Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

V súlade s § 53 ods. 2 zákona o veterinárnej starostlivosti a § 6 zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo vydáva všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce so zmenami účinnými od 1. septembra 2018.

Autori: Lucián Jakubík
Právny stav od: 1. 9. 2018
Dátum publikácie: 21. 12. 2018
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Samospráva


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Lucián Jakubík

Prílohy

  • VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce so zmenami účinnými od 1. septembra 2018. / 39 kB

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
  • 730/2002 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat
  • 735/2002 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných
  • 736/2002 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc
  • 322/2003 Z. z. Nariadenie o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely
  • 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
  • 275/2010 Z. z. Nariadenie o pravidlách ochrany kurčiat na produkciu mäsa
  • 102/2017 Z. z. Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii oviec a kôz

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené