Úvod k interným firemným predpisom pre požiarnu ochranu

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, povinná vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi.

Autori: Ing. Jaroslav Miko Ing. Vladimír Švec
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 26. 9. 2019
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Požiarna ochrana 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jaroslav Miko, Ing. Vladimír Švec

Archívne verzie

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 124/2000 Z. z. Vyhláška o požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi
 • 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi
 • 121/2002 Z. z. Vyhláška o požiarnej prevencii
 • 719/2002 Z. z. Vyhláška o pravidelnej kontrole prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
 • 726/2002 Z. z. Vyhláška ustanovujúca vlastnosti a podmienky elektrickej požiarnej signalizácie
 • 94/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
 • 96/2004 Z. z. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri práci s horľavinami
 • 142/2004 Z. z. Vyhláška o protipožiarnej bezpečnosti prevádzkarne a iných priestorov
 • 699/2004 Z. z. Vyhláška o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
 • 169/2006 Z. z. Vyhláška o stabilnom hasiacom a polostabilnom hasiacom zariadení
 • 611/2006 Z. z. Vyhláška o hasičských jednotkách
 • 258/2007 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť
 • 401/2007 Z. z. Podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri palivovom spotrebiči
 • 478/2008 Z. z. Vyhláška o požiarnom uzáveri
 • 508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené