Vnútorný systém pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 4 až 7 a § 11 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Autori: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Dátum publikácie: 3. 7. 2019
Oblasti práva: Správne právo / Informácie, informačný systém / Ochrana údajov; Správne právo / Sťažnosti, žiadosti a návrhy fyzických osôb 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Prílohy

  • Vnútorný systém pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti - text smernice / 24 kB
  • Príloha č. 1: Zápisnica o prijatí oznámenia  / 16 kB
  • Príloha č. 3: Evidenčný list o prijatí oznámenia / 16 kB
  • Príloha č. 2: Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie oznámenia  / 16 kB

Archívne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 54/2019 Z. z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené