Komentár zákona č. 552/2003 Z. z.

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vytvára podmienky zamestnávania vo verejnom sektore tak, aby verejný sektor bol konkurencieschopný, aby pružne reagoval na meniace sa prostredie, aby bol nestranný a požíval dôveru občanov. Ustanovuje všeobecne záväzné pravidlá platné tak pre zamestnancov, ako aj pre zamestnávateľov patriacich do rozsahu jeho pôsobnosti. Teda ustanovuje práva, povinnosti a obmedzenia zamestnancov a zamestnávateľov, ktoré budú povinní dodržiavať pri výkone práce vo verejnom záujme. Ďalej ustanovuje predpoklady, ktoré je fyzická osoba povinná splniť, ak sa má stať zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme. Ustanovuje tiež povinnosť miesto vedúceho zamestnanca obsadiť na základe výberového konania a upravuje podmienky jeho konania, ako aj ďalšie povinnosti a obmedzenia, ktoré je zamestnanec povinný dodržiavať nad rozsah povinností ustanovených v Zákonníku práce.
Predpis 552/2003 Z. z.
Účinnosť od 01.01.2009 do30.06.2010
Autori - aktuálne verzie
Zbaliť
Rozbaliť
JUDr. Jana Kováčová
Autori - archívne verzie
Zbaliť
Rozbaliť

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené