Vnútorný systém pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. pre orgány verejnej moci

Podľa § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. je zamestnávateľ podľa § 10 ods. 1 zákona povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o podávaní oznámení, preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, evidovaní oznámení podľa § 11 ods. 1, oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia a spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

Autori: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Dátum publikácie: 2. 7. 2019
Oblasti práva:
Občianske právo / Občianske právo / Ochrana práv občana
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Personalistika 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Prílohy

  • Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. / 25 kB
  • Príloha č. 1: Zápisnica o prijatí oznámenia / 16 kB
  • Príloha č. 2: Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie oznámenia / 16 kB
  • Príloha č. 3: Evidenčný list o prijatom oznámení / 16 kB

Archívne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 54/2019 Z. z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené