (II).

celý článok

Súdom priznaná náhrada mzdy a úroky z omeškania – daň, odvody

02.07.2021 / Ing. Eva Gášpárová

Rozsudkom je zamestnávateľ povinný zaplatiť zamestnancovi náhradu mzdy s úrokom z omeškania. Platia sa aj odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a daň z príjmov aj z úrokov z omeškania?

celý článok

Predbežná informácia k legislatívnemu návrhu daňového poriadku a niektorých zákonov

28.06.2021 / Ing. Božena Jurčíková

K návrhu novely daňového poriadku s plánovanou účinnosťou od 15. novembra 2021 a od 1. januára 2022.

celý článok

Prehľad povinností z pohľadu ochrany osobných údajov pri vzniku, priebehu a zániku spoločnosti

24.06.2021 / JUDr. Marcela Macová, PhD.

Každá spoločnosť spracúva osobné údaje, a preto je potrebné mať znalosti o tom, aké povinnosti jej vyplývajú z Nariadenia GDPR.

celý článok

Začínate ako živnostník? Pozrite si jednoduchého sprievodcu | Inzercia

23.06.2021

Začiatok podnikania nemusí hneď znamenať zmätok a stres.

celý článok

Rozhodovanie v režime infozákona s aspektom na ochranu autorských práv

22.06.2021 / JUDr. Ondrej Beracka

Zámerom textu je poukázať na osobitosti rozhodovacieho, a to najmä odvolacieho procesu, ktorý je v režime infozákona špecifický, pričom dôraz je venovaný osobitnej kategórii žiadostí o informácie, ktorými sú žiadosti o poskytovanie duševného vlastníctva. 

celý článok

Povinnosti firiem a obcí v odpadovom hospodárstve – videoškolenia

17.06.2021

Prehľad o základných pravidlách, ktoré pre držiteľov odpadov vyplývajú z príslušného zákona a súvisiacich vyhlášok.  Ako nakladať s firemným odpadom – ako ho zhromažďovať – kde ho ohlásiť – a komu ho odovzdať.

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 5/2021 (obsah čísla)

16.06.2021

Aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 5/2021 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Elektronický obchod a uplatňovanie DPH od 1. 7. 2021

14.06.2021 / Ing. Jaroslava Betáková

Od 1. júla nadobúdajú účinnosť nové pravidlá DPH pri predaji tovaru na diaľku.Ako sa zmeny dotknú e-commerce oblasti vrátane digitálnych platforiem, u ktorých sa zavádza fikcia tzv. domnelého dodávateľa?

celý článok

Upozornenie pre používateľov elektronického podpisu cez občiansky preukaz

10.06.2021 / Ministerstvo vnútra SR

Platnosť certifikátu pre vydávanie e-podpisu na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch končí 26. júna, používať vydané certifikáty však bude možné až do konca roku 2022.

celý článok

Zákon to nezakazuje, no i tak je lepšie nemať podnikateľské peniaze na súkromnom účte | Inzercia

09.06.2021

Ako živnostník nepotrebujete mať nevyhnutne založený podnikateľský bankový účet. Prináša to však so sebou isté úskalia a tým je dobré sa vyhnúť. Prečítajte si, v čom spočívajú výhody účtu.

celý článok

Dočasné pridelenie zamestnancov medzi ovládajúcou a ovládanou osobou

07.06.2021 / JUDr. Petra Čičkánová

V prípade dočasného pridelenia vzniká trojstranný vzťah. Vo väčšine prípadov dochádza k prideleniu zamestnancov agentúrou dočasného zamestnávania, v článku sa zameriame na pridelenie zamestnanca zamestnávateľom.

celý článok

Povinné zmluvné poistenie: Čo všetko kryje? | Inzercia

03.06.2021

Máte v rodine nové auto? Potom by ste nemali zabúdať na povinné zmluvné poistenie, bez ktorého by ste na cesty ísť vôbec nemali. Ako funguje a čo všetko kryje?

celý článok

Zmeny v zákone o upomínacom konaní a v CSP účinné od 1. júla 2021

03.06.2021 / JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Zmeny zavedené s účinnosťou od 1. 7. 2021 v zákone o upomínacom konaní a v Civilnom sporovom poriadku týkajúce sa posudzovania „vecného odôvodnenia“ pri podaní odporu, ktoré sa dotknú fyzických osôb – spotrebiteľov.

celý článok

Vymáhanie pohľadávok v praxi z pohľadu podnikateľa – videoškolenie

28.05.2021 / JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Ako najjednoduchšie zabezpečiť pohľadávku, zabrániť omeškaniu so splatnosťou, resp. prípadnou nevymožiteľnosťou dlhu a ako správne a efektívne postupovať pri vymáhaní pohľadávky/dlhu.

 

celý článok

Dôležité zmeny v oblasti pozemných komunikácií

27.05.2021 / JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

S účinnosťou od 1. júna 2021 bude opäť možnosť vyvlastnenia pozemkov pod cestami a platia zmeny v cestnej sieti.

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 4/2021 (obsah čísla)

25.05.2021

Aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 4/2021 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Infozákon – „živé“ súdne konania a ochrana osobných údajov

24.05.2021

Rozhodnutia zo Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 2/2021 vo veciach správnych.

celý článok

Aktualizovaný komentár k zákonu o sociálnom poistení k 1. máju 2021

21.05.2021 / JUDr. Igor Hvojník

Aktualizovaný komentár k zákonu o sociálnom poistení k zmenám účinným  1. 5. 2021 napr. k novej dávke tehotenské, ošetrovné od 1. apríla 2021, k výpočtu dôchodkov.

celý článok

Referendum o predčasných voľbách a Ústava Slovenskej republiky

20.05.2021 / doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Cieľom článku je priblíženie platnej ústavnej úpravy referenda, osobitne vo vzťahu k možnému referendu o predčasných voľbách.

celý článok

Zlepšovák správcu bytových domov č. 18/2021 (obsah čísla)

17.05.2021

Výber príspevkov z odborného magazínu Zlepšovák správcu bytových domov č. 18/2021 z rôznych oblastí života bytového domu a výkonu správy.

celý článok

Zmeny v umiestňovaní reklamných stavieb

10.05.2021

Nové nástroje boja proti vizuálnemu smogu zavedené zmenou stavebného zákona (od 1. 5. 2021) a zmenou zákona o pozemných komunikáciách (od 1. 6.2021).

celý článok

Nová Zbierka rozhodnutí Najvyššieho súdu SR č. 1/2021

06.05.2021

Najvyšší súd vydal Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky vo veciach občianskoprávnych.

celý článok

Konanie o potvrdení vydržania podľa Civilného mimosporového poriadku

05.05.2021 / JUDr. Róbert Bános

S účinnosťou od 1.5.2021 bol Civilný mimosporový poriadok doplnený o úplne nové konanie, ktorým sa súdom potvrdzuje vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo vydržanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.

celý článok

Zlepšovák správcu bytových domov č. 17/2021 (obsah čísla)

03.05.2021

Výber príspevkov z odborného magazínu Zlepšovák správcu bytových domov č. 17/2021 z rôznych oblastí života bytového domu a výkonu správy.

celý článok

Príklady z praxe k odpisu pohľadávok

26.04.2021

Otázky a odpovede k odpisu pohľadávok.

celý článok

Varovanie: Podvodné prevody peňazí

23.04.2021 / Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru

Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä zamestnancov finančných oddelení, učtární súkromných spoločností, ale aj štátnych a verejných inštitúcií (mestských a obecných úradov) na útoky podvodov páchaných elektronickou formou (e-mailom), v rámci ktorého je predstieraný pokyn vysoko postaveného predstaviteľa spoločnosti na prevod finančných prostriedkov (tzv. CEO podvod).

celý článok

Vybrané problémy v súvislosti s pandémiou COVID-19 v pracovnoprávnych vzťahoch

22.04.2021 / JUDr. Martin Vavro

Dosah pandémie COVID-19 na pracovnoprávne vzťahy je naďalej zásadný. Negatívny vplyv pandémie sa z pohľadu zamestnanosti prejavuje najmä u tých zamestnávateľov, kde je z dôvodu nariadených opatrení ich prevádzková činnosti úplne zastavená alebo značne obmedzená.

celý článok

Insolventnosť podnikateľských subjektov

21.04.2021 / JUDr. Stanislava Žáková

Tento príspevok sa venuje definícii úpadku, ako aj spôsobom jeho riešenia, teda konkurzu a reštrukturalizácii.

celý článok

Zamestnávateľ verzus zástupcovia zamestnancov – práva a povinnosti

16.04.2021 / JUDr. Petra Čičkánová

Prehľadný súhrn, kedy je zamestnávateľ povinný zapojiť zástupcov zamestnancov do svojho rozhodovacieho procesu a aké následky pre neho vyplývajú, ak si túto povinnosť nesplní.

celý článok

Postavenie a činnosti obce pri pozemkových úpravách na urbárskej pôde– videoškolenie

14.04.2021 / JUDr. Marek Maslák, PhD.

Ako by mala obec postupovať vo vzťahu s urbármi (pozemkovými spoločenstvami) či už pri výstavbe inžinierskych sietí, alebo pri inom type stavby na pozemkoch, ktoré sú v ich vlastníctve? Aké je postavenie a činnosť obce v jednotlivých etapách konania o pozemkových úpravách?

celý článok

Slováci investujú čoraz viac, obľubujú dlhopisy | Inzercia

12.04.2021

Vďaka zvyšovaniu finančnej gramotnosti a celkovému rastu bohatstva krajiny vidíme medzi Slovákmi čoraz väčší príklon k investovaniu.

celý článok

K nadáciám na našom území

08.04.2021 / doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Článok sa v prvej časti venuje histórii nadácií a v druhej časti súčasnému chápaniu nadácie na Slovensku v porovnaní jej úpravy v priebehu 20. storočia.

celý článok

Poskytovanie stravného zamestnancom v praxi od 1. 3. 2021 (daňovo-účtovný pohľad) – videoškolenie

06.04.2021 / Ing. Vladimír Ozimý

Videoškolenie s Vladimírom Ozimým vás z daňového hľadiska sprevádza novinkou v Zákonníku práce, ktorá od 1. 3. 2021 umožňuje zamestnancovi vybrať si medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie.

 

celý článok

Informácia k novelám opatrení lex corona účinných v roku 2021

01.04.2021 / JUDr. Klára Klabníková

Pandémia ešte stále spôsobuje rozsiahle negatívne dosahy na našu ekonomiku, čím hrozia hospodárske škody štátu a občanom, preto je nevyhnutné ďalej prijímať opatrenia na zmiernenie dosahov na finančnú situáciu daňovníkov a aj verejnú správu. 

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 3/2021 (obsah čísla)

30.03.2021

Aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 3/2021 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Informácia k využitiu odkladu platenia dane po novele v roku 2021

29.03.2021 / Ing. Božena Jurčíková

Účelom novely Daňového poriadku je umožniť daňovým subjektom využiť inštitút odkladu platenia dane alebo splátok dane v čo najväčšom počte práve v tejto nepriaznivej ekonomickej situácii, akou je pretrvávajúce obdobie pandémie.

celý článok

Dobrá povesť právnickej osoby, prostriedky a následky jej porušenia

25.03.2021

Pojem dobrá povesť právnickej osoby, v čom spočíva neoprávnený zásah, ako sa môže právnická osoba brániť proti takému zásahu a aké sú následky zásahu do dobrej povesti právnickej osoby.

celý článok

Aktuálne zmeny v oblasti inšpekcie práce

23.03.2021 / Ing. Mikuláš Hamuľák

Zmena zákona o inšpekcii práce od 1. 4. 2021 kladie dôraz na zníženie administratívnej a finančnej záťaže podnikateľských subjektov, ako aj na zefektívnenie výkonu inšpekcie práce.

celý článok

Aktuálne otázky a odpovede k stravovaniu zamestnancov

18.03.2021

Odpovede na vybrané otázky súvisiace s aktuálnou zmenou v právnej úprave stravovania zamestnancov.

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 1-2/2020 (obsah čísla)

16.03.2021

Aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 1-2/2021 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Zásadné zmeny v nadobúdaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vydržaním

15.03.2021 / JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Dlhé roky sa vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecného bremenu v aplikačnej praxi osvedčovalo vydaním notárskej zápisnice – osvedčenia o vydržaní. S účinnosťou od 1. 5. 2021 prichádza do procesnej stránky tohto inštitútu zásadná zmena.

celý článok

Domácka práca, telepráca a home office od 1. 3. 2021 – videoškolenie

08.03.2021 / RNDr. Jana Motyčková

Vo videoškolení autorka rozoberá najdôležitejšie čo je potrebné vedieť o home office, domáckej práci a telepráci v súvislosti s novelou Zákonníka účinnou od 1. 3. 2021.

celý článok

Návrh dlžníka na vyhlásenie malého konkurzu

05.03.2021

Konkurzné konanie smerujúce k vyhláseniu malého konkurzu sa začína doručením návrhu dlžníka na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd.

celý článok

Potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce (zákaz vychádzania) – platné od 3. 3. 2021

02.03.2021 / Redakcia

Tlačivo o mieste výkonu práce zamestnanca pre výnimku zo zákazu vychádzania v súlade s uznesením vlády z 28. 2. 2021.

celý článok

Počítanie doby pri nevymožiteľných pohľadávkach a oprava základu dane

24.02.2021 / Ing. Nadežda Cígerová

Termín na podanie daňového priznania za 12/2017 bol 25. 1. 2017. Podľa zákona platí, že právo platiteľa vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Chápe spoločnosť správne termín do 25. 1. 2021 ako posledné zdaňovacie obdobie, kedy sa oprava mohla spraviť?

celý článok

Praktická príručka: Základné povinnosti, pravidlá a postupy subjektov verejnej správy

23.02.2021 / PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príručka pre subjekty verejnej správy má napomôcť nielen nováčikom, ale i dlhoročným subjektom verejnej správy zorientovať sa v základných povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona.    

celý článok

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v roku 2021

22.02.2021 / Ing. Miroslava Brnová

Kto, za akých podmienok a v akej výške platí preddavky na daň z príjmov v roku 2021?

celý článok

Základné povinnosti pri nakladaní s odpadom s dôrazom na zdravotnícky odpad

18.02.2021 / Mgr. Mária Sadloňová

Ako nakladať so zdravotníckym odpadom alebo iným podobným odpadom vrátane potenciálne infikovaného odpadu, ktorý vzniká v zdravotníckych zariadeniach, domovoch sociálnych služieb, v mobilných odberných miestach, ale napríklad aj vo firmách (ochranné pracovné pomôcky)?

celý článok

Malý konkurz od 1. januára 2021 po novom

15.02.2021 / Mgr. Ing. Miroslav Babeľa

Kým do 31.12.2020 malý konkurz predstavoval len akúsi drobnú úpravu likvidačného konkurzu podľa druhej časti ZKR, v súčasnosti malý konkurz má byť v zásade osobitným typom likvidačného konkurzu.

celý článok

Komentár k Civilnému sporovému poriadku - Obnova konania

10.02.2021 / doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

Žaloba na obnovu konania je upravená v druhej hlave štvrtej časti zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (§ 397 - § 418)

celý článok

Aktuálne zmeny v konkurzoch v prípadoch prepadnutia majetku

08.02.2021 / Mgr.et Mgr. Pavol Sojka, PhD.

 Predmetnom predkladaného článku je analýza prijatých legislatívnych zmien, ktorých cieľom má byť zefektívnenie výkonu trestu prepadnutia majetku, ktorý je realizovaný inštitútmi konkurzného práva.

celý článok

Právne služby poskytnuté advokátskou kanceláriou a jej daňové povinnosti

04.02.2021 / Ing. Nora Šišková

Advokátska kancelária (platiteľ DPH), dostala financie od Ústavného súdu SR na základe dokumentu s názvom „Nález Ústavného súdu SR trovy konania“ a v dokumente je veta, že Okresný súd „mesta“ je povinný nahradiť XY trovy konania v XX sume na účet advokátskej kancelárie a AK uvedenú sumu dostala v mesiaci 10/2020 na svoj účet. Nález Ústavného súdu SR je z júla 2020. Stačí uvedený dokument ako daňový a účtovný doklad?

celý článok

Zlepšovák správcu bytových domov (č. 15 a 16/2020)

02.02.2021

Výber príspevkov z časopisu Zlepšovák správcu bytových domov č. 15 a špeciálneho vydania č. 16/2020 na epi.sk

celý článok

K prípustnosti dôkazu zvukovým záznamom z obchodného rokovania vyhotoveného bez súhlasu osoby v konaní podľa CSP

29.01.2021

Rozsudok Krajského súdu Bratislava , sp. zn. 4Cob/51/2019  zo dňa  22. 10. 2020

celý článok

K novele zákona o dani z príjmov účinnej od roku 2021 (č. 416/2020 Z. z.)

28.01.2021 / Ing. Michaela Vidová

Zmeny, ktoré priniesla novela 416/2020 Z. z., sú zamerané proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu, zavádzajú sa tiež opatrenia na podporu podnikateľského prostredia.

celý článok

Intuitívny účtovný a ekonomický software pre Vaše úspešné podnikanie| Inzercia

27.01.2021

Ekonomický systém musí byť kvalitným pomocníkom, ktorý spoľahlivo podáva informácie o hospodárení účtovnej jednotky, včas reaguje na legislatívne zmeny, má užívateľsky intuitívne prostredie, množstvo funkcií, odbornú zákaznícku podporu a spĺňa ideálny pomer cena/výkon.

celý článok

Rokovania samosprávnych a zákonných orgánov v čase koronakrízy

27.01.2021 / JUDr. Ondrej Beracka

Fungovanie zákonných orgánov počas mimoriadnej situácie – postupy a odporúčania.

celý článok

Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie | Inzercia

26.01.2021

Daňovník vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť si môže aj tento rok uplatniť do daňových výdavkov aj náklady na stravovanie. Za aktuálny rok 2021 sa tak vďaka stravným lístkom dá jednoducho znížiť základ dane až o 1.861,50 €. 

celý článok

Úrazový príplatok pre COVID-19

26.01.2021 / JUDr. Tatiana Mičudová

Podmienky na uznanie poskytnutia úrazového príplatku pre COVID-19 z dôvodu nakazenia sa koronavírusom.

celý článok

7 zmien podľa zákona č. 9/2021 Z. z. s najväčším vplyvom na život a podnikanie počas pandémie

25.01.2021

Dňa 19. 1. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 9/2021 Z. z., ktorý reaguje na 2. vlnu pandémie. Prináša niektoré úľavy pri uplatňovaní a bránení práv na súdoch, koriguje úpravu hlasovania kolektívnych orgánov právnických osôb a obmedzuje konanie dražieb. Okrajovo reaguje na ťažkosti, ktoré koronakríza spôsobila na trhu práce a upravuje tiež záležitosti súvisiace s očkovaním proti COVID-19 a jeho liečbou.

celý článok

MANUÁL TESTOVANIA zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID-19

22.01.2021 / Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo tento manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov a ich rodinných príslušníkov najmä v prevádzkach, v ktorých sa na pracovisku nachádza viac ako 250 zamestnancov.

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 12/2020 (obsah čísla)

21.01.2021

Aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 12/2020 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Aktuálne daňové tlačivá pre rok 2021

19.01.2021

Aktuálne tlačivá pre rok 2021 z oblasti dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, z nehnuteľností a motorových vozidiel.

celý článok

Príklady z praxe k pracovnému času

14.01.2021 / Ing. Eva Gášpárová

Aký je nárok na dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase? Výber príkladov z praxe k téme pracovného času.

celý článok

Stanoviská a rozhodnutia vo veciach obchodnoprávnych – Zbierka rozhodnutí NS SR 4/2020

13.01.2021

Najvyšší súd vydal Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky vo veciach obchodnoprávnych.

celý článok

Daň z nehnuteľností v roku 2021

12.01.2021 / Ing. Iveta Ištóková

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú všetci tí daňovníci, ktorí ešte u príslušného správcu dane (mesto alebo obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza) v predchádzajúcich kalendárnych rokoch takéto tlačivo nepodávali a ktorí v roku 2020 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome.

celý článok

K postupu súdu pri odročení pojednávania a k pandémii COVID 19 ako k dôvodu pre odročenie

04.01.2021

Rozsudok Krajského súdu Košice, sp. zn. 7S/77/2018 zo dňa 9. 9. 2020

celý článok

Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2020

31.12.2020 / Ing. Jaroslava Betáková

U platiteľov DPH je posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka spojené s dvoma povinnosťami v súvislosti s odpočítaním DPH. 

celý článok

Vašu firmu predávate iba raz, spoľahnite sa na odborníkov | Inzercia

28.12.2020

Spoločnosť AnalytiQ na Slovensku pomáha majiteľom pri predaji firiem. Komplexne riadi celý proces predaja a prevedie majiteľa firmy všetkými fázami od úvodných rokovaní, cez oceňovanie, prípravu a nastavenia zmluvných podmienok až po uzatvorenie predajných transakcií.

celý článok

Insolvenčné trestné činy – poškodzovanie veriteľa

23.12.2020

Článok sa zameriava na podrobnú špecifikáciu ust. § 239 Trestného zákona, teda trestného činu poškodzovania veriteľa.

celý článok

Nová úprava dočasnej ochrany podnikateľov a malého konkurzu

21.12.2020

Dňa 1. januára 2021 nadobudne účinnosť nový zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach.

celý článok

Zákazky s nízkou hodnotou

18.12.2020 / Mgr. Katarína Hreusová

Videoškolenie je pomôckou nielen pre začínajúcich verejných obstarávateľov, ale aj pre tých, ktorí si potrebujú pripomenúť jednotlivé postupy vo verejnom obstarávaní.

celý článok

Komentár k Civilnému sporovému poriadku - Dokazovanie

17.12.2020 / doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

Dokazovanie je upravené v štvrtej hlave druhej časti zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (§ 185 - § 211)

celý článok

Stanoviská a rozhodnutia vo veciach občianskoprávnych – Zbierka rozhodnutí NS SR 3/2020

14.12.2020

Najvyšší súd vydal Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky vo veciach občianskoprávnych.

celý článok

Novela zákona o DPH pre rok 2021 (zákon č. 344/2020 Z. z.)

10.12.2020 / Ing. Vladimír Pastierik

Novela prináša najmä pravidlá vyplývajúce zo zmien smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH a týka sa povinností pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku.

celý článok

Ústavný súd SR rozhodol o novele Civilného mimisporového poriadku

09.12.2020

Ústavný súd SR rozhodol v prípade návrhu na posúdenie súladu novely CMP s Ústavou SR.

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 11/2020 (obsah čísla)

08.12.2020

Aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 11/2020 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Najčastejšie sankcie a priebeh kontroly pri pracovnom úraze zo strany Inšpektorátu práce

04.12.2020 / JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Prehľad o najčastejších sankciách udelených pri pracovnom úraze zo strany Inšpektorátu práce. Praktické informácie k samotnému priebehu kontroly a o tom, aké sú právne prostriedky a ako sa brániť v prípade kontroly.

celý článok

Mzdové veličiny 2021

03.12.2020 / Bc. Katarína Danajovičová

Aj nový rok 2021 prinesie zmeny v mzdových veličinách.

celý článok

Úroky hypoték sú na rekordných minimách. Klesli aj ceny nehnuteľností? | Inzercia

02.12.2020

Úrokové sadzby pôžičiek sú na historických minimách. Takýto vývoj zvýšil záujem o hypotéky. Oplatí sa zobrať si v tejto dobe pôžičku na bývanie? Klesli s úrokmi aj ceny nehnuteľností?

celý článok

Súhlas zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti s konkurenčným charakterom

01.12.2020 / JUDr. Tatiana Mičudová

Ako zabrániť tomu, aby zamestnanec popri zamestnaní alebo po jeho skončení pracoval pre konkurenciu?

celý článok

Praktické poznatky konania o prípustnosti prevzatia do zdravotníckeho zariadenia

27.11.2020 / JUDr. Dušan Kucbel

Článok je zameraný na prvé štádium konania, ktorým je vyslovenie prípustnosti prevzatia umiestnenej osoby do zdravotníckeho zariadenia, a to s poukazom na príklady vybraných rozhodnutí. 

celý článok

Podpisovanie pracovných zmlúv elektronicky

25.11.2020 / JUDr. Petra Čičkánová

Je dodržaná písomná forma pracovnej zmluvy, ak nebude vyhotovená v listinnej podobe, ale ako elektronický dokument?

celý článok

MS SR: Ministerka spravodlivosti predstavila novú súdnu mapu

23.11.2020

Primárnym cieľom reformy súdnej mapy je špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí. Z dlhodobejšieho hľadiska bude mať však nová reorganizácia súdov  dopad aj na rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodnutia súdov. V neposlednom rade  sa zníži riziko existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve. 

celý článok

Aktualizované vzory k obchodným spoločnostiam a likvidácii

16.11.2020

Aktualizované vzory po zmene Obchodného zákonníka k 1. 10. 2020 a k zmenenej úprave likvidácie spoločnosti. 

celý článok

Zmluvy, dohody a dodatky a ich zverejňovanie cez Centrálny register zmlúv

12.11.2020 / PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Čo všetko musí mať štátna organizácia zverejnené na webových sídlach, ako správne postupovať pri zverejňovaní zmlúv, dohôd a dodatkov cez Centrálny register zmlúv.

celý článok

Príklady z praxe ku stravovaniu

10.11.2020 / Ing. Eva Gášpárová

Má zamestnanec pracujúci v nočnej zmene nárok na zabezpečenie stravovania?

celý článok

Ústavný súd SR rozhodol o nesúlade ustanovení s Ústavou SR v štyroch prípadoch

05.11.2020

Ústavný súd rozhodol v prípade návrhov na posúdenie súladu konkrétnych ustanovení v zákone o sociálnom poistení; v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia; o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic.

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 10/2020 (obsah čísla)

04.11.2020

Aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 10/2020 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Komentár k Civilnému sporovému poriadku - Dovolanie

02.11.2020 / doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

Dovolanie predstavuje mimoriadny opravný prostriedok prípustný voči právoplatným rozhodnutiam (res iudicata) a jeho použitím teda dochádza k zásahu do právnej istoty strán.

celý článok

Zákaz vychádzania a povinnosti zamestnancov

29.10.2020 / kolektív autorov

Vláda pod číslom 298/2020 Z. z. zverejnila v Zbierke zákonov SR uznesenie o ďalších rozšíreniach opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

celý článok

Balík opatrení v oblasti mobility

27.10.2020 / JUDr. Lucia Sabová Danková

Nové pravidlá majú zlepšiť pracovné podmienky vodičov, zavedú sa osobitné pravidlá vysielania vodičov v medzinárodnej doprave a aktualizujú sa ustanovenia o prístupe na trh nákladnej dopravy.

celý článok

Aktualizovaný komentár k zákonu o sociálnom poistení

23.10.2020 / JUDr. Igor Hvojník

Zákon o sociálnom poistení bol v roku 2020 menený až desiatimi novelami, zavedené sú aj zmeny účinné od 1. januára 2021 a neskôr.

celý článok

SAK: Advokáti požadujú jasné pravidlá na súdoch aj počas pandémie

23.10.2020

Tlačová správa SAK z 20. októbra 2020 a výsledky prieskumu medzi advokátmi DRUHÁ VLNA COVID-19.

celý článok

MS SR: Informácia pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (2% z dane) o určení skončenia lehoty na zverejnenie

20.10.2020 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Upozornenie k termínu zverejnenia presnej špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane v roku 2018.

celý článok

Povinnosti pri otváraní a zrušení prevádzkarne

20.10.2020 / Bc. Katarína Danajovičová

Čo presne sa považuje za prevádzkareň, čo za združenú prevádzkareň a aké povinnosti vyplývajú pri jej otvorení, zrušení.

celý článok

Čierna stavba a prax stavebného práva u nás

19.10.2020

Prvý diel minisérie rozhovorov s Martinom Pírym na tému čierne stavby, ktorá dlhodobo rezonuje na Slovensku a často býva aj medializovanou témou. Moderátorka sa s hosťom snažia „ľudskou rečou“ objasniť hlavné problémy čiernych stavieb u nás, aj s vysvetlením, čo môžu občania urobiť, ak sa s týmto problémom stretnú v praxi.

celý článok

Likvidácie a konanie o zrušení spoločností od 1. 10. 2020

16.10.2020 / Ing. Jana Marková

Rozsiahla novelizácia Obchodného zákonníka je zameraná na zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev a konania o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva.

celý článok

Interná smernica o podmienkach čerpania dovolenky

12.10.2020 / Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

Smernica upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa a jeho zamestnancov súvisiace so vznikom nároku zamestnancov na dovolenku a podmienky čerpania dovolenky.

celý článok

Vaše vysnívané auto máte na dosah | Inzercia

08.10.2020

S možnosťou auto odkúpiť alebo vrátiť a s mesačnými splátkami, ktoré vám vyhovujú. Získať auto od spoločnosti Volkswagen Finančné služby (VWFS) nebolo vďaka novej forme financovania NEXT nikdy jednoduchšie!

celý článok

(Ne)platnosť rezervačnej zmluvy

07.10.2020 / JUDr. Dušan Kucbel

Hoci ide v praxi o štandard, obsahovo je rezervačná zmluva neštandardným, často zložitým a nejasným zmluvným typom, ktorý vytvára rozpory pri odplatnom prevode nehnuteľností

celý článok

Príklady z praxe k daňovému bonusu

05.10.2020 / Ing. Eva Gášpárová

Dieťa bolo po rozvode rodičov zverené do opatery matke. Dieťa žije však s otcom v spoločnej domácnosti, je tam prihlásený na trvalý pobyt. Má otec nárok na daňový bonus?

celý článok

Novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020

02.10.2020 / Ing. Mikuláš Hamuľák

Od 1. októbra 2020 sa mení zapisovanie viacerých údajov o subjektoch, spôsob zapisovania elektronickými prostriedkami, preukazovanie oprávnenia na užívanie nehnuteľnosti a iné.

celý článok

Zaujímavé zhodnotenie môže dnes priniesť investícia do fondov | Inzercia

30.09.2020

Vzhľadom na nízke úrokové sadzby ani najlepšie ponuky termínovaných vkladov nedokážu z dlhodobého hľadiska úplne zmazať negatívny vplyv inflácie na úspory. Riešením je preto investovanie. Ako sa hovorí, šance sa treba chopiť a peniaze vložiť tam, kde budú zarábať.

celý článok

Určenie termínu daňového priznania za rok 2019 a zrušenie korona opatrení vo finančnej oblasti

28.09.2020

Z dôvodu potreby zakotviť plnenie daňových povinností zo strany daňových subjektov aj za trvania mimoriadnej situácie NR SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa upravujú doteraz prijaté opatrenia v daňovej oblasti.

celý článok

Vyjadrenie SAK k chybnému označovaniu osôb za advokátov a k pokútnictvu

25.09.2020 / Slovenská advokátska komora

SAK upozorňuje, že poskytovanie právnych služieb za odmenu bez riadnej (predovšetkým advokátskej) licencie, je nelegálne konanie, ktoré môže byť trestným činom. Aktuálne je ako advokát v médiách uvádzaná osoba Peter Chrašč, ktorý je podozrivý z podplácania. SAK upozorňuje, že Peter Chrašč nebol nikdy zapísaný v zozname advokátov ani koncipientov.

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2020 (obsah čísla)

22.09.2020

Aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 7-8/2020 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Dočasná ochrana podnikateľov predĺžená do 31. 12. 2020

21.09.2020

Trvanie dočasnej ochrany sa predlžuje do 31. decembra 2020.

celý článok

Bezúhonnosť vo vybraných pracovnoprávnych predpisoch

16.09.2020 / JUDr. Tatiana Mičudová

Čo možno rozumieť pod pojmom bezúhonnosť v pracovnoprávnych vzťahoch, ako sa preukazuje a aké sú následky pre zamestnanca, ktorý v čase trvania pracovného pomeru prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti.

celý článok

Združenie osôb bez právnej subjektivity

08.09.2020 / Ing. Marián Drozd

Združenie predstavuje administratívne nenáročný spôsob spoločného podnikania fyzických i právnických osôb bez nutnosti založenia obchodnej spoločnosti. Umožňuje ho zmluva podľa Občianskeho zákonníka.

celý článok

Zmeny v obchodnom práve od 1. 10. 2020

03.09.2020 / JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Od 1. októbra 2020 nadobúda účinnosť minuloročná novela Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri. Zásadne mení doterajší koncept likvidácie spoločnosti.

celý článok

Predaj s.r.o. s pozastavenou živnosťou

31.08.2020 / Ing. Martina Oravcová

Ak fyzická osoba chce kúpiť spoločnosť s ručením obmedzeným, je to možné aj počas obdobia, v ktorom má táto spoločnosť pozastavenú činnosť?

celý článok

Uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľa

26.08.2020 / Ing. Eva Gášpárová

Aj keď povinnosť mať registratúrny poriadok a plán nemajú zo zákona všetky podnikateľské subjekty, je vhodné, aby podnikatelia mali vypracovanú internú smernicu na uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností.

celý článok

Spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení ITVS – rozsah a povinnosti

25.08.2020 / Mgr. Zuzana Halásová, PhD.

Článok približuje minimálne bezpečnostné opatrenia troch úrovní z jednotlivých oblastí kybernetickej a informačnej bezpečnosti stanovené pre jednotlivé subjekty verejnej správy.

celý článok

Prevod práv a povinností v stavebnom konaní

18.08.2020

Predmetom článku je situácia, kedy v priebehu konania alebo po jeho skončení vo forme rozhodnutia vo veci samej, teda stavebného povolenia (resp. územného rozhodnutia), žiadateľ prevedie práva na inú osobu.

celý článok

Finančný dar od spoločníka rodinnému príslušníkovi

13.08.2020 / Ing. Zuzana Uríková

Musia spoločník s. r. o. podpísať darovaciu zmluvu, ak chce darovať finančný dar rodinnému príslušníkovi?

celý článok

Stanoviská a rozhodnutia vo veciach správnych – Zbierka rozhodnutí NS SR 1/2020

11.08.2020

Najvyšší súd vydal prvú tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky vo veciach správnych.

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 6/2020 na epi.sk

10.08.2020

Aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 6/2020 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Môže PZP úplne nahradiť havarijné poistenie? | Inzercia

07.08.2020

Každý zodpovedný vodič vie, že nemať auto dostatočne poistené je hlúposť. Pri výbere PZP sa neoplatí rozhodovať len podľa ceny, pretože nejde len o splnenie zákonnej povinnosti. Povinné zmluvné poistenie vás nemusí kryť iba v prípade, že spôsobíte škodu inému vodičovi. V mnohých situáciách môže pomôcť práve vám, napríklad vtedy, keď zrazíte divú zver, dostanete defekt alebo vaše auto poškodí prírodný živel. V niektorých prípadoch môže dokonca nahradiť aj havarijné poistenie.

celý článok

Nový rozsudok Súdneho dvora EÚ k ochrane dát pri prenose do USA

04.08.2020

Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 16. 7.2020 vo veci C-311/18 Schrems II Prenosy osobných údajov do tretích krajín na obchodné účely.

celý článok

Vysielanie zamestnancov do zahraničia – zmeny od 30. 7. 2020

29.07.2020

Videoškolenie k zmenám v úprave vysielania zamestnancov do zahraničia od 30. 7. 2020.

celý článok

Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia – „kilečko“

24.07.2020 / Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.

Cieľom lex korona pre podnikateľov je podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov redukciou ich povinností napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19.

celý článok

Aké sú začiatky podnikania a viete, v čom sa líši živnosť od s. r. o.? | Inzercia

23.07.2020

Uvažujete nad vlastným podnikaním? Ešte pred samotným začiatkom vášho biznisu by ste si však mali prejsť všetky dostupné možnosti. Mali by ste tak mať jasnú odpoveď pri voľbe živnosti alebo s. r. o. a vedieť ako o výhodách, tak aj o možných nevýhodách u oboch týchto alternatív.

celý článok

Dôvodová správa k zákonu č. 198/2020 Z. z. o balíku opatrení pre podnikateľov

22.07.2020

Cieľom zákona je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky.

celý článok

Príklady z praxe k povinnostiam podnikateľov

20.07.2020 / Ing. Eva Gášpárová

Má SZČO uvádzať vo výkazoch či daňových priznaniach svoje sídlo, resp. miesto podnikania alebo adresu trvalého bydliska?

celý článok

Daňová kontrola a daňové konanie počas obdobia pandémie

16.07.2020 / Ing. Jaroslava Betáková

Zákon o mimoriadnych opatreniach upravuje v daňovej oblasti okrem iného postup v prípade zmeškania lehoty na vykonanie určitého úkonu daňovým subjektom, prerušenia daňovej kontroly, ako aj prerušenia daňového konania, ktoré začalo pred obdobím pandémie alebo začne počas obdobia pandémie.

celý článok

Dobré mravy v pracovnom práve

14.07.2020 / JUDr. Petra Beznosková

Inštitút dobrých mravov v pracovnom práve a jeho vplyv na pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, a to najmä z pohľadu súdov rozhodujúcich pracovnoprávne spory.

celý článok

Životné minimum od 1. júla 2020

09.07.2020 / Bc. Katarína Danajovičová

Od 1. 7. 2020 ustanovilo sumu životného minima opatrenie č. 174/2020 Z. z.

celý článok

Letné brigády študentov v roku 2020 – platenie poistného a zdaňovanie príjmu

06.07.2020 / Ing. Eva Gášpárová

Výkon práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - práva a povinnosti.

celý článok

Ďalšia výhoda pre podnikateľov pod dočasnou ochranou

30.06.2020 / Mgr. Barbora Magočová

Od 17. júna 2020 sa podnikatelia pod dočasnou ochranou môžu oveľa ľahšie vyrovnať s dlžníkmi, ktorí si voči nim neplnia nepeňažné povinnosti priznané súdnym rozhodnutím. 

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 5/2020 v epi.sk

23.06.2020

Aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 5/2020 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

K právnej úprave subjektov neziskového sektora

18.06.2020 / Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.

Neziskový sektor na rozdiel od verejného a podnikateľského nemá zatiaľ základný normatívny dokument, ktorý by ho vymedzil a charakterizoval z pohľadu právnych foriem a osobitosti inštitútov.

celý článok

Zmluva o dlhodobom nájme s pozemkovým spoločenstvom

16.06.2020 / JUDr. Mária Kevická, PhD.

Vzor zmluvy upravuje prenechanie presne určených pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve pozemkového spoločenstva, do nájmu inej osobe na určený účel, určitý čas a stanovené nájomné za podmienok upravených v zmluve.

celý článok

MS SR: Slovensko uspelo na Súdnom dvore v Luxemburgu v spore týkajúcom sa zdravotných poisťovní

12.06.2020

Súdny dvor 11. 6. 2020 vyniesol rozsudok v spojených veciach C-262/18 P a C-271/18 P Európska komisia v. Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. a Slovenská republika v. Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. 

celý článok

TS Jarná ITAPA: Mestá budúcnosti - Najprv testujte funkčnosť inovácií v praxi, až potom obstarávajte | Inzercia

10.06.2020

Tlačová informácia - Bratislava, 5. júna 2020

celý článok

Jarná ITAPA: Nový spôsob financovania komunálu - prebrať funkčné modely a dobrú prax z iných členských krajín EÚ | Inzercia

10.06.2020

Tlačová informácia - Bratislava, 4. júna 2020

celý článok

Jarná ITAPA: TERAZ rozhodujeme o zmene financovania regiónov, miest a obcí z eurofondov! Ako blízko k ľuďom sa dostanú zdroje? | Inzercia

09.06.2020

Tlačová informácia - Bratislava, 3. júna 2020

celý článok

Remišová prvýkrát na ITAPA: Portál Slovensko.sk takmer skolaboval. Kšeftom odzvonilo. | Inzercia

09.06.2020

Tlačová správa - Bratislava, 26. máj 2020

celý článok

JARNÁ ITAPA: Odzvonilo kšeftom v štátnom IT? | Inzercia

09.06.2020

Tlačová správa - Bratislava, 21. máj 2020

celý článok

Riadenie cash flow v čase krízy a štátne opatrenia na podporu likvidity

09.06.2020 / Ing. Jaroslav Jaroš, PhD.

Prehľadný výpočet ukazovateľov, na ktoré je potrebné sa pri úsilí o udržanie likvidity zamerať. Zhrnutie ekonomických možností, ktoré ponúka spoločnostiam v kríze štát.

celý článok

Automobil v podnikaní - nové príklady z praxe

08.06.2020 / Ing. Nadežda Cígerová

Výber odpovedí na otázky z praxe podnikateľov k téme používania automobilu v podnikaní.

celý článok

Účtovné súvzťažnosti 2020

05.06.2020 / Ing. Monika Adamíková

Pripomíname aktualizovanú on-line príručku Účtovné súvzťažnosti pre rok 2020. Obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch podľa jednotlivých účtových tried a skupín po zmenách platných od 1. 1. 2020.

celý článok

Zmeny v zákone o cestovnom ruchu

03.06.2020 / Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.

Cieľom novely zákona o cestovnom ruchu je z dôvodu potreby dočasne upraviť niektoré ustanovenia zákona o zájazdoch v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 a upraviť postup vyrovnania sa s už rezervovanými zájazdmi, ktoré cestujúci nemajú možnosť využiť z dôvodu opatrení prijatými SR a/alebo inými štátmi v súvislosti s ochorením COVID-19.

celý článok

Podnikanie v kultúre v období Covid- 19

02.06.2020 / Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.

Zmeny v zákonoch v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v súvislosti s ochorením COVID-19 sa týkajú napr. konania verejných kultúrnych podujatí v období od 10. marca 2020 do 31. decembra 2020, či pozastavenia povinnosti zrážať 2 % príspevok z hrubého autorského príjmu do umeleckých fondov.

celý článok

Povinnosť pre neziskovky používať elektronické schránky od 1. júna 2020

01.06.2020 / Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.

Občianskym združeniam a iným nepodnikateľským právnickým osobám budú úrady povinne doručovať dokumenty len do ich elektronickej schránky od 1. júna 2020.

celý článok

Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (COVID-19) – zákon č. 120/2020 Z. z.

29.05.2020 / Ing. Vladimír Pastierik

Novela 120/2020 Z. z. rieši vracanie preddavkov na daň z príjmov, ako aj poukazovanie podielu zaplatenej dane. Rozširuje tiež finančnú pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov. Ide o pomoc v podobe záruk a úverov.

celý článok

Varovanie: Podvodné prevody peňazí

27.05.2020 / Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru

Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä zamestnancov finančných oddelení, učtární súkromných spoločností, ale aj štátnych a verejných inštitúcií (mestských a obecných úradov) na útoky podvodov páchaných elektronickou formou (e-mailom), v rámci ktorého je predstieraný pokyn vysoko postaveného predstaviteľa spoločnosti na prevod finančných prostriedkov (tzv. CEO podvod).

celý článok

Nárok na ošetrovné (otvorenie škôl od 1. júna 2020)

26.05.2020 / PhDr. Marek Havrila, PhD.

Nárok na tzv. pandemické ošetrovné ako dávku, ktorá bola priznaná počas krízového obdobia (od 12. marca 2020 do jej skončenia) a postup jej získania v súvislosti s dobrovoľným nástupom detí do škôl od 1. júna 2020.

celý článok

Zákonník práce – sumár platných zmien

25.05.2020 / JUDr. Tatiana Mičudová

Novely Zákonníka práce umožňujú zamest­návateľom flexibilnejšie reagovať na terajšiu situáciu okolo koronavírusu.

celý článok

Bulletin slovenskej advokácie č. 4/2020 na epi.sk

21.05.2020

Aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 4/2020 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Zmeny v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s COVID-19

19.05.2020 / MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci v čase krízovej situácie, povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vykonávanie zdrvotného dohľadu.

celý článok

Dočasná ochrana podnikateľov (formuláre pre listinné podania)

13.05.2020

Tlačivá s komentárom k poskytnutiu dočasnej ochrany, ktorú je oprávnený žiadať podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020.

celý článok

Odklad splatnosti poistného za marec 2020 a odpustenie platenia poistného za apríl 2020

13.05.2020 / Ing. Eva Gášpárová

Podmienky odkladu poistného za marec 2020 a odpustenia platenia poistného za apríl 2020 pre zamestnávateľov a SZČO vysvetlené na konkrétnych príkladoch.

celý článok

COVID-19: Od 12. 5. 2020 môžu podnikatelia žiadať o dočasnú ochranu

12.05.2020 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Dočasná ochrana je upravená v zákone č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

celý článok

Zmena zákona o pozemkových spoločenstvách

11.05.2020 / JUDr. Mária Kevická, PhD.

Opatrenia, ktoré v čase vyhlásenej krízy majú zabrániť paralyzovaniu činnosti pozemkových spoločenstiev a ukladaniu sankcií za nedodržanie lehôt.

celý článok

Štyri opatrenia na udržanie zamestnanosti

06.05.2020

Zhrnutie podmienok pre finančné príspevky podľa štyroch základných opatrení, ktorými štát pomáha pri strate príjmov počas krízovej situácie.

celý článok

MS SR: Otázky a odpovede k zákonu o COVID -19

06.05.2020

Sekcia civilného práva MS SR pripravila súhrn najčastejších otázok a odpovedí k zákonu č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

celý článok

Sudcovská a zákonná koncentrácia v praxi

30.04.2020 / Mgr. Barbora Magočová

Článok pri použití záverov prijatých judikatúrou ponúka zhrnutie, v ktorých konkrétnych okamihoch súdy konanie spravidla koncentrujú.

celý článok

Prehľad ďalších mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti (COVID-19)

28.04.2020 / Ing. Vladimír Pastierik

Zákon č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti prináša napr. oslobodenie od povinnosti platenia preddavkov na daň, zvýhodnený odpočet daňovej straty, úpravu daňových preplatkov a nedoplatkov, úpravy v použití podielu zaplatenej dane,...

celý článok

Dočasná ochrana podnikateľov a ochrana nájmov schválená

27.04.2020

Zákon bol v Zbierke zákonov SR publikovaný dňa 25. 4. 2020 pod č. 92/2020 Z. z.

celý článok

Dotazník zameraný na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID-19

23.04.2020 / JUDr. Jakub Pavčík

Zamestnávateľ dáva zamestnancom vyplniť pri vstupe na pracovisko dotazník zameraný na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID-19. Môže takýto dotazník používať?

celý článok

Nariadenie o zániku daňového nedoplatku súvisiaceho s daňou z príjmov v príkladoch

22.04.2020 / JUDr. Klára Klabníková

Príklady a vysvetlenia k  nariadeniu vlády č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov.

celý článok

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre SZČO – pokles tržieb s jednoduchým návodom

20.04.2020

Jednoduchý návod ako vyplniť žiadosť o štátnu pomoc pre SZČO s poklesom tržieb za mesiac marec 2020.

celý článok

Kurzarbeit a ďalšia pomoc pre zamestnávateľov spustená od 17. 4. 2020

17.04.2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo 17. 4. 2020, že spúšťa „kurzarbeit“ a ďalšiu pomoc pre zamestnávateľov

celý článok

Druhy pomoci štátu podnikateľom a zamestnávateľom na riešenie následkov ochorenia COVID-19

15.04.2020

Prehľad základných opatrení, ktorými štát pomáha podnikateľom a SZČO pri znižovaní dopadov koronavírusu.

celý článok

Stanovisko SAK k realizácii striedavej osobnej starostlivosti a styku rodičov s deťmi vo vzťahu k šíreniu COVID -19

14.04.2020

Stanovisko pracovnej komisie Slovenskej advokátskej komory pre rodinné právo k realizácii striedavej osobnej starostlivosti a styku rodičov s deťmi vo vzťahu k šíreniu vírusu COVID -19.

celý článok

Vzory žiadostí o určenie preddavkov na daň z príjmov inak pre COVID-19

09.04.2020 / Ing. Vladimír Pastierik

Vzor žiadosti pre fyzické osoby a vzor žiadosti pre právnické osoby, ako v súvislosti s koronavírusom požiadať o zmneu platenia preddavkov na daň z príjmov.

celý článok

Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok

07.04.2020

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 6. apríla aktuálny výklad k určovaniu, ktoré prevádzky môžu byť otvorené.

celý článok

Žiadosti o príspevky štátu pri znižovaní dopadov koronavírusu

07.04.2020

Žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky a žiadosti o príspevky  zamestnávateľov a SZČO s poklesom tržieb.

celý článok

Schválené zmeny Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov v situácii spôsobenej ochorením COVID-19

03.04.2020

Od 4. 4. 2020 je účinný zákon, ktorý novelizuje Zákonník práce a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

celý článok

Fantastický vzhľad a inšpiratívne technológie: | Inzercia

02.04.2020

Nová varná doska inductionAir Plus z exkluzívneho produktového radu studioLine značky Siemens oslňuje svojím dizajnom, praktickosťou a novými možnosťami umiestnenia

celý článok

Zmeny v sociálnej oblasti v súvislosti s koronavírusom

02.04.2020 / Ing. Valéria Jarinkovičová

Hlavným cieľom zákona č. 63/2020 Z. z. je pomoc najmä tým ľuďom, ktorí sú pre ochorenie COVID-19 v karanténe alebo izolácii, resp. sa starajú osobne a celodenne o deti.

celý článok

K zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19

01.04.2020 / JUDr. Tatiana Mičudová

Od 27. marca sú účinné dočasné opatrenia dôležité z pohľadu plynutia súkromno-právnych aj procesných lehôt a výkonu iných práv. Zaviedla sa tiež možnosť využívať tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov z mobilných telefónov. 

celý článok

Vybrané otázky zamestnancov k práci z domu

31.03.2020

K otázkam zamestnancov, ktoré sú často spájané s aktuálne vyhlásenou mimoriadnou situáciou pri vykonávaní práce z domu.

celý článok

Začínajúci investori obľubujú investičný vklad | Inzercia

27.03.2020

Slováci sú v otázke zhodnocovania peňazí ešte stále konzervatívni. Aj u nás však už vidieť posun smerom k investičným finančným nástrojom. Ideálnym riešením pre začínajúcich investorov sú produkty, ktoré v sebe spájajú termínovaný vklad a investíciu do podielového fondu.

celý článok

Dôvodová správa k zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením Covid-19 a v justícii

27.03.2020

Dôvodová správa k zákonu č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením Covid-19 a v justícii.

celý článok

Koronavírus a ochrana osobných údajov

27.03.2020

Vyjadrenie  Európskeho výboru pre ochranu údajov k používaniu lokalizačných údajov z mobilu alebo požadovaniu zdravotných informácií v kontexte COVID-19.

celý článok

Prvé zákony na riešenie situácie v súvislosti s koronavírusom schválené

26.03.2020

Národná rada SR schválila prvé zákony v súvislosti s koronavírusom: o sociálnom poistení, o mimoriadnych opatreniach v justícii a zmeny v školskom zákone.

celý článok

MS SR k poskytovaniu služieb notármi, súdnymi exekútormi, správcami aj advokátmi

23.03.2020

Notári, súdni exekútori, správcovia aj advokáti musia aj naďalej poskytovať svoje služby a zabezpečovať činnosti a úlohy im zverené. Chystá sa zákon o zastavení plynutia lehôt.

celý článok

Odklady a predĺženia aktuálnych zákonných termínov

20.03.2020

V súvislosti s aktuálnou situáciou súvisiacou s opatreniami proti hrozbe šírenia koronavírusu štát pristúpil k odkladu lehôt a zmenám pri plnení niektorých zákonných povinností.

celý článok

Podozrenie na koronavírus zamestnanca a možnosti postupu zamestnávateľa

17.03.2020 / JUDr. Jana Kňazovická

Môže zamestnávateľ z dôvodu obavy z ohrozenia verejného zdravia (obavy zo šírenia koronavírusu) určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky?

celý článok

Odklad daňového priznania do konca mája pre osoby, ktoré nie sú povinné komunikovať elektronicky

13.03.2020 / Finančná správa SR

Fyzické a právnické osoby, ktoré s finančnou správou nie sú povinné komunikovať elektronicky, môžu podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 31. 5. 2020, bez potreby oznamovania odkladu.

celý článok

Monitorovanie zamestnancov a kontrolný mechanizmus

12.03.2020 / JUDr. Petra Beznosková

Zamestnávateľ by mal predísť použitiu kamerového záznamu na pracovnoprávne účely, ak nemá zavedený kontrolný mechanizmus podľa ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce.

celý článok

Konkurenčná doložka

09.03.2020 / JUDr. Tatiana Mičudová

Zákaz konkurenčnej činnosti po skončení pracovného pomeru zamestnanca aj z pohľadu judikatúry súdov.

celý článok

Sociálna poisťovňa k postupu pri nároku na ošetrovné v prípade karantény

05.03.2020 / Sociálna poisťovňa

Žiadosť o ošetrovné môže ošetrujúci lekár potvrdiť rodičovi dieťaťa aj spätne.  Aj v  prípade potvrdenia dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia Sociálna poisťovňa bude akceptovať aj spätne vystavené potvrdenia.

celý článok

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019

28.02.2020 / Ing. Miroslava Brnová

Elektronická príručka s návodmi, upozorneniami, postupmi, radami na správne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov pre fyzické osoby, právnické osoby, rozpočtové a príspevkové organizácie a pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2019.

celý článok

Konanie o spôsobilosti na právne úkony

27.02.2020 / doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

Konanie o spôsobilosti na právne úkony je konanie, ktoré svojimi dôsledkami zasahuje do samotnej podstaty právnej sféry človeka. Viaceré krajiny inštitút pozbavenia spôsobilosti na právne úkony odstránili zo svojej právnej úpravy.

celý článok

Aký je rozdiel medzi klasickou a online pôžičkou? | Inzercia

26.02.2020

Pôžičku, respektíve spotrebný úver, zvyknú ľudia uzatvárať podpisom písomnej zmluvy, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie (identifikáciu zmluvných strán, požičanú sumu peňazí, spôsob a dĺžku splácania, práva a povinnosti jednotlivých zmluvných strán a prípadné poistenie či zaistenie na zabezpečenie pôžičky).

celý článok

Parkovacie senzory | Inzercia

26.02.2020

Sú to senzory, ktoré upozorňujú vodiča na prekážky v ceste pri cúvaní. Toto príslušenstvo do auta uľahčuje parkovanie v úzkych alebo tmavých miestach, pomáha chrániť auto pred poškodením a vyhnúť sa kolízii s prekážkou – stojacou alebo pomaly sa pohybujúcou.

celý článok

Portál, ktorý spája podnikateľa s účtovníkom | Inzercia

19.02.2020

Účto+ je skvelý nástroj pre podnikateľov rôznych veľkostí od živnostníka až po stredne veľkú firmu, s ktorým získa podnikateľ reálny prehľad o tom, čo sa v spoločnosti deje.

celý článok

Použitie vlastného vozidla a telefónu zamestnancom v zahraničí

18.02.2020 / Ing. Zuzana Uríková

Za akých podmienok možno preplatiť zamestnancovi náklady na používanie vlastného telefónu a auta na pracovné účely v prípade, že ide o auto evidované v zahraničí aj zahraničný paušál.

celý článok

Tarifná hodnota incidenčného sporu

14.02.2020

Podľa názoru Ústavného súdu nemožno pri určovaní tarifnej odmeny za poskytnuté právne služby vychádzať z hodnoty pohľadávky, ktorá bola prihlásená do reštrukturalizácie.

celý článok

Povinnosť zamestnávateľa týkajúca sa prác kategórie 2 do 28. februára 2020

12.02.2020 / MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2.

celý článok

Nemožnosť aplikácie lehôt na podanie odvolania v CSP na podanie kasačnej sťažnosti

06.02.2020

Rozhodnutie NS SR k následkom nesprávneho poučenia o lehote na podanie kasačnej sťažnosti.

celý článok

Odporovateľnosť nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti

29.01.2020 / JUDr. Dominika Cukerová

Príspevok z Justičnej revue sa venuje otázke možnosti veriteľa dosiahnuť ochranu svojho práva odporovacím právom v prípade, ak nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti zasiahol do právneho postavenia veriteľov vkladateľa.

celý článok

Povinnosti zamestnávateľa pri prechode na rok 2020

28.01.2020 / Ing. Eva Gášpárová

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2019 a prechode na rok 2020.

celý článok

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty na rok 2020

23.01.2020

Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia.

celý článok

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

21.01.2020

Priznanie k dani sa podáva daňovému úradu miestne príslušnému podľa trvalého pobytu fyzickej osoby a podľa sídla právnickej osoby. Daňovník je povinný podať priznanie k dani (§ 9 zákona) za zdaňovacie obdobie do 31. januára.

celý článok

K ukončeniu starých exekúcií

20.01.2020 / JUDr. Teodor Bombor

K zastaveniu starej exekúcie dôjde k 1. 1. 2020, ak skutočnosť rozhodná pre zastavenie starej exekúcie nastala pred týmto dátumom.

celý článok

Najnovšie rozhodnutia vo veciach občianskoprávnych zo Zbierky stanovísk NS

16.01.2020

Rozhodnutia zaradené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR č. 7/2019.

celý článok

Zmeny v osobných bankrotoch od 1. 1. 2020

13.01.2020 / JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Stručný prehľad zmien v oddlžení fyzických osôb (tzv. osobných bankrotoch).

celý článok

Obedy pre živnostníkov sú teraz najvýhodnejšie | Inzercia

09.01.2020

Pri vlastnom podnikaní sa ráta každá minúta a na jedlo akosi nie je čas. Cez deň rýchlo ranná káva, bageta na pumpe, sem-tam niečo sladké pod zub a až doma sýta večera. Medzi živnostníkmi však pribúdajú aj takí, ktorí si uvedomujú dôležitosť rovnováhy a dbajú o svoje zdravie. O význame pravidelných obedov spojených s oddychom od práce sa píše v mnohých článkoch. Pridáme však veľmi dôležitý moment, ktorým je pre podnikateľov - živnostníkov úspora na daniach vďaka stravnému.

celý článok

Zmeny v zákone o DPH a v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2020 (videoškolenia)

07.01.2020 / Ing. Vladimír Ozimý

Videoškolenia zamerané na novelu zákona o DPH od 1. 1. 2020 a novelu zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020.

celý článok

Mzdové veličiny pre rok 2020

30.12.2019 / Ing. Eva Gášpárová

Sumár mzdových veličín pre budúci rok a porovnanie rokov 2019 a 2020.

celý článok

Aktualizovaný komentár k Exekučnému poriadku

23.12.2019 / JUDr. Marek Bartko

Exekučný poriadok  bol menený k 1. decembru 2019.

celý článok

Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

17.12.2019

Povinnosti podnikateľov najmä vo vzťahu k registrom, k prevádzkarni, k pracovnoprávnym vzťahom, k ochrane osobných údajov.

celý článok

K nazeraniu do spisov daňového subjektu u správcu dane

13.12.2019 / Ing. Božena Jurčíková

 Zmeny daňového poriadku, ktoré sprísnili nazretie a obmedzili rozsah sprístupnených dokumentov.

celý článok

Neprimeranosť výšky zmluvnej pokuty, R 43/2019

10.12.2019

Rozhodnutie zo Zbierky rozhodnutí NS SR a súdov SR k zmluvnej pokute a možnostiam jej zníženia súdom.

celý článok

Minimálna mzda v roku 2020 a jej vplyv na odvodové zaťaženie

06.12.2019 / Ing. Martina Paliderová, PhD.

Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobuje na jednej strane zvýšenie čistej mzdy zamestnanca, ale na druhej strane spôsobuje zvýšenie odvodov a ceny práce zamestnávateľa.

celý článok

Oslobodenie od súdnych poplatkov pri individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch

04.12.2019

Dôvodová správa k zákonu č. 384/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

celý článok

Žaloba o určenie neúčinnosti reštrukturalizačného plánu voči účastníkom

26.11.2019 / Mgr. Monika Ivanová

Proti uzneseniu o potvrdení plánu súdom nie je odvolanie prípustné, jedinou možnosťou, ako sa prehlasovaní účastníci plánu môžu domáhať ochrany svojich práv, je domáhať sa vyslovenia neúčinnosti plánu.

celý článok

Predražené zamestnanecké systémy? Mýtus! | Inzercia

22.11.2019

Elektronizácia je bežnou súčasťou moderného života. Namiesto papierových peňazí používame bankomatové karty, alebo platíme mobilmi, namiesto cestovných lístkov máme elektronické karty, papierové stravovacie poukážky tiež nahradili elektronické karty. Výhody si pochvaľujú všetky strany - zamestnávatelia, zamestnanci i samotné prevádzky.

celý článok

K odplatnosti zmlúv v obchodnoprávnych vzťahoch

22.11.2019

Rozhodnutie súdu k otázke platnosti zmluvy o dielo, ak k dohode o cene výslovne nedošlo.

celý článok

Konateľ a spoločník z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov v rozhodovacej činnosti súdov

20.11.2019 / JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Odpovede na viaceré otázky z praxe zo súdnych rozhodnutí týkajúce sa postavenia osoby konateľa s. r. o., pokiaľ ide o jeho vzťah k pracovnoprávnym vzťahom.

celý článok

Metodický pokyn k zachovaniu lehoty pri platení správnych poplatkov

15.11.2019 / Finančné riaditeľstvo SR

Metodický pokyn k jednotnej aplikácii ustanovenia § 12 ods. 1 z. o správnych poplatkoch pri posudzovaní dodržania lehoty na zaplatenie správneho poplatku poplatníkom v nadväznosti na spôsoby a formy platenia poplatkov za spoplatnené úkony a konania orgánov finančnej správy.

celý článok

SZČO verzus s. r. o.

13.11.2019 / Ing. Eva Gášpárová

Porovnanie SZČO a s. r. o. – všeobecný prehľad ich povinností, výhod a nevýhod.

celý článok

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj z daňového aspektu

06.11.2019 / Ing. Valéria Jarinkovičová

Podmienky poskytnutia a daňového zvýhodnenia nového príspevku na športovú činnosť dieťaťa.

celý článok

Spracúvanie osobných údajov na účely príspevku na rekreáciu

04.11.2019 / JUDr. Marcela Macová, PhD.

Poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnávateľa sa vzťahuje aj na manžela, deti zamestnanca, prípadne inú oprávnenú osobu, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti. Aké doklady sú akceptovateľné z hľadiska zákona o ochrane osobných údajov?

celý článok

K niektorým otázkam inštitútu oddlženia

31.10.2019 / Mgr. Júlia Floreková

Oddlženie návrhom na vyhlásenie konkurzu, oddlženie splátkovým kalendárom a aplikačné problémy v praxi.

celý článok

Duplicita vlastníctva

23.10.2019 / JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

K možnostiam riešenia situácie, kedy si k jednej nehnuteľnosti uplatňuje vlastnícke právo viac navzájom nezlučiteľných osôb.

celý článok

Povinné čipovanie psov – blíži sa koniec lehoty

18.10.2019

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť jeho označenie tzv. čipom najneskôr do 31. októbra 2019. 

celý článok

Zjednotenie v otázke uznesenia o začatí trestného stíhania, R 33/2019

17.10.2019

Najvyšší súd SR zverejnil pod číslom R 33/2019 zjednocujúce stanovisko k otázke či uznesenie o začatí trestného stíhania možno vydať aj pri skutku, o ktorom sa predpokladá, že sa udeje.

celý článok

Osobný bankrot a jeho účinky so zameraním sa na pracovnoprávny vzťah

11.10.2019 / JUDr. Petra Beznosková

Následky vyhlásenia konkurzu zamestnávateľa na majetok dlžníka – zamestnanca, oddlženie formou určenia splátkového kalendára zamestnancovi.

celý článok

Najvyšší súd k náhrade škody pri dohode o vine a treste

09.10.2019

Najvyšší súd SR zverejnil pod číslom R 26/2019 rozhodnutie k posudzovaniu zavinenia obvineného na vzniku škody v prípade dohody o vine a treste.

celý článok

Komentár – zákon o štátnych symboloch

30.09.2019 / JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Komentár k zákonu č. 63/1993 Z. z. výklad k správnemu používaniu štátnych symbolov.

celý článok

Okruh sporových strán v spore o určenie, že vec patrí do dedičstva

25.09.2019

Ustálená rozhodovacia prax v riešení otázky okruhu sporových strán v spore o určenie, že vec patrí do dedičstva.

celý článok

Daňové exekučné konanie: vybrané právne otázky

20.09.2019 / JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Súdna prax v súvislosti s núteným vymáhaním daňových nedoplatkov.

celý článok

Deväť hlavných činností, ktoré by firma mala vykonávať v oblasti ochrany osobných údajov pravidelne

16.09.2019 / JUDr. Jakub Pavčík

Čo by mala firma pravidelne vykonávať v oblasti ochrany osobných údajov?

celý článok

Zverejňovanie podnikových kolektívnych zmlúv

12.09.2019 / JUDr. Jana Kňazovická

Má zamestnávateľ povinnosť zverejniť svoju podnikovú kolektívnu zmluvu?

celý článok

Na Podnikateľskej fieste sa nudiť nebudete. Nové trendy v podnikaní predstaví Michael Szatmary | Inzercia

11.09.2019

AJ taká legenda, ako je stand-up komik Michael Szatmary vie, že stáť na mieste sa neoplatí. Snaží sa v sebe objaviť podnikateľský talent a sledovať trendy. Príďte diskutovať o inováciách v biznise na podujatie Podnikateľská fiesta, ktoré moderuje.

celý článok

Trestná zodpovednosť právnických osôb z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR

09.09.2019 / prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Videoškolenie k téme trestných činov hospodárskych, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie z pohľadu zodpovednosti právnických osôb.

celý článok

Dobromyseľnosť pri vzniku vecného bremena

02.09.2019

K posúdeniu dobromyseľnosti v prípade, ak je založená zmluvou, na základe ktorej nebol povolený vklad do katastra.

celý článok

Predaj pozemku spolu s nehnuteľnosťou

26.08.2019 / Ing. Zuzana Uríková

Rodinný dom bol zdedený pred 10 rokmi, príjem z predaja domu by bol oslobodený. Problematický je pozemok, ktorý bol pred dvomi rokmi vysporiadaný vydržaním. V r. 2019 sa dom aj s pozemkom predal. Aký bude postup pri zdanení?

celý článok

Komentár – individuálna účtovná závierka pre mikroúčtovné jednotky

21.08.2019

Komentár k opatreniu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

celý článok

K prípustnosti dovolania podľa § 420 písm. f) CSP

12.08.2019

K odmietnutiu dovolania pre nesplnenie podmienok prípustnosti.

celý článok

Dodržiavanie ochrany osobných údajov vo firmách z pohľadu kontrolného orgánu

08.08.2019 / JUDr. Marcela Macová, PhD.

Úrad na ochranu osobných údajov SR vykonal za rok od účinnosti GDPR okolo 50 kontrol.

celý článok

Ukončenie starých exekúcií – dôvodová správa

05.08.2019

Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní nadobudne účinnosť od 1. januára 2020.

celý článok

Obecný rozhlas na súkromnom pozemku

29.07.2019 / JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Obec má verejný rozhlas umiestnený na obecných stĺpoch, ktorých trasa vedie cez súkromný pozemok.

celý článok

Registratúrny poriadok a registratúrny plán

23.07.2019 / Mgr. Jana Štefaničáková

Postup subjektu pri správe registratúry.

celý článok

Právne dimenzie anonymity v online priestore

17.07.2019 / Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.

Článok z Justičnej revue ponúka analýzu vybraných právnych aspektov anonymity v online priestore.

celý článok

Ako vybrať povinné ručenie? Nenechajte sa nachytať na zľavu za roky bez nehody | Inzercia

12.07.2019

Kto chce jazdiť autom, musí počítať aj s výdavkami na povinné zmluvné poistenie, v skratke PZP. Bez tejto poistky sa jazdiť nesmie. Majiteľom hrozia v prípade neplatenia vysoké sankcie. A keby spôsobili nehodu, museli by ju zaplatiť. Každý sa však snaží čo najviac ušetriť. Ako to urobiť na povinnom zmluvnom poistení?

celý článok

Medzinárodné zdaňovanie

12.07.2019 / Ing. Vladimír Ozimý

Pri poskytovaní služieb do ČR musia zamestnanci platiť odvody a daň z miezd v ČR? Má spoločnosť nejaké iné povinnosti voči ČR? 

celý článok

Ktoré jazyky sa prekladateľovi oplatí v dnešnej dobe ovládať? | Inzercia

10.07.2019

Štátne hranice sa už dlhšiu dobu pomaly a isto stierajú a svet sa stáva stále viac prepojeným. Tento trend nahráva do kariet prekladateľom a prekladateľským agentúram, z ktorých sa behom posledných rokov stal pre mnohých veľmi lukratívny pracovný odbor. Dokonalá znalosť jazyka a akademické vzdelanie už dávno nie sú jediným problémom pre vykonávanie práce prekladateľa.

celý článok

K nekalosúťažnej registrácii a užívaniu domény

08.07.2019

K protiprávnej registrácii domény.

celý článok

Dovolanie sa neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného

02.07.2019 / Mgr. Miriama Draškovičová

Relatívne neplatnými právnymi úkonmi sú len úkony taxatívne vymenované v § 40a OZ. 

celý článok

3 novinky, ktoré vám uľahčia podnikanie | Inzercia

01.07.2019

Aj vy by ste ocenili viac času na svoje podnikanie? Vyberte si účtovný a mzdový softvér so skvelou zákazníckou podporou a uľahčite si svoju prácu. Od júla máme pre vás v KROSE nadupané Balíky podpory, nové legislatívne časopisy aj šikovné novinky v programoch.

celý článok

Dovolenka – pojem, výmera, výpočet, krátenie a preplatenie

27.06.2019 / JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Komplexný pohľad na inštitút dovolenky spolu s príkladmi z praxe.

celý článok

Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

25.06.2019 / Ing. Jana Repáčová

Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za vzniknutý schodok je písomné uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti. 

celý článok

Od 1. júla 2019 sa zvyšuje stravné aj životné minimum

21.06.2019

Nové sumy stravného a životného minima.

celý článok

Podmienky odporovateľnosti právnych úkonov v konkurze

18.06.2019 / JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

Príspevok z Justičnej revue  k inštitútu odporovateľnosti, ktorý spôsobuje neúčinnosť právnych úkonov dlžníka.

celý článok

Veľký senát k vymáhaniu nezaplatených odvodov Sociálnou poisťovňou od lekárov

14.06.2019

Veľký senát správneho kolégia NS SR k medializovanej kauze vymáhania nezaplatených odvodov a penále z licencie L1A Sociálnou poisťovňou od lekárov.

celý článok

Daňová optimalizácia

13.06.2019 / Ing. Ivana Glazelová

Automobil v podnikaní a prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu optimalizačného potenciálu.

celý článok

K objektívnej zodpovednosti konateľov spoločnosti za škodu

10.06.2019

Najvyšší súd SR k objektívnej zodpovednosti konateľov spoločnosti za škodu spôsobenú konaním s neodbornou starostlivosťou.

celý článok

Zmeny v odmeňovaní advokátov od 15. júna 2019

07.06.2019

Od 15. júna sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

celý článok

Kalkulačka na výpočet náhrad advokátov

04.06.2019

Aktualizovaná kalkulačka na výpočet náhrad advokátov, po zvýšení sumy základnej náhrady za používanie motorových vozidiel od 1. júna 2019.

celý článok

Exekúcia zrážkami zo mzdy

03.06.2019 / JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD

Na príkaze na začatie exekúcie je uvedená celková výška pohľadávky ku dňu vydania príkazu na vykonanie exekúcie, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi zrazil zo mzdy a je u zamestnávateľa v depozite. Ako má ďalej postupovať? 

celý článok

Máte „diery“ v dochádzke? Pomôže vám kamera | Inzercia

30.05.2019

Eviduje príchod, alebo odchod z práce jeden kolega za viacero vašich zamestnancov? Ako sa vyhnúť týmto „dieram“ v dochádzkovom systéme? Konica Minolta prišla s evidenciou dochádzky pri ktorej pomáha aj kamera. Problémy so švindľovaním dochádzky sa tak raz a navždy vyriešil.

celý článok

Od 1. júna 2019 sa mení suma základnej náhrady za používanie motorových vozidiel

29.05.2019

Od 1. júna 2019 sa mení suma základnej náhrady za používanie motorových vozidiel.

celý článok

Používanie pokladnice e-kasa

29.05.2019 / Ing. Marta Boráková

Povinný prechod na ORP (on-line registračná pokladnica) je od 1. júla 2019.

 

celý článok

Zámena majetku

27.05.2019 / Ing. Marián Drozd

Komplexný pohľad na inštitút zámeny, zdaňovanie a účtovanie príjmu dosiahnutého zámenou.

celý článok

EPI Smart: Spolupráca s Právnickou fakultou UMB v Banskej Bystrici

23.05.2019

V októbri minulého roka sa Právnická fakulta UMB stala prvou fakultou na Slovensku, ktorá naplno spustila a implementovala do každodennej výučby projekt spolupráce s právnickými fakultami - EPI Smart.

celý článok

Daňové záložné právo v konkurznom konaní

17.05.2019

Najvyšší súd SR k rozdielu medzi exekučným záložným právom a daňovým záložným právom.

celý článok

Súdny dvor EÚ k evidencii pracovného času

17.05.2019

Členské štáty musia uložiť zamestnávateľom povinnosť zaviesť systém, ktorý umožní merať dĺžku denného pracovného času.

celý článok

Zvýšené mzdové príplatky od 1. mája 2019

13.05.2019 / JUDr. Peter Demek, PhD.

Prehľad príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok a za nadčas.

celý článok

Dohoda o vykonaní práce s viacerými zamestnávateľmi v rovnakom čase

09.05.2019

Môžu dve školy uzatvoriť s tou istou sestričkou dohodu o vykonaní práce na túto istú prácu a v tom istom termíne ako zdravotník na lyžiarskom kurze? 

celý článok

Spätné pôsobenie judikatúry – áno či nie?

06.05.2019 / JUDr. Peter Toth-Vaňo

Článok z Justičnej revue k aplikácii zmenenej judikatúry na už prebiehajúce súdne konania.

celý článok

Zákon o výkone trestu povinnej práce - nový komentár

30.04.2019 / Miloš Deset doc. JUDr., PhD.

Komentár k zákonu č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce.

celý článok

Účtovanie príslušenstva pri pohľadávke v konkurze

29.04.2019 / Ing. Nadežda Cígerová

Ako účtovať o pohľadávkach do konkurzu, kde k nim boli vyčíslené aj úroky a náklady z uplatnenia?

celý článok

Požičajme si s rozumom. Rýchle pôžičky | Inzercia

26.04.2019

Keď nás zastihne neočakávaná udalosť

Pozná to pravdepodobne každý z nás. Občas sa nám prihodí udalosť, ktorú nevieme vopred naplánovať, ale vieme, že nás bude stáť nemalé peniaze. Napríklad odíde v domácnosti nejaký spotrebič alebo auto vypovie službu a my nemáme po ruke finančnú rezervu, ktorou by sme pokryli tieto výdavky.

celý článok

Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou? | Inzercia

25.04.2019

Všetky registračné pokladnice musia byť od 1. júla pripojené do systému finančnej správy.  Ideálne riešenie tejto povinnosti môže pre podnikateľov predstavovať eKasa od O2, ktorá ponúka mnoho výhod za minimálne vstupné náklady.

celý článok

Krátkodobý nájom bytu – nový komentár

25.04.2019 / JUDr. Jana Zimmermannová

Komentár k zákonu č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.

celý článok

Intuitívny účtovný a ekonomický software pre Vaše úspešné podnikanie | Inzercia

24.04.2019

Ekonomický systém musí byť kvalitným pomocníkom, ktorý spoľahlivo podáva informácie o hospodárení účtovnej jednotky, včas reaguje na legislatívne zmeny, má užívateľsky intuitívne prostredie, množstvo funkcií, odbornú zákaznícku podporu a spĺňa ideálny pomer cena/výkon.

celý článok

Prerušenie živnosti a uplatnenie odpisov

24.04.2019 / Ing. Katarína Jašurková

Aký odpis si môže uplatniť živnostník za rok 2018, keď prerušil živnosť?

celý článok

Využitie indexov ekonomickej klímy v tradingu | Inzercia

23.04.2019

V nasledujúcom článku si predstavíme najvýznamnejšie indexy ekonomickej klímy vo svete a ukážeme si, ako s ich pomocou obchodovať na finančných trhoch.

celý článok

Forex obchodovanie: Pochopenie Forexového trhu | Inzercia

18.04.2019

Chcete vedieť, čo je to menový trh a aké sú najlepšie menové páry na obchodovanie? Prečítajte si tento článok a pochopíte ako funguje menový trh – Forex (FX).

celý článok

Povinné zastúpenie dlžníkov v konaní o oddlžení Centrom právnej pomoci – pohľad z praxe

16.04.2019 / Mgr. Eva Kováčechová

Článok z Justičnej revue k diskutovanej téme povinného zastúpenia dlžníkov v procese oddlženia fyzických osôb.

celý článok

Fibonacci Retracement | Inzercia

15.04.2019

Fibonacci retracement vymyslel Leonardo Bonacci známy pod menom Fibonacci, ktorý sa narodil v Pise roku 1170. Fibonacci bol syn bohatého obchodníka. Stal sa veľmi talentovaným matematikom a v stredoveku bol považovaný za nejtalentovanějšího talianskeho matematika.

celý článok

K prípustnosti použitia znaleckého posudku v daňovom konaní, ktorý bol vypracovaný v inom konaní

10.04.2019

Najvyšší súd SR k dokazovaniu v daňovom konaní.

celý článok

Nákup a predaj nehnuteľnosti od 1. 1. 2019

08.04.2019 / Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť, platiteľ DPH si v minulosti kúpila nehnuteľnosť, kde si uplatnila odpočet DPH v plnej výške. Po 5 rokoch ide túto nehnuteľnosť predať. Čo všetko vyplýva pre túto spoločnosť?

celý článok

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

01.04.2019 / Ing. Martina Švaňová

Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za vzniknutý schodok je písomné uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti. 

celý článok

Európsky parlament schválil reformu autorského práva na internete

27.03.2019

Poslanci Európskeho parlamentu 26. 3. 2019 schválili smernicu o digitálnom autorskom práve.

celý článok

K niektorým otázkam zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa

26.03.2019 / doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

Zodpovednosť za dlhy poručiteľa z pohľadu právnej istoty veriteľov, ako aj dedičov poručiteľa.

celý článok

Rekreácia zamestnancov - meno na faktúre

21.03.2019

Môže si doklad uplatniť aj manželka, ktorá je na faktúre za rekreáciu uvedená len ako účastníčka pobytu?

celý článok

Trovy právneho zastúpenia a dôvodnosť ďalšej porady s klientom

18.03.2019

Krajský súd v Trenčíne posudzoval dôvodnosť ďalšej porady s klientom a nárok na odmenu advokáta za tento úkon.

celý článok

Prevádzkovateľ či sprostredkovateľ? Analýza postavenia správcu fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti Facebook

12.03.2019 / Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.

Predkladaný príspevok sa zameriava na analýzu postavenia správcu fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti Facebook po nedávnom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie vo veci Wirtschaftsakademie. 

celý článok

Podnikanie v USA: Ako začať? | Inzercia

11.03.2019

Viacerí Slováci pokukujú po možnosti podnikania v USA. Niektorí si budujú pobočky či predajne fyzicky po celom svete, iní skúšajú svoje šťastie virtuálne cez internet. USA predstavuje veľmi silný, počtom ľudí a územím obrovský trh, ktorý viete obslúžiť jednou webovou stránkou.

celý článok

Plaťte dane tak, aby ste to ani nepocítili | Inzercia

11.03.2019

Na podanie daňové priznania a zaplatenie daní máme už len mesiac. Podnikateľom sa preto kladie na srdce, aby sa poponáhľali a nenechávali si túto povinnosť na poslednú chvíľu. Avšak, pri pohľade na to ako sa štát ponáhľa so skvalitňovaním služieb, do ktorých by mali smerovať práve naše dane, sa do ich platenia nikomu veľmi nechce. Poštová banka prichádza s riešenie ako ich platiť tak, aby sme to ani nepocítili.

celý článok

Registrácia a povinnosť podania daňového priznania občianskeho združenia

11.03.2019 / Ing. Martina Oravcová

K daňovým povinnostiam občianskeho združenia.

celý článok

MS SR: Nové elektronické formuláre v civilnom procese zefektívnia komunikáciu so súdmi

08.03.2019

​Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo prostredníctvom portálu ežaloby štyri nové formuláre. Okrem ežalob sú nové formuláre pre užívateľov dostupné tiež prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. 

celý článok

Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov

07.03.2019 / Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

Vzor smernice zamestnávateľa pre poskytovanie príspevku na rekreáciu.

celý článok

K predĺženiu platnosti stavebného povolenia

06.03.2019

Najvyšší súd SR zverejnil v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR pod číslom R 78/2018 rozhodnutie k posúdeniu prípustnosti dovolania.

celý článok

Zaplatené dane vás už nemusia brzdiť pri investíciách | Inzercia

05.03.2019

Úspešné podnikanie je iba ťažko predstaviteľné bez investícií. Platí to bez ohľadu na to, v akej oblasti firma či živnostník pôsobia. Samozrejme, niektoré odvetvia podnikania sú výrazne viac investične náročné, než druhé.

celý článok

Majetkové priznania zamestnancov vo verejnej správe

25.02.2019 / JUDr. Renáta Považanová

Koho sa povinnosť podať majetkové priznanie týka a aký má byť obsah majetkových priznaní? V akých termínoch sa priznania podávajú?

celý článok

Praktické otázky k zvýhodneniu za prácu v sobotu, nedeľu

20.02.2019 / Ing. Jana Repáčová

Výber odpovedí na otázky z praxe k téme nároku na zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu.

celý článok

Vzory dokumentov vydávaných stavebným úradom

18.02.2019

Vzory z oblasti stavebného práva, ktoré podľa stavebného zákona vydáva stavebný úrad.

celý článok

Nárok na vydanie veci v prípade nezaplatenia kúpnej ceny

12.02.2019

V kúpnej zmluve bola dohodnutá výhrada vlastníctva. Žalovaný nevyplatil celú kúpnu cenu. Krajský súd Trnava rozhodol, že žalobca na vrátenie veci nemá nárok.

celý článok

Zmeny živnostenského zákona od roku 2019

06.02.2019 / Bc. Katarína Danajovičová

Zmeny sa dotýkajú niektorých odvetví podnikania, rozširujú pojem prevádzkarne, povinnosti zahraničných osôb. 

celý článok

Ústavný súd SR rozhodol o neústavnosti bezpečnostných previerok sudcov

01.02.2019

Bezpečnostné previerky sudcov nie sú podľa nálezu Ústavného súdu SR v súlade s Ústavou SR.

celý článok

EPI Konferencie 2019

30.01.2019

EPI Konferencie prepájajú teóriu a prax, riešia aktuálne otázky a problémy práva a vytvárajú priestor pre odbornú diskusiu i príjemné stretnutie právnickej obce.

celý článok

GDPR: Test proporcionality na kamerový systém

29.01.2019 / JUDr. Dagmar Pagáčová

V balančnom teste prevádzkovateľ posúdi oprávnený záujem vo vzťahu k právam a právom chráneným záujmom dotknutých osôb. 

celý článok

Rekreačné poukazy - ako ich jednoducho a pohodlne využiť | Inzercia

28.01.2019

Rekreačné poukazy, ako elektronická forma príspevku na rekreáciu na území SR, sú od začiatku januára 2019 realitou. Aktuálne poznáme najčastejšie otázky k ich použitiu a žiadosti.

celý článok

Poskytovanie služieb pre obec poslancom obecného zastupiteľstva

25.01.2019 / JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Môže poslanec obecného zastupiteľstva poskytovať odplatné služby obci?

celý článok

Pokuta 50 miliónov eur pre Google

23.01.2019 / JUDr. Mária Kevická, PhD.

Francúzsky Úrad na ochranu osobných údajov uložil 21. 1. 2019 spoločnosti Google pokutu vo výške 50 miliónov eur.

celý článok

Daň z nehnuteľností v roku 2019

21.01.2019

K povinnosti podať daňové priznanie k nehnuteľnostiam, k vzniku a zániku daňovej povinnosti za rok 2018.

celý článok

Ako postupovať pri reklamácii zásielky do zahraničia | Inzercia

15.01.2019

Objednali ste si prepravu zásielky, tu ale prepravca doručil v poškodenom stave, či zásielku dokonca vôbec nedodal? S pomocou špecialistov služby Balík do zahraničia sme pripravili podrobný návod, ako postupovať pri reklamácii nedoručenej či poškodenej zásielky.

celý článok

Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľa

15.01.2019

Nová povinnosť zamestnávateľa oznámiť k 15. 1.2019 v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.

celý článok

Súdny dvor EÚ k porušeniu autorských práv pri zverejnení voľne dostupnej fotografie

15.01.2019 / JUDr. Peter Rohaľ

Súdny dvor EÚ: Umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola so súhlasom autora voľne dostupná na inej internetovej stránke, si vyžaduje nový súhlas tohto autora – rozhodnutie vo veci C-161/17.

celý článok

Zrážky zo mzdy podľa Občianskeho zákonníka

11.01.2019 / JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Je zamestnávateľ oprávnený realizovať zrážky zo mzdy na základe úverovej zmluvy, kde je napísané, že "podpisom tejto úverovej zmluvy zmluvné strany uzatvárajú Dohodu o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka"?

celý článok

Vzory tlačív podľa zákona o dani z príjmov pre rok 2019

07.01.2019 / Ministerstvo financií SR

 Editovateľné vzory potvrdení a tlačív súvisiacich s príjmami zo závislej činnosti pre rok 2019.

celý článok

Daňová povinnosť pri predaji tovaru za symbolickú cenu

02.01.2019 / Ing. Jaroslava Betáková

Rozudok Najvyššieho súdu SR k posúdeniu správnosti výšky odpočtu DPH v prípade predaja tovaru za zmluvne dohodnutú nižšiu cenu, ako je cena reálna.

celý článok

Zákonné záložné právo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

27.12.2018 / JUDr. Marek Valachovič PhD.

Autor podporuje svoje predchádzajúce stanovisko, že zákonné záložné právo k bytu a nebytovému priestoru má vždy prednostné postavenie v rámci poradia viacerých záložných práv viaznucich na byte či nebytovom priestore.

celý článok

Najvyšší súd k pohľadávkam na poistnom po vyhlásení konkurzu

20.12.2018

Najvyšší súd SR zverejnil pod číslom R 94/2018 rozhodnutie k pohľadávkam na poistnom za zamestnancov úpadcu.

celý článok

Predaj podniku v podvojnom účtovníctve

18.12.2018 / Ing. Eva Gášpárová

Zmena majiteľa podniku prináša povinnosti pre predávajúceho aj kupujúceho. Ako korektne postupovať v daňovej aj účtovnej oblasti?

celý článok

Ovládnite Youtube reklamu | Inzercia

17.12.2018

Pokúsili ste sa už niekedy otvoriť fľašu naplnenú vodou, do ktorej ste prisypali kypriaci prášok?

celý článok

Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

14.12.2018 / Mgr. Monika Ivanová

Aktualizovaný vzor zmluvy po novele k 1. novembru 2018, vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom.

celý článok

Sponzorstvo v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

10.12.2018 / Ing. Martina Oravcová

Kedy je sponzorské u donora daňovo uznateľným výdavkom? Aké povinnosti má sponzorovaná osoba? Ako sa u nej takýto príjem daňovo posudzuje? 

celý článok

Kopírovanie výpisu z registra trestov vo verejnej správe

06.12.2018 / JUDr. Marcela Macová, PhD.

Podľa § 3 zákona o výkone prace vo verejnom zaujme je vo verejnej správe potrebné preukázať bezúhonnosť. Je správne, že v osobných spisoch je uložený originál výpisu z registra trestov?

celý článok

Ukážte, čo všetko vaša firma robí pre zdravie svojich zamestnancov | Inzercia

04.12.2018

Ak ste sa po celý rok aktívne starali o svojich zamestnancov, práve prišla výnimočná šanca.

celý článok

Dovolanie spísané a podpísané advokátskym koncipientom

04.12.2018

Najvyšší súd SR zverejnil v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR pod číslom R 78/2018 rozhodnutie k posúdeniu prípustnosti dovolania.

celý článok

Úrad na ochranu OÚ k postaveniu podnikateľov z pohľadu GDPR

28.11.2018 / Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Rozbor náhľadu úradu na ochranu a spracúvanie osobných údajov osôb konajúcich za právnické osoby a fyzických osôb – podnikateľov.

celý článok

Zmluva o prevode časti obchodného podielu

26.11.2018 / JUDr. Dagmar Pagáčová

Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka.

celý článok

Odhaľte tajomstvo PPC reklám | Inzercia

22.11.2018

Každý z vás zrejme tuší, keď sa povie PPC reklama, o čom je reč. Áno, presne tak.  Ide o formu platenej online reklamy, ktorá ak nie je dobre nastavená, správa sa ako hliníková  kocka v kyslom prostredí. Mizne, a teda stráca sa nám priamo pred očami.

celý článok

Spoločnosť v kríze a jej dôsledky

22.11.2018 / Ing. Nadežda Cígerová

Z dôvodu, že si spoločníci vyplatia v roku 2018 zisk za rok 2017, spoločnosti hrozí úpadok, t. j. pomer VI a záväzkov je menší ako 8. Čo to pre spoločnosť znamená?

celý článok

Doručovanie prostredníctvom elektronických schránok

19.11.2018 / JUDr. Veronika Gembalová

Výhody a nevýhody využívania elektronických schránok podľa Ústredného portálu verejnej správy.

celý článok

Každý dovozca elektrozariadení má povinnosti vyplývajúce z odpadovej legislatívy | Inzercia

19.11.2018

Odpadová legislatíva je komplikovaná a často v nej dochádza k zmenám. Slovenské firmy preto nemajú kapacity na to, aby ju priebežne sledovali. Pritom legislatíva ukladá všetkým výrobcom a dovozcom elektrozariadení viaceré povinnosti súvisiace s elektrozariadeniami, ktoré uvádzajú na trh.

celý článok

Miesto výkonu práce – Slovenská republika

16.11.2018 / Ing. Eva Gášpárová

Je možné so zamestnancom, ktorý vykonáva školiteľské činnosti v rámci celého Slovenska, dohodnúť miesto výkonu práce Slovenskú republiku? 

celý článok

K spochybneniu doručenky ako verejnej listiny

13.11.2018

...odvolací súd uvádza, že pri riadne vyhotovenej doručenke ide o verejnú listinu, pričom takýto dôkaz je objektívny a nepochádza od žiadneho účastníka správneho konania, ale od Slovenskej pošty a. s.

celý článok

Za staré elektro zo škôl vo vašich mestách a obciach získajte športové potreby pre žiakov | Inzercia

08.11.2018

Počuli ste už o projekte Vymeňte elektroodpad za lopty? Od roku 2014 sa doň zapojilo 402 škôl z celého Slovenska, ktoré odovzdali viac ako 265 ton elektroodpadu a za vyzbierané kilogramy dostali takmer 787 športových lôpt a 139 iných športových potrieb.

celý článok

Nariadenie o zvýšení minimálnej mzdy od 1. 1. 2019

06.11.2018

Nariadenie vlády č. 300/2018 Z. z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2019 vo výške 520 eur.

celý článok

Vstup dlžníka do likvidácie ako dôvod pre neodkladné opatrenie

05.11.2018

Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 12Co 162/2018  k posúdeniu podmienok pre nariadenie neodkladného opatrenia v prípade vstupu dlžníka do likvidácie.

celý článok

Vyrovnanie sa s čiernou stavbou krok za krokom

31.10.2018 / JUDr. Martin Píry, Ph.D

Čierna stavba je jedným z kľúčových problémov stavebného práva a rozhodovania obce/ mesta ako stavebného úradu.

celý článok

Kalkulačka súdnych poplatkov od 1. 11. 2018

29.10.2018

Aktualizovaná kalkulačka na výpočet súdnych poplatkov, po zmene zákonom č. 52/2018 Z. z.. V sadzobníku súdnych poplatkov v položke 17 sa dopĺňa nová poznámka.

celý článok

Smernica o monitorovaní kamerovým systémom - GDPR

26.10.2018 / JUDr. Tatiana Mičudová

Zamestnávateľ, ktorý má v úmysle zaviesť monitorovanie kamerovým systémom, je oprávnený chrániť svoje práva, ale musí rešpektovať aj práva zamestnancov.

celý článok

Zákon o PZP upravuje práva aj povinnosti poistenca aj poisťovateľa | Inzercia

25.10.2018

Každý, kto chce jazdiť po slovenských cestách, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Povinnosti upravuje zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistené.

celý článok

Ako si vybrať digitálnu marketingovú agentúru | Inzercia

25.10.2018

Je úplne nespochybniteľné, že v súčasnosti online marketing hýbe svetom. Preto čoraz viac spoločností propaguje svoje produkty a služby práve vo virtuálnom svete. 

celý článok

Pôžička? Určite áno, ale s rozumom| Inzercia

25.10.2018

Finančná gramotnosť by sa v 21. storočí mala povinne vyučovať na stredných školách. Taký je názor odborníkov, ktorí argumentujú tým, že každý človek by mal vedieť o základných pojmoch ako sú pôžičky, hypotéky či pravidlá „zdravého“ finančného správania.

celý článok

Výkon zrážok zo mzdy v prípade nedoručenia exekučného príkazu

24.10.2018 / JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Exekučný príkaz zrážkami zo mzdy nebol doručený z toho dôvodu, že zamestnanec nepreberá zásielky. Podľa exekútora mal zamestnávateľ vykonávať zrážky a zasielať ich na depozitný účet. 

celý článok

K doručovaniu súdnych písomností do členského štátu EÚ

17.10.2018

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Cdo 182/2017 zo dňa 20. 12. 2017 k pravidlám pre medzinárodný poštový styk.

celý článok

Odvolanie voči pozitívne enumerovaným uzneseniam – krok vpred či vzad?

15.10.2018 / doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M.

Priblíženie základných zmien v koncepte odvolaní proti uzneseniam v intenciách Civilného sporového poriadku.

celý článok

Povinnosti po skončení likvidácie

12.10.2018 / Ing. Nadežda Cígerová

Pri likvidácii po doručení rozhodnutia súdu o zrušení a výmaze plynú firme ešte nejaké povinnosti voči správcovi dane? 

celý článok

GDPR: Stanovisko k doručovaniu písomností v správnom konaní

10.10.2018 / Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil stanovisko k požiadavkam obcí a miest k správnosti postupu pri doručovaní písomností v správnom konaní a pri nazeraní do spisového materiálu.

celý článok

EPI SMART - Projekt spolupráce s právnickými fakultami

08.10.2018

Dňa 2. októbra sme pilotnými školeniami spustili projekt spolupráce s právnickými fakultami EPI SMART.

celý článok

Vaše smart riešenie môže zažiariť na Cene ITAPA! | Inzercia

05.10.2018

Bratislava, 3. októbra 2018:  Máte praktický projekt, ktorý využíva IKT či prácu s dátami na to, aby zlepšoval život ľudí alebo zjednodušoval fungovanie inštitúcií?

celý článok

Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra od 1. 10. 2018

05.10.2018 / Mgr. Monika Ivanová

Od 1. októbra 2018 sa menia povinné náležitosti, ktoré musí obsahovať návrh na začatie katastrálneho konania.

celý článok

Nový komentár k zákonu o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru

02.10.2018 / Rastislav Kravár, JUDr.

Komentár k z. č. 73/1998 Z. z. v širších súvislostiach a zrozumiteľne približuje obsah zákona a uľahčuje jeho praktickú aplikáciu.

celý článok

Sto rokov slovenskej a českej advokácie

28.09.2018

Oslava výročia 100. rokov českej a slovenskej advokácie sa konala v Luhačoviciach v dňoch 20-22.septembra 2018. Pridávame sa ku gratulantom!

celý článok

Oslavu podnikania budú sprevádzať aj diskusie o nábore zamestnancov a zero waste | Inzercia

26.09.2018

Súčasťou tohtoročných osláv podnikania nebudú iba špeciálne akcie, ktoré si pripravia stovky podnikateľov na celom Slovensku. Sprevádzať ich budú aj vzdelávacie podujatia, na ktorých budú odborníci diskutovať o výzvach pri prijímaní zamestnancov, čoraz atraktívnejšej zero waste filozofii či o online marketingu.

celý článok

Zadávanie zákaziek financovaných z fondov EÚ a ich kontrola

26.09.2018 / Mgr. Katarína Hreusová

Podrobné vysvetlenie jednotlivých procesov a povinností vyplývajúcich zo zadávania zákaziek takéhoto typu. 

celý článok

Postup, s ktorým si zvládnete založiť živnosť alebo s.r.o. veľmi jednoducho | Inzercia

24.09.2018

Podnikanie je o možnostiach, ktoré vie kompetentný človek vo svoj prospech rozumne využiť.

celý článok

Internetový obchod a GDPR

24.09.2018 / Ľudmila Lipovská Lišková

Dosahy zmien v úprave ochrany osobných údajov na prevádzkovateľov internetových obchodov.

celý článok

Základné chyby v nastavení Google Ads kampaní a tip na záver | Inzercia

21.09.2018

Počas pôsobenia v agentúre prešlo našimi rukami nespočetné množstvo kampaní, ktoré sme analyzovali, či prerábali.

celý článok

Príplatok za zmennosť

19.09.2018 / Ing. Jana Repáčová

Je rozvrhutie práce na určený čas doobeda a poobede nerovnomerným rozvrhnutím?

celý článok

Praktické problémy súvisiace s voľbami do orgánov samosprávy obcí 2018

17.09.2018 / doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

K riešeniam niektorých problémov, ktoré v praxi môžu nastať pri príprave komunálnych volieb.

celý článok

K doručovaniu písomností

10.09.2018

Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 8 Sžf 65/2016 rieši otázku, či je možné aplikovať tzv.  náhradné doručenie v prípade, ak si adresát zásielku osobne prevezme.

celý článok

Daňový výdavok a rozsudky ESD

06.09.2018 / Ing. Vladimír Ozimý

Spoločnosť má projekt v oblasti kultúry, do ktorého bude dlhodobejšie investovať - divadelné kulisy, rôzne rekvizity a iné. Môže si na tieto výdavky uplatňovať vrátenie DPH a môže si ich počas príprav dávať do nákladov?

celý článok

Konica Minolta: Ukážeme vám technológie, ktoré vám pomôžu v podnikaní | Inzercia

04.09.2018

Majú vaše oddelenia ešte stále plné stoly papierov, zamestnanci pracujú neefektívne a večne sa sťažujú, že sú preťažení? Je najvyšší čas s tým niečo urobiť. Príďte sa pozrieť na užitočné technológie pre celú vašu firmu.

celý článok

Slovenské školy začali využívať elektronickú evidenciu dochádzky | Inzercia

31.08.2018

Využívanie modernej techniky nemusí byť vždy len otázkou peňazí. Dokazujú to viaceré slovenské školy, ktoré začali využívať moderné technológie 21. storočia. Zaviedli totiž elektronickú evidenciu dochádzky učiteľov.

celý článok

Odmeňovanie zamestnancov obce

30.08.2018

Obec zamestnáva okrem stálych zamestnancov aj zamestnancov prijatých na základe dohôd.

celý článok

Pozemkové spoločenstvá v roku 2018

24.08.2018 / Ing. Marta Boráková

Zdaňovanie príjmov spoločenstva, povinnosť používať ERP a VRP, legitimita nájomnej zmluvy týkajúcej sa spoločnej nehnuteľnosti, zmeny od 1. júla 2018.

celý článok

Obdobie najväčších nákupov sa čo nevidieť začne | Inzercia

23.08.2018

Leto nám pomaly končí a s ním aj „uhorková“ sezóna, horúce dni a prázdniny. So septembrom prichádzajú nielen školské povinnosti, menej slnka a dlhé večery, ale aj prípravy na zimu a s ňou spojený Black Friday a čarovné Vianoce.

celý článok

K postúpeniu nároku na vrátenie dane na inú osobu

21.08.2018

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžfk 14/2016 k posúdeniu možnosti postúpiť pohľadávku týkajúcu sa plnenia daňových povinností.

celý článok

Franchising na Slovensku a po slovensky | Inzercia

16.08.2018

Franchisingový koncept je najrozšírenejší v USA, kde je približne jedna tretina maloobchodov prevádzkovaná touto formou.  Na Slovensku v súčasnosti pôsobí celkom viac ako 140 franchisingových systémov.

celý článok

Prvé povinnosti pri voľbách do orgánov samosprávy obcí

16.08.2018 / doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

V sobotu 10. novembra 2018 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí. Aké sú povinnosti obce pri organizácii týchto volieb?

celý článok

EPI SMART - balík pre študentov

13.08.2018

Spolupráca s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

celý článok

Dohody o určení cien ďalšieho predaja (RPM), dohody obmedzujúce hospodársku súťaž

09.08.2018 / JUDr. Mária Kevická, PhD.

V obchodnej praxi sa bežne stretávame s dohodami medzi dodávateľmi (obchodníkmi) a odberateľmi (distribútormi), kedy sa „silnejšia“ strana snaží určiť ceny tovaru svojim distribútorom. Sú takéto dohody legálne? Áno, aj nie.

celý článok

Podiely na zisku vyplatené členovi štatutárneho orgánu

06.08.2018 / Ing. Eva Gášpárová

Je spoločnosť povinná z podielu na zisku zaplatiť poistné na sociálne poistenie členovi štatutárneho orgánu, ktorý nemá účasť na majetku spoločnosti?

celý článok

SR dostala historicky prvú pokutu na európskom súdnom dvore

31.07.2018 / JUDr. Peter Rohaľ

Súdny dvor uložil Slovensku paušálnu pokutu vo výške jeden milión eur v súvislosti s tým, že v priebehu piatich rokov nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie o uzatvorení celej skládky Žilina – Považský Chlmec.

celý článok

Náklady na súdne trovy a daňový výdavok

26.07.2018

celý článok

Zmeny v katastrálnom zákone k 1. októbru 2018

19.07.2018

Zákon č. 212/2018 Z. z. zavádza precizovanie podmienok zápisu stavieb do katastra. Zavádza „preukaz geodeta“, ktorý oprávňuje jeho držiteľa na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnost. Predmetom evidencie bude aj údaj o cene nehnuteľnosti. Upravujú sa aj náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania. Nebude sa prikladať geometrický plán, iba číslo jeho úradného overenia.

celý článok

Elektronický návrh na vklad do katastra

17.07.2018 / JUDr. Juraj Kotrusz

Videoškolenie oboznamuje s tým, ako prebieha prepis vlastníckeho práva na katastri, aké náležitosti musí obsahovať návrh na vklad a ako ho podať.

celý článok

Začiatok plynutia lehoty na podanie žaloby na obnovu konania

12.07.2018

Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 5Cdo 11/2017 rieši otázku začiatku plynutia objektívnej a subjektívnej lehoty pre podanie žaloby na obnovu konania.

celý článok

Recyklácia starého elektroodpadu má zmysel | Inzercia

09.07.2018

Každá firma z času na čas potrebuje nechať recyklovať svoje vyradené kopírky, počítače, chladničky  či iný elektroodpad. Ušetriť tak môže nemálo financií, ktoré súvisia s ich odvozom, likvidáciou, ako aj administratívou celého procesu.

celý článok

Zmena vlastníka vo firme

09.07.2018 / Ing. Nadežda Cígerová

Dňa 1. 1. 2015 spoločnosť zmenila majiteľa - 100 % vlastníka, ktorý je fyzickou osobou. Ak by došlo k rozhodnutiu odpredať obchodný podiel v tomto čase, aké daňové povinnosti firmu čakajú? 

celý článok

Dohody dôchodcov od 1. júla 2018

05.07.2018 / Bc. Katarína Danajovičová

Od 1. júla 2018 sa zavádza odvodová úľava pre dôchodcov pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. 

celý článok

Zaradenie na pracovné miesto po rodičovskej dovolenke

02.07.2018 / Ing. Jarmila Szabová

Zamestnanec príspevkovej organizácie obce sa ide po 6 rokoch vrátiť do zamestnania. Môže ho zamestnávateľ zaradiť na iný druh práce a jeho funkčný plat by bol nižší ako v čase, keď nastupoval na materskú dovolenku? 

celý článok

Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby - GDPR

28.06.2018 / Mgr. Lenka Michalovičová

Vzor poverenia v súlade s GDPR. Udelí ho prevádzkovateľ osobám, ktoré má prístup k osobným údajom. Poverená osoba môže spracúvať tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa. 

celý článok

Dôvodová správa k novému zákonu proti byrokracii

22.06.2018

Podľa nového zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z. z. odpadá fyzickým a právnickým osobám povinnosť predkladať štátnym orgánom výpis z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a výpisy a odpisy z registra trestov.

celý článok

Internetový obchod

21.06.2018 / Ľudmila Lipovská Lišková

Legislatívna úprava internetového obchodu, vedenie účtovníctva a daňové povinnosti pri prevádzkovaní e-shopu ako služby poskytovanej na diaľku.

celý článok

Moderné online systémy v praxi advokácie na Slovensku

19.06.2018

celý článok

Záznam z konferencie Konkurz a reštrukturalizácia aktuálne v roku 2018

15.06.2018

Prednášky JUDr. Maceka, JUDr. Maliara a JUDr. Pospíšila z konferencie konanej v apríli 2018 sú súčasťou EPI videoškolení. 

celý článok

Účtovné súvzťažnosti 2018

13.06.2018

Prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v účtovnom období 2018.

celý článok

Žaloba o zrušenie záložného práva nie je prípustná

11.06.2018

Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 19Co 107/2017 k žalobe o zrušenie záložného práva k nehnuteľnostiam.

celý článok

Legislatívne zmeny v údržbe chodníkov

07.06.2018 / JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Nová úprava v zákone o pozemných komunikáciách zaviedla zmenu v povinnosti odstraňovať závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov.

celý článok

6 vecí, pre ktoré mladé talenty neodídu ku konkurencii | Inzercia

29.05.2018

Až tretinu celosvetovej pracovnej sily tvoria ľudia narodení medzi rokmi 1980 a 2000. Viete čo očakávajú od zamestnania?

celý článok

30 krokov súladu s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov

28.05.2018 / Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zverejnil materiál odporúčacieho charakteru, ktorý obsahuje návod ako postupovať pri vytváraní súladu s Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z.

celý článok

Nové sumy stravného od 1. 6. 2018

25.05.2018

celý článok

Presvedčte sa o bonusoch, ktoré môžete získať s novým virtuálnym sídlom | Inzercia

24.05.2018

Jedným z najväčších nákladov podnikania v súčasnosti, ktorým čelia začínajúce podniky, sú tie na prenájom alebo vlastnenie obchodných priestorov. Veľmi často sa o tejto nemilej skutočnosti presvedčí aj bežný človek, ktorý v jeden deň objaví univerzálny obchodík so zaujímavými službami alebo predajom a o niekoľko dní ho na tom istom mieste nenájde. Môžu za to vysoké nájmy.

celý článok

Ochrana osobných údajov v konaní o priestupku a iné problémy priestupkového práva

21.05.2018 / JUDr. Tomáš Senaj

Ochrana osobných údajov sa týka celého právneho poriadku Slovenskej republiky, a preto je nevyhnutné, aby na tento vývoj reagovala každá oblasť práva, pričom priestupkové právo nie je výnimkou.

celý článok

Používanie auta konateľom aj na súkromné účely

15.05.2018 / Ing. Nadežda Cígerová

Konateľ pridelené služobné vozidlo používa aj na súkromné účely. Nevedie knihu jázd, ani sa mu nezdaňuje 1 % obstarávacej ceny vozidla. Ako sa má postupovať vo väzbe na uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku?

celý článok

Úplne nová, rýchla a dostupná sieť, výhodné volania či roaming mimo EÚ. O2 uľahčí vaše podnikanie | Inzercia

14.05.2018

Chcete volať neobmedzene, surfovať v rýchlej 4G sieti či mať dostatok dát na podnikanie? O2 má pre vaše podnikanie ponuku za výhodné ceny v špičkovej kvalite a bez viazanosti, ktorá by vás inde mohla vyjsť poriadne draho.

celý článok

Sociálne podniky - nový zákon účinný od 1. mája 2018

14.05.2018 / Peter Mészáros

Samostatná právna úprava sociálneho podniku po novom dovoľuje sociálnym podnikom napĺňať nespočetné množstvo spoločensky prospešných cieľov vysoko nad rámec pracovnej integrácie či riešenia otázok zamestnanosti. 

celý článok

Nástup novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (pre mestá a obce)

09.05.2018 / Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Informácie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky určené pre prípravu obcí a miest na nástup nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov a zmapovanie tokov osobných údajov v ich prostredí.

celý článok

Odklon súdu od ustálenej rozhodovacej praxe ako dovolací dôvod – platnosť výpovede danej zamestnávateľom

04.05.2018

Podľa dovolateľky bolo v konaní dostatočným spôsobom zistené, že žalovaný v čase dania výpovede mal pre ňu voľné pracovné miesto, ktoré jej mal ponúknuť. Namietala preto nesprávnosť záveru odvolacieho súdu, ktorý toto pracovné miesto považoval na základe akceptačného listu za obsadené. 

celý článok

Mandátna zmluva a automobil

27.04.2018 / Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. chce mandatárovi poskytnúť svoj automobil a preplácať mu PHL. Môže spoločnosť s r. o. preplácať mandatárovi bločky na PHL?

celý článok

Smernica o ochrane obchodného tajomstva obchodnej spoločnosti

24.04.2018 / Mgr. Monika Ivanová

Interná smernica o ochrane obchodného tajomstva má zabezpečiť utajenie všetkých hmotných a nehmotných statkov, ktoré podľa majiteľa obchodného tajomstva majú zostať utajené a sankcionovať porušovanie alebo ohrozovanie obchodného tajomstva.

celý článok

K odňatiu možnosti konať pred súdom

19.04.2018

K odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. 

celý článok

Rady od právnika nemusia byť luxusom. Rozhodne nie v týchto 5 oblastiach | Inzercia

18.04.2018

V právnych otázkach sa určite neoplatí učiť na vlastných chybách.

celý článok

Doplnenie odvolania (§ 72 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z.)

17.04.2018

Odvolanie je riadnym opravným prostriedkom, ktorý smeruje proti rozhodnutiu správcu dane, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ak daňový poriadok neustanovuje inak.

celý článok

Máte školy vo vašich mestách a obciach plné starého elektra? Vymeňte ho za lopty a získajte pre žiakov zaujímavé bonusy! | Inzercia

13.04.2018

Počuli ste už o projekte Vymeňte elektroodpad za lopty? Od roku 2014 sa doň zapojilo 330 škôl z celého Slovenska, ktoré odovzdali viac ako 214 ton elektroodpadu a za vyzbierané kilogramy dostali takmer 700 športových lôpt.

celý článok

Vlastný alebo externý? Pri účtovníkoch je odpoveď zložitá | Inzercia

11.04.2018

Prinášame vám prehľad plusov a mínusov, ktoré obe voľby prinášajú.

celý článok

Pričítateľnosť (nielen) v trestnom a občianskom práve

09.04.2018 / prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM., MA

Koncept pričítateľnosti má v práve svoje miesto vo všeobecnosti najmä pri otázkach právnej zodpovednosti, nielen v trestnom, ale aj v občianskom a obchodnom práve.

celý článok

Účtovníctvo občianskych združení

03.04.2018 / Ing. Iveta Kolenová

Ako má občianske združenie postupovať pri vedení účtovníctva a pri podávaní daňového priznania?

celý článok

Zmeny v uplatňovaní trojstranného obchodu

26.03.2018 / Ing. Anna Jurišová

V rámci trojstranného obchodu sa tovar fyzicky prepravuje alebo odosiela priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu.

celý článok

Platba kartou zamestnanca

21.03.2018 / Ing. Tatiana Mičíková

Je možné zamestnancovi z pokladnice preplatiť nákup, ktorý urobil pre školu a zaplatil to svojou súkromnou platobnou kartou? Do pokladnice dá doklad, čo dostane ako účtenku.

celý článok

Neodkladné opatrenie spočívajúce v zákaze nakladať s nehnuteľnosťami

19.03.2018

Krajský súd Banská Bystrica v rozhodnutí sp. zn.  43Cob/155/2017 zo dňa 22. 11. 2017 uzatvára, že všeobecné súdy musia vždy prihliadať aj na to, či je hodnota tvrdenej pohľadávky primeraná k hodnote vecí, ku ktorým má byť obmedzené dispozičné právo dlžníka.

celý článok

Companies Solutions: služby pre podnikateľov, ktoré odbremenia od byrokracie a šetria čas | Inzercia

19.03.2018

Plánujete založiť, zmeniť alebo zrušiť s. r. o.? Ide o pomerne byrokraticky náročné procesy, ktoré si vyžadujú dostatok času a energie. Aby ste sa mohli naplno venovať tomu, čo potrebujete, poobzerajte sa po službách, ktoré vás od nich odbremenia.

celý článok

Poznáte zásady vyraďovania IT zariadení? | Inzercia

14.03.2018

Plánujete výmenu počítačov alebo iných IT zariadení? Zaberajú vám miesto v sklade vyradené monitory, kopírky či staré elektrospotrebiče? Odpísať vyradené položky z majetku firmy nestačí, kontrola môže od vás vyžadovať aj potvrdenie o ich ekologickej recyklácii.

celý článok

ESD: Rozhodcovská doložka v dohode medzi Holandskom a SR o ochrane investícií nie je zlučiteľná s právom EÚ

12.03.2018 / JUDr. Peter Rohaľ

Rozhodnutie ESD k súdnemu sporu ohľadom dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Súdny dvor dospel k záveru, že rozhodcovská doložka uvedená v investičnej dohode ohrozuje autonómiu práva Únie, a preto je s ním nezlučiteľná.

celý článok

Novela Zákonníka práce k novým mzdovým zvýhodneniam za prácu cez víkendy v Zbierke zákonov SR

08.03.2018

Novela Zákonníka práce k výške mzdových zvýhodnení za prácu zavádza od 1. mája 2018 aj nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu. 

celý článok

Rozhodnutia českých súdov nemožno zahrnúť do pojmu „ustálená rozhodovacia prax“

26.02.2018

Uznesenie Najvyššieho súdu k výkladu pojmu "ustálená rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít", použitého v článku 2 základných princípov Civilného sporového poriadku.

celý článok

Pracovnoprávne vzťahy zdravotníckych pracovníkov

19.02.2018 / Ing. Miloslava Kováčová, MPH

Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania, vrátane odmeňovania, ovplyvňuje spôsob výkonu zdravotníckeho povolania – vybrané otázky z aplikačnej praxe.

celý článok

Končíte s podnikaním? Spoločnosť nemusíte len likvidovať | Inzercia

15.02.2018

Je úplne jedno, aké dôvody vo vás vyvolali myšlienku o konci podnikania. Dôležité je, že sa musíte rozhodnúť o ďalšom postupe a vymyslieť, čo s vašou firmou. Každý podnikateľ však chce vytiahnuť aj z poslednej aktivity čo najviac.

celý článok

Účtovanie kryptomeny

12.02.2018 / Ing. Zuzana Uríková

Spoločník vlastní kryptomenu, s ktorou by chcel obchodovať a faktúry vystavovať z vlastnej s. r. o. Ako sa daná kryptomena zaúčtuje v spoločnosti? Existuje nejaké usmernenie, ktorým sa majú klienti riadiť?

celý článok

ESD: Zdravotné poisťovne v Slovenskej republike sú podnikmi, ktorým môže byť poskytnutá štátna pomoc

08.02.2018

Súdny dvor Európskej únie rozhodoval o žalobe poisťovne Dôvera, ktorá tvrdila, že slovenské orgány neoprávnene pomáhali jej konkurentom - štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Spoločnej zdravotnej poisťovni.

celý článok

Hyundai chce zmeniť náš pohľad na menšie mestské autá | Inzercia

06.02.2018

Fastbacky zažívajú v poslednej dobe comeback. Trendu sa chytil aj výrobca Hyundai, ktorý na jeseň minulého roku predstavil svoj nový model. Hyundai i30 Fastback je, ako ho jeho tvorcovia nazývajú, prvé päťdverové kupé v rade.

celý článok

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017

05.02.2018 / Ing. Jarmila Strählová

Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie má zamestnávateľ u tých zamestnancov, ktorí poberali v roku 2017 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a písomne o ročné zúčtovanie požiadajú do 15. 2. 2018.

celý článok

Nový zákon o ochrane osobných údajov v Zbierke zákonov SR

30.01.2018

Nový zákon o ochrane osobných údajov bol zverejnený v Zbierke zákonov SR pod číslom 18/2018 Z. z. Účinnosť nadobúda 25. 5. 2018. V súvislostiach k predpisu pozrite dôvodovú správu.

celý článok

Protokol z daňovej kontroly – k správnosti postupu daňových orgánov

30.01.2018

Najvyšší súd SR vo svojej Zbierke stanovísk pod číslom R 7/2018 zverejnil rozsudok v ktorom rozhodol, že nie je správny postup daňových orgánov, ktoré neprihliadli na obsah vyjadrenia žalobcu k protokolu z daňovej kontroly a na pripojené dôkazy z dôvodu zmeškania lehoty.

celý článok

Výpomoc manželovi

26.01.2018 / Ing. Jana Repáčová

Je možné zamestnať manžela v pracovnom pomere u jeho manželky, ktorá je SZČO, príp. aké iné možnosti práce pre túto SZČO môže jej manžel legálne vykonávať?

celý článok

Formulácia petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva

23.01.2018 / JUDr. Marek Maslák, PhD.

Predmetom článku je polemika o rôznych variáciách žalobného petitu v konaniach o určení, že vec patrí do dedičstva.

celý článok

Zmeny v zdravotníckych a iných neziskových organizáciách k 15. januáru 2018

19.01.2018 / Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.

Dňa 8. 1. 2018 vyšla v Zbierke zákonov SR pod č. 4/2018 Z. z. novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

celý článok

Zodpovednosť za škodu vodiča motorového vozidla, ku ktorému nebola uzavretá poistná zmluva

16.01.2018

Najvyšší súd SR vo svojej Zbierke stanovísk pod číslom R 54/2017 zverejnil rozhodnutie sp. zn. 1Obdo/26/2015, ktoré rieši zaujímavú otázku posúdenia zodpovednosti za škodu, ktorá bola spôsobená pri nehode nepoisteného motorového vozidla a jeho vodič nebol vlastníkom vozidla. 

celý článok

Pozemkové spoločenstvo a dividendy

12.01.2018 / Ing. Zuzana Uríková

Pozemkové spoločenstvo má v správe lesné pozemky, ale aj trvalé trávnaté porasty. Výnosy sú len z lesných pozemkov. Nie všetci členovia majú podiel na lesných pozemkoch, dividendy sa majú rozdeliť len medzi členov, ktorí majú podiel len na lesných pozemkoch?

celý článok

Daňová evidencia, výhody oproti JÚ

08.01.2018 / Ing. Tatiana Mičíková

Čo je to daňová evidencia, aké má výhody oproti jednoduchému účtovníctvu, kto si ju môže uplatniť a čo má obsahovať samotná evidencia, ako aj ročná účtovná závierka? Môže sa za daňovú evidenciu považovať aj klasický peňažný denník?

celý článok

Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení roku 2017 v mzdovom účtovníctve

03.01.2018 / Ing. Jarmila Strählová

Koniec roka a začiatok nového roka je pre pracovníkov mzdových učtární jedným z najnáročnejších pracovných období. Okrem spracovania výplat za mesiac december, ktorý je spojený s výpočtom miezd, odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne a odvodu dane, sa musia vykonať aj práce spojené s ukončením roku.

celý článok

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní – účinná od 1. 1. 2018

28.12.2017 / JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní mení definíciu nelegálneho zamestnávania a definuje pojem „dodávka práce“ použitý v znení zákona pred 1. 1. 2018.

celý článok

Obnova konania a vedomosť o novom dôkaze

22.12.2017

Uznesenie Krajský súd v Žiline, sp. zn. 10Co/88/2017 zo dňa 30. 3. 2017  rieši situáciu kedy žalobca žiada povolenie obnovy konania  z dôvodu že dôkaz – znalecký posudok, nemohol bez svojej viny použiť v pôvodnom konaní, neuvádza však z akých dôvodov. 

celý článok

ESD: Uber patrí medzi služby v oblasti dopravy

21.12.2017

Rozsudok ESD C- 434/15 k sprostredkovateľskej službe umožňujúcej prostredníctvom aplikácie pre smartfóny skontaktovať neprofesionálnych vodičov.

 

celý článok

Vianočný večierok a nepeňažný príjem zamestnanca

19.12.2017 / Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť plánuje pre zamestnancov zorganizovať vianočný večierok (miestnosť, hudba, pohostenie, alko a nealko nápoje), napr. celkové náklady na 1 zamestnanca 30 €. Tento nepeňažný príjem je zdaniteľným príjmom zamestnanca? Čo v prípade, keď zamestnávateľ bude náklady na večierok účtovať ako nedaňové?

celý článok

Register partnerov verejného sektora – patová situácia s termínom ďalšej povinnosti

15.12.2017 / JUDr. Ivan Šafranko

Register partnerov verejného sektora (RPVS) dostane svojich užívateľov na prelome rokov do patovej situácie. S blížiacim sa koncom roka – 31. decembra – je spojená povinnosť overenia identifikácie konečných užívateľov výhod, ktorej účelom je preveriť a potvrdiť aktuálnosť údajov zapísaných v registri. 

celý článok

Boli ste už na IT kurzoch v MACROSOFT-e ? | Inzercia

13.12.2017

Ste nútení čeliť digitálnemu tlaku? Potrebujete zvýšiť svoje kompetencie? Ste nadšeným používateľom IT technológií? Je to vaše hobby, alebo konečne ste sa rozhodli živiť tým, čo vás baví a v neustále meniacom sa prostredí potrebujete kráčať s dobou?

celý článok

Žaloba o úpravu pracovného času ženy starajúcej sa o dieťa

12.12.2017 / Mgr. Lenka Michalovičová

Ak požiada tehotná žena, žena starajúca sa o dieťa mladšie ako 15-ročné alebo muž trvale sa starajúci o dieťa rovnakého veku o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu, vzniká zamestnávateľovi právna povinnosť takejto žiadosti vyhovieť, ak mu v tom nebránia vážne prevádzkové dôvody.

celý článok

Povinnosti občianskych združení pre registráciu do Zoznamu prijímateľov za rok 2017

07.12.2017 / JUDr. Mária Kevická, PhD.

Pozor, blíži sa 15. december, kedy končí lehota, v ktorej môžete zaregistrovať svoje občianske združenie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní za rok 2017. Ak nechcete lehotu zmeškať, mali by ste sa poponáhľať. Čo na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2 % potrebujete?

celý článok

Daň z motorových vozidiel za rok 2017

04.12.2017 / Ing. Jana Fülöpová

Nový kalendárny rok prináša opakujúcu sa povinnosť vypočítať a odviesť daň z motorových vozidiel, ak v predchádzajúcom roku došlo k použitiu vozidla na podnikanie. Z článku sa dozviete, čo všetko potrebuje daňovník vedieť na to, aby povinnosť výpočtu a podania daňového priznania bola v súlade so zákonom o dani z motorových vozidiel, čo podlieha zdaneniu, aké platia výnimky a oslobodenie od dane.

celý článok

Regály a regálové systémy | Inzercia

29.11.2017

Pokiaľ ste sa rozhodli, že nastal čas, aby ste si vo firme, sklade či domácnosti spravili poriadok, mali by ste siahnuť po kvalitných regáloch či regálových systémoch, ktoré Vám pomôžu usporiadať priemyslový materiál, kancelárske šanóny, sezónne veci, obuv i výrobky na predajni.

celý článok

Zdravie zamestnancov na prvom mieste | Inzercia

28.11.2017

Ak ste sa po celý rok aktívne starali o svojich zamestnancov, máte teraz jedinečnú šancu. Prihláste sa do 8. ročníka súťaže Zdravá firma roka 2017 a získajte Ocenenie Zdravá firma roka.

celý článok

Stanovisko Najvyššieho súdu SR k výkladu § 237 a § 238 TZ v súvislosti s povinnosťami správcu v konkurznom konaní

27.11.2017

Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. septembra 2017, sp. zn. Tpj 28/2017, na zjednotenie výkladu a aplikácie ustanovení § 237 a § 238 Trestného zákona v súvislosti s povinnosťami správcu podstaty v konkurznom konaní.

celý článok

Lehota uchovávania osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie

23.11.2017 / JUDr. Marcela Macová, PhD.

Koľko rokov môže spoločnosť viesť v evidencii žiadosti o zamestnanie a životopisy v zmysle zákona o ochrane osobných údajov?

celý článok

Zmluva o nájme motorového vozidla

16.11.2017 / Mgr. Miriama Draškovičová

Zmluvou o nájme motorového vozidla prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Predmetom tejto zmluvy je tak na jednej strane záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi motorové vozidlo na dočasné užívanie a na strane druhej záväzok nájomcu zaplatiť odplatu (nájomné).

celý článok

Súdne trovy

13.11.2017 / Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť ako žalobca procesne zastavila súdne konanie – (späťvzatie žaloby). Z tohto dôvodu je povinná uhradiť súdne trovy (§ 256 ods. 1 C.s.p). Budú tieto súdne trovy pre spoločnosť uznaným daňovým výdavkom?

celý článok

Novela Obchodného zákonníka v Zbierke zákonov SR

08.11.2017

Novelizácia Obchodného zákonníka, ktorej cieľom je zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností a ktorá zavádza súvisiace  zmeny v Trestnom zákone, Exekučnom poriadku, obchodnom registri a iných predpisoch. V súvislostiach k predpisu pozrite dôvodovú správu.

celý článok

Odmietnutie dovolania proti uzneseniu o trovách konania

02.11.2017

Uznesenie odvolacieho súdu, ktorým rozhodol o trovách konania, nie je rozhodnutím odvolacieho súdu vo veci samej ani takým rozhodnutím, v dôsledku ktorého skončí samotné konanie vymedzené žalobou. Dovolanie nie je preto podľa § 420 CSP prípustné. 

celý článok

Ako využiť dostupné technológie na to, aby ste sa stali lepším lídrom na webe? | Inzercia

27.10.2017

Riadenie nie je nikdy jednoduché, ale pomocou technológie sa každá spoločnosť môže stať vodcom, ktorého si zamestnanci vážia a zákazníci vyhľadávajú.

celý článok

MS SR: Upozornenie na tzv. fikciu doručenia

27.10.2017

Ministerstvo spravodlivosti upozorňuje, že od 1. 11. 2017 začína pre elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie platiť tzv. „fikcia doručenia“.

celý článok

Kumulácia dôvodov prípustnosti dovolania podľa § 420 a § 421 CSP

27.10.2017 / JUDr. Zuzana Flaková

Ćlánok sa venuje rozhodnutiu Veľkého senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v dovolacej veci, ktorá z procesného hľadiska rozoberá neprípustnosť kombinovania dôvodov prípustnosti dovolania.

celý článok

Žaloba o určenie platnosti poistnej zmluvy a na plnenie

24.10.2017 / JUDr. Radovan Nárožný

Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol návrh prijatý v lehote, ktorú určil navrhovateľ, a ak ju neurčil, do jedného mesiaca odo dňa, keď druhý účastník návrh dostal. Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keď navrhovateľ dostane oznámenie o prijatí svojho návrhu.

celý článok

Uzatvorenie dohody

20.10.2017 / Ing. Jana Repáčová

Zamestnanec je v pracovnom pomere. Pracovný pomer by zamestnávateľ skončil a chcel by namiesto neho uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti? Môže sa namiesto pracovného pomeru uzatvoriť dohoda o pracovnej činnosti?

celý článok

Obťažovanie ako nekalosúťažná praktika. Kritika (ne)jednej transpozície

17.10.2017 / Mgr. Dominika Zavadová

Článok sa zaoberá otázkou ochrany súkromia v elektronických komunikáciách v rámci práva proti nekalej súťaži.

celý článok

Jednorazová odmena a podiel na zisku konateľovi, ktorý je aj spoločníkom

13.10.2017 / Ing. Jarmila Szabová

Aké povinnosti súvisia s vyplatením jednorazovej odmeny a podielu na zisku majiteľovi firmy, ktorý je zároveň konateľom aj spoločníkom, ale nie je zamestnancom firmy a ani nie je prihlásený do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne?

celý článok

K náležitostiam správnej žaloby podanej fyzickou osobou

10.10.2017

Ak ide o podanie, ktorým sa osoba domáha preskúmania rozhodnutia v sociálnych veciach, považuje sa takéto podanie za žalobu (§ 31 ods. 2 SSP), ktorá musí okrem náležitostí podľa § 57 SSP obsahovať aj ďalšie náležitosti podľa § 202 ods. 1 SSP. 

celý článok

Lehoty pri správe daní pre daňový subjekt a pre správcu dane

06.10.2017 / Ing. Peter Jurčík

Lehota pri správe daní predstavuje určitú časovú dĺžku, v rámci ktorej vyplýva pre adresáta niečo vykonať, strpieť a niečo aj splniť. S nedodržaním určenej lehoty na vykonanie úkonu nastávajú aj právne dôsledky. Lehoty na vykonanie niektorých úkonov zo strany daňového subjektu voči správcovi dane upravujú aj príslušné hmotno-právne predpisy.

celý článok

Zastupovanie vedúceho zamestnanca

03.10.2017 / Ing. Jarmila Szabová

Môže vedúci zamestnanec určiť zamestnancovi v pracovnej náplni, že ho bude počas jeho neprítomnosti zastupovať, keď zamestnanec má len stredné vzdelanie a na niektoré činnosti oddelenia je požadované vysokoškolské vzdelanie II. stupňa? 

celý článok

Právo na spravodlivý súdny proces vo svetle procesných inštitútov repliky a dupliky

27.09.2017 / Mgr. Michal Cenkner

Predstavuje neumožnenie výkonu práva strany na vyjadrenie sa k vyjadreniu protistrany v civilnom súdnom spore zo strany orgánu ochrany práva, t. j. súdu, porušenie práva na spravodlivý súdny proces? Aká je rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít na území Slovenskej republiky v komparácii so štrasburskými orgánmi ochrany práva? K čomu sa prikláňa novoprijatá právna úprava, ktorá je obsahom ustanovení CSP? Odpovede na tieto otázky nájdete v nasledujúcich úvahách.

celý článok

Pracovníkov na aktivačných prácach kontroluje obec odtlačkami prstov | Inzercia

26.09.2017

V obci Mýtna pracovníci na aktivačných prácach evidujú svoju dochádzku prostredníctvom odtlačkov prstov. Zamestnanci obecného úradu sa zase prihlasujú pomocou identifikačných kariet na multifunkčnom zariadení, ktoré už používajú na tlač, kopírovanie a skenovanie. 

celý článok

Zamestnanec českého zamestnávateľa s miestom výkonu práce na Slovensku

21.09.2017 / Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávateľ so sídlom v ČR chce uzatvoriť pracovnú zmluvu so slovenským občanom, ktorý má trvalý pobyt v ČR. Miesto výkonu práce bude v SR. Z pohľadu Zákonníka práce sa bude riadiť legislatívou ČR alebo legislatívou SR?

celý článok

Dohoda o sporných nárokoch

18.09.2017 / Mgr. Miriama Draškovičová

Právna úprava dohody o sporných nárokoch je upravená v § 30 Zákona o štátnej službe, pričom jej účelom je odstrániť skutkovú a právnu spornosť nárokov medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom, bez potreby predložiť túto vec na rozhodovanie súdu.

celý článok

Odmena advokáta v prípade, že stále prebieha vymáhanie trov právneho zastúpenia

14.09.2017 / Mgr. Barbora Magočová

Krajský súd posudzoval situáciu, kedy sa advokát a jeho klient dohodli, že odmena advokáta bude uhradená až po ukončení predmetného exekučného konania. K zániku zastupovania klienta advokátom však došlo už pred ukončením exekučného konania. Vznikol tak advokátovi aj nárok na vyplatenie dohodnutej odmeny ešte pred ukončením exekučného konania?

celý článok

Súbeh trestného konania a daňového konania a zásada ne bis in idem

11.09.2017 / prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Článok venuje pozornosť objasneniu zásady ne bis in idem najmä z hľadiska súbehu trestného konania a daňového konania vo vzťahu k sankcionovaniu fyzickej osoby. 

celý článok

Súdny dvor zamietol žaloby Slovenskej republiky a Maďarska proti dočasnému mechanizmu povinného premiestnenia žiadateľov o azyl

06.09.2017 / JUDr. Peter Rohaľ

Rada Európskej únie prijala rozhodnutie, ktorého cieľom je pomôcť Taliansku a Grécku čeliť masívnemu prílevu migrantov. Toto rozhodnutie predpokladá počas obdobia dvoch rokov premiestnenie 120 000 osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, z týchto dvoch členských štátov do iných členských štátov Únie.

celý článok

Deň súkromného podnikania sa oslavuje aj tento rok. Podnikatelia sa už môžu hlásiť | Inzercia

04.09.2017

Podnikatelia môžu osláviť so zákazníkmi svoj deň 10. októbra. Opäť je tu kampaň ku Dňu súkromného podnikania, za ktorou stojí veľkoobchod METRO. Jeho snahou je vzdať hold tvrdej a poctivej práci všetkých podnikateľov. Záujemcovia sa môžu registrovať na denpodnikania.sk alebo priamo na predajniach METRO.

celý článok

Ďalší pracovný pomer

30.08.2017

Ak zamestnávateľ uzatvorí pracovný pomer so zamestnancom na kratší pracovný čas a uvedený zamestnanec má uzatvorený pracovný pomer aj v inej organizácii, aké odvodové povinnosti bude mať zamestnávateľ voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni? Bude mať zamestnanec nárok na dovolenku (a aký) a práceneschopnosť?

celý článok

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru

23.08.2017 / Mgr. Zdenko Podhradský

Štátny zamestnanec, ako aj služobný úrad môže neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal štátnozamestnanecký pomer skončiť.

celý článok

Správny poriadok a Správny súdny poriadok – Judikatúra

21.08.2017

Do  produktu Rozhodnutia súdov sme zaradili rozhodnutia z publikácie Správny poriadok a Správny súdny poriadok – Judikatúra, autor JUDr. Jozef Milučký a kolektív, z vydavateľstva Eurokódex, s.r.o.

celý článok

Zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov v školstve

16.08.2017

Zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov v školstve – učiteľov vysokých škôl, pedagogických a odborných zamestnancov – od 1. septembra 2017.

celý článok

Školský zákon čakajú od 1. septembra 2017 ďalšie zmeny

14.08.2017 / Ing. Ingrid Konečná Veverková

Príspevok je venovaný zmenám, ktoré sa dotknú školských zákonov, konkrétne zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ako aj zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. V príspevku sa týmto zmenám, ktoré nadobudnú účinnosť 1. septembra 2017, venujeme v širšom kontexte.

celý článok

Mobilný telefón využívaný aj na súkromné účely

07.08.2017

Zamestnávateľ si uplatňuje do daňových výdavkov paušálne výdavky na telefónne poplatky vo výške 80 %. Zamestnávateľ má v internej smernici dohodnuté so zamestnancami poskytnutie mobilného telefónu aj na súkromné účely, a teda neuplatňuje zamestnancom toto ako nepeňažný príjem zamestnanca vo výplate. Stačí zamestnávateľovi interná smernica a nemusí skúmať skutočnú výšku súkromných a pracovných hovorov?

celý článok

Rozhodovanie o trovách konania v zmysle CSP

02.08.2017

Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení zo dňa 23. 3. 2017 skonštatoval, že výrok rozhodnutia o trovách konania vyslovujúci, že strana sporu má nárok na náhradu trov konania nie je dostačujúcim pre správnu interpretáciu ustanovení CSP o rozhodovaní o trovách konania.

celý článok

Vedľajšie účastníctvo a intervencia v konaniach začatých pred účinnosťou CSP

27.07.2017 / Mgr. Martin Magál LL.M.,

Článok sa na reálnom prípade z praxe zaoberá možnosťou úplného pozbavenia procesného postavenia vedľajšieho účastníka, ktorý svoje procesné postavenie nadobudol v konaní začatom pred účinnosťou CSP.

celý článok

Dočasné pridelenie zamestnanca

21.07.2017

Môže zamestnávateľ, aj keď nie je agentúrou dočasného zamestnávania, uzatvoriť dohodu o dočasnom pridelení so zamestnancom, a teda dočasne prideliť zamestnanca inému zamestnávateľovi?

celý článok

Všeobecné správne konanie - Teória a prax

17.07.2017 / doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

V produkte EPI Komentáre, v časti Komentár k zákonu č. 71/1967 Zb. Správny poriadok je zaradená aj publikácia Všeobecné správne konanie - Teória a prax, ktorú v máji 2017 vydalo vydavateľstvo EUROKÓDEX.

celý článok

Zmluva o prenájme stroja s konateľom

11.07.2017

Konateľ spoločnosti poskytol bezplatne pracovný stroj (bager) svojej s. r. o. Tento stroj má technický preukaz evidovaný pod rodným číslom konateľa. Aký typ zmluvy má byť uzatvorený medzi konateľom a s. r. o.? S. r. o. používa na svoje práce, ktoré fakturuje odberateľom, uvedený stroj a dáva si do nákladov PHL, PZP a bežné opravy. Je vhodná nejaká zmluva, aby s. r. o. mala svoje daňové náklady a konateľ sa nemusel evidovať na daňovom úrade?

celý článok

Významná zmena pri doručovaní zásielok v správnom konaní

07.07.2017 / JUDr. Ondrej Beracka

Od 1. júla 2017 je účinná zmena v doručovaní do vlastných rúk pre občanov v správnom konaní. Zmena sa týka odbernej lehoty pri fikcii doručenia.

celý článok

Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru

04.07.2017 / Mgr. Zdenko Podhradský

Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru môže dať služobný úrad aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená služobnému úradu alebo štátnemu zamestnancovi spôsobom podľa § 32 zákona o štátnej službe. Nedodržanie písomnej formy alebo riadneho spôsobu doručenia zákon sankcionuje neplatnosťou výpovede.

celý článok

Doterajšia judikatúra a povinnosť predložiť vec veľkému senátu (§ 48 CSP)

29.06.2017

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. novembra 2016 sp. zn. 3 Cdo 174/2016, ktorý bol uverejnený v Zbierke stanovísk Najvyšieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR pod číslom R 17/2017 sa týka výkladu povinnosti zavedenej CSP, a to predložiť vec veľkému senátu.

celý článok

Čas strávený na pracovnej ceste

26.06.2017

Zamestnanec bol vyslaný na dvojdňovú pracovnú cestu, z toho jeden deň mal podľa plánovaného rozpisu služieb stanovenú pracovnú dobu od 9,00 h do 19,30 h a druhý deň mal voľný deň. Ako postupovať pri počítaní pracovnej doby, keď podľa pozvánky seminár začína o 8,00 h a končí o 18,00 h, pracovnú dobu v tento deň má zamestnanec do 19,30 h? Na pracovnú cestu vycestoval, teda pracovná cesta začala o 5,00 h.

celý článok

Nová kalkulačka na výpočet trov trestného konania

20.06.2017

Užívatelia EPI Právnych systémov môžu používať novú kalkulačku na výpočet odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch.

celý článok

Úrok z nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty - nová právna úprava účinná od 1. januára 2017

19.06.2017 / JUDr. Matúš Filo, PhD.

Príspevok približuje novelizáciu právnej úpravy dane z pridanej hodnoty a zakotvenie úroku z nadmerného odpočtu.

celý článok

Prvé rozhodnutia veľkého senátu

12.06.2017

Podľa úpravy Civilného sporového poriadku, ak senát najvyššieho súdu pri svojom rozhodovaní dospeje k právnemu názoru, ktorý je odlišný od právneho názoru, ktorý už bol vyjadrený v rozhodnutí iného senátu najvyššieho súdu, postúpi vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu. V uznesení o postúpení veci odôvodní svoj odlišný právny názor. Najvyšší súd zverejnil dve rozhodnutia veľkého senátu.

celý článok

Žiadosť dlžníka o odklad dražby obydlia

05.06.2017 / Mgr. Zdenko Podhradský

Vo veci konkurzného konania zákon č. 7/2005 Z. z. upravuje v rámci ustanovení o inštitúte splátkového kalendára účinky ochrany pred veriteľmi.

celý článok

6 dôvodov, prečo využiť virtuálne sídlo | Inzercia

29.05.2017

Vždy sa nájde dobrý dôvod na to, aby sme si zjednodušili kroky, ktoré nás dokážu spoľahlivo previesť po cestách plných prekážok. Jednu z takýchto možností môžete využiť aj v podnikaní, ktoré nie je o nič menej náročné ako bežný život.

celý článok

Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

29.05.2017 / Mgr. Matej Trnavský

Medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou musí existovať špecifický zmluvný vzťah. Oprávnenou osobou je len ten advokát (notár, daňový poradca, banka atď.), ktorý má s partnerom verejného sektora uzatvorenú zmluvu.

celý článok

Novela zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. 5. 2017

23.05.2017 / JUDr. Slavomíra Gejdošová

Príspevok analyzuje zmeny týkajúce sa evidovaných uchádzačov o zamestnanie v súvislosti s výkonom zárobkovej činnosti, ako aj zmeny v kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti.

celý článok

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v prechodnom období

19.05.2017

Prechodné ustanovenia zabezpečujú verifikáciu konečného užívateľa výhod aj v prípadoch zmluvných vzťahov, ktoré vznikli pred účinnosťou zákona a trvajú aj po jeho účinnosti.

celý článok

Podiel spoločníka na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti

16.05.2017

Musí konateľ spoločnosti – spoločník – pri rušení spoločnosti odviesť odvod do zdravotnej poisťovne zo základného imania?

celý článok

Osobné bankroty

12.05.2017 / Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Príspevok analyzuje ustanovenia právnej úpravy konkurzu a splátkového kalendára vrátane zrušenia oddlženia.

celý článok

Odpustenie zmeškania lehoty z dôvodu pracovnej neschopnosti advokáta

10.05.2017

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky vysvetľuje, že pracovná neschopnosť advokáta všeobecne predstavuje ospravedlniteľný dôvod pre zmeškanie lehoty okrem prípadov, kedy bol uznaný dočasne práce neschopným, i keď to jeho zdravotný stav neodôvodňoval a nebol daný ani iný zákonný dôvod.

celý článok

„Veľká novela“ v práve priemyselného vlastníctva a nový zamestnanecký režim

05.05.2017

V slovenskej odbornej obci sa začínajú objavovať články, ktoré informujú o tzv. veľkej novele práv priemyselného vlastníctva, ktorá má byť v apríli 2017 predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Ide však naozaj o takú zásadnú úpravu alebo sa zákonodarca len inšpiroval legislatívou a judikatúrou, ktorá existuje na európskej a medzinárodnej úrovni už dlhšiu dobu?

celý článok

Zvýšený rodičovský príspevok od 1. mája 2017

03.05.2017

Od 1. 5. 2017 sa zvyšuje z 203,20 eura na 213,20 eura za mesiac. Aktualizovaný komentár k tomuto zákonu vysvetľuje podmienky nároku na rodičovský príspevok na praktických príkladoch.

celý článok

Vyplatenie podielu na zisku

28.04.2017

Podiely na zisku musia byť vyplatené podľa majetkovej účasti uvedenej v spoločenskej zmluve alebo ich výška sa dá zmeniť na základe uznesenia valného zhromaždenia?

celý článok

Konsolidácia spotrebiteľských úverov ako zakázaná praktika?

25.04.2017

Rozsudok Krajského súdu v Prešove z 12. 1. 2017 sp. zn. 3Co/147/2016 prináša ďalšie významné posilnenie ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany. Súd rozhodoval o zmluve o úvere, prostredníctvom ktorého síce malo formálne dôjsť ku konsolidácii záväzkov spotrebiteľa a zníženiu jeho mesačných splátok, v skutočnosti však podmienky konsolidácie boli nevýhodné (došlo napríklad k navýšeniu celkovej dlžnej sumy o ďalšie úroky). 

celý článok

Dôvodová správa k zákonu č. 81/2017 Z. z. (o službách zamestnanosti)

18.04.2017

K základným cieľom legislatívnej úpravy patrí najmä dôsledná a na účely trhu práce zodpovedajúca regulácia podmienok, za ktorých môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť.

celý článok

Rodinný dom ako sídlo spoločnosti

12.04.2017

Spoločnosť s ručením obmedzeným má sídlo v rodinnom dome jediného spoločníka, ktorý ho vlastní spolu s manželkou. Spoločnosť organizuje kurzy anglického jazyka, ktoré sa robia v sídle spoločnosti. Môže si spoločnosť uplatniť do daňových výdavkov náklady na energie, upratovanie, daň z nehnuteľnosti? Je pre účely uplatnenia daňových výdavkov potrebné vyňatie rodinného domu z bytového fondu?

celý článok

Súkromný znalecký posudok v CSP – základné otázky

07.04.2017 / doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

Článok ponúka analýzu a návrhy riešení základných interpretačných otázok jedného z nových inštitútov rekodifikovaného civilného procesu, súkromného znaleckého posudku.

celý článok

Nová smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane obchodného tajomstva

06.04.2017

S cieľom odstrániť prekážky fungovania vnútorného trhu z dôvodu rozdielnej úpravy ochrany obchodného tajomstva bola preto prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know – how a obchodných informácií (obchodného tajomstva). Členské štáty majú povinnosť transponovať Smernicu do svojich právnych poriadkov do 9. júna 2018.

celý článok

Ústavný súd SR k zákonu o voľbách, rokovaciemu poriadku NR SR a Trestnému zákonu

31.03.2017 / Redakcia

Ústavný súd SR zverejnil  22. 3. 2017 tlačovú správu o vydaných rozhodnutiach k súladu ustanovení zákona o voľbách, rokovacieho poriadku NS SR a Trestného zákona s Ústavou.

celý článok

Exekučný príkaz – prikázanie pohľadávky

30.03.2017 / Ing. Miriam Gregorová

Na základe exekučného príkazu je dlžník povinného povinný vyplatiť pohľadávku oprávnenému, resp. na účet exekútora, podľa toho, ako bolo dohodnuté v zmluve o vykonaní exekúcie.

celý článok

Trovy exekučného konania ako daňový výdavok

27.03.2017

Obchodná spoločnosť zadržala časť úhrady svojmu dodávateľovi. Dodávateľ dal svoju neuhradenú časť pohľadávky na exekúciu. O spornej časti viedli súdny spor. Dodávateľ spor vyhral. Exekútorka vyúčtovala trovy exekučného konania a zastupovania povinnej spoločnosti. Sú trovy exekučného konania daňovo uznaným nákladom pre povinného? 

celý článok

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – novela účinná od 1. marca 2017

22.03.2017 / Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA

Novela zákona  č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nadobudla účinnosť 1. marca 2017. Účelom zákona je riešenie úpadku fyzických osôb, tzv. osobného bankrotu.

celý článok

SZČO a prevod podniku na manželku

20.03.2017

Manžel, SZČO, dovŕši dôchodkový vek v júli 2017. Ako SZČO prevádzkuje maloobchodnú predajňu, v ktorej manželka pracuje tiež na mandátnu zmluvu (SZČO). Keby chcel manželke odovzdať túto predajňu, aby pokračovala v prevádzkovaní, akým spôsobom a aké povinnosti by z toho plynuli pre neho a aké povinnosti by mala manželka? Mohol by jej potom manžel pomáhať? Čo všetko by sa zmenilo, keby ostal ako starobný dôchodca podnikateľ (SZČO)? Mal by ako SZČO dôchodca nárok na odpočítateľnú časť základu dane na daňovníka v daňovom priznaní k dani z príjmov alebo už nie?

celý článok

Súdny dvor EÚ rozhodoval o nosení viditeľných politických, filozofických a náboženských symbolov

16.03.2017 / JUDr. Peter Rohaľ

V rozhodnutí C-157/15 ESD rozhodol, že vnútorný predpis podniku zakazujúci nosenie viditeľných politických, filozofických a náboženských symbolov nepredstavuje priamu diskrimináciu. V rozhodnutí C-188/15 ESD rozhodol, že želanie zákazníka, aby mu služby neposkytovala pracovníčka, ktorá nosí moslimskú šatku, nemožno považovať za podstatné a rozhodujúce.

celý článok

Zmluva o dielo ako typová zmluva v kontexte spotrebiteľských záväzkov

15.03.2017

Najvyšší súd SR v uznesení sp. zn. 5 Obdo 23/2016 uviedol, že normy obchodného práva nemajú výkladovú a aplikačnú prednosť pred normami občianskeho práva a ich použitie môže byť limitované výhradne v rámci použitia konkrétnych zmluvných typov obchodného práva, pričom je vylúčené, aby sa na spotrebiteľské záväzky aplikovali inštitúty a právny režim noriem obchodného práva pred normami občianskeho práva.

celý článok

Dôvodová správa k zákonu o štátnej službe

14.03.2017

Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje vzťahy štátnych zamestnancov k štátu pri vykonávaní štátnej služby v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe.

celý článok

Nákup campového príslušenstva a daňové náklady (výdavky) | Inzercia

13.03.2017

Podnikateľské subjekty – fyzické osoby (FO) i právnické osoby (PO) sa v praxi pri plnení úloh súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou stretávajú s potrebou prenájmu obytného automobilu, obytného prívesu, alebo vybavením svojho motorového vozidla/dodávky, či prenajatého obytného automobilu/obytného prívesu príslušenstvom nad rámec povinnej výbavy, ako napr. prenosnou chladničkou na plyn, prenosnou chladničkou na elektrinu s napätím 12V, resp. 220V, markízou, nezávislým kúrením, kempovým nábytkom, tichou elektro-centrálou, doplnkovým zdrojom elektr. energie v podobe palivových článkov a pod, t.j. príslušenstvom pre karavaning, camping a obytné autá je možné zakúpiť aj cez karavan shop.

celý článok

Kvalitný účtovný software pre Vaše podnikanie | Inzercia

08.03.2017

Ekonomický systém na vedenie účtovníctva musí byť kvalitným pomocníkom v podnikaní, ktorý presne a spoľahlivo podáva informácie o hospodárení účtovnej jednotky, včas reaguje na legislatívu, má užívateľsky prívetivé prostredie, množstvo užitočných funkcií, odbornú zákaznícku podporu a tiež spĺňa ideálny pomer cena/výkon.

celý článok

Urýchli nový Správny súdny poriadok rozhodovanie správnych súdov?

08.03.2017 / JUDr. Milan Segeč

Cieľom článku je poukázať na to, či prijatím nového SSP sa naplnila aj požiadavka zrýchlenia, zefektívnenia a zhospodárnenia konania pred správnym súdom.

celý článok

Dôvodová správa k zákonu č. 41/2017 Z. z. (o národnom zdravotníckom informačnom systéme)

06.03.2017

Cieľom zákona v súlade s prehodnotenou stratégiou používania identifikácie občana vo vzťahu k národnému zdravotníckemu informačnému systému je zmena spôsobu identifikácie osoby pri prístupe k zdravotným údajom z elektronickej zdravotnej knižky u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj cez Národný portál zdravia.

celý článok

Daňový systém pre podnikateľov v skratke | Inzercia

01.03.2017

Možno to nie je ani tak dávno, čo sme sa spamätávali z nepríjemnej situácie, ktorá v mnohých prípadoch zapríčinila vznik ráznych opatrení. Neľahká vec, z ktorej sa dodnes niektoré podniky nevedia dostať. Zrejme preto, že sa opomenuli niektoré dôležité súčasti fungovania trhového hospodárstva.

celý článok

Zrážky zo mzdy v prípade konkurzného konania

27.02.2017

Zamestnávateľa kontaktoval správca konkurznej podstaty so žiadosťou o zaslanie výplatnej pásky zamestnanca. Po jej prijatí zamestnávateľovi vypočítal zrážky, ktoré sa majú zrážať dotknutému zamestnancovi. Je to takto správne? Nemal by mať zamestnávateľ aj nejaký doklad o konkurznom konaní, resp. o povinnosti zrážať zamestnancovi konkrétnu sumu? Nepostupuje sa rovnako ako v prípade exekúcie, že platiteľovi mzdy je najskôr doručený príkaz a až na jeho základe zamestnávateľ realizuje dotknutému zamestnancovi zrážky zo mzdy?

celý článok

Výber z nových rozhodnutí Európskeho súdneho dvora

23.02.2017 / JUDr. Peter Rohaľ

celý článok

Návrh na priznanie odkladného účinku žalobe na obnovu konania

20.02.2017 / Mgr. Matej Trnavský

Správny súdny poriadok zavádza v správnom súdnictve žalobu na obnovu konania, avšak len v obmedzenom rozsahu, najmä z dôvodu zabezpečenia realizácie rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie.

celý článok

Rozsudok NS SR, R 11/2017 – jednota skutku pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy

17.02.2017

Trestnoprávna recidíva sa trestá samostatným trestom (nie úhrnným alebo súhrnným trestom, ktorými trestami sa trestá súbeh trestných činov, a rovnako nie spoločným trestom, ktorým sa trestá pokračovací trestný čin, ak dochádza k odsúdeniu za jeho čiastkové útoky dvoma alebo viacerými po sebe nasledujúcimi rozsudkami).

celý článok

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (tlačivo)

14.02.2017

Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

celý článok

Práca vo sviatok pri vyslaní zamestnanca

07.02.2017

Zamestnanci sú vyslaní do ČR na výkon prác, kde pracujú aj vo sviatok, pričom v SR sviatok nie je. Ako má zamestnávateľ postupovať?

celý článok

Dôvodová správa k z. č. 2/2017 Z. z. – novela Exekučného poriadku

02.02.2017

Jedným z kľúčových bodov novely je zriadenie jediného exekučného súdu v Slovenskej republike, ktorý bude mať výlučnú kauzálnu príslušnosť na vybavovanie exekučnej agendy a ktorým sa stane Okresný súd Banská Bystrica. Tento súd bude so súdnym exekútorom v kontexte zákona o e-Governmente komunikovať výhradne elektronicky, vrátane elektronického doručovania súdnych rozhodnutí a všetkých písomností súdu.Cieľom zákona je zefektívniť vymáhanie pohľadávok pre veriteľova ustanoviť jednoznačný spôsob a rozsah určovania výšky trov exekúcie.

celý článok

Oznámenie o spore

31.01.2017 / JUDr. Jana Mitterpachová, PhD.

Jednou z tzv. novôt civilného sporového poriadku je inštitút oznámenia o spore (litisdenunciácie). Napriek tomu, že je upravený procesným kódexom, nejde o podanie smerované súdu, ale o úkon medzi účastníkmi právneho vzťahu, ktorý vyvoláva účinky v ich vzájomnom súdnom konaní.

celý článok

Zrušenie živnosti a výmaz z obchodného registra

27.01.2017

Ak podnikateľ - fyzická osoba - zapísaný v obchodnom registri zruší živnosť, musí požiadať o výmaz z obchodného registra?

celý článok

Akcionárska zmluva

24.01.2017 / Mgr. Matej Trnavský

Jednoduchá spoločnosť na akcie JSA predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti. Jednoduchá spoločnosť na akcie je kapitálovou obchodnou spoločnosťou, ktorá spája prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

celý článok

Dohoda o zmene pracovných podmienok

20.01.2017

Zamestnávateľ chce zamestnancovi znížiť týždenný pracovný čas. Zamestnanec nesúhlasí so znížením úväzku. Má zamestnávateľ povinnosť vyplatiť odstupné, ak by zamestnanec podal výpoveď vzhľadom na úpravu pracovného času? Alebo má nárok na odstupné, ak mu dá výpoveď zamestnávateľ, že neprijal znížený úväzok?

celý článok

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností v roku 2017

17.01.2017 / Ing. Iveta Ištóková

Ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť v roku 2016, správcovi dane z nehnuteľnosti nič neoznamuje, ale v lehote do 31. januára 2017 podá priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. Daň z nehnuteľnosti sa člení na tri časti, a to na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

celý článok

Potrebujete informácie k protischránkovému zákonu?

16.01.2017 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Od 1. februára nadobúda účinnosť zákon o registri parterov verejného sektora, tzv. „protischránkový“ zákon. Ministerstvo spravodlivosti SR informuje o zriadení emailovej informačnej linky.

celý článok

O dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2016

10.01.2017 / JUDr. Mária Vargová

Zákon o dani z motorových vozidiel upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O daňou z motorových vozidiel. Predmetom dane z motorových vozidiel sú iba vozidlá, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a používajú sa na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.

celý článok

Návrh na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu – striedavá starostlivosť

05.01.2017 / Mgr. Matej Trnavský

V prípade, ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, musí súd skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

celý článok

Dôvodová správa k novele zákona o hazardných hrách účinnej od 1. januára 2017

03.01.2017

Novela zákona o hazardných hrách účinná od 1. 1. 2017 zavádza zmeny pri výkone dozoru nad prevádzkovaním hazardných zmien a pre zvýšenie ochrany spotrebiteľov. Poberatelia príspevkov v hmotnej núdzi by nemali mať prístup k hazardným hrám. Mení sa výkon dozoru pri hazardných hrách nelicencovaných poskytovateľov v on-line prostredí. 

celý článok

Dosahy zvýšenia minimálnej mzdy na rok 2017

31.12.2016 / Ing. Viliam Višňovský

Rok 2016 je už deviaty v poradí, kedy sa sociálni partneri nedokázali dohodnúť na sume minimálnej mzdy na nasledujúci rok. Pritom zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde im dáva dostatočný časový priestor, vymedzuje aj hlavné kritériá, ku ktorých vývoju sa pri rokovaní má prihliadať, a ustanovuje orientačný mechanizmus úpravy sumy minimálnej mzdy na nasledujúci rok záväzný pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

celý článok

Nový register partnerov verejného sektora vytvára vlastné podmienky pre verejné zákazky

27.12.2016 / JUDr. Ondrej Beracka

Nová právna úprava si kladie za cieľ zahrnúť pod seba všetky verejné aktivity, kde sa narába s verejným majetkom, pričom výrazne prekračuje doteraz zaužívaný rámec verejného obstarávania. Je preto dôležité tieto nové podmienky poznať a pri zmluvných vzťahoch s verejnou správou ich aplikovať správne. Zákon o registri partnerov verejného sektora nadobúda účinnosť 1. februára 2017 (s drobnými odchýlkami uvedenými v zákone).

celý článok

Definícia obchodného podielu

23.12.2016 / Ing. Nadežda Cígerová

Ako sa vypočíta obchodný podiel? Aký vplyv má vlastné imanie spoločnosti na obchodný podiel spoločníka? Možno ho vložiť do inej s. r. o. a akým spôsobom? Ako sa prejavuje 100 % odpísaný hmotný majetok na obchodnom podiele?

celý článok

Rozhodnutie sporu o vylúčení veci z exekúcie po vyporiadaní BSM, R 77/2016

20.12.2016

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. marca 2016 sp. zn. 1 Cdo 257/2012 k výylúčeniu veci z exekúcie a bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, ktoré bolo zverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR 8/2016  pod číslom R 77/2016.

celý článok

Sprostredkovanie obchodu

16.12.2016

Podnikateľka, kozmetička, má vo svojej živnosti zahrnutú aj sprostredkovateľskú činnosť. Sprostredkováva predaj šperkov firmy A z Rakúska. Podnikateľka je vedená ako “stylistka”. Podnikateľka firme zašle objednávku, kde uvedie fakturačné údaje a názov tovaru k fakturácii. Jej dôjde balík na cenu, ktorá je aj katalógovou cenou. Túto sumu jej zaplatí klient, celú sumu odvedie na bankový účet, kde pre firmu A zriadila právo inkasa. Po skončení mesiaca firma A podnikateľke pošle – podľa tržby – sumu za sprostredkovanie. Vlastne táto suma bude jej zdaniteľným príjmom. Ako postupovať v takomto prípade?

celý článok

Výkup odpadov z obalov a neobalových výrobkov a podmienky výkonu tohto výkupu

12.12.2016 / JUDr. Božena Gašparíková, CSc.

Pri príprave zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a sa zvažovalo, či nezakázať výkup odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. K zákazu napokon nedošlo a výkup odpadov je podľa zákona o odpadoch naďalej legálnou podnikateľskou činnosťou. Do zákona však boli doplnené viaceré ustanovenia, ktoré upravujú špecifiká výkupu odpadov v porovnaní s bežným zberom odpadov.

celý článok

Aplikačné problémy dokazovania cestných priestupkov

08.12.2016 / Mgr. Tomáš Čentík

Článok sa zaoberá z pohľadu aplikačnej praxe problematickými aspektmi dokazovania priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ide o konfliktné dôkazné situácie, v ktorých sú proti sebe produkované protichodné skutkové verzie o spáchaní priestupku.

celý článok

Komentár k Zákonu o rodine – aktualizovaný po zmene procesných predpisov

05.12.2016 / JUDr. Róbert Bános

Online verzia komentára k Zákonu o rodine z pera skúseného odborníka na rodinného právo – advokáta Róberta Bánosa so zapracovanými zmenami v dôsledku nových procesných kôdexov. V produkte EPI komentáre sa nachádza základná verzia Eurokódex komentára k zákonu o rodine. Veľký komentár v online podobe je súčasťou produktu Eurokódex komentáre, ktoré sú prístupné užívateľom EPI Právneho systému Premium a zároveň sú samostatne predajné.

celý článok

Dokumentácia pre e-shop

02.12.2016

Aké povinnosti má prevádzkovateľ internetového obchodu z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov? Spoločnosť chce spustiť e-shop len na predaj zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu bez marketingových aktivít a aj bez zasielania propagačných materiálov. Bude potrebovať len meno a adresu dotknutej osoby? Stačí mať len evidenčný list IS alebo je potrebné oznámenie na úrad?

celý článok

Revúca dala STOPKU predraženej tlači | Inzercia

30.11.2016

Náročná byrokracia, široká náplň práce, či  nedostatok vlastných kapacít núti štátne, ako aj miestne úrady hľadať výpomoc v podobe externých firiem. Svoje služby poskytujú pri zabezpečovaní tlače dokumentov, oznámení, ale aj mestských časopisov. Neraz aj za cenu zvýšených nákladov. Revúca však našla vlastné riešenie. V spolupráci so značkou Konica Minolta  všetky tlačové úlohy rieši interne. Výhody sa dostavili takmer okamžite.

celý článok

Súdny dvor EÚ: K právnej ochrane počítačových programov

30.11.2016

Pôvodný nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu s licenciou na neobmedzené používanie môže predať túto použitú rozmnoženinu a jej licenciu ďalšiemu nadobúdateľovi, vec č. C-166/15.

celý článok

Návrh žalovaného na predĺženie lehoty určenej na odstránenie nečinnosti

29.11.2016 / Mgr. Zdenko Podhradský

Podstata konania o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy spočíva v možnosti domáhať sa odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy v začatom administratívnom konaní, a to prostredníctvom žaloby. Účastníkmi tohto konania sú žalobca a žalovaný, pričom oprávnenie prokurátora vstúpiť do akéhokoľvek konania pred správnym súdom (§ 46 SSP) nie je týmto dotknuté.

celý článok

Zákon o upomínacom konaní č. 307/2016 Z. z. v Zbierke zákonov SR

24.11.2016

Dňa 1. 2. 2017 nadobudne účinnosť nový zákon o upomínacom konaní. Cieľom novej úpravy je urýchlenie konaní o návrhoch na vydanie platobných rozkazov. Vytvára elektronickú alternatívu k už existujúcemu režimu platobného rozkazu, ktorý je upravený v ustanoveniach Civilného sporového poriadku.Elektronická agenda platobných rozkazov bude sústredená na jeden súd, ktorým je Okresný súd v Banskej Bystrici.

 

celý článok

Overenie oprávnenosti odpočítania DPH

22.11.2016

Najvyšší súd s odkazom na ustanovenia § 49 ako aj § 51 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení musí zdôrazniť, že overenie oprávnenosti odpočítania dane znamená objasnenie všetkých skutočností, ktoré umožnia prijať hodnoverné závery, či hmotnoprávne podmienky na uplatnenie odpočítania dane boli splnené a či uplatňovaný nárok pre nesplnenie, hoci len jednej zo všetkých vyžadovaných podmienok, nie je vylúčený.

celý článok

Použitie rezervného fondu – jednoosobová s. r. o.

18.11.2016

Jednoosobová s. r. o. vytvorila v minulých rokoch rezervný fond (účet 421) zo zisku nad rámec zákona (čo je 10 % základného imania) a aj zakladateľskej listiny. Je možné peňažné prostriedky, ktoré sú navyše v rezervnom fonde, vyplatiť spoločníkovi a na účte ponechať len to, čo vyžaduje zákon, t. j. 10 %?

celý článok

Predbehnite svoju konkurenciu cez zdravie | Inzercia

16.11.2016

Ak sa o svojich zamestnancov staráte, prihláste sa do súťaže a získajte Certifikát zdravej firmy.

celý článok

Dôvodová správa k zákonu č. 290/2016 Z. z. (o podpore malého a stredného podnikania)

09.11.2016

Zákon upravuje pôsobnosť Ministerstva hospodárstva SR pri poskytovaní podpory v oblasti malého a stredného podnikania, definuje oblasti a formy poskytovania podpory a súčasne umožňuje uplatňovanie európskych zásad rozvoja malého a stredného podnikania zakotvených v agende Európskej únie orientovanej na podporu a rozvoj MSP – konkrétne v tzv. Small Business Act (Zákon o malých a stredných podnikoch).

celý článok

Úhrada straty z poskytnutej pôžičky konateľom spoločnosti

08.11.2016 / Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť s r. o. má v účtovníctve zaúčtované neuhradené straty z minulých období a zároveň eviduje na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom bezúročnú pôžičku od konateľa, prijatú do pokladnice. Môže spoločnosť so súhlasom konateľa použiť túto bezúročnú pôžičku na vyrovnanie strát? Ak áno, akým spôsobom to zaúčtovať? Spoločnosť nemá túto povinnosť zakotvenú v spoločenskej zmluve. Táto pôžička bola poskytovaná v minulých rokoch viackrát, vždy do pokladnice. Musela byť pri každej bezúročnej pôžičke (viackrát za rok) zakaždým uzatvorená Zmluva o pôžičke medzi konateľom a spoločnosťou?

celý článok

Kvalitný účtovný software pre Vaše podnikanie | Inzercia

07.11.2016

Ekonomický systém na vedenie účtovníctva musí byť kvalitným pomocníkom v podnikaní, ktorý presne a spoľahlivo podáva informácie o hospodárení účtovnej jednotky, včas reaguje na legislatívu, má užívateľsky prívetivé prostredie, množstvo užitočných funkcií, odbornú zákaznícku podporu a tiež spĺňa ideálny pomer cena/výkon.

celý článok

Športové kluby v novom "zákone o športe" – krátky pohľad na ich postavenie, povinnosti a práva

02.11.2016

Cieľom príspevku je vyvoriť akýsi zjednodušený prehľad nového postavenia, nových práv a povinností športového klubu, ako aj ďalších súvisiacich normatívnych spojitostí v zákone, čím sa snažil uľahčiť funkcionárom a pracovníkom týchto klubov orientáciu v novom zákonnom predpise.

celý článok

Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie

28.10.2016 / Mgr. Miriama Draškovičová

Postavenie a práva výkonných umelcov sú bližšie upravené v ustanoveniach § 94 až § 106 Autorského zákona. Výkonným umelcom sa na účely Autorského zákona rozumie fyzická osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak tvorivo vykonáva umelecké dielo alebo dielo tradičnej ľudovej kultúry, najmä spevák, hudobník, dirigent, herec, tanečník alebo artista.

celý článok

Posun termínu používania elektronických schránok pre právnické osoby nezapísané v OR

24.10.2016 / JUDr. Ondrej Beracka

Nový zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách posunul termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra na 1. máj 2018.

celý článok

Zánik trestnosti trestného činu nezaplatenia dane a poistného

19.10.2016

Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 22. 6. 2016  sp. zn. 6 Tdo 21/2016 sa vyjadruje k posúdeniu podmienok a okamihu zániku trestnosti trestného činu nezaplatenia dane a poistného. Rieši posúdenie prípadu, keď stíhaný za spáchanie prečinu nezaplatenia dane a poistného po začatí trestného stíhania uhradil časť z celkovej dlžnej sumy.

celý článok

Právomoc a príslušnosť súdov v správnom súdnictve

14.10.2016 / JUDr. Renáta Považanová

Súhrn práv a povinností rozhodovacieho, tzv. decízneho charakteru súdov v správnom súdnictve upravuje Správny súdny poriadok v § 6, ktorým zakotvuje právomoc správnych súdov. Nový zákon síce vymedzuje právomoc správnych súdov aj negatívnym spôsobom, keďže vymenúva rozhodnutia orgánov verejnej správy, predpisy a správne akty, ktoré nepodliehajú preskúmavacej právomoci správnych súdov, v novej úprave však možno pozorovať precíznejšiu reguláciu.

celý článok

Pôžička od spoločníka a transferové oceňovanie

11.10.2016 / Ing. Nadežda Cígerová

Zaraďuje sa pôžička od spoločníka pod transferové oceňovanie (221/365)?

celý článok

ITAPA 2016 Make IT Easy | Inzercia

07.10.2016 / Redakcia - Zisk manažment

„Make IT Easy“ alebo „sprístupnime IT pre užívateľov“ či „v jednoduchosti (IT) je krása“ – aj tak by sa dala vyjadriť v slovenčine základná myšlienka jesenného Medzinárodného kongresu ITAPA 2016 (14. – 15. 11.). Svoje 15. narodeniny sa rozhodol osláviť v duchu svojich najlepších tradícií – skvelým programom, vynovenou inšpirujúcou súťažou a otvorenou náručou pre všetkých svojich hostí z rôznych kútov sveta.

celý článok

Rozsudok NS SR, R 49/2016 – registrácia pre daň z pridanej hodnoty a právny nástupca platiteľa

03.10.2016

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 2. decembra 2015, sp. zn. 3 Sžf/118/2014, R 49/2016 k nevydaniu osvedčenia podľa § 4 ods. 6 zákona č. 222/2014 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom do 31.12. 2013.

celý článok

Povinnosti spoločnosti pri cezhraničnom poskytovaní služieb v rámci Českej republiky

28.09.2016 / JUDr. Mária Sumková, PhD.

Spoločnosť s ručením obmedzeným podnikajúca na základe slovenského oprávnenia na podnikanie sa chce zúčastniť výstavy kozmetických výrobkov v Prahe. Spoločnosť bude predávať kozmetické výrobky a príslušenstvo istej značky. Výrobky spoločnosti budú predávať výlučne zamestnanci spoločnosti. Ide o jednorazovú záležitosť a slovenská spoločnosť nemá záujem na vytvorení českej spoločnosti. Aké sú povinnosti slovenskej spoločnosti vo vzťahu k jednorazovému predaju výrobkov v rámci Českej republiky?

celý článok

Návrh na osvojenie

22.09.2016 / Mgr. Zdenko Podhradský

Osvojenie je inštitútom rodinného práva, ktorým vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Obdobne sa tieto účinky vzťahujú aj na príbuzných osvojiteľa, pretože medzi nimi a osvojencom vzniká príbuzenský vzťah.

celý článok

Daň z motorových vozidiel za vozidlo zamestnanca

12.09.2016

Zamestnanec bol zamestnávateľom vyslaný na služobnú cestu a použil svoje súkromné vozidlo. Je za takéto vozidlo povinnosť platiť daň z motorových vozidiel?

celý článok

Rozhodnutie sporu o uspokojenie dlhu voči dedičovi – poistné na zdravotné poistenie, R 36/2016

06.09.2016

Stanovisko správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. 4. 2016, sp. zn. Snj 39/2014, k zjednoteniu výkladu v otázke kompetenčného sporu (§ 8a O.s.p.) medzi Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a súdmi na prejednanie a rozhodnutie sporu o uspokojenie dlhu poručiteľa voči dedičovi.

celý článok

Elektronické schránky pre právnické osoby

31.08.2016

Ako má postupovať právnická osoba, ktorá podniká na Slovensku, ale trvalý pobyt má v Českej republike (je občanom Českej republiky), v oblasti elektronickej schránky?

celý článok

NOVINKA: Eurokódex komentár k Obchodnému zákonníku

26.08.2016

Online verzia Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku. Autor: Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. a kolektív. Právny stav: k 30. 6. 2016 vrátane novely č. 361/2015 Z. z. účinnej od 18. 3. 2016 a č. 389/2015 Z. z. účinnej od 1. 1. 2017.

celý článok

Odklony ako nástroje restoratívnej justície v slovenskom trestnom práve a ich reálne uplatňovanie v praxi

23.08.2016 / JUDr. Štefan Zeman

Príspevok sa zameriava na charakteristiku odklonov v trestnom práve, osobitne v podmienkach Slovenskej republiky. Vyzdvihuje ich význam a prínos, najmä vo svetle restoratívnej justície, poukazuje na vhodné prípady ich aplikácie, uvažuje však aj nad určitými problémami, ktoré sa objavujú pri týchto inštitútoch.

celý článok

Nepeňažný príjem za poskytnuté auto na súkromné účely

18.08.2016

Zamestnanec má so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu o používaní služobného motorového vozidla aj na súkromné účely. Nie každý mesiac ho využije na súkromné účely. Má sa mu zdaniť tento nepeňažný príjem aj za mesiac, v ktorom auto nevyužil na súkromné účely?

celý článok

Jedinečné šanca spropagovať s METRO svoje podnikanie | Inzercia

15.08.2016

Milí podnikatelia,

Deň súkromného podnikania, utorok 11. októbra, sa nezadržateľne blíži, tak si dovoľujeme predstaviť vám ho. Prečo by ste sa mali akcie zúčastniť?

celý článok

Žiadosť o určenie platenia poplatku za rozvoj v splátkach

12.08.2016 / Mgr. Miriama Draškovičová

Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj zaviedol v sústave miestnych daní a poplatkov nový poplatok, a to miestny poplatok za rozvoj. Tento poplatok je fakultatívny a bude tak na každej obci, či si ho prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia zavedie alebo nie. Zavedený môže byť na celé územie obce, ale tiež len na jej jednotlivej časti alebo jednotlivom katastrálnom území.

celý článok

Zahraničná pracovná cesta a pracovný úraz

09.08.2016 / JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Zahraničný zákazník pozval svojich klientov na športové podujatie do zahraničia. Zamestnávateľská firma v SR, ktorá túto pozvánku dostala, dala svojim zamestnancom ako benefit možnosť zúčastniť sa tohto víkendového podujatia (piatok, sobota, nedeľa). Zamestnanci si mohli vybrať, či zostanú na Slovensku a budú v pracovný deň pracovať, alebo či sa zúčastnia podujatia. Cestujúcim zamestnancom poskytne zamestnávateľ jeden deň pracovného voľna na odcestovanie (piatok) a zaplatí letenku. V prípade, ak by niektorý zo zamestnancov počas podujatia utrpel úraz, bol by tento považovaný za pracovný úraz?

celý článok

Utečenci vo svetle vývoja azylového práva na Slovensku a judikatúry NS SR

05.08.2016 / JUDr. Elena Berthotyová, PhD.

Článok sa v tematických blokoch zoradených podľa najčastejších námietok žiadateľov o azyl venuje zásadným rozhodnutiam Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veciach azylu s cieľom poukázať na niektoré výkladové trendy, ktorými najvyšší súd zákon o azyle a niektoré medzinárodné dohovory vykladá.

celý článok

Neplatnosť darovacej zmluvy na spoluvlastnícky podiel a posúdenie prejavu vôle

01.08.2016

V súvislosti so zisťovaním existencie vôle v určitom konkrétnom prípade, t.j. so zisťovaním, či pri určitom prejave vôle ten, kto vôľu prejavil, ju aj skutočne mal, a či skutočne chcel to, čo prejavil, že chce (t.j. že navonok prejavené zodpovedá jeho vôli), treba poznamenať, že na existenciu vôle sa pri jej prejave usudzuje predovšetkým z objektívnych skutočností, teda predovšetkým z okolností, za ktorých bol prejav vôle urobený.

celý článok

Otvorené otázky trestnej zodpovednosti právnických osôb

28.07.2016 / Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Príspevok sa zameriava na niektoré problematické otázky trestnej zodpovednosti a trestania právnických osôb, poukazuje na nedostatky právnej úpravy a snaží sa prezentovať návrhy de lege ferenda.

celý článok

Licenčná zmluva na použitie autorského diela

25.07.2016 / Mgr. Matej Trnavský

Licenčná zmluva ako dvojstranný adresovaný právny úkon je predpokladom vzniku práva na použitie diela na základe nadobudnutia súhlasu (licencie) od autora ako nositeľa práv k dielu.

celý článok

Zmeny v Exekučnom poriadku od 1. júla 2016

21.07.2016 / JUDr. Marek Bartko

Komentár k ustanoveniam Exekučného poriadku, ktoré boli zmenené zákonom č. 125/2016 Z. z. s účinnosťou k 1. júlu 2016. Zmeny súvisia s novou koncepciou sporového konania v Civilnom sporovom poriadku.

celý článok

Metodické usmernenie č. 5/2016 Monitorovanie priestorov verejnosti neprístupných

19.07.2016 / Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov SR k monitorovaniu priestorov verejnosti neprístupných kamerovým systémom, konkrétne k monitorovaniu obydlia, priestoru využívaného na podnikanie, priestorov v školských a a nemocničných zariadeniach a v spoločných priestorov bytového domu. Vyjadruje sa tiež k zavedeniu kontrolného mechanizmu zamestnancov formou ich monitorovania kamerovým systémom na základe § 13 ods. 4 Zákonníka práce.

celý článok

Navrhované zásadné zmeny v Exekučnom poriadku a ich vplyv na samosprávu

15.07.2016 / JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Ministerstvo spravodlivosti SR dalo do pripomienkového konania návrh obsiahlej a v niektorých bodoch pomerne zásadnej novely Exekučného poriadku. Pretože služby exekútorov využíva väčšina samospráv na realizáciu núteného výkonu svojich pohľadávok voči dlžníkom, predstavíme stručne najpodstatnejšie body, ktoré sa môžu dotknúť aj samospráv ako oprávnených.

celý článok

Darovanie krvi a prekážka v práci na strane zamestnanca

13.07.2016

Zamestnanec sa zúčastní na darovaní krvi, aferéze a ďalších biologických materiálov. Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy. Je tento čas, ktorý mu zamestnávateľ poskytne, odrátaný z času, na ktorý má zamestnanec nárok, ak ide na ošetrenie alebo vyšetrenie (§ 141 ods. 2 Zákonníka práce)?

celý článok

Deň súkromného podnikania | Inzercia

06.07.2016

Deň súkromného podnikania. Pripojte sa k oslavám malých podnikateľov a dajte o sebe vedieť

celý článok

Zrážky od 1. 7. 2016 po zrušení Občianskeho súdneho poriadku

06.07.2016 / RNDr. Jana Motyčková

Okrem „základných“ zákonov (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok), ktoré nahradili Občiansky súdny poriadok bol prijatý aj zákon č. 125/2016 Z. z. - pre vykonávanie zrážok zo mzdy a iných príjmov dôležitý zákon, ktorý obsahuje aj úpravy zákonov týkajúcich sa vykonávania zrážok od 1. 7. 2016.

celý článok

Poznať cash flow je nevyhnutnosť každého podnikateľa | Inzercia

28.06.2016

Primárnym cieľom každého podnikateľa je tvorba zisku. Sledovať však len bilanciu medzi výnosmi a nákladmi však nie je úplne postačujúce. Pre správne rozhodovanie je potrebné poznať aj svoje hotovostné toky. Bez toho nie je možné plánovať ďalšie investície do podnikania, ako napríklad nákup tovaru, investícia do marketingu a podobne.

celý článok

Vystavovanie faktúry advokáta

27.06.2016

Advokát FO je evidovaný na daňovom úrade s trvalým pobytom, ale sídlo na licencii advokácie a fyzicky aj výkon povolania vykonáva na inej adrese ako trvalý pobyt. Môže vystavovať aj prijímať faktúry vystavené na adresu podnikania advokáta, a nie na trvalé bydlisko, kde je zaregistrovaný na daňovom úrade?

celý článok

Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

20.06.2016 / JUDr. Tatiana Mičudová

Článok hovorí o možnostiach zamestnávateľa vo vzťahu k obmedzeniu zárobkovej činnosti zamestnanca, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, a to počas trvania pracovného pomeru, ako aj po jeho skončení. Tiež poukazuje na to, aké dôležité je dohodnúť v pracovnej zmluve platnú konkurenčnú doložku.

celý článok

Nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov nadobúda účinnosť 18. júna 2016

16.06.2016

Dňa 18. júna 2016 nadobúda účinnosť nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, ktorý upravuje pôsobnosť Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce pri cezhraničnej spolupráci s príslušným orgánom iného členského štátu pri kontrole dodržiavania pravidiel vysielania, identifikácii vyslania,vymáhaní pokút a povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa a domáceho zamestnávateľa.

celý článok

Zrážky zo mzdy za stravné lístky

15.06.2016

Pri nástupe do pracovného pomeru zamestnávateľ podpisuje so zamestnancami dohodu o zrážkach zo mzdy za poskytnuté stravné lístky (zrážka po odpočítaní príspevku zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce a príspevku zo sociálneho fondu). Je možné v tejto dohode zároveň dohodnúť so zamestnancom, že pri nevrátení poskytnutých stravných lístkov (napr. pri skončení pracovného pomeru) zamestnanec súhlasí so zrážkou za celý nevrátený poskytnutý stravný lístok?

celý článok

Pôžička? Určite áno, ale s rozumom | Inzercia

10.06.2016

Finančná gramotnosť by sa v 21. storočí mala povinne vyučovať na stredných školách. Taký je názor odborníkov, ktorí argumentujú tým, že každý človek by mal vedieť o základných pojmoch ako sú pôžičky, hypotéky či pravidlá „zdravého“ finančného správania.

celý článok

Nález Ústavného súdu ČR k posúdeniu trestnej zodpovednosti pri usmrtení dieťaťa pri cúvaní

09.06.2016

Nález ÚS ČR, sp. zn. III. ÚS 2065/15 rozhodol, že všeobecné súdy porušili právo na súdnu ochranu tým, že dospeli k záveru o existencii nedbalostného zavinenia sťažovateľa pri usmrtení dieťaťa cúvaním bez toho, aby tento záver akokoľvek vyplýval z ich skutkových zistení a vykonaných dôkazov. Podľa názoru Ústavného súdu nemožno prijať názor, že pokiaľ spolu hovoria dve dospelé osoby strážiace ročné dieťa, musí tretia osoba automaticky predpokladať, že stráženému dieťaťu nevenujú dostatočnú pozornosť.

celý článok

Novozavedené definície pojmov právoplatnosť a vykonateľnosť v CSP

07.06.2016 / Mgr. Barbora Magočová

Článok sa zameriava na novozavedenú zákonnú definíciu pojmov právoplatnosti a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí; obe vlastnosti sú totiž kľúčovými atribútmi, bez ktorých by súdne rozhodnutie bolo iba obyčajným „zdrapom“ papiera.

celý článok

Právo úpadcu užívať predmet leasingu, R 33/2016

02.06.2016

Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 25CoKR/2/2014, ktorý bol publikovaný v Zbierke stanovísk NS pod č. R 33/2016 sa vyjadruje k právu úpadcu užívať predmet nájmu a posúdeniu, či prevod práv a povinností úpadcu ako leasingového nájomcu je úkonom, ktorým došlo k ukráteniu pohľadávok veriteľov dlžníka.

celý článok

Úprava obchodného tajomstva

31.05.2016 / JUDr. Slavomíra Gejdošová

Všeobecná úprava obchodného tajomstva obsiahnutá v ust. § 17 až § 20 Obchodného zákonníka dopĺňa ochranu poskytovanú právnou úpravou vynálezov, ochranných známok, dizajnov, úžitkových vzorov a podobných inštitútov.

celý článok

Dovolanie (§ 419 a nasl. CSP)

26.05.2016 / Mgr. Igor Šumichrast

Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorým je možné napadnúť len právoplatné rozhodnutie (rozsudok alebo uznesenie) odvolacieho súdu.

celý článok

Psychické vypätie a stres v právnickej praxi? Odbúrajte ho v kúpeľoch! | Inzercia

18.05.2016

Právnická profesia patrí medzi celkovo najnáročnejšie. Stúpajúci tlak na výkon nie je iba krátkodobý a má preto v mnohých prípadoch negatívne zdravotné vyústenia.

celý článok

Koncepcia civilného procesu v Slovenskej republike

17.05.2016 / doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

Komplexná analýza otázky koncepcie civilného procesu, od pojmu, cez historické determinanty, jednotlivé koncepcie civilného procesu v Európe až po súčasnosť. 

celý článok

Smernica o verejnom obstarávaní 2016

12.05.2016 / JUDr. Ondrej Beracka

Hlavným cieľom a účelom Smernice o verejnom obstarávaní je stanoviť záväzné postupy pre zamestnancov obce pri úkonoch spojených s verejným obstarávaním. Vzhľadom na skutočnosť, že 18. 4. 2016 nadobudol účinnosť nový zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z., mali by obce a mestá túto zmenu zapracovať do svojich smerníc.

celý článok

Jazykový kurz ako nepeňažný príjem zamestnanca a odvody do poisťovní

09.05.2016

Zamestnávateľ zaplatil za zamestnanca, ktorý nepotrebuje k svojej práci znalosť cudzieho jazyka, jazykový kurz. Ide o nepeňažný príjem zamestnanca. Podlieha tento príjem nielen dani z príjmu, ale aj odvodom do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

celý článok

Procesnoprávne dôsledky vyhlásenia konkurzu

09.05.2016

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 M Cdo 16/2014, týkajúce sa § 7 a § 47 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

celý článok

Zmluvné vzťahy a zárobková činnosť podľa zákona o športe od 1. 1. 2016

05.05.2016 / Ing. Jolana Strýčková

Článok sa venuje zmluvným vzťahom v športe, zárobkovej činnosti športovca a športového odborníka v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a daňovým a odvodovým povinnostiam.

celý článok

Provízia ako predmet dane

03.05.2016

Je príjem z provízie za sprostredkovanie služieb predmetom DPH u platiteľa dane?

celý článok

Objednať stravné lístky online sa oplatí! | Inzercia

02.05.2016

Objednajte stravné lístkybenefitné poukážky DOXX jednoducho, rýchlo a len pár klikmi. Zaregistrujte sa do DOXX Zákazníckej zóny a získajte množstvo výhod i skvelých cien! Viac info.

celý článok

Nový zákon o verejnom obstarávaní

25.04.2016 / JUDr. Renáta Považanová

Cieľom nového zákona o verejnom obstarávaní je zefektívnenie a zrýchlenie procesov verejného obstarávania pomocou povinnej elektronizácie, zvýšenia flexibility verejného obstarávania a súvisiaceho zníženia administratívnej záťaže, ako aj zvýšenie právnej istoty pri aplikácii jednotlivých inštitútov.

celý článok

Choroba z povolania a nárok na odstupné

21.04.2016

V akej výške má zamestnanec nárok na odstupné, ak z dôvodu uznania choroby z povolania s ním zamestnávateľ končí pracovný pomer dohodou podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce?

celý článok

Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia (§ 366 CMP)

15.04.2016 / Mgr. Zdenko Podhradský

Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

celý článok

Ako je to s platením zmluvných úrokov z úveru po jeho splatnosti?

11.04.2016 / JUDr. Ondrej Beracka

Cieľom článku je poukázať na vyvíjajúcu sa judikatúru a reakcie na správanie veriteľov požadujúcich zmluvné úroky aj po splatnosti dlhu a zákonnosť tohto postupu.

celý článok

Eurokódex komentár k Zákonu o rodine

07.04.2016 / JUDr. Róbert Bános

Online verzia Veľkého komentára k Zákonu o rodine z pera skúseného odborníka na rodinného právo – advokáta Róberta Bánosa.

celý článok

Biznis úver vo VÚB s lepším úrokom a rýchlejšie | Inzercia

04.04.2016

Sústreďte svoju energiu na biznis, nie na zháňanie financií. Úver pre svoje podnikanie vybavíte vo VÚB s minimom dokladov do 24 hodín. A teraz aj s atraktívnym úročením.

celý článok

Povinnosť auditu za rok 2015

31.03.2016

Spoločnosť s r. o. v roku 2014 splnila dve podmienky auditu a za rok 2015 tiež splní dve podmienky. Bude povinná urobiť audit už za rok 2015?  

celý článok

Nový zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím nových procesných kódexov už v Zbierke zákonov SR

24.03.2016

Nový zákon č. 125/2016 Z. z. zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol publikovaný v Zbierke zákonov SR dňa 23. 3. 2016.

celý článok

Platenie miestneho poplatku za drobný stavebný odpad

23.03.2016 / JUDr. Božena Gašparíková, CSc.

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch priniesol zmeny v právnej úprave drobných stavebných odpadov (DSO). V tomto príspevku sa zaoberáme niektorými z týchto zmien.

celý článok

OTESTUJTE SA: Najdôležitejšie zmeny, ktoré prinesie Civilný sporový poriadok

18.03.2016

Dňa 1. 7. 2016 vstúpi do účinnosti nový Civilný sporový poriadok. Predkladatelia tohto predpisu si od neho sľubujú najmä zlepšenie vymožiteľnosti práva, ktoré má pomôcť nielen slovenským podnikateľom, ale aj bežným občanom, ktorí sú, s cieľom riešiť svoje problémy, nútení podstupovať súdne spory. Skúste si overiť, do akej miery ste oboznámení o zmenách, k akým dôjde v súvislosti so zavedením tohto kódexu do legislatívy.

celý článok

Neplaťte vysokú daň za zlú posteľ | Inzercia

18.03.2016

V posteli trávime tretinu života. Posledná vec, ktorú večer vidíme, a ktorá nám navodzuje sny je naša spálňa. Prvá vec, ktorú po prebudení vidíme a stará sa o našu náladu do ďalšieho dňa je spálňa. 

celý článok

Verejné obstarávanie a výklad pojmu porušenie profesijných povinností pri podnikateľoch

17.03.2016

Rozsudok Najvyššieho súdu SR k výkladu osobitnej podmienky účasti na verejnom obstarávaní, ktorú tvorí nedopustenie sa závažného porušenia profesijných povinností a jej uplatnenie v prípade podnikateľov. Rozhodnutie bolo vydané v pomeroch zákona č. 25/2006 Z. z. a je aplikovateľné aj podľa z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

celý článok

Ústavný zákaz vývozu vody cez hranice Slovenskej republiky

10.03.2016

Článok sa zameriava na relatívne nový a špecifický inštitút ochrany vody cestou ústavného zákazu jej veľkokapacitného vývozu mimo hraníc Slovenskej republiky.

celý článok

Budúce technológie na veľtrhu AMPER už teraz | Inzercia

08.03.2016

Ročné čakanie je na konci. Najväčšia elektrotechnická udalosť v Českej a Slovenskej republike štartuje 15. marca 2016. Celkom na 4 dni sa brnenské výstavisko stane ideálnym miestom pre koncentráciu ponuky, dopytu a rýdzeho nadšenia nad technologickými novinkami, spoločne s možnosťou vidieť, počuť, ohmatať a hlavne prežiť. 

celý článok

Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch

04.03.2016 / JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Cieľom článku je priblížiť najvýznamnejšie zmeny uskutočnené v zákone č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Zmeny nastali vo vyberaní súdnych poplatkov v súvislosti s poplatkami za odvolanie a dovolanie. Po novom je upravený aj výpočet súdnych poplatkov pri elektronických podaniach, rozdielne vo veciach obchodného registra a v iných veciach.

celý článok

Smernica o výkone finančnej kontroly

02.03.2016

Smernica o výkone finančnej kontroly v podmienkach orgánu verejnej správy upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov orgánu verejnej správy pri vykonávaní finančnej kontroly.

celý článok

Zmeny v zdaňovaní autorských honorárov

01.03.2016 / Ing. Miroslava Brnová

Príjmy dosahované podľa autorského zákona sa v roku 2015 z pohľadu zdanenia fyzických osôb delia na tzv. aktívne a pasívne príjmy, t. j. príjmy dosahované na základe zmluvy o vytvorení diela a umeleckého výkonu zaraďované medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti a licenčnej zmluvy zaraďované medzi príjmy z použitia diela a z umeleckého výkonu.

celý článok

Dôvodová správa k zákonu č. 90/2016 Z. z. (o úveroch na bývanie)

29.02.2016

Cieľom zákona o úveroch na bývanie sú najmä ustanoviť podmienky pri poskytovaní úverov na bývanie, a to v rozsahu smernice o úveroch na bývanie a poskytovanie ostatných služieb, postupy a informácie pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie, náležitosti zmluvy o úvere na bývanie, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním úveru na bývanie v spresnení informácií, ktoré má spotrebiteľ získať, pred rozhodnutím o uzavretí zmluvy o úvere na bývanie.

celý článok

Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb č. 91/2016 Z. z. už v Zbierke zákonov SR

26.02.2016

Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb  č. 91/2016 Z. z. bude účinný od 1. júla 2016. Tento zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám. Zároveň mení 85 právnych predpisov.

celý článok

Spoločnosť DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. pomáha deťom, ktoré to najviac potrebujú | Inzercia

24.02.2016

V Žiline a okolí pôsobí niekoľko nadácií a neziskových organizácií, ktoré sa už roky venujú týraným a opusteným deťom, ako aj týraným matkám. Každá z týchto organizácií má širšie pole pôsobnosti. K ich fungovaniu výraznou mierou prispieva aj pravidelná pomoc, ktorú dostávajú od firiem z regiónu, ako aj priamo od občanov. Niekedy stačí málo k tomu, aby sme prispeli na dobrú vec.

celý článok

Súhrnný trest. Upustenie od uloženia súhrnného trestu. Fikcia neodsúdenia

23.02.2016

Upustenie od uloženia súhrnného (alebo ďalšieho) trestu podľa § 44 TZ na rozdiel od upustenia od potrestania podľa § 40 TZ nemá za následok fikciu neodsúdenia. Aj upustenie od uloženia súhrnného trestu je takým výrokom o treste, ktorý musí byť pri ukladaní súhrnného trestu zrušený.

celý článok

Čo je lepšie pre šport i spoločnosť – zmluva o reklame alebo zmluva o sponzorstve v športe?

16.02.2016

Článok sa zaoberá analýzou rozdielov medzi inštitútom zmluvy o sponzorstve v športe a zmluvy o reklame. Poukazuje na súčasnú situáciu, kedy športové organizácie získavajú „sponzorské príjmy“ zo súkromného sektora najmä prostredníctvom „spolupráce“, reklamy alebo darov a na situáciu, ktorá nastane s účinnosťou nového zákona o športe, kedy by mal pribudnúť nový inštitút - Zmluva o sponzorstve v športe.

celý článok

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu

11.02.2016 / JUDr. Tatiana Mičudová

Tieto Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu upravujú proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu, podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho, práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

celý článok

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015

10.02.2016 / Ministerstvo financií SR

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

celý článok

Ako vymazať firmu z obchodného registra | Inzercia

08.02.2016

Podnikanie nemusí skončiť vždy iba úspechom, ale to je prirodzené. Keby každý podnikateľ bol úspešný, bola by to nuda a nedokázalo by sa oddeliť zrno od pliev. Neúspech v podnikaní však nemusí vždy skončiť tak, že spoločnosť pôjde do konkurzu.

celý článok

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za zdaňovacie obdobie 2015

03.02.2016 / Ministerstvo financií SR

Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B  podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona a nie sú oslobodené od dane. Priznanie typ A je určené pre daňovníka, ktorý má príjmy zdaniteľné len zo závislej činnosti.

celý článok

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A za zdaňovacie obdobie 2015

01.02.2016 / Ministerstvo financií SR

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú od dane oslobodené.

celý článok

Právo na spravodlivý súdny proces a zásada ne bis in idem podľa Dohovoru a správne trestanie

27.01.2016 / JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

Príspevok má za cieľ priblížiť niektoré aspekty práva na spravodlivý súdny proces v zmysle čl. 6 Dohovoru, ktoré sa vzťahujú na inštitút správneho trestania i na aplikáciu zásady ne bis in idem pri správnom trestaní.

celý článok

Mediátor a ochrana osobných údajov

21.01.2016

Mediátorka nikoho nezamestnáva. Ak urobí zmluvu, tak len vo svojom počítači, pri komunikácii s inými mediátormi, napr. pri vystavení faktúr, používa údaje, ktoré sú verejné na ministerstve spravodlivosti. Aké povinnosti jej vyplývajú zo zákona na ochranu osobných údajov? Musí mať vypracovaný bezpečnostný projekt? Má oznamovaciu povinnosť?

celý článok

Prechod oprávnení pôvodného spoluvlastníka z porušenia predkupného práva

19.01.2016

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn.  3 Cdo 239/2012 zo dňa 13. augusta 2015, ktoré rieši otázku, či je nadobúdateľ spoluvlastníckeho podielu oprávnený domáhať sa určenia neplatnosti kúpnej zmluvy pre porušenie predkupného práva pôvodného spoluvlastníka.

celý článok

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

15.01.2016

Dielo na objednávku je dielo vytvorené autorom na základe zmluvy o diele podľa § 631 až § 643 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

celý článok

Uplatňovanie odpočítateľnej položky od 1. 1. 2016

11.01.2016 / Ing. Jolana Strýčková

Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poisten účinná od 1. 1. 2016 mení znenie ustanovení § 13a ods. 3 a ods. 4 zákona o zdravotnom poisten tak, aby bolo zabezpečené spravodlivé uplatnenie odpočítateľnej položky v rámci RZZP u zamestnancov, ktorým nevznikal nárok na odpočítateľnú položku v každom mesiaci kalendárneho roka.

celý článok

Nový zákon o športe č. 440/2015 Z. z.

04.01.2016

Od 1. januára 2016 je účinný nový zákon o športe, ktorý má priniesť jasnejšie pravidlá financovania športu a vytvára aj ucelený systém záväzkových vzťahov v športe. Zákon zároveň mení viaceré iné predpisy, napr. Trestný zákon zavedením trestného činu športovej korupcie.

celý článok

Dôvodová správa k zákonu č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

28.12.2015

Zámerom zákona je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a zároveň prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že sa zabezpečí, aby sa spotrebitelia mohli v prípade sporu s predávajúcim obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

celý článok

Podanie žiadosti podľa zákona o slobode informácií a zneužitie práva

23.12.2015 / JUDr. Tatiana Mičudová

Ústava SR upravuje právo na slobodný prístup k informáciám. Podmienky využívania tohto práva podrobnejšie upravuje infozákon. Ani predmetný zákon neupravuje všetky možné situácie, ktoré prax prináša. Tieto „medzery“ v právnej úprave čiastočne odstraňuje rozhodovacia prax súdov.

celý článok

K prípustnosti mimoriadneho dovolania, R 94/2015

22.12.2015

Spoločné stanovisko občianskoprávneho kolégia a obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR k prípustnosti mimoriadneho dovolania v zmysle § 243e – § 243j OSP publikované v Zbierke rozhodnutí a stanovísk.

celý článok

Aktualizovaný komentár k zrážkam zo mzdy k 1. 1. 2016

18.12.2015 / JUDr. Janka Chorvátová, PhD.

Od 1. 1. 2016 nastávajú zmeny vo výpočte zrážok zo mzdy. Túto problematiku upravuje nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. Aktualizovaný komentár k tomuto nariadeniu  obsahuje vysvetlenie postupu pri vykonávaní zrážok na príkladoch. 

celý článok

Minimálna mzda v roku 2016

17.12.2015 / Ing. Viliam Višňovský

Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Pre rok 2016 upravuje výšku minimálnej mzdy nariadenie vlády č. 279/2015 Z. z. Aký je vplyv zbýšenia minimálnej mzdy na priemerný zárobok zamestnanca, aké sú minimálne mzdové nároky a ako sa vypočítavajú veličiny platné pre rok 2016?

celý článok

Konkretizácia vád v zistení skutkového stavu. Znalecký posudok.

10.12.2015

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Sžd 4/2014, publikovaný v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR pod číslom R 102/2015.

celý článok

Objednať stravné lístky online sa oplatí! | Inzercia

04.12.2015

Objednajte stravné lístkybenefitné poukážky DOXX jednoducho, rýchlo a len pár klikmi. Zaregistrujte sa do DOXX Zákazníckej zóny a získajte množstvo výhod i skvelých cien! Viac info.

celý článok

Nový zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. 

04.12.2015

V apríli 2014 nadobudli účinnosť európske smernice upravujúcich oblasť verejného obstarávania a od tohto dátumu začala členským štátom plynúť 24-mesačná transpozičná lehota. SR povinnosti nimi stanovené napĺňa novým zákonom o verejnom obstarávaní.

celý článok

Týždenný pracovný čas

01.12.2015

Môže mať zamestnanec pracujúci na pracovnú zmluvu dohodnutý týždenný pracovný čas na 5 hodín týždenne/1 hodina denne? Aká by bola minimálna hodinová sadzba?

celý článok

Znalci a výkon znaleckej činnosti

27.11.2015 / JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Znalec je osoba vybavená špecifickými schopnosťami a zdatnosťami z určitého odboru, ktorá na ich podklade objasňuje skutočnosti, ktoré vyžadujú práve takéto špecifické vedomosti a praktické skúsenosti. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

celý článok

Odmeňovanie zamestnancov – motivácia do nasledujúceho roka | Inzercia

24.11.2015

Univerzálne benefitné poukážky DOXX Plus
Zabudnite na relaxačné, dovolenkové a zdravotné kupóny, poukážky či lístky, ktoré sa dajú použiť len na jeden účel. Poukážky DOXX Plus majú univerzálne použitie – nakúpite nimi kultúrne, športové podujatia, oblečenie i spotrebný tovar, wellness procedúry či letnú dovolenku. Vaši zamestnanci benefitné poukážky DOXX Plus minú presne tak, ako potrebujú.

celý článok

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku v súvislosti s účtovnou závierkou

23.11.2015

Je povinnosť tvorby rezervy na nevyčerpané dovolenky v spojení s ročnou účtovnou závierkou vzhľadom na daňový výdavok za rok 2015?

celý článok

Rozhodnutie súdu k pojmu stavebný pozemok na účely DPH

20.11.2015

Rozhodnutie R 95/2015 zo Zbierky stanovísk NS SR a rozhodnutí súdov SR, sp. zn. 8 Sžf 5/2014 k posúdeniu pozemku ako stavebného podľa zákona o dani z pridanej hodnoty.

celý článok

Príjem na základe zmluvy o dielo

13.11.2015

Kedy ide o pravidelný príjem v prípade práce na základe zmluvy o dielo a je to potrebné "ošetriť" registráciou na daňovom úrade, prípadne živnosťou?

celý článok

Pokračovanie „mimoriadneho“ dovolania v CSP z pohľadu judikatúry ESĽP

06.11.2015 / Mgr. Dušan Kucbel

Predmetom príspevku je porovnanie inštitútu dovolania generálneho prokurátora v Civilnom sporovom poriadku z pohľadu zásahu do práva na spravodlivý proces.

celý článok

Keď podnikatelia pre rozbeh svojho podnikania najazdia množstvo kilometrov | Inzercia

30.10.2015

Stojíte na štarte v podnikaní? Snažíte sa rozbehnúť, avšak nemáte to správne auto na rozbeh? Poradíme vám niekoho, kto vás popoženie a pomôže vám rozbehnúť vaše podnikanie. Tým, kto vám pomôže, nemôže byť nikto iný ako spoločnosť Online Invest, ktorá je členom uznávanej skupiny Venice Group. Viete čo by ponúkli práve vám? Majú na predaj firmy za naozaj dobré ceny. Nevzali by ste si aj vy jednu a nezačali práve s ňou podnikať? Tieto spoločnosti boli založené za účelom ďalšieho predaja. Nemajú žiadnu obchodnú minulosť.

celý článok

Účtovanie a vrátenie duplicitne uhradenej dane

29.10.2015

Akým spôsobom postupovať pri zámere vrátenia duplicitnej platby miestnej dane – dane z nehnuteľnosti?

celý článok

Strojárensky priemysel a jeho rozmach v súčasnosti | Inzercia

28.10.2015

Strojárskemu priemyslu privoňal azda každý chlap. Či už váš otec, dedo alebo pradedo. Všetci putovali po absolvovaní základného vzdelania na strojársky odbor. Po dlhodobejšom úpadku rastú na Slovensku firmy v oblasti strojárenského priemyslu. Vás by však zaujímalo, či je práve tento typ práce lukratívny? Poďme sa na to pozrieť.

celý článok

Dôvodová správa k zákonu č. 272/2015 Z. z. (zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci)

27.10.2015

Cieľom zákona je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

celý článok

Odvolanie konateľa a dôsledky neprevzatia pozvánky na valné zhromaždenie spoločníkom

26.10.2015 / JUDr. Ondrej Beracka

Stávajú sa situácie, kedy sa jeden zo spoločníkov vyhýba prevzatiu pozvánky na rokovanie valného zhromaždenia, na ktorom by mal byť odvolaný z funkcie konateľa. Je vôbec takýto postup možné tolerovať, a to bez možnosti účinne sa voči nemu brániť?

celý článok

Čomu by sa mal prosperujúci podnikateľ vyhnúť a čo by mal naopak vyhľadávať? | Inzercia

26.10.2015

Do podnikania ste vbehli ako nováčik. Neznámy svet, neznáme predpisy, veľa neznámeho! Chceli by sme vám poradiť a naviesť vás na správne chodníčky. Chceme, aby vaše podnikanie čo najviac prosperovalo. Poďme sa teda vrhnúť do podnikateľského sveta. Nechajte si poradiť v tom, čomu by ste sa mali vyhnúť a čo by ste mali naopak vyhľadávať.

celý článok

Chcete byť tým najlepším podnikateľom v šírom okolí? | Inzercia

23.10.2015

Všemožne ste sa snažili nájsť návod ako sa stať najlepším podnikateľom v okolí, avšak nepodarilo sa vám to? Nemusíte zapínať ani GPS! My z vás spravíme toho najlepšieho podnikateľa v najbližšej dobe! Je už len na vás, či sa necháte inšpirovať alebo nie.

celý článok

Archivovanie zápisnice z valného zhromaždenia

23.10.2015

Ako dlho je spol. s r. o. povinná archivovať zápisnice z valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka?

celý článok

Dedinské prostredie versus veľkomesto | Inzercia

21.10.2015

V tomto jesennom počasí sa vám asi často stáva, že premýšľate nad tým, že či máte ostať bývať tam kde ste alebo sa máte zbaliť a utekať na iné miesto, kde sa vám naskytnú lepšie možnosti na bývanie a na prácu. Prečo sa mnohí Slováci balia a odchádzajú do dedinského prostredia? Prečo práve mladí ľudia utekajú do veľkomesta?

celý článok

Dôvodová správa k zákonu č. 246/2015 Z. z. (zákon o správcoch bytových domov)

21.10.2015

Cieľom novely zákona je skvalitnenie správy bytového fondu, najmä prevádzky, koncepčnej údržby, plánovania obnovy a predĺženie životnosti bytových domov prostredníctvom zavedenia minimálnych požiadaviek pre výkon činnosti správcov.

celý článok

Posledné zmeny v zákone o verejnom obstarávaní od 31.10. a 1. 11. 2015

21.10.2015

celý článok

Nenastúpenie do práce po rodičovskej dovolenke

15.10.2015

Zamestnankyňa mala nastúpiť do práce po predĺženej rodičovskej dovolenke. Zamestnávateľovi sa nedá s ňou skontaktovať. Akým spôsobom môže skončiť pracovný pomer s uvedenou zamestnankyňou?

celý článok

Premlčanie nároku na odplatu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov

14.10.2015 / Mgr. Barbora Magočová

Otázka dĺžky premlčacej doby nároku na odplatu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov rezonuje v slovenských právnych kruhoch už dlhší čas. Napriek tomu však prax stále nedospela k jednoznačnému záveru, či sa premlčacia doba riadi obchodnoprávnou alebo občianskoprávnou úpravou.

celý článok

Výhodne a bezpečne prefinancujeme vaše bývanie | Inzercia

13.10.2015

Vraj sa neradi sťahujeme. Keď už si raz zabezpečíme bývanie podľa svojich predstáv, do jeho výmeny sa púšťame len zriedkavo. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý pre Prvú stavebnú sporiteľňu pripravila Agentúra sociálnych analýz.

celý článok

Dohoda o zrušení finančného záväzku (§ 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka)

07.10.2015 / Mgr. Miriama Draškovičová

Ustanovenie § 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka priznáva zmluvným stranám možnosť dohodnúť si  zrušenie (zánik) záväzku, ktorého plnenie doteraz nenastalo, resp. jeho časť, a to bez toho, aby doterajší záväzok bol nahradený novým. V prípade viacerých dlžníkov alebo veriteľov na jednej strane alebo oboch stranách záväzku sa však vyžaduje súhlas všetkých osôb.

celý článok

Zahraničná pracovná cesta vlakom

01.10.2015

Kedy začína a končí zahraničná pracovná cesta pri ceste vlakom? Zamestnanec prekročil hranice v lôžkovom vozni o cca 20:30 (podľa cestovného poriadku ŽSR). Má nárok na zahraničné diéty za tieto necelé 4 hodiny?

celý článok

K náležitostiam odstúpenia od zmluvy o prevode obchodného podielu

29.09.2015

Požiadavku, aby podstatnou náležitosťou odstúpenia od zmluvy o prevode obchodného podielu bolo vyhlásenie prevodcu o pristúpení k spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine), nie je možné odvodzovať z § 115 ods. 3 ObZ. 

celý článok

Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v kontexte rozhodovacej činnosti SD EÚ

28.09.2015 / JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

V analyzovaných súdnych rozhodnutiach sa príspevok zaoberá otázkou vzájomnej porovnateľnosti situácií daňových rezidentov a daňových nerezidentov a v prípade ich porovnateľnosti a konštatovania možnej diskriminácie aj možnostiam odôvodnenia konkrétneho vnútroštátneho opatrenia v oblasti zdaňovania daňou z príjmov.

celý článok

Tvorba sociálneho fondu

25.09.2015

Z akých položiek platu zamestnanca vytvára príspevková organizácia sociálny fond?

celý článok

K bezodkladnosti rozhodnutia o väzbe podľa § 403 TP

24.09.2015

Je potrebné, aby súd prvého stupňa rozhodol o väzbe v situácii popísanej v § 403 Tr. por. najneskôr do dvoch dní (túto lehotu nie je nutné počítať na hodiny) odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť uznesenie o povolení obnovy konania.

celý článok

Ušetrite s virtuálnym sídlom | Inzercia

23.09.2015

Keď ste si zakladali firmu, nemali ste žiadnu adresu, ktorú by ste mohli použiť ako sídlo spoločnosti v obchodnom registri, a tak ste sa rozhodli prenajať si kanceláriu len za týmto účelom, hoci ste ju v skutočnosti nepotrebovali? Čas plynul, vy stále pracujete doma alebo v teréne a platíte vysoké nájomné za kanceláriu? Neplytvajte zbytočne peniazmi. Použite ako registračné sídlo spoločnosti virtuálnu kanceláriu.

celý článok

Zájazd ako nepeňažný príjem zamestnanca

21.09.2015

Zamestnávateľ (s. r. o.) preplatil svojmu zamestnancovi zájazd na dovolenku. Je pre zamestnanca toto plnenie nepeňažným zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti?

celý článok

Súdny dvor EÚ zamietol dve žaloby Európskej komisie na Slovenskú republiku

18.09.2015

V oboch žalobách namietala Európska komisia skutočnosť, že peňažné príspevky na opatrovanie, peňažné príspevky na asistenciu a peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov a vianočný príspevok nie sú poskytované osobám s trvalým pobytom/bydliskom mimo SR. 

celý článok

Poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov

16.09.2015

Zodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom písomne poverená vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov a ktorá v rámci svojej činnosti dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.

celý článok

Predaj nehnuteľnosti, ktorá bola odpisovaná

14.09.2015

Fyzická osoba vlastní nehnuteľnosť (predajňu v centre mesta) od roku 1991. Túto nehnuteľnosť fyzická osoba najprv sama používala na podnikanie ako SZČO, potom ju dala do prenájmu, ale naďalej z nej uplatňovala odpisy. Na liste vlastníctva je nehnuteľnosť zapísaná na rodné číslo fyzickej osoby. Nehnuteľnosť chce fyzická osoba predať. Bude príjem z predaja podliehať zdaneniu?

celý článok

Novela zákona o rodine sľubuje stabilné rodinné prostredie a zlepšenie podmienok ochrany detí

11.09.2015 / JUDr. Róbert Bános

V zákone o rodine od  1. 1. 2016 sa najmä rozširujú základné zásady rodinného práva, uvádzajú kritéria najlepšieho záujmu dieťaťa, sprísňujú sa podmienky na umiestnenie v ústavnej starostlivosti, zdôrazňuje prioritné postavenie náhradnej osobnej starostlivosti.

celý článok

K aplikácii zmenkového zákona v spotrebiteľských vzťahoch

10.09.2015

Rieši aplikáciu pravidiel na ochranu spotrebiteľa v prípadoch, kedy je povinnosť na zaplatenie spotrebiteľského úveru zabezpečená zmenkou. Súd upozorňuje, že ani prísna právna úprava na ochranu spotrebiteľa na žiadnom mieste neprelamuje zásady, na ktorých stojí zmenkové právo.

celý článok

Ďalšie zákonné povinnosti podnikateľa

08.09.2015 / JUDr. Mária Sumková

Okrem základných známych povinností, ako sú registrácia na daňovom úrade, v zdravotnej poisťovni, v Sociálnej poisťovni, povinnosti viesť účtovníctvo, existuje viacero povinností, o ktorých najmä malí podnikatelia nemajú tušenie. Cieľom tohto článku je poukázanie na niektoré zákonné povinnosti, ktoré je dobré mať v poriadku, pretože pokuty za porušenie týchto povinností bývajú vysoké.

celý článok

Iná zárobková činnosť štatutára

31.08.2015

Čo sa považuje za „inú zárobkovú činnosť“ v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.? Je takouto činnosťou aj výkon funkcie hlavného kontrolóra, do ktorej bol zvolený na 6-ročné obdobie?

celý článok

Ohlásenie reklamnej stavby (pre reklamné stavby, ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2)

25.08.2015 / Mgr. Miriama Draškovičová

Delenie reklamných stavieb do troch veľkostných kategórií má dosah na rôzny proces ich ohlasovania, povoľovania alebo kolaudácie.

celý článok

K škode na zdraví spôsobenej pri futbalovom zápase

21.08.2015

Nie každé porušenie pravidiel hry je bez ďalšieho porušením prevenčnej povinnosti v zmysle § 415 OZ. Pri neprimeraných požiadavkách na opatrnosť hráčov by futbal prestal byť atraktívnou hrou, pretože hráči by v obave zo súdnych sporov prestali súperiť, a tým by tento šport úplne stratil zmysel.

celý článok

Bezúročná pôžička od konateľa

18.08.2015

Konateľ v s. r. o. (jednoosobová) vložil peniaze do firmy, aby firma mohla kúpiť automobil. Môže si tento vklad ošetriť zmluvou o bezúročnej pôžičke, či aj napriek tomu bude musieť zdaniť úrok? Alebo je lepšie spraviť zmluvu nie o pôžičke, ale o vklade konateľa? Konateľ nie je zamestnancom firmy.

celý článok

Nárok na odstupné

11.08.2015

Zamestnanec chce skončiť pracovný pomer zo zdravotných dôvodov. Bude mať nárok na odstupné?

celý článok

Nepodanie návrhu na vykonanie exekúcie do troch rokov od vykonateľnosti exekučného titulu

06.08.2015 / JUDr. Marián Ďurana, PhD.

Príspevok je komplexne venovaný zákonu č. 106/2014 Z. z., ktorým došlo k novelizácii nielen Občianskeho zákonníka, ale aj Exekučného poriadku. 

celý článok

Povinnosť ERP u lekára a účtovanie tržieb v JÚ

04.08.2015

Sú povinné registračné pokladnice aj pre lekárov? Je potrebné účtovať tržby v jednoduchom účtovníctve každý deň z dennej uzávierky alebo stačí tržby z mesačnej uzávierky?

celý článok

Návrh na vydanie rozkazu na plnenie

30.07.2015 / Mgr. Miriama Draškovičová

Rozkaz na plnenie predstavuje formu rozhodnutia súdu v skrátenom konaní.

celý článok

Register adries ako informačný systém verejnej správy

27.07.2015 / JUDr. Renáta Považanová

Účelom novej právnej úpravy zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries je zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy, ktorý má zaznamenávať referenčné údaje – adresy a adresné body bytových a nebytových budov, ktoré budú získavané z evidencií orgánov verejnej správy.

celý článok

K trestnoprávnym aspektom neoprávneného užívania SIM karty

23.07.2015

Podstata protiprávneho konania obžalovaného spočívala v tom, že po „získaní“ cudzej SIM karty, ktorá sama osebe nemá prakticky žiadnu hodnotu, neoprávnene zasiahol do tohto zariadenia tým, že proti vôli jej zmluvného užívateľa túto kartu vo svojom telefóne prístroji „oživil“.

celý článok

Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok)

21.07.2015

Cieľom novej právnej úpravy konania v správnom súdnictve je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia čo najviac sa priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov účastníkov konania za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.

celý článok

Civilný sporový poriadok č. 160/2015 Z. z. už v Zbierke zákonov SR

20.07.2015

celý článok

Dar prijatý neziskovou organizáciou

14.07.2015

Ako sa účtuje v neziskovej organizácii prijatý dar a aký je dopad na základ dane z príjmov?

celý článok

Od kúpnej zmluvy na automobil možno odstúpiť aj pre opakované vady klimatizácie

14.07.2015

Podľa Najvyššieho súdu ČR je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, keď sa v automobile opakovane vyskytne porucha na klimatizácii, pokiaľ bola klimatizácia v kúpnej zmluve vymienená ako súčasť kupovaného automobilu.

celý článok

Končíte s podnikaním? Predajte firmu a ušetrite stovky eur | Inzercia

13.07.2015

Vedeli ste, že za posledných 12 mesiacov vstúpilo do likvidácie viac spoločností ako za posledné štyri roky? Likvidácia spoločnosti trvá minimálne 6 mesiacov a oslobodzuje spiace firmy od platenia daňovej licencie. Vzhľadom na množstvo začatých likvidácií v roku 2014 môžeme očakávať historicky najvyšší počet úspešne zrušených spoločností práve v roku 2015.

celý článok

Bittó a ďalší proti SR zo 7. júla 2015

09.07.2015

​Rozsudok ESĽP zo 7. júla 2015, týkajúci sa spravodlivého zadosťučinenia v prípade regulovaného nájomného.

celý článok

Benefit v podobe pohonných látok

29.06.2015

Môže firma poskytnúť mesačný peňažný benefit zamestnancom, ktorí používajú služobné autá aj na súkromné účely, napr. do 1000 km 200 €? Tento benefit by zamestnanec zdanil a už by firma neriešila pohonné látky.

celý článok

Zverejnenie záznamu z kamerového systému

26.06.2015 / JUDr. Marcela Macová, PhD.

Na jar roku 2015 Mestský súd v Prahe zrušil pokutu firme, ktorá na svojom Facebooku zverejnila fotku zlodeja, ktorý ukradol z predajne nový elektrobicykel. Článok sa zameriava na tento rozsudok z pohľadu, ako by to vyzeralo, keby sa niečo také riešilo na Slovensku, teda podľa slovenských zákonov.

celý článok

Stanovenie účastníkov v konaní o určenie vlastníckeho práva

26.06.2015

Rozdielne podmienky pre stanovenie účastníkov v konaní o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a v konaní o neplatnosť zmluvy o prevode vlastníckeho práva

celý článok

Žiadosť zodpovednej osoby o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby

23.06.2015 / Mgr. Miriama Draškovičová

Jedným zo spôsobov zániku poverenia zodpovednej osoby je, ak zodpovedná osoba sama písomnou žiadosťou žiada prevádzkovateľa osobných údajov v informačnom systéme o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby.

celý článok

Spotreba pohonných látok

15.06.2015

Môže zamestnanec, ktorý používa na pracovnú cestu súkromné vozidlo pri vyúčtovaní pracovnej cesty postupovať tak, že pri jazde v meste použije spotrebu určenú pre mestskú premávku, pri jazde mimo mesta spotrebu určenú pri rýchlosti 90 km/hod. a pri jazde po diaľnici spotrebu nameranú pri rýchlosti 130 km /hod.?

celý článok

Daňová licencia a obchodná spoločnosť

10.06.2015 / JUDr. Teodor Bombor

Daňovú licenciu obchodné spoločnosti prvýkrát zaplatili za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo 1. januára 2014, čo znamená, že táto povinnosť sa prejavila v daňovom priznaní v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014. Od platenia licencie sú v prvom roku oslobodené novovzniknuté spoločnosti.

celý článok

Pozemkové spoločenstvá – včera a dnes

02.06.2015 / JUDr. Ladislav Kupka, PhD.

Autor v článku ozrejmuje niektoré historické podmienenosti a súvislosti spoločného obhospodarovania pôdy a upriamuje pozornosť na pojmy ako sú urbár, pozemkové spoločenstvo, spoločná nehnuteľnosť, resp. spoločne obhospodarované nehnuteľnosti.

celý článok

K právnej úprave prokúry

22.05.2015 / JUDr. Anton Ukropec

Článok sa zaoberá vymedzením prokúry ako osobitnej formy obchodného zastúpenia, ktorú môže využiť len podnikateľ zapísaný v obchodnom registri.

celý článok

Vykonávanie závislej práce na základe živnostenského oprávnenia

20.05.2015

Môže zamestnávateľ prikázať zamestnankyniam v pracovnom pomere, aby si založili živnosť a pracovali na živnosť v pracovnej pozícii ako upratovačky?

celý článok

Nález ÚS ČR k užívaniu cudzích pozemkov

18.05.2015

Ústavný súd ČR sa vo svojom náleze z 24. marca 2015 vyjadril k výške bezdôvodného obohatenia za užívanie cudzích pozemkov pod budovou.

celý článok

Návrh páchateľa na výkon rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác

15.05.2015 / Mgr. Miriama Draškovičová

Ustanovenie § 88a ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení umožňuje páchateľovi priestupku podať návrh na výkon rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác, za predpokladu, že sú splnené zákonom stanovené kritériá.

celý článok

Nepeňažný príjem lekárov

12.05.2015

Môžu si lekári z peňažných aj z nepeňažných príjmov uplatniť výdavky v paušálnej výške?

celý článok

Premlčanie medzi (bývalými) manželmi a rodičmi a deťmi

11.05.2015 / Mgr. Barbora Hodasová

V praxi nie je nijakou výnimkou, keď jeden z manželov finančne podporuje zo svojho výlučného majetku druhého manžela poskytovaním rôznych plnení. Kým manželstvo trvá, kompenzácia poskytnutých plnení sa spravidla nerieši. Keď však dôjde k rozvodu, situácia sa zmení. Článok sa zaoberá otázkou ako je to s premlčaním uvedených nárokov nielen medzi manželmi, ale aj medzi nezosobášenými pármi či medzi rodičmi a maloletými deťmi.

celý článok

O temporalite procesných noriem (malé praktikum z teórie práva)

05.05.2015 / doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

Článok je komplexnejšou štúdiou o špecifickosti časových súvislosti noriem civilného práva procesného, pričom sa osobitne zameriava na režim tzv. intertemporality, teda časovej koexistencie skoršej a novšej procesnej úpravy.

celý článok

Rozsudok ESD k uznávaniu platnosti vodičského preukazu vydaného iným členským štátom

04.05.2015

Súdny dvor rozhodol, že právo Európskej únie nebráni tomu, aby členský štát, na území ktorého sa držiteľ vodičského preukazu vydaného iným členským štátom dočasne zdržiava, odmietol uznať platnosť tohto vodičského preukazu v nadväznosti na protiprávne správanie jeho držiteľa.

celý článok

Daňová licencia a novovzniknutý daňovník

30.04.2015

Je povinná platiť daňovú licenciu právnická osoba, ktorá vznikla v roku 2014?

celý článok

Pozemok vo vlastníctve fyzickej osoby užívaný obcou

23.04.2015 / JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Príspevok sa zaoberá problémom, kedy obce a vyššie územné celky vlastnia viaceré stavby, ktoré sú postavené na majetkovoprávne neusporiadaných pozemkoch. Zákon č. 66/2009 Z. z., ktorý danú problematiku rieši, zaviedol 2 možnosti tohto usporiadania, a to formou zámennej zmluvy alebo zriadením vecného bremena v prospech obce.

celý článok

Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia

21.04.2015 / Finančná správa SR

Daň je povinný odviesť platiteľ dane, ktorým je príjemca nepeňažného plnenia (je to poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník), ktorý ho od držiteľa prijal. Daň je povinný odviesť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté.

celý článok

K dobrovoľnému vydaniu dôkazov podozrivým bez náležitého poučenia

20.04.2015

Krajský súd v Trenčíne rozhodoval o skutkovej situácii, pri ktorej všetko nasvedčovalo tomu, že podozrivý vydal v súvislosti s bežnou kontrolou vozidla príslušníkom Policajného zboru skladačku s pervitínom a náčinie pre užívanie drogy. Krajský súd získaný materiál nepovažoval za zákonne získaný dôkaz, pretože príslušníci Policajného zboru podozrivého náležitým spôsobom nepoučili o tom, že nie je povinný obviňovať sám seba.

celý článok

Zmeny v Občianskom súdnom poriadku od 1. mája 2015

17.04.2015

celý článok

Kúpa podniku a daňová licencia

16.04.2015

V septembri 2014 bola kúpená už existujúca firma (s. r. o.). Má nový majiteľ zaplatiť daňovú licenciu v pomernej časti alebo za celý rok, resp. sa nemusí za rok 2014 platiť vôbec?

celý článok

Návrh obvineného na podmienečné zastavenie trestného stíhania

14.04.2015 / Mgr. Miriama Draškovičová

Podmienečné zastavenie trestného stíhania je jedným zo spôsobov, ktorým môže skončiť trestná vec v prípravnom konaní. Podmienky, za ktorých možno k nemu pristúpiť, ustanovuje Trestný poriadok v § 216.

celý článok

Dovolanie v návrhoch dvoch civilných procesných kódexov

13.04.2015 / Mgr. Peter Toth-Vaňo

V príspevku sú špecifikované niektoré z najzásadnejších zmien v dovolacom konaní, ktoré sú navrhované v Civilnom sporovom poriadku resp. v Civilnom mimosporovom poriadku.

celý článok

Zdaňovanie obecných príjmov z inzercie

08.04.2015

Aké povinnosti plynú obci v prípade, ak má záujem získať príjmy z inzercie od právnických alebo fyzických osôb uverejnených v obecnom periodiku?

celý článok

Zdravotná starostlivosť – od 1. 4. 2015 sa rušia poplatky za prednostné vyšetrenia

01.04.2015

celý článok

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO

31.03.2015 / Ministerstvo financií SR

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2014 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. marca 2015. Fyzické aj právnické osoby si lehotu na podanie daňového priznania môžu predĺžiť, a to o 3 mesiace a v prípade, ak mali aj príjmy zo zahraničia, až o 6 mesiacov.

celý článok

Prenájom nebytového priestoru

27.03.2015

Platiteľ DPH prenajíma nebytové priestory (kancelárie) spoločnosti so sídlom z tretieho štátu. Vystaví faktúru s DPH alebo bez DPH?

celý článok

K odstúpeniu od kúpnej zmluvy po postúpení pohľadávky

26.03.2015

Najvyšší súd ČR sa v rozhodnutí  sp. zn. 29 Cdo 2483/2012 venuje právnym súvislostiam postúpenia pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny a práva postupcu odstúpiť od kúpnej zmluvy pre omeškanie kupujúceho s jej zaplatením.

celý článok

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B

23.03.2015 / Ministerstvo financií SR

Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B  podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona a nie sú oslobodené od dane. Priznanie typ A je určené pre daňovníka, ktorý má príjmy zdaniteľné len zo závislej činnosti.

celý článok

Predaj založenej veci záložným veriteľom „pod cenu“

23.03.2015 / JUDr. Ondrej Beracka

Nová právna úprava spotrebiteľského rozhodcovského konania vyplynula aj zo súčasného neúnosného stavu mnohosti súdnych sporov a negatívnych skúseností s činnosťou rozhodcovských súdov v spotrebiteľských sporoch. Ide o vytvorenie osobitného druhu mimosúdneho riešenia sporov, ktoré má zvýšiť úroveň právnej ochrany spotrebiteľa.

celý článok

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A za zdaňovacie obdobie 2014

20.03.2015 / Ministerstvo financií SR

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú od dane oslobodené.

celý článok

Výpoveď krátkodobého nájmu bytu

19.03.2015

Výpoveď krátkodobého nájmu bytu je jeden zo spôsobov zániku tohto nájomného vzťahu. Zákon o krátkodobom nájme bytu umožňuje vypovedať krátkodobý nájom bytu prenajímateľovi, ako aj nájomcovi.

celý článok

Ochrana verejného záujmu z pohľadu rozhodnutí Ústavného súdu SR

18.03.2015 / JUDr. Renáta Považanová

Ako je chránený verejný záujem v konaniach o nezlučiteľnosti funkcie verejného funkcionára s výkonom iných činností a v prípade vzniku rozporu osobného záujmu so záujmom verejným vo vybranej judikatúre Ústavného súdu SR.

celý článok

K definícii závislých zmlúv a k jej aplikácii pri tzv.spätnom lízingu

13.03.2015

O závislé zmluvy v zmysle § 275 ods. 2 ObchZ nejde v prípade, keď ide len o určitú „ekonomickú spätosť“ zmlúv. Za zmluvy závislé je možné považovať tie, u ktorých sa závislosť týka len ich vzniku a zániku.

celý článok

Výdavky zamestnanca na pracovnej ceste v cudzej mene a ich prepočet na eurá

11.03.2015

Zamestnanec pri zahraničnej pracovnej ceste do krajiny mimo eurozóny platil výdavky svojou súkromnou bankovou kartou. Akým kurzom je potrebné prepočítať tieto výdavky na eurá pri ich preplatení zamestnancovi?

celý článok

K zodpovednosti lyžiarov za spôsobenú ujmu na zdraví

05.03.2015

Lyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a spôsob jazdy svojim schopnostiam a skúsenostiam, terénnym, snehovým a klimatickým podmienkam, výhľadovým pomerom, hustote premávky, teda celkovej situácii na trati, aby mal možnosť včas a v dostatočnej vzdialenosti reagovať napríklad aj na neočakávanú prekážku.

celý článok

Zanedbanie povinnej výživy voči plnoletým deťom

04.03.2015 / Peter Martinkovič

Rozbor problematiky zanedbania povinnej výživy voči plnoletým deťom, vychádzajúci z právneho názoru autora a z komparácie teórie a praxe. Poskytuje transparentnejší a praktickejší prehľad v širšom rozpätí, než aké garantujú relevantné právne predpisy a ponúka možné smerovanie de lege ferenda.

celý článok

Účtovanie cestovného poistenia na pracovnej ceste

03.03.2015 / Ing. Nadežda Cígerová

Na aký účet účtovať cestovné poistenie, ktoré je povinný uhradiť za zamestnancov zamestnávateľ pri pracovnej ceste zamestnancov, ktorí sú vyslaní na školenie? 

celý článok

Nové druhy ochranných známok

25.02.2015 / Bc. Maroš Gondek

Príspevok sa bližšie zaoberá špecifickými druhmi ochranných známok. Popri tradičných, v právnych predpisoch výslovne uvedených ochranných známkach sa zameriava aj na tie, ktorým nie je venovaná až taká pozornosť, konkrétne pohybové a polohové ochranné známky, či ochranné známky holografické.

celý článok

Práca na dohodu o brigádnickej práci študentov

18.02.2015

Ako zamestnať študenta na programátorské práce? Pracovná zmluva nie je možná vzhľadom na nepravidelnú dochádzku. Je možné uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov na programátorské práce, príp. aká je možnosť zamestnať študenta na takú príležitostnú výpomoc pri programátorských prácach?

celý článok

Desať najzásadnejších opatrení na ochranu spotrebiteľov

04.02.2015 / JUDr. Dávid Kišeľák

Nová právna úprava spotrebiteľského rozhodcovského konania vyplynula aj zo súčasného neúnosného stavu mnohosti súdnych sporov a negatívnych skúseností s činnosťou rozhodcovských súdov v spotrebiteľských sporoch. Ide o vytvorenie osobitného druhu mimosúdneho riešenia sporov, ktoré má zvýšiť úroveň právnej ochrany spotrebiteľa.

celý článok

Referendum, pracovné voľno zamestnanca

28.01.2015

Zamestnanec sa má zúčastniť školenia ako člen komisie do referenda. Má nárok na tento deň na pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas? Ak sa zúčastní ako člen komisie referenda a bude mať nariadenú prácu, má na tento deň nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy?

celý článok

Žiadosť o nápravu podľa § 136 zákona o verejnom obstarávaní

25.01.2015

Žiadosť o nápravu je vymedzená v ustanovení § 136 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“). Doručenie žiadosti o nápravu je obligatórnou podmienkou pre podanie námietok podľa § 138 ods. 2 písm. a), b) a c) ZVO. Účelom inštitútu žiadosti o nápravu je dosiahnutie nápravy vo vzťahu uchádzač – verejný obstarávateľ.

celý článok

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty... (2015)

24.01.2015

Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31.1. toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.1. zdaňovacieho obdobia.

celý článok

Stanovisko k škode spôsobenej na čelnom skle vozidla kameňom

20.01.2015

Podľa § 428 OZ svojej zodpovednosti sa nemôže prevádzateľ zbaviť, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Inak sa zodpovednosti zbaví, len ak preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť.

celý článok

Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

03.12.2014

celý článok

Daňové licencie sa blížia. Na koho sa nevzťahujú? | Inzercia

08.09.2014

Bude sa jednať o takzvanú minimálnu daň, z ktorej sa odpočítavajú úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci alebo pre prijímateľov stimulov a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa ustanovení o zamedzení dvojitého zdanenia. Platí ju daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

celý článok

Podnikanie v Česku. Založenie spoločnosti sa stále oplatí! | Inzercia

28.07.2014

Český trh je pre zahraničných podnikateľov aj naďalej veľmi atraktívny a príťažlivý. Slovenskí podnikatelia taktiež s obľubou sústreďujú svoje podnikanie v Českej republike. Hlavným prejavom tohto narastajúceho trendu je zakladanie s.r.o. v Českej republike slovenskými právnickými a fyzickými osobami.

celý článok

Slovenské a České s. r. o. na predaj | Inzercia

28.07.2014

Máte v pláne expandovať do Českej republiky alebo ste sa rozhodli podnikať na Slovensku? Kúpa hotovej s.r.o. môže byť pre vás najvhodnejšou možnosťou ako začať aktívne s podnikaním.

celý článok

Zmena obchodného mena v s. r. o. | Inzercia

05.02.2014

V tomto článku sa dozviete informácie o obchodnom mene, ako zmeniť obchodné meno spoločnosti, aké listiny je potrebné vypracovať k takejto zmene, koľko finančných prostriedkov vás takáto zmena bude stáť a v neposlednom rade, ako dlho trvá vykonanie tejto zmeny.

celý článok

Zrušenie s. r. o. - likvidácia obchodnej spoločnosti | Inzercia

15.01.2014

Nasledujúca časť problematiky ukončenia podnikania bude venovaná spoločnostiam, ktoré vykonávali aktívnu podnikateľskú činnosť a chcú ju ukončiť napriek tomu, že nie sú zadlžené. Druhá varianta sa odporúča spoločnostiam, ktoré nevykonávajú žiadnu podnikateľskú činnosť – sú takzvanými spiacimi spoločnosťami.

celý článok

Vybavenie Taxi koncesie – prevádzkovanie Taxislužby, čo vás čaká a neminie? | Inzercia

07.01.2014

Na území Slovenskej republiky funguje taxislužba už od rozvoja automobilovej prepravy. Táto forma podnikania je v našich končinách relatívne dobre zastúpená. Legislatívne normy však situáciu prevádzkovateľov taxislužby sťažujú. Prevádzkovanie Taxislužby si v súčasnej podobe vyžaduje množstvo povolení, osvedčení a daňových registrácií a je tiež nevyhnutné aby každý prevádzkovateľ Taxislužby rešpektoval nielen vnútroštátnu právnu úpravu, ale aj legislatívu EÚ.

celý článok

Založenie dopravnej spoločnosti – čo vás čaká a neminie? | Inzercia

10.12.2013

Táto na Slovensku veľmi rozšírená oblasť podnikania si v reálnej podobe vyžaduje množstvo povolení, osvedčení či daňových registrácií a taktiež je nutné aby každý dopravca pozorne sledoval vyhlášky a nariadenia platné nielen v Slovenskej republike ale aj v Európskej únií.

celý článok

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.