VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce, ktorých zriaďovateľom je obec, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, alebo iná právnická osoba a fyzická osoba, a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Autori: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Oblasti práva: Správne právo / Financie, finančné právo / Finančné právo; Správne právo / Samospráva; Školstvo a vzdelávanie / Materské školstvo; Školské zariadenia 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Prílohy

  • VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení / 29 kB

Archívne verzie

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
  • 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
  • 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
  • 357/2015 Z. z. Zákon o finančnej kontrole a audite

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené