Zásady rozpočtového hospodárenia obce

Rozpočtová prax v obciach potvrdzuje, že je veľmi dôležité zadefinovať na úrovni obce vlastné zásady rozpočtového hospodárenia, t. j. stanoviť si vlastné podmienky rozpočtového hospodárenia, zadefinovať subjekty rozpočtového procesu, jeho pravidlá a harmonogram, určiť zásady tvorby rozpočtu obce, podmienky zostavovania a schvaľovania záverečného účtu obce.

Autori: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 6. 2. 2019
Oblasti práva: Správne právo / Financie, finančné právo / Finančné právo; Rozpočtové právo; Správne právo / Samospráva


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Prílohy

  • Vzor zásad rozpočtového hospodárenia obce / 42 kB

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
  • 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
  • 419/2007 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené